Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEOPOLD JURKIEWICZ 1906 - 1966 1. 2 3 ur. 10 lipca 1906 r. w Kocku 1922 - szkoła powszechna w Kocku (7 klas), 1922 – 1923 – praca w warsztacie ojca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEOPOLD JURKIEWICZ 1906 - 1966 1. 2 3 ur. 10 lipca 1906 r. w Kocku 1922 - szkoła powszechna w Kocku (7 klas), 1922 – 1923 – praca w warsztacie ojca."— Zapis prezentacji:

1 LEOPOLD JURKIEWICZ 1906 - 1966 1

2 2

3 3

4 ur. 10 lipca 1906 r. w Kocku 1922 - szkoła powszechna w Kocku (7 klas), 1922 – 1923 – praca w warsztacie ojca (stolarza) 1923 – 1926 – gimnazjum im. Żółkiewskiego w Siedlcach 1926 – 1927 – studia na Wydziale Fizyczno – Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego 1927 – 1928 – Kursy Nauczycielskie im. W. Nałkowskiego w Warszawie 1928 – 1930 – nauczyciel w szkole ćwiczeń przy Kursach 1930 – 1935 – kontynuacja studiów na UW (stypendysta) zakończonych pracą magisterką (mgr filozofii w zakresie fizyki): Składnik żywiczny drzewa w świetle badań rentgenowskich pod kier. Prof. S. Pieńkowskiego 4

5 1935 – 1936 – praca w Instytucie Fizycznym Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (prof. S. Kalinowskiego) = sprawdzanie i naprawa liczników energii elektrycznej 1936 – 1939 – st. asystent w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej UW (kier. II pracowni) 1939 – 1941 – j.w. ale jako Zakład Pomiarów Fizycznych - badania fizyko-techniczne dla elektrowni i wodociągów 1942 – 1944 – laboratorium fizyczne Zakładów Philips w Warszawie 1942 – 1944 – wykłady z fizyki na Wydziale Medycznym Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego 02-1945 – 08.1945 – asystent w Zakładzie Fizyki UJ 1.09.1945 – st.asystent, Katedra Fizyki Wydziału Górniczego AGH ! 5

6 Wniosek Dziekana Wydziału Górniczego Prof. Witolda Budryka o..zamianowanie dotychczasowego starszego asystenta mgr. Jurkiewicza Leopolda adjunktem przy zakładzie Fizyki od dnia 1 marca 1946… Na wniosku odręczny zapis: Zgadzam się, o ile uzgodnione na konferencji z p. prorektorem Jeżewskim W.Goetel (wnioski o przedłużenie nominacji podpisali kolejni Dziekani Wydz. Górniczego: prof. Stanisław Gołąb, prof. Antoni Sałustowicz i prof. Zdzisław Wilk ) 1948 – 1949 – 10-cio miesięczny staż na Uniwersytecie w Manchester, UK (u prof. Blacketta) 6

7 Pierwsze publikacje -S.Pieńkowski, L.Jurkiewicz, Résine dans bois étudiés aux rayons X, Acta Phys. Polon. (1934) - M.Mięsowicz, L.Jurkiewicz, A Counter Apparatus for the Measurements of Cosmic Rays, Acta Phys. Polo. (1947) - M.Mięsowicz, L.Jurkiewicz, J.Massalski, On Some Low Ionizing Radiation Observed by Measurements of Cosmic Radiation at Great Depths, Phys. Rev. (1950) Dydaktyka: wykłady dla geologów (członek Rady Wydz. Geologiczno-Poszukiwawczego), współtwórca programów wykładów i ćwiczeń dla tworzonej Sekcji Geofizyki, wykłady dla geofizyków (wykładowca świetny, bardzo lubiany przez studentów, Dziadek) 7

8 Andrzej Kajetan Wróblewski, 75 lat fizyki na Hożej: Uniwersytecki ośrodek fizyki na Hożej, będący ośrodkiem polskiej szkoły fizyki doświadczalnej stworzonej przez Pieńkowskiego, przyczynił się istotnie do rozwijania bardzo różnej tematyki badawczej w innych uczelniach i instytutach pozauczelnianych w Polsce. Wychowankowie Hożej okresu międzywojennego jak np. Ignacy Adamczewski, Aleksander Jabłoński, Leopold Jurkiewicz, Józef Mazur, Ludwik Natanson, Arkadiusz Piekara, Jan Rzewuski, Szczepan Szczeniowski, Adam Teske, Włodzimierz Żuk, po wojnie tworzyli i wzmacniali uczelniane ośrodki fizyki w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu. 8

9 1951 dr nauk matematyczno-przyrodniczych (UJ, promotor Henryk Niewodniczański ), temat: Składowa elektronowa promieniowania kosmicznego na poziomie laboratorium, praca pod kierunkiem Mariana Mięsowicza 9

10 10

11 1949– pomiary promieniowania γ w otworach wiertniczych - M.Mięsowicz, L.Jurkiewicz, A.Mikucki, Aparatura do profilowania gamma w odwiertach naftowych z rejestracją ciągłą, Prace Głównego Instytutu Naftowego (1951) - L.Jurkiewicz, M.Mięsowicz, A.Mikucki, A Geiger-Müller Counter Apparatus for Gamma Well Logging, Acta Geophys. Polon. (1953) oraz nadal promieniowanie kosmiczne: - L.Jurkiewicz, On the Influence of Low Energy (2 – 7 MeV) Photons on the Absorption Curve of Extensive Air Showers in Lead, Biuletyn PAN Cl. III (1954) - M.Mięsowicz, L.Jurkiewicz, M.Massalski, Remarks on Low Energy Gamma Radiation at Great Depths, Nuovo Cimento (1955) - J.Babecki, L.Jurkiewicz, J.M.Massalski, M.Mięsowicz, The Transition and Absorption Curve of the Electron-Photon Component of Extensive Air Showers in Lead between 0 and 25 cm Acta Phys. Polon. (1957) 11

