Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ"— Zapis prezentacji:

1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
Budowa i obsługa komputera. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej. Środki ochrony przeciwpożarowej. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

2 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
Literatura Wojtusiewicz K. : Jak działa komputer – część Urządzenia peryferyjne i interfejsy – część 2 PWN S.A Kolan Z.: Urządzenia techniki komputerowej. CWK Screen, Wrocław Mueller S.: Rozbudowa i naprawa komputerów PC. Helion, Gliwice 2003 Krzyżanowski R.: Urządzenia zewnętrzne komputerów. Mikom, Warszawa 2003 Scott C: W sercu PC - według Petera Nortona. Helion, Gliwice 2003 Weadock G.: Samodzielna rozbudowa komputera. Help, Michałowice 2002 Madej H.: Pentium od środka. WCKP, Wrocław 2001 Metzger P., Jałowiecki A.: Anatomia PC. Helion, Gliwice 1998 Norton P.: W sercu PC. Helion, Gliwice 1995 Dokumentacja techniczna podzespołów komputerowych Czasopisma informatyczne INTERNET

3 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
Zagrożenia Dłuższa praca przy komputerze niesie ze sobą duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Wiele osób zatrudnionych przy komputerach skarży się na bóle głowy, kręgosłupa, łzawienie oczu, napięcie mięsni, ogólne rozdrażnienie. Należy zdawać sobie sprawę, że pracujący monitor komputerowy emituje: - pole elektrostatyczne; - pole elektromagnetyczne; - promieniowanie nadfioletowe powodujące zapalenie spojówek; - śladowe promieniowanie rentgenowskie. Oprócz promieniowania, negatywne skutki może wywołać: - odbicie oświetlenia zewnętrznego od ekranu monitora, które zmusza do nadmiernego wytężania wzroku, - migotanie obrazu, rozmycie kolorów i brak ostrości, co powoduje szybkie zmęczenie wzroku.

4 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
Czynniki wpływające na bezpieczną pracę z komputerem: - odpowiednie meble z krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia, duży blat pozwalający zachować właściwą odległość - monitora od oczu, - odpowiednie oświetlenie, - odpowiedni mikroklimat: temperatura °C, wilgotność powietrza %, lekki ruch powietrza, - używanie bezpiecznych monitorów, - zachowanie maksymalnej odległości monitora od oczu, - wykonywanie ćwiczeń relaksujących wzrok, - stosowanie częstych przerw w pracy z komputerem.

5 Na podstawie „Wytycznych 2005 Resuscytacji” ERC
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych Na podstawie „Wytycznych 2005 Resuscytacji” ERC Przygotował dla potrzeb edukacyjnych Automobil Klubu Chełmskiego: piel. Piotr Korkosz Chełm 2006 Ilustrated by Laerdal – HE 0036 rev C ERC 2001

6 Algorytm postępowania - BLS
NIE REAGUJE! Zawołaj o pomoc Udrożnij drogi oddechowe BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU! Zadzwoń na numer 999 30 uciśnięć klatki piersiowej 2 oddechy ratownicze 30 uciśnięć klatki piersiowej

