Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pliki tekstowe – A. Jędryczkowski © 2007 Turbo Pascal umożliwia wykorzystanie w programach plików tekstowych. Pliki takie zawierają informację niezakodowaną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pliki tekstowe – A. Jędryczkowski © 2007 Turbo Pascal umożliwia wykorzystanie w programach plików tekstowych. Pliki takie zawierają informację niezakodowaną"— Zapis prezentacji:

1

2 Pliki tekstowe – A. Jędryczkowski © 2007 Turbo Pascal umożliwia wykorzystanie w programach plików tekstowych. Pliki takie zawierają informację niezakodowaną – czytelną w bezpośredni sposób. Pliki tekstowe posiadają strukturę wierszową. Plik tekstowy deklarujemy w programie następująco: VAR nazwa_zmiennej: TEXT;

3 Zanim użyjemy pliku w programie należy przyporządkować nazwę pliku dyskowego zadeklarowanej wcześniej zmiennej plikowej. Robimy to następująco: ASSIGN(nazwa_zmiennej,nazwa_pliku); Konkretny przykład takiej operacji: ASSIGN(plik, dane.txt); Nazwa pliku dyskowego może zawierać pełną ścieżkę dostępu: ASSIGN(plik,C:\dane.txt); Pliki tekstowe – A. Jędryczkowski © 2007

4 Przyporządkowany instrukcją ASSIGN plik przed użyciem należy otworzyć w jeden z poniższych sposobów: REWRITE(nazwa_zmiennej); {jeśli pliku jeszcze nie ma – jest tworzony nowy; jeśli plik istniał – jego zawartość jest kasowana!!!} RESET(nazwa_zmiennej); {otwiera istniejący plik.; jeśli plik nie istnieje wyświetlany jest błąd!!!} APPEND(nazwa_ziennej); {otwiera istniejący plik do zapisu; dane zapisywane są na końcu pliku} Po użyciu plik należy koniecznie zamknąć: CLOSE(nazwa_zmiennej);

5 Pliki tekstowe – A. Jędryczkowski © 2007 Odczyt danych z pliku tekstowego wykonujemy następująco: READ(nazwa_zmiennej,zmienna); Odczytana wartość jest zapisywana do wcześniej zadeklarowanej zmiennej. Zapis do pliku realizujemy jak poniżej: WRITE(nazwa_zmiennej,wartość); Wartość jest zapisywana do pliku tekstowego. Istnieje też możliwość użycia instrukcji READLN i WRITELN powodujących przejście do nowego wiersza w pliku po ich wykonaniu.

6 Do odczytu zawartości pliku używa się zazwyczaj pętli WHILE. Ze względu na strukturę pliku przydaje się kontrola osiągnięcia końca wiersza i końca pliku. Służą temu dwie funkcje. EOLN(nazwa_zmiennej); {zwraca logiczną prawdę gdy osiągnięty zostaje koniec wiersza – End Of Line} EOF(nazwa_zmiennej); {zwaraca logiczną prawdę jeśli osiągnięty zostaje koniec pliku – End Of File} Pętla odczytu pliku zaczyna się zazwyczaj tak: WHILE NOT EOF(nazwa_zmiennej) DO WHILE NOT EOLN(nazwa_zmiennej) DO ………………….. ………………….. Pliki tekstowe – A. Jędryczkowski © 2007

7 1.Napisz program przepisujący tablicę jednowymiarową, zawierającą liczby całkowite do pliku tekstowego tak, aby każda liczba była umieszczona w oddzielnym wierszu. 2.Napisz program przepisujący zawartość jednego pliku tekstowego do innego pliku tekstowego znak po znaku. 3.Napisz program, który stworzy plik umożliwiając wczytanie do niego 10 losowych liczb z zakresu 1..100, a następnie policzy sumę liczb zapisując wynik w innym pliku tekstowym.

8 Pliki tekstowe – A. Jędryczkowski © 2007


Pobierz ppt "Pliki tekstowe – A. Jędryczkowski © 2007 Turbo Pascal umożliwia wykorzystanie w programach plików tekstowych. Pliki takie zawierają informację niezakodowaną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google