Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język ANSI C Operacje we/wy Wykład: Programowanie komputerów Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język ANSI C Operacje we/wy Wykład: Programowanie komputerów Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak."— Zapis prezentacji:

1 Język ANSI C Operacje we/wy Wykład: Programowanie komputerów Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak

2 Wprowadzenie Operacje wejścia wyjścia dotyczą zarówno typowych operacji na plikach (np. na dysku) jak też operacji elementarnych, jak np. wyświetlanie na ekranie i pobieranie danych z klawiatury. Opisane podejście dotyczy podejścia tzw. proceduralnego, za pomocą strumieni (zgodnie ze standardem Ansi C).

3 Wprowadzenie Aby korzystać z omawianych mechanizmów należy w nagłówku programu dołączyć plik stdio.h, zawiera on potrzebne funkcje do operacji wejścia-wyjścia. STRUMIENIE są to zbiory, z których pobierane są i do których wprowadzane są dane.

4 Strumienie standartowe Standartowo zdefiniowane strumienie to: stdin – wejściowy – klawiatura; stdout – wyjściowy – ekran; stderr – komunikatów o błędach – ekran stdprn – strumień drukarnki.

5 Strumienie standartowe Strumienie mają swoją reprezentację programistyczną. Są reprezentowane przez zmienne typu FILE (ściślej – przez wskaźnik na FILE ). Czyli FILE jest nowym typem, co oznacza, że możemy deklarować odpowiednie zmienne tego typu (ściślej – wskaźniki).

6 Deklarowanie strumieni Jeśli chcemy w programie realizować operacje wejścia-wyjścia inne niż standardowe, na przykład na plikach na dysku, musimy zadeklarować wskaźnik do nowego, określonego przez nas strumienia, np.: FILE *strmj

7 Czynności przy operacjach wejścia-wyjścia Typowa sekwencja operacji wejścia-wyjścia, realizowana za pomocą strumienia polega na: 1. zadeklarowaniu wskaźnika do zmiennej strumieniowej; 2. otwarciu strumienia; 3. operacje na strumieniu (np. zapis i odczyt); 4. zamknięcie strumienia (należy o tym pamiętać, bo inaczej nasze dane mogą zniknąć).

8 Otwarcie strumienia Do otwierania strumienia wykorzystuje się funkcję fopen, która zwraca wskaźnik na strumień. Aby z niej skorzystać należy: - mieć zadeklarowany odpowiedni wskaźnik na strumień, - zdecydować się na określony tryb otwarcia pliku (na przykład tylko do odczytu - podać nazwę pliku. Logiczne, prawda?

9 Otwarcie strumienia Przykładowe otwarcie pliku: if (!(strm = fopen(c:\\teksty\\tekst.txt,wb))) puts (Blad otwarcia pliku); Jako parametry podano dwa łańcuchy znakowe: -Pierwszy to nazwa pliku Uwaga!: W łańcuchach tekstowych znak \ oznaczamy jako \\ aby odróżnić go od tzw. znaku specjalnego. Dlatego jest c:\\... a nie c:\... - Drugi oznacza tryb otwarcia pliku. Opisują do dwa znaki.

10 Otwarcie strumienia - tryby Pierwszy znak oznacza sposób i cel otwarcia: w -> tylko do zapisu; r -> tylko do odczytu; a -> do zapisu na końcu istniejącego już pliku (jak APPEND z Pascala) r+ -> otwórz istniejący zbiór do zapisu i odczytu jednocześnie; w+ -> utwórz nowy plik do zapisu i odczytu (stary, jeśli istnieje, zostanie zastąpiony) a+ -> do zapisu i odczytu wskazanego zbioru, lub otworzy nowy plik jeśli nie istnieje. Drugi znak oznacza: b -> tryb binarny t-> tryb tekstowy.

11 Operacje na strumieniach Do operacji na strumieniu służą różne funkcje. Są one na ogół odpowiednikiem funkcji znanych wcześniej, do wyświetlania na ekranie i odczytu z klawiatury, tylko z dodaną literą f. Ich działanie jest analogiczne z tym, że dane wysyłane są i pobierane z pliku, a nie na ekran i klawiaturę.