7 Czy reaguje? Pamiętaj!!! Nieprzytomny nie zareaguje!
UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY       Rozpoczynając udzielanie pomocy poszkodowanemu sprawdź czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne?! Czy nie ma rozlanego paliwa, czy nie zagraża ci porażenie prądem elektrycznym, czy nie ma dymu/ognia, czy nie ma zagrożenia zawaleniem się konstrukcji budowlanej oraz czy nie ma zagrożenia ze strony czynnika ludzkiego? Następnie podejdź do poszkodowanego (od przodu - twarzą w twarz) i sprawdź czy reaguje. Delikatnie potrząśnij go za ramiona i głośno zapytaj: co się stało, jak się nazywa? Jeżeli reaguje pozostaw go w pozycji zastanej. Nieprzytomny nie zareaguje! Natomiast gdy nie reaguje wołaj o pomoc - zwróć na siebie uwagę! Kolejnym krokiem w przypadku osoby która nie reaguje jest udrożnienie dróg oddechowych! Nieprzytomny czyli ten bez reakcji na bodźce zewnętrzne może się udusić przez opadający ku tyłowi język, który zablokuje drogi oddechowe. Aby temu zapobiec delikatnie odegnij głowę do tyłu i unieś brodę do góry. Czynności te udrażniają drogi oddechowe. Teraz oceń czy poszkodowany prawidłowo oddycha. Używając wzroku, słuch i dotyku sprawdź: czy widzisz ruchy klatki piersiowej, słyszysz szmer towarzyszący oddychaniu oraz poczuj strumień wydobywającego się powietrza z ust poszkodowanego. Na tą ocenę masz tylko 10 sekund. Pojedyncze oddechy lub głośne westchnienia nie są uznawane za prawidłowe oddechy! Jeżeli poszkodowany nie reaguje i prawidłowo nie oddycha bezzwłoczne wezwij fachową pomoc dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112 a następnie podejmij czynności resuscytacyjne. Wzywając pogotowie zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora. To nie przyspieszy dojazdu karetki a wręcz może opóźnić jej przybycie. Pamiętaj, stosuj się do poleceń twojego rozmówcy i nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki. Wzywając pomoc należy podać: miejsce zdarzenia (okolica, punkty orientacyjne), dane wzywającego (nazwisko i nr telefonu), dane poszkodowanego (wiek, płeć) oraz co się z nim dzieje (stan zdrowia ew. że doszło do NZK). Wiedząc że poszkodowany nie reaguje i prawidłowo nie oddycha, oceń czy nie ma masywnych krwotoków (jeśli są to je zatamuj) i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (uciskanie klatki piersiowej oraz sztuczne oddychanie). Podczas wykonywania tych czynności, poszkodowany-chory powinien leżeć na plecach na twardym i nie elastycznym podłożu. Na wybranym miejscu (centralnie na klatce piersiowej) kładziemy (prawą) dłoń, drugą (lewą) dłoń kładziemy na grzbiet dolnej ręki. Ramiona muszą znajdować się w pozycji prostopadłej do klatki piersiowej. Przy wyprostowanych łokciach, na zasadzie dźwigni, naciskamy na mostek wgłębiając go na cm w kierunku kręgosłupa z częstotliwością około 100/min.. Siła uciskania powinna wynikać z przeniesienia masy ciała ratującego, a nie z pracy jego mięśni. Podczas akcji ratunkowej (resuscytacji) stosunek uciśnięć do wdechów wynosi 30:2 (trzydzieści uciśnięć mostka na dwa oddechy). Po 30 uciśnięciach klatki piersiowej wykonaj 2 oddechy ratownicze, zaczynając od odgięcia głowy i uniesienia brody. Ręka spoczywająca na czole odgina głowę do tyłu i zaciska skrzydełka nosa druga zaś unosi brodę do góry i delikatnie rozwiera usta. Teraz weź normalny wdech a następnie obejmij swoimi wargami usta poszkodowanego i wdmuchnij powietrze do jego płuc. Wdech powinien trwać 1 sekundę i wywołać widoczne unoszenie się klatki piersiowej. Po wdechu daj szansę by powietrze z płuc poszkodowanego mogło swobodnie się wydostać. Jeżeli przy pierwszych dwóch próbach wdechów ratowniczych klatka piersiowa nie unosi się sprawdź usta poszkodowanego czy nie ma w nich ciał obcych (uszkodzone protezy zębowe, resztki jedzenia). Jeśli są, to je usuń! Podczas czynności ratunkowych pamiętać należy o własnym bezpieczeństwie, zawsze używaj maseczki do sztucznego oddychania i rękawiczek lateksowych. Zapobiegnie to twojemu kontaktowi z wydzielinami oraz z krwią poszkodowanego. Czynności powyższe kontynuuj na przemian 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 oddechy ratownicze do czasu kiedy przybędzie na miejsce zdarzenia wykwalifikowana pomoc lub do momentu wyczerpania sił.  Reakcja na dotyk i dźwięk!? Pamiętaj!!! Nieprzytomny nie zareaguje! Podchodząc od przodu (twarzą w twarz) delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj: Jak się nazywasz?, Co się stało?.

8 Udrożnij drogi oddechowe i oceń oddech
Delikatnie odegnij głowę do tyłu i unieś brodę do góry! Teraz przy pomocy WZROKU, SŁUCHU i DOTYKU sprawdź czy poszkodowany prawidłowo Oddycha! Masz na to 10 sek.

