Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Praca z plikami tekstowymi Janusz Górczyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Praca z plikami tekstowymi Janusz Górczyński."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Praca z plikami tekstowymi Janusz Górczyński

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Agenda Obiekt FileSystem Klasa StreamReader Obiekt My Kontrolka OpenFileDialog Przykład wykorzystania

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Obiekt FileSystem Obiekt FileSystem przestrzeni nazw Microosf.VisualBasic zawiera cztery funkcje wykonujące podstawowe operacje na plikach tekstowych: FileOpen – otwarcie pliku LineInput – odczytanie wiersza tekstu PrintLine – zapisanie wiersza tekstu FileClose – zamknięcie pliku Typowe rozszerzenia plików tekstowych to *.txt, *.ini, *.log czy *.inf, a ich zawartość to znaki zestawu ASCII Zawartość pliku tekstowego może być umieszczana w kontrolce TextBox.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 Klasa StreamReader z System.IO StreamReader jest jedną z dwóch alternatyw dla funkcji FileOpen i LineInput Jeżeli chcemy korzystać z tej klasy, to importujemy przestrzeń nazw. Imports System.IO Dim zawartoscPliku as StreamReader zawartoscPliku = New StreamReader(nazwa_pliku.txt) Me.TextBox1.Text = zawartoscPliku.ReadToEnd zawartoscPliku.Close() …. Dalszy kod …..

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Obiekt My Daje dostęp do szeregu różnych metod My.Application – dostarcza informacji o danej aplikacji My.Computer – o komputerze, w tym bardzo ważny obiekt My.Computer.FileSystem dający dostęp do operacji na plikach My.User – o aktualnie zalogowanym użytkowniku My.Forms – o formularzach projektu My.WebServices – informacja u usłuchach WebServices dostępnych w My.Computer Dim txtPlik as String = txtPlik = My.Computer.FileSystem.ReadAllText( _ nazwaPliku.txt) Metoda ReadAllText kopiuje całą zawartość pliku tekstowego do zmiennej łańcuchowej

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Kontrolka OpenFileDialog Pozwala użytkownikowi na wybór pliku do odczytu, zawiera: właściwość Filter ograniczającą listę plików do określonych rozszerzeń Metodę ShowDialog pokazującą kontrolkę Właściwość FileName zwracającą pełną ścieżkę dostępu do pliku Me.OpenFileDialog1.Filter = _ "Pliki tekstowe (*.txt)|*.txt" Me.OpenFileDialog1.ShowDialog()

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 Przykład wykorzystania Proszę zapoznać się z projektem o nazwie TextFile


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Praca z plikami tekstowymi Janusz Górczyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google