Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć oparta o serwer Ubuntu 12.10

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć oparta o serwer Ubuntu 12.10"— Zapis prezentacji:

1 Sieć oparta o serwer Ubuntu 12.10
Prezentację wykonała grupa: Technikteleinformatyk

2 Konfiguracja serwera Dhcp
Instalujemy serwer za pomocą komendy: sudo apt-get install dhcp3-server

3 Konfiguracja serwera Dhcp c.d.
Odpowiedź systemu po wpisaniu komendy:

4 Konfiguracja serwera Dhcp c.d.
Edytujemy plik przy pomocy komendy: sudo gedit /etc/default/dhcp3-server

5 Konfiguracja serwera Dhcp c.d.
Odpowiedź systemu po wpisaniu komendy: (W pliku wybieramy interfejs na którym ma być uruchomiona usługa DHCP np. eth0:)

6 Konfiguracja serwera Dhcp c.d.
Edytujemy plik przy pomocy komendy: sudo gedit /etc/dhcp3/dhcpd.conf

7 Konfiguracja serwera Dhcp c.d.
Odpowiedź systemu po wpisaniu komendy: haszujemy tekst, dopisujemy zakres przyznawanych adresów

8 Konfiguracja serwera Dhcp c.d.
Restartujemy usługę komendą: sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart

9 Konfiguracja interfejsów
Jeżeli skonfigurowaliśmy już serwer DHCP pozostaje skonfigurować interfejsy, by po uruchomieniu ponownym serwer działał prawidłowo. Zakładamy, że uzyskujemy dynamicznie adres od naszego providera internetowego (eth1), na eth0 będzie nasz serwer DHCP IP statyczne Komenda do konfiguracji: sudo gedit /etc/network/interfaces

10 Konfiguracja interfejsów
c.d. Odpowiedź systemu oraz odpowiednie ustawienia:

11 Dodawanie kont użytkowników i nadawanie im uprawnień
Podczas instalacji systemu tworzone jest konto użytkownika głównego. Zakładamy, że to twoje konto. Ma ono specjalne uprawnienia. Z pewnością zauważyłeś, że gdy wybierzesz któreś narzędzie z menu Administracja, system pyta cię o twoje hasło. Taką możliwość – dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i administracyjnych systemu – masz tylko ty. W kolejnych slajdach pokażemy jak utworzyć konto użytkownika i jak nadać im uprawnienia krok po kroku.

12 Krok 1. Rozwiń menu System i wybierz kolejno Administracja i Użytkownicy grupy. 

13 Krok 2. Zobaczysz okno Ustawienia użytkowników. Zwróć uwagę, że przycisk Dodaj użytkownika, za którego pomocą możesz utworzyć kolejne konta użytkowników w systemie, jest nieaktywny. Kliknij przycisk Odblokuj, a następnie wpisz hasło do twojego konta użytkownika. 

14 Krok 3. Przycisk Dodaj użytkownika w oknie Ustawienia użytkowników zostanie uaktywniony. Kliknij go zatem. 

15 Krok 4. W nowym oknie Nowe konto użytkownika wypełnij pola Nazwa użytkownika i zdefiniuj użytkownikowi hasło, wypełniając pola Hasło użytkownika oraz Potwierdzenie. Możesz także zażądać od systemu, by hasło zostało automatycznie wygenerowane. W tym celu zaznacz opcję Wygenerowanie losowego hasła. W polu Hasło zostało ustawione na zobaczysz wygenerowane hasło. Jeżeli utworzone hasło ci nie odpowiada, możesz wygenerować kolejne, klikając przycisk Wygeneruj. 

16 Krok 5. Domyślnym profilem użytkownika (jest on określany przez wybór pozycji z rozwijanej listy Profil) jest Desktop user. Jeżeli utworzysz konto z takim profilem, osoba, dla której konto jest tworzone, będzie mogła uruchamiać aplikacje użytkowe i zapisywać dokumenty w swoim domowym katalogu, ale narzędzia konfiguracyjne i administracyjne pozostaną dla niej niedostępne. Jeżeli zatem chcesz utworzyć komuś konto o uprawnieniach równych twoim, z listyProfil wybierz Administrator. 

17 Krok 6. Oprócz wyboru profilu użytkownika możesz definiować stopień uprzywilejowania konta, samodzielnie określając uprawnienia. Kliknij zakładkę Uprawnienia użytkownika zobaczysz listę pól wyboru, z których każdemu jest przyporządkowane określone uprawnienie. Jeżeli chcesz użytkownikowi, któremu zakładasz konto, uniemożliwić np. korzystanie z napędu stacji dyskietek, odznacz pole wyboru Użycie napędów dyskietek. Oczywiście oprócz tego musi być odznaczone pole wyboru Administracja systemem. Zostawiając to pole puste, udostępniasz danemu użytkownikowi uprawnienia administratorskie, co spowoduje, że nawet gdy początkowo posiadacz zakładanego konta nie będzie mógł korzystać z napędu CD, to mając uprawnienia administratorskie, na powrót sobie taką możliwość uaktywni. Kliknij OK, by potwierdzić ewentualną zmianę uprawnień. Konto jest założone. 

18 Koniec! Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Sieć oparta o serwer Ubuntu 12.10"

Podobne prezentacje


Reklamy Google