12 Operacje na strumieniach - funkcje int fputc (int c, strm); wysyła do strumienia strm znak c. W przypadku błędu zwraca EOF (o tym później); int fputs (char *s, strm); wysyła do strumienia strm łańcuch tekstowy s. Oznaczenie char *s oznacza łańcuch tekstowy wskazywany przez zmienną s. Błąd zwraca EOF.

13 Operacje na strumieniach - funkcje int fprintf (strm,........,....); działa tak jak funkcja printf, tylko łańcuch znakowy zostanie wyprowadzony do strumienia strm. Zwraca EOF jeśli błąd. char* fgets(char *s, strm); działa jak gets, tylko, że odczytuje łańcuch tekstowy ze strumienia strm; int fgetc(strm); działa jak getc, tylko, że odczytuje znak ze strumienia strm; int scanf(strm,.....,...); działa jak scanf, tylko, że odczytuje dane z łańcucha strm;

14 Operacje na strumieniach - funkcje korzystając z tych funkcji i odwołując się do strumieni standartowych, np. można zrealizować wypisanie łańcucha tekstowego na ekran: #include int main(void) { char msg[] = "Hello world"; int i = 0; while (msg[i]) { fputc(msg[i], stdout); i++; } return 0; }

15 Funkcje feof Do operacji na plikach bardzo przydatna jest funkcja feof(strm) która określa, czy osiągnięty został koniec pliku. Dobrze jest wykorzystać ją razem z instrukcją while podczas odczytu z pliku, kiedy po każdym odczycie sprawdzamy, czy osiągnięty jest koniec pliku. Jeśli podczas ostatniej operacji na strumieniu osiągnięto koniec zbioru (pliku), wtedy zwraca ona wartość 1.

16 Zamykanie strumieni Zamykanie strumieni jest bardzo proste. Realizowane jest za pomocą funkcji int fclose (nazwa_strumienia); Zamykanie strumienia jest ważne w związku z buforowaniem danych. Można skorzystać z funkcji fcloseall() która automatycznie zamyka wszystkie otwarte strumienia.

17 Przykłady prostych operacji na plikach Wykorzystanie eof() Otwierany jest plik jako strumień stream (do odczytu), jeśli po odczytaniu z niego jednego znaku osiągnięto koniec pliku, wyświetlany jest komunikat. int main(void){ FILE *stream; stream = fopen("DUMMY.FIL", "r"); fgetc(stream); /*odczytujemy znak, nigdzie go nie zapisujemy */ if (feof(stream)) printf("Osiagnieto koniec pliku\n"); fclose(stream); return 0; }

18 Przykłady prostych operacji na plikach Program tworzy kopię AUTOEXEC.BAT. Otwiera dwa strumienie, do odczytu in oraz do zapisu out (oba w trybie tekstowym). Następnie w pętli while przepisuje plik znak po znaku. Na końcu zamyka strumienie. int main(void){ FILE *in, *out; if ((in = fopen("\\AUTOEXEC.BAT", "rt"))== NULL) { fprintf(stderr, "Nie można otworzyc pliku.\n"); return 1; } if ((out = fopen("\\AUTOEXEC.BAK", "wt")) == NULL) { fprintf(stderr, "Nie mozna otworzyc pliku.\n"); return 1; } while (!feof(in)) fputc(fgetc(in), out); fclose(in);fclose(out);return 0; }

19 Przykłady prostych operacji na plikach Prosty przykład wykorzystanie funkcji fscanf do odpowiedniego reagowania na błędy wprowadzania wartości. Wprowadzamy liczbę typu int. Strumień jest określony jako stdin, czyli klawiatura. Komunikat o ewentualnym błędzie wprowadzania jest kierowany do strumienia stderr. #include int main(void){ int i; printf("Wprowadz liczbe int: "); if (fscanf(stdin, "%d", &i)) printf("The integer read was: %i\n", i); else { fprintf(stderr, "Blad przy wprowadzaniu.\n"); exit(1); } return 0; }

20 Podsumowanie

21 FILE * strm = fopen(c:\\teksty\\tekst.txt,wb) NULL -> 0


Pobierz ppt "Język ANSI C Operacje we/wy Wykład: Programowanie komputerów Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google