12 ale też: - K.Przewłocki, Z.Buja, L.Jurkiewicz, J.Poborski, An Attempt of a Radioactive Characteristics of the Zechstein Salts in Kujawy, Acta Geophys. Polon. (1956) - M.Kubiczek, L.Jurkiewicz, K.Przewłocki, Zastosowanie licznikow Geigera-Müllera do oznaczania radoczynności wód mineralnych, Balneologia Polska (1957) - K.Przewłocki, J.Krzuk, L.Jurkiewicz, T.Owsiak, Aparatura do profilowania naturalnego promieniowania beta i gamma w poziomych odwiertach dla poszukiwań soli potasowych Acta Geophys. Polon. (1957) 1.11.1952 – 30.06.1954 – z-ca profesora w Katedrze Fizyki II Wydziału Elektrotechniki Górnictwa i Hutnictwa 1.07.1954 – profesor nadzwyczajny j.w. 1.01.1962 – Dyrektor Instytutu Techniki Jądrowej w AGH 12

13 od 1957 – profilowanie poziomych otworów wiertniczych w kopalni soli w Kłodawie - poszukiwanie soli potasowych - K.Przewłocki, J.Krzuk, L.Jurkiewicz, T.Owsiak, Pierwsze wyniki profilowania radioaktywnego w poziomych odwiertach przy poszukiwaniach soli potasowych w kopalni soli w Kłodawie, Przegląd Geologiczny (1957) - J.Czubek, B.Dziunikowski, L.Jurkiewicz, J.Krzuk, J.Niewodniczański, T.Owsiak, Z.Werner, A.Zuber, Radioactive Well-Logging in Horizontal Bore-Holes for Prospecting for Potassium Salts, Nukleonika (1958)..... II Konferencja Genewska (1958)..... Acta Geophys. Polon. (1960) a jednocześnie pomiary skażeń z prób jądrowych w opadach: - L.Jurkiewicz, M.Massalska, Fallaut Measurements in Cracow Nukleonika (1958) - L.Jurkiewicz, Massalska, Radioactive Air Pollution in Cracow Resulting from Nuclear Explosions Acta Geophys. Polon. (1960) 1958 – członek polskiej delegacji na konferencji w Genewie w sprawie zakazu prób jądrowych w atmosferze 13

14 od 1960 - badania własności fizycznych gruntów sypkich: - L.Jurkiewicz, Metody fizyki jądrowej w zastosowaniu do niektórych badań w zakresie inżynierii, Archiwum Hydrotechniki (1960) - M.Borowczyk, J.Czubek, B.Dziunikowski, L.Jurkiewicz, J.Krzuk, J,Niewodniczański, B.Rossiński, A.Zuber, Określanie wilgotności i ciężaru objętościowego gruntów sypkich in situ metodami radiometrycznymi, Archiwum Inż. Lądowej (1961) - L.Jurkiewicz, Rozwiązywanie problemów geologiczno- inżynierskich i hydrogeologicznych metodami izotopowymi, Kwartalnik Geologiczny (1964) od 1960 - radiometryczne analizy składu: - T.Florkowski, L.Górski, L.Jurkiewicz, Analiza za pomocą spektrometru gamma skażeń powietrza atmosferycznego w Krakowie produkterm rozszczepienia z wybuchów jądrowych, Nukleonika (1960) - B.Dziunikowski, T.Florkowski, L.Jurkiewicz, Determination of Lead Content in Ore Samples by means of the Method of Absorption of Gamma or X-Rays, Nukleonika (1962) 14

15 ostatnie lata – tematyka różna: - B.Buliński, L.Jurkiewicz, St. Pelczarski, A.Zuber, Automatyka kontroli wilgotności przy sporzadzaniu mas formierskich, Automatyzacja Odlewnictwa (konf.), (1963) - M.Borowczyk, L.Jurkiewicz, A.Zuber, New Radioisotope Experiences in Determining the Parameters of Groundwater Flow. The State of Hydrogeological Traces Research in Poland, Nukleonika (1964) - L.Jurkiewicz, R.Szyndler, R.Emmerich, Zastosowanie 14 C do badań zużycia matryc do prasowania na zimno Nukleonika (1965) - L.Jurkiewicz, K.Korbel, K.Przewłocki, K.Umiastowski, Radiometric Determination of Spacial Concentration of Inhomogeneous Fluid in Pipe Lines, Radioistope Instruments in Industry and Geophysics (konf.), (1965) - L.Jurkiewicz, K.Korbel, K.Przewłocki, Zastosowania radioizotopów w badaniach przepływu hydromieszanin Archiwum Górnictwa (1965) - L.Jurkiewicz, Z.Zakrocki, Zanieczyszczenia powietrza w Krakowie pyłami promieniotwórczymi i przemysłowymi Nukleonika (1966) 15

16 Doktorzy wypromowani przez prof.. Jurkiewicza: K.Korbel J.Czubek A.Zuber B.Dziunikowski J.Niewodniczański J.Peńsko J.Lewitowicz P.Urbański Zmarł 30 marca 1966 r., w czasie dyskusji z kolejnym doktorantem – St. Kwiecińskim 16

17 17

18 18


Pobierz ppt "LEOPOLD JURKIEWICZ 1906 - 1966 1. 2 3 ur. 10 lipca 1906 r. w Kocku 1922 - szkoła powszechna w Kocku (7 klas), 1922 – 1923 – praca w warsztacie ojca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google