Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stacja Hydrologiczno Meteorologiczna w Mikołajkach 28 listopad 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stacja Hydrologiczno Meteorologiczna w Mikołajkach 28 listopad 2009"— Zapis prezentacji:

1 Stacja Hydrologiczno Meteorologiczna w Mikołajkach 28 listopad 2009
Wycieczka uczniów klasy II TR –Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,,Nowe wyzwania-nowe możliwości”, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego’

2 Ogródek meteorologiczny
Ogródek meteorologiczny powinien być urządzony w terenie otwartym. Najlepsze miejsce to takie z dala od budynków, drzew, otwartej wody, czyli wszystkiego co mogłoby utrudniać wymianę powietrza i mieć bezpośredni wpływ na wyniki pomiarów. Nie jest też właściwe umieszczanie ogródka na terenach zupełnie otwartych i bardzo rozległych, gdyż w tym przypadku wiatr może zakłócać pomiary wysokości opadu atmosferycznego oraz nawiewając śnieg do ogródka tworzyć zaspy. Przestrzegając poniższych zasad, można uzyskać reprezentatywne wyniki obserwacji: w odległości 30 m od ogródka nie mogą znajdować się żadne budowle, drzewa, krzewy oraz uprawy sztucznie zraszane; w odległości ponad 30 m od ogródka mogą stać małe pojedyncze obiekty np. parterowy dom czy drzewo, jednak ta odległość nie może być mniejsza niż 10-cio krotna ich wysokość; w odległości ponad 100 m od ogródka może być luźna zabudowa i małe grupy drzew w odległości ponad 300 m od ogródka mogą znajdować się zwarte zespoły drzew (sady i parki); w odległości co najmniej 500 m od ogródka mogą stać już wielopiętrowe bloki mieszkalne

3 Urządzenie ogródka Ogródek powinien mieć kształt kwadratu z bokami skierowanymi wzdłuż linii północ-południe i wschód-zachód. Przyjęte minimalne rozmiary ogródka to 15 x 15 m, choć jego wielkość zależna jest od zakresu pomiarów. Teren ogródka powinien być wyrównany, bez dołów i górek, porośnięty trawą. Tylko wówczas, gdy jest to rejon np. piaszczysty (wydmy nadmorskie) i wpływa to na rodzaj klimatu, trawy nie należy siać. Nie powinno być tam pni, drzew czy krzewów. Rozmieszczenie przyrządów powinno być takie, aby jedne nie zakłócały pracy drugich. Niższe powinny być instalowane od strony południowej, wyższe od północnej. Urządzenia do instalacji przyrządów należy pomalować białą farbą, aby podczas upałów jak najmniej się nagrzewały. Ścieżki należy ograniczyć tylko do koniecznych, a ich szerokość nie może przekraczać 0,5 m. Całość należy ogrodzić niezbyt gęsta siatką o wysokości około 1,5 m, a bramka musi być zamykana na klucz.

4 Ogródek meteorologiczny

5 Utrzymywanie ogródka Powierzchnia terenu ogródka powinna być naturalna. Nie powinno się jej deptać, a w okresie letnim należy regularnie kosić trawę. Zimą, śnieg także powinien pozostać w stanie naturalnym, aż stopnieje. Jedynie bardzo wysokie zaspy należy przycinać do średniej wysokości pokrywy. Nie wolno dopuszczać, aby na urządzeniach gromadziły się pajęczyny, kurz czy brud.

6 Termometry glebowe POLETKO TERMOMETRÓW GRUNTOWYCH. Jest to wydzielony fragment ogródka, pozbawiony jakiejkolwiek roślinności. Wykonuje się na nim pomiary temperatury powietrza na wysokości 5 cm nad gruntem - TERMOMETR PRZYGRUNTOWY i temperatury gruntu na głębokości 5, 10, 20, 50 i 100 cm - TERMOMETRY GRUNTOWE.

7

8 Termometr glebowy Termometr ten mierzy temperaturę gleby na głębokości 100 cm

9 Klatka meteorologiczna
Kolejnym urządzeniem wpisanym w wygląd ogródka jest KLATKA METEOROLOGICZNA. Jest to specjalna, ażurowa konstrukcja, w kształcie prostopadłościanu, w której umieszczone są przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego. Klatka służy do osłonięcia termometrów przed bezpośrednim działaniem słońca, wiatru czy opadów - i zapewnienia jednakowych warunków pomiaru.

10

11 Wnętrze klatki meteorologicznej

12

13 Widzialnościomierz Jest to wielofunkcyjny czujnik przeznaczony dla automatycznych stacji meteorologicznych. Widzialnościomierz mierzy tzw. widzialność meteorologiczną, czyli największa odległość, z której przedmiot o odpowiednich wymiarach, umieszczony na poziomie gruntu, jest widoczny i rozpoznawalny na tle nieba.

14

15

16 Prezentację wykonali:
Gierałtowski Przemysław Kulesza Robert Roszkowski Sebastian Osmólski Piotr Siedlecki Daniel


Pobierz ppt "Stacja Hydrologiczno Meteorologiczna w Mikołajkach 28 listopad 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google