9 Wzywanie Pomocy! Wzywając pogotowie należy podać:
- Miejsce zdarzenia (adres, punkty orientacyjna); Dane wzywającego (nazwisko i nr telefonu); Dane osoby poszkodowanej (wiek, płeć); Co się stało? (stan poszkodowanego lub że doszło do NZK). Wzywając pomoc stosuj się do poleceń Twojego rozmówcy i nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki! Zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora to nie przyspieszy dojazdu karetki a wręcz może opóźnić jej dotarcie na miejsce Zdarzenia!

10 Gdy poszkodowany – chory nie reaguje i prawidłowo nie oddycha
niezwłocznie podejmij zabiegi Resuscytacyjne!

11 Uciskanie klatki piersiowej
Poszkodowanego ułóż na plecach, na twardej i równej powierzchni. Ułóż ręce centralnie na klatce piersiowej osoby poszkodowanej. Pamiętaj o prostych łokciach! Klatkę piersiową uciskaj rytmicznie 30 razy z częstością do 100/min na głębokość 4 – 5 cm. w kierunku kręgosłupa.

12 Oddechy ratownicze Delikatnie odegnij głowę do tyłu i unieś brodę do góry! Nabierz powietrze a następnie obejmij swoimi wargami usta poszkodowanego i delikatnie wdmuchnij je do płuc Ratowanego. Wykonaj w ten sposób dwa oddechy Ratownicze! Po każdym wdechu pozwól by wtłoczone powietrze mogło opuścić płuca ratowanego. Każdy oddech ratowniczy powinien trwać 1 sekundę i w trakcie wdechu powinno być widać unoszenie się klatki piersiowej!

13 Resuscytacja Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej! Wykonaj 2 oddechy
ratownicze! Odstęp między ostatnim uciskiem a pierwszym wdechem powinien być jak najkrótszy! Uciski i oddechy prowadź naprzemiennie w stosunku 30 : 2 do czasu przybycia pogotowia lub do momentu wyczerpania sił!

14 PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
Renata Górska Barbara Stojak

15 Przyczyny: Objawy poprzedzające utratę przytomności:
OMDLENIE Krótkotrwała utrata przytomności, spowodowana zmniejszeniem napływu krwi do mózgu i jego niedotlenieniem. Objawy poprzedzające utratę przytomności: uczucie osłabienia szum w uszach mroczki przed oczami spocona skóra Przyczyny: obniżona wartość tlenu w powietrzu negatywne bodźce jak lęk, niepomyślne wiadomości, widok krwi, nieprzyjemne zapachy ból

16

17

18 DRGAWKI Convulsiones - kurcz poszczególnych grup mięśni wywołany nieprawidłowym pobudzeniem macierzystych neuronów, a spowodowany różnymi zaburzeniami w organizmie. Wyróżniamy drgawki toniczne i kloniczne. Przyczyny: padaczka wzrost temperatury ciała urazy czaszkowo-mózgowe zespół abstynencji poalkoholowej zespół odstawienia narkotyków zatrucia brak snu niedotlenienie organizmu

19 PRZEBIEG NAPADU DRGAWEK NA PRZYKŁADZIE ATAKU PADACZKI
utrata przytomności i upadek skurcz toniczny mięśni - ciało wyprężone krzyk chorego spowodowany skurczem mięśni oddechowych skurcze kloniczne całego ciała pojawienie się piany w ustach czasem bezwiedne oddanie moczu po wystąpieniu drgawek krótki okres braku przytomności lub dezorientacji niepamięć wsteczna co do zdarzenia

20

21 Rodzaje krwotoków: Rodzaje ran: tętniczy zamknięte żylny otwarte
KRWOTOK Wynaczynianie się krwi jest efektem uszkodzenia naczyń krwionośnych - drobnych naczyń - krwawienie, dużych naczyń - krwotok. Rodzaje krwotoków: tętniczy żylny włośniczkowy zewnętrzny wewnętrzny Rodzaje ran: zamknięte otwarte

22 KRWAWIENIE Z NOSA Przyczyny:
mechaniczne uszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych w efekcie kichnięcia, urazu miejscowego śluzówki w przebiegu infekcji, w częstym stosowaniu kropli do nosa samoistne jako efekt wzrostu ciśnienia tętniczego

