Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do programowania w języku C++ mgr inż. Agata Pacek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do programowania w języku C++ mgr inż. Agata Pacek."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do programowania w języku C++ mgr inż. Agata Pacek

2 Języki obiektowe to takie, które pozwalają na wykorzystanie możliwości, jakie stwarza programowanie obiektowe. Programy obiektowe definiuje się za pomocą: Obiektów - dane, nazywane najczęściej polami Metody Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

3 Programowanie w języku C++ oparte jest na klasach, czyli typach zmiennych, a następnie tworzone są obiekty, czyli zmienne tych typów. Cechy obiektowe języka C++: Abstrakcja Hermetyzacja danych Dziedziczenie Polimorfizm

4 Abstrakcja - każdy obiekt może wykonywać pracę, opisywać i zmieniać swój stan oraz komunikować się z innymi obiektami w systemie, bez ujawniania, w jaki sposób zaimplementowano dane cechy. Hermetyzacja – ukrycie pewnych elementów obiektu przed ingerencją z zewnątrz. Dziedzicznie – tworzenie klas na podstawie klas już istniejących. Polimorfizm – cecha obiektu, która daje mu sposobność interpretacji operacji.

5 Pierwszy projekt

6 Wybieramy Console Application

7 Program Witaj świecie!

8 Kompilacja i uruchomienie programu

9 Komentarze I sposób – pojedyncza linia w kodzie źródłowym … //pojedyncza linia … II sposób – kilka wierszy kodu źródłowego … /* Tu może znajdować się komentarz w którym autor programu poda więcej informacji */ …

10 Analiza kodu źródłowego #include /* plik nagłówkowy */ Kod źródłowy rozpoczyna się od dyrektywy preprocesora. Są to polecenia dla preprocesora, które wykonywane są przed kompilacją kodu programu. Dyrektywa #include nakazuje preprocesorowi dołączenie w tym miejscu kodu pliku podanego po dyrektywie. W tym przypadku dołączony zostanie plik nagłówkowy "iostream ponieważ będziemy używać strumieni do wypisania tekstu.

11 using namespace std; Linia wymagana przy dołączaniu pliku nagłówkowego iostream Definicja głównej części programu int main() { //ciało funkcji... }

12 cout<<"Witaj Swiecie!"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/830620/slides/slide_12.jpg", "name": "cout<< Witaj Swiecie! <

13 system("PAUSE"); Powoduje zatrzymanie wykonywania programu do mementu wciśnięcia dowolnego klawisza. return 0; Zwrócenie wartości 0 - (zazwyczaj oznacza poprawne wykonanie programu)

14 Używamy tylko podstawowego zestawu znaków ASCII bez polskich znaków (wyjątkiem są komentarze, które są ignorowane przez kompilator) Wielkość liter ma znaczenie Np. Napisanie Cout zamiast cout będzie traktowane jako błąd

15 #include int main() { int zmienna, Zmienna, ZMIENNA; zmienna = 1; Zmienna = 2; ZMIENNA = 3; std::cout << "Zmienne to: \n"; std::cout << zmienna << "\n" << Zmienna << "\n" << ZMIENNA << "\n"; system("PAUSE"); return 0; }

16 Słowa kluczowe asm, auto, bool, break, case, catch, char, class, const, const_cast, continue, default, delete, do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, extern, false, float, for, friend, goto, if, unline, int, long, mutable, namespace, new, operator, provate, protected, public, register, reintrepret_cast, return, short, signed, sizeof, static, static_cast, struct, switch, template, this, trow, true, try, typedef, typid, typename, union, unsigned, using, virtual, void, volatile, wchar_t, while

17 Leksemy alternatywne LeqksemZnaczenieLeksemZnaczenie and&¬_eq!= and_eq&=or|| bitand&or_eq|= bitor|xor^ compl~xor_eg^= not!


Pobierz ppt "Wstęp do programowania w języku C++ mgr inż. Agata Pacek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google