Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie strukturalne i obiektowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie strukturalne i obiektowe"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie strukturalne i obiektowe
Wstęp do programowania w języku C++ mgr inż. Agata Pacek

2 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Języki obiektowe to takie, które pozwalają na wykorzystanie możliwości, jakie stwarza programowanie obiektowe. Programy obiektowe definiuje się za pomocą: Obiektów - dane, nazywane najczęściej polami Metody Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

3 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Programowanie w języku C++ oparte jest na klasach, czyli typach zmiennych, a następnie tworzone są obiekty, czyli zmienne tych typów. Cechy obiektowe języka C++: Abstrakcja Hermetyzacja danych Dziedziczenie Polimorfizm

4 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Abstrakcja - każdy obiekt może wykonywać pracę, opisywać i zmieniać swój stan oraz komunikować się z innymi obiektami w systemie, bez ujawniania, w jaki sposób zaimplementowano dane cechy. Hermetyzacja – ukrycie pewnych elementów obiektu przed ingerencją z zewnątrz. Dziedzicznie – tworzenie klas na podstawie klas już istniejących. Polimorfizm – cecha obiektu, która daje mu sposobność interpretacji operacji.

5 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Pierwszy projekt

6 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Wybieramy Console Application

7 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Program Witaj świecie!

8 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Kompilacja i uruchomienie programu

9 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Komentarze I sposób – pojedyncza linia w kodzie źródłowym //pojedyncza linia II sposób – kilka wierszy kodu źródłowego /* Tu może znajdować się komentarz w którym autor programu poda więcej informacji */

10 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Analiza kodu źródłowego #include <iostream> /* plik nagłówkowy */ Kod źródłowy rozpoczyna się od dyrektywy preprocesora. Są to polecenia dla preprocesora, które wykonywane są przed kompilacją kodu programu. Dyrektywa #include nakazuje preprocesorowi dołączenie w tym miejscu kodu pliku podanego po dyrektywie. W tym przypadku dołączony zostanie plik nagłówkowy "iostream„ ponieważ będziemy używać strumieni do wypisania tekstu.

11 Wstęp do programowania obiektowego w C++
using namespace std; Linia wymagana przy dołączaniu pliku nagłówkowego „iostream” Definicja głównej części programu int main() { //ciało funkcji ... }

12 Wstęp do programowania obiektowego w C++
cout<<"Witaj Swiecie!"<<endl; Funkcja "cout" pozwala nam na wypisanie tekstu poprzez strumienie na standardowe wyjście - najczęściej jest to konsola. Dzięki tej funkcji możemy wypisywać nie tylko tekst ale także wartości zmiennych.

13 Wstęp do programowania obiektowego w C++
system("PAUSE"); Powoduje zatrzymanie wykonywania programu do mementu wciśnięcia dowolnego klawisza. return 0; Zwrócenie wartości 0 - (zazwyczaj oznacza poprawne wykonanie programu)

14 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Używamy tylko podstawowego zestawu znaków ASCII bez polskich znaków (wyjątkiem są komentarze, które są ignorowane przez kompilator) Wielkość liter ma znaczenie Np. Napisanie Cout zamiast cout będzie traktowane jako błąd

15 Wstęp do programowania obiektowego w C++
#include <iostream> int main() { int zmienna, Zmienna, ZMIENNA; zmienna = 1; Zmienna = 2; ZMIENNA = 3; std::cout << "Zmienne to: \n"; std::cout << zmienna << "\n" << Zmienna << "\n" << ZMIENNA << "\n"; system("PAUSE"); return 0; }

16 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Słowa kluczowe asm, auto, bool, break, case, catch, char, class, const, const_cast, continue, default, delete, do, double, dynamic_cast, else, enum, explicit, extern, false, float, for, friend, goto, if, unline, int, long, mutable, namespace, new, operator, provate, protected, public, register, reintrepret_cast, return, short, signed, sizeof, static, static_cast, struct, switch, template, this, trow, true, try, typedef, typid, typename, union, unsigned, using, virtual, void, volatile, wchar_t, while

17 Wstęp do programowania obiektowego w C++
Leksemy alternatywne Leqksem Znaczenie Leksem and && not_eq != and_eq &= or || bitand & or_eq |= bitor | xor ^ compl ~ xor_eg ^= not !


Pobierz ppt "Programowanie strukturalne i obiektowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google