23 TECHNIKA ZAKŁADANIA OPASKI UCISKOWEJ Opaskę uciskową /Esmarcha/ hemostatyczną stosuje się jedynie w przypadku amputacji, zmiażdżenia, rany z krwotokiem tętniczym z tkwiącym dużym ciałem obcym, złamania otwartego z krwotokiem tętniczym. Technika 5-10 cm od miejsca amputacji z materiału o szerokości min. 5 cm dociskamy aż ustanie krwotok nie wolno zwalniać ucisku opaski nie zasłaniać opaski - musi być widoczna

24 TECHNIKA ZAKŁADANIA OPASKI UCISKOWEJ cd.
opisać opaskę - „opaska uciskowa”, zaznaczyć godzinę założenia wykonujemy 2 węzły i pomiędzy nimi wkładamy np.patyk obracając patykiem zaciskamy opaskę stabilizujemy patyk w pożądanym ucisku

25

26

27 URAZ JAMY BRZUSZNEJ Objawy: rana wytrzewienie ból brzucha
brzuch twardy spłycenie oddechu powiększenie obwodu brzucha tendencje do przyspieszenia akcji serca, oddechu i spadku ciśnienia tętniczego krwi

28

29 ZŁAMANIA Złamanie to przerwanie ciągłości kości z możliwością jednoczesnego ich przemieszczenia się.
Rodzaje złamań: zamknięte otwarte Objawy: nienaturalne ułożenie kończyn ból w miejscu złamania obrzęk i / lub zasinienie w miejscu złamania w otwartym złamaniu - rana z widocznym odłamem kostnym brak funkcji kończyny

30 ZŁAMANIA ZASADY UNIERUCHAMIANIA
przy złamaniu kości w stawie - unieruchom staw i kości długie tworzące staw przy złamaniu kości długich - unieruchom kość długą i stawy jakie ona tworzy części dystalne pozostaw odsłonięte by obserwować ukrwienie kończyn nie próbuj zmieniać ułożenia kończyn złamanych przy wykorzystaniu przeciętych wzdłuż butelek plastikowych i innych przedmiotów, wcześniej modeluj je przez wyłożenie ich np. watą lub miękkim materiałem

31

32

33

34

35

36 Praca z urządzeniami elektronicznymi

37 Praca z urządzeniami elektronicznymi
Nie dotykaj połyskujących elementów, a szczególnie metalicznych złączy na krawędziach płytek drukowanych. Tłuszcz z Twoich palców pozostawia ślady, które mogą być przyczyną korozji i przeszkadzać w prawidłowym działaniu urządzenia. Trzymaj urządzenia za ich krawędzie, zwracając uwagę na to, czy nie zawierają metalicznych złączy. Nie kładź płytek drukowanych na siebie. Mogą się porysować. Uważaj na statyczne ładunki. Nawet fachowcy mogą mieć problemy z elektrycznością statyczną Staraj się unikać powierzchni pokrytych dywanami, nie pracuj w wełnianym swetrze, na nadgarstki zakładaj antystatyczne paski, staraj się często uziemiać, dotykając metalowych części obudowy komputera lub pudła zasilacza Ściągnij biżuterię, zdejmij wszystkie pierścionki, zegarki, bransoletki, łańcuszki itp.

38 Praca z urządzeniami elektronicznymi
Nie wkładaj niczego na siłę. Niezależnie od tego, czy montujesz płytkę drukowaną, czy podłączasz wtyczkę do gniazdka, najpierw przygotuj obydwa urządzenia, a dopiero potem próbuj je połączyć. Rozłączaj ostrożnie. Jeśli masz problemy z odłączeniem jakiegoś urządzenia, zerknij na wtyczkę, zatrzask lub zamek, które być może należy nacisnąć/przekręcić/zwolnić. Wyjmując płytkę drukowaną ze złącza, poruszaj nią raz w jedną, raz w drugą stronę, jednocześnie wyciągając ją w górę. Nie próbuj zwiększać nacisku na kartę poprzez chwytanie za układy scalone. Utrzymuj czystość. Kurz jest wrogiem sprzętu elektronicznego. Wprowadza zakłócenia w połączeniach i zatrzymuje ciepło. Zanim zaczniesz pracę, wytrzyj lub zdmuchnij kurz, który osadził się na komponentach. Umyj ręce i przygotuj stół. Zawsze wyłączaj zasilanie. Nigdy nie włączaj komputera do prądu jeśli jego obudowa jest zdjęta.


Pobierz ppt "URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google