Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Daniel Gluziński. Aby zamówi ć pokój konferencyjny, wchodzimy w nasze narz ę dzia My Tools- Tools to Take ANY Business to the NEXT LEVEL-Webinars. Otworzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Daniel Gluziński. Aby zamówi ć pokój konferencyjny, wchodzimy w nasze narz ę dzia My Tools- Tools to Take ANY Business to the NEXT LEVEL-Webinars. Otworzy."— Zapis prezentacji:

1 Daniel Gluziński

2 Aby zamówi ć pokój konferencyjny, wchodzimy w nasze narz ę dzia My Tools- Tools to Take ANY Business to the NEXT LEVEL-Webinars. Otworzy nam si ę okno z informacj ą, ż eby zamówi ć pokój przez e- mail wed ł ug podanego wzoru. Wiadomo ść wysy ł amy w j ę zyku angielskim, poni ż ej przyk ł adowy wzór: W tytule piszemy : Need Webinar Room for 1st. January 2013 and 8:00 p.m " (w tym przypadku 1st to dzie ń, January to miesi ą c, dalej rok i godzina) Tre ść maila: Hello, dear STIFORP company, Mr. Khazan, I (wpisujemy swój nick), my (#swój numer ID), email (jan.nowak@wp.pl). I need a room for 1st stiforpwebinar January 2013 at 8:00 pm The room capacity of 50 seats. Thank you. regards Jan Nowak Piszemy maila wg wzoru i wysyłamy na adres: support@stiforp.com support@stiforp.com Pokój nale ż y zamówi ć co najmniej 3 dni przed planowan ą konferencj ą. Informacj ę zwrotn ą dostajemy do ść szybko. Ja czeka ł em jakie ś 5 minut (dzie ń roboczy). Opcjonalnie pokoje s ą ustawione na 50 osób, jednak firma prosi ż eby nie zamawia ć wi ę cej miejsc ni ż potrzebujesz.

3 W e-mailu dostajemy instrukcje odno ś nie logowania. Mo ż emy to równie ż zrobi ć przez narz ę dzia na naszej stronie. Loguj ą c si ę przechodzimy do tworzenia i konfiguracji pokoju. Takich pokoi mo ż emy utworzy ć nawet 10, wed ł ug swoich biznesów i upodoba ń. Klikamy w ten link żeby się zalogować Następnie tu I w końcu logujemy się swoimi danymi jak w StiforP

4 To jest nasz kreator pokoi konferencyjnych. Mo ż emy tu tworzy ć pokoje, dowolnie je edytowa ć, wysyła ć zaproszenia, dodawa ć ró ż ne dokumenty potrzebne do prezentacji takich jak zdj ę cia, logo, slajdy, PDF, a nawet filmiki. Mo ż emy zmienia ć wygl ą d pokoi, uprawni ć innych do prezentacji, nagrywa ć nasze spotkania, tworzy ć głosowania i wiele innych atrakcyjnych dodatków Edycja utworzonego pokoju, ł adowanie dokumentów, wysy ł anie zaprosze ń, utwórz sonde (g ł osowanie), zobacz za ł adowane pliki, nadchodz ą ce i przesz ł e konferencje Przycisk Start Meeting prowadzi do wgl ą du w swój pokój. Mo ż na si ę tu przygotowa ć do prezentacji Stwórz nowy pokój konferencyjny Stwórz nowy pokój konferencyjny

5 Stwórz nowy pokój konferencyjny Tworzymy pokój nadaj ą c mu nazw ę, temat (opcjonalnie) i mo ż emy za ł o ż y ć has ł o, je ś li chcemy unikn ąć nieproszonych go ś ci ;) Nast ę pnie wrzucamy pliki, które b ę dziemy prezentowa ć. Mog ą to by ć slajdy, zdj ę cia, filmy, dokumenty tekstowe, itp. Akceptowane jest wiele typów plików. Limit wielko ś ci pliku to 100Mb. Nazwa widoczna na zaproszeniach Temat jest widoczny tylko dla Ciebie Klikamy dalej Wybieramy pliki z komputera Upload- załaduj pliki, lub Skip jeśli chcesz pominąć Teraz można powrócić do menadżera Lub od razu wysłać zaproszenia

