Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 1 Jan Kisiel Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 1 Jan Kisiel Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski,"— Zapis prezentacji:

1 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 1 Jan Kisiel (Jan.Kisiel@us.edu.pl)Jan.Kisiel@us.edu.pl Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice (wyniki z IFJ- Kraków: M.Budzanowski, S.Grabowska, K.Kozak, J.Mazur, J.W.Mietelski, M.Puchalska, A.Szelc, E.Tomankiewicz, A.Zalewska oraz z IF UŚ: J.Dorda, D.Malczewski, JK)

2 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 2 Sieroszowice

3 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 3 Sieroszowice: komory solne KGHM S.A. 6. (2.) miejsce na świecie w wydobyciu miedzi (srebra) 4 komory solne o objętości (100x15x20)m 3, na głębokości ~900m (~2500 m.w.e., temp. ~35 o C), w pokładzie soli o grubości ~70m, otoczonym warstwą anhydrytu

4 4

5 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 5 Sieroszowice: komora solna Ps1

6 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 6 Sieroszowice: chodnik (dojazd do komór solnych)

7 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 7 Sieroszowice: pomiar in-situ Pomiar przy użyciu przenośnego spektrometru promieniowania gamma (z detektorem HPGe, kryształ 0.8 kg, rozdzielczość: 1.7 keV dla linii 1.33 MeV) Wykorzystanie tzw. systemu M1: uśrednienie mierzonych intensywności z powierzchni ~300m 2 Pomiar w komorze Ps1 we wrześniu 2004

8 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 8 Sieroszowice: chodnik (dojazd do komór solnych)

9 Kraków, 15.10.2007 Integral background counting rates 50 – 2700 keV [ CPS/keV*kg] Sieroszowice 2.30 (0.02) Gran Sasso 57.68 (0.02) Modane 66.06 (0.03) Boulby 23.83 (0.05) Promieniotwórczość naturalna (pomiar in-situ): Boulby, Gran Sasso, Modane i Sieroszowice

10 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 10 Promieniotwórczość naturalna: Boulby, Gran Sasso, Modane i Sieroszowice

11 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 11 Sieroszowice: pomiar prób skał (IFJ-Kraków, marzec 2006) Sól [Bq/kg]Anhydryt [Bq/kg] 238 U0.0165(0.0030)0.82(0.10) 234 U0.0225(0.0030)0.76(0.09) 232 Th0.008(0.001)0.52(0.15) 40 K4.0(0.9)- 230 Th-1.26(0.24) Metoda spektrometrii alfa, wymaga zaawansowanej preparatyki chemicznej Możliwość pomiaru niższych stężeń pierwiastków promieniotwórczych niż przy zastosowaniu spektrometrii gamma Próby soli pobrano w komorze Ps1, próby anhydrytu pobrano w chodnikach prowadzących do komory solnej Ps1

12 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 12 Pomiar stężenia 222 Rn (metoda Pico-Rad) Metoda pasywna przy użyciu detektorów typu Pico-Rad z węglem aktywnym. Pomiar: wrzesień 2004 Ekspozycja detektorów w komorze Ps1 przez 24 godziny, następnie zalanie ciekłym scyntylatorem (Insta Fluor) i przetransportowane do laboratorium w Katowicach - pomiar licznikiem LSC (Liquid Scinitillation Counter). W komorze rozmieszczono 12 detektorów w różnych miejscach. Wyniki pomiarów dla wszystkich 12-tu próbek są następujące: stężenie radonu jest poniżej MDA dla tej metody (< 10 Bq/m 3 ).

13 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 13 Pomiar stężenia 222 Rn (licznik AlphaGUARD) Pomiar w otwartym powietrzu, na wysokości 25 cm nad powierzchnią, w pięciu miejscach w komorze Ps1, w cyklach 10 min. (4 pomiary) i 1 min. (1 pomiar) Wykorzystano profesjonalne mierniki radonu AlphaGUARD PQ 2000 i AlphaGUARD PQ 2000 PRO Opracowanie wyników w Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej IFJ PAN Wyniki: stężenie radonu waha się od ok. 15(4) Bq/m 3 (miejsca słabo wentylowane) do 45(5) Bq/m 3 (miejsca o lepszej wentylacji)

14 Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 14 Wniosek: Ze względu na bardzo niskie naturalne tło promieniowania komora solna w Sieroszowicach jest idealną lokalizacją dla niskotłowego laboratorium fizyki.


Pobierz ppt "Kraków, 15.10.2007Naturalne tło promieniowania w Sieroszowicach 1 Jan Kisiel Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google