6 Wy ś lij zaproszenia na konferencje Mamy do wype ł nienia taki formularz. I od góry kolejno ustawiamy dat ę, godzin ę, czas trwania prezentacji (je ś li nie zamówimy d ł u ż szej mo ż emy ustawi ć max. 60min.), stref ę czasow ą (UTC+1 Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb) Zaleca si ę logowanie co najmniej 15min przed konferencj ą Ustawiamy datę, godzinę i czas Zaznaczamy jeśli konferencja będzie powtarzana, np. codziennie, co tydzień Adresy e-mail osób, które chcemy zaprosić. Adresy najlepiej oddzielić przecinkiem lub umieszczać jeden pod drugim Konferencję może prowadzić kilka osób. Umieszczone tutaj osoby zalogują się jako prezenterzy Temat email zaproszenia Treść wiadomości, możemy dowolnie edytować. Do 1000 znaków To jest miejsce w którym przekazujemy hasło do pokoju, jeśli zostało ustawione Jeśli mamy podpięte wtyczki społecznościowe, możemy opublikować informacje o zbliżającej się konferencji dalej

7 Forma rejestracji na konferencje Możemy pominąć ten krok Ustaw formę rejestracji do pokoju, czyli jakie informacje muszą podać uczestnicy podczas rejestracji Nagłówek. Tekst będzie widoczny na górze formularza rejestracyjnego. Zaznacz których informacji wymagasz od uczestników podczas rejestracji Można utworzyć własne pytanie do uczestników Tekst będzie widoczny na dole formularza rejestracyjnego Ten tekst będzie wymagał od uczestników akceptacji Twoich warunków zanim dokończą rejestrację Możesz również zbierać płatności od uczestników bezpośrednio na PayPal Ustaw automatyczne wysyłanie przypomnień: Tydzień, dzień, godzinę przed konferencją dalej

8 Określ jakie informacje chcesz zebrać od uczestników po prezentacji Możesz od razu pominąć ten krok Nagłówek widoczny od góry Zaznacz pola, które chcesz umie ś ci ć w sondzie Można stworzyć własne pytanie Włącza się tutaj punktowanie, liczenie odpowiedzi i pokazywanie wyników Tekst widoczny na spodzie sondy Chcę dostawać powiadomienia na e-mail, gdy ktoś wypełni sondę Po zakończeniu całej prezentacji możesz odesłać uczestników pod podany tu adres URL dalej

9 Ustawiony formularz rejestracyjny Gdy potwierdzimy, ukazuje si ę okno poni ż ej S ą tu wszystkie informacje i szczegóły odno ś nie pokoi, które mo ż na w ka ż dej chwili edytowa ć Twój menad ż er

10 To jest nasz kreator pokoi konferencyjnych. Mo ż emy tu tworzy ć pokoje, dowolnie je edytowa ć, wysyła ć zaproszenia, dodawa ć ró ż ne dokumenty potrzebne do prezentacji takich jak zdj ę cia, logo, slajdy, PDF, a nawet filmiki. Mo ż emy zmienia ć wygl ą d pokoi, uprawni ć innych do prezentacji, nagrywa ć nasze spotkania, tworzy ć głosowania i wiele innych atrakcyjnych dodatków Edycja utworzonego pokoju, ł adowanie dokumentów, wysy ł anie zaprosze ń, utwórz sonde (g ł osowanie), zobacz za ł adowane pliki, nadchodz ą ce i przesz ł e konferencje Przycisk Start Meeting prowadzi do wgl ą du w swój pokój. Mo ż na si ę tu przygotowa ć do prezentacji Stwórz nowy pokój konferencyjny Stwórz nowy pokój konferencyjny Teraz możemy zobaczyć nasz pokój od środka i przygotować się do prezentacji. W tym celu klikamy duży zielony przycisk Start Meeting

11 Konfigurujemy sobie mikrofon i słuchawki (head- set zalecany), można również ustawić kamerę. Wgrywamy odpowiednie materiały klikając w Content Library i pokój gotowy do próby generalnej. Resztę zabawy pozostawię dla Was Moi Drodzy, macie wolne pole do popisu.


Pobierz ppt "Daniel Gluziński. Aby zamówi ć pokój konferencyjny, wchodzimy w nasze narz ę dzia My Tools- Tools to Take ANY Business to the NEXT LEVEL-Webinars. Otworzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google