Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Izaak Newton i prawo powszechnej grawitacji”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Izaak Newton i prawo powszechnej grawitacji”"— Zapis prezentacji:

1 „Izaak Newton i prawo powszechnej grawitacji”

2 Izaak Newton urodził się 4 stycznia 1643 roku w Woolsthorpe koło Colsterworth, w hrabstwie Lincolnshire.

3 Epoka w kulturze europejskiej, w której żył Newton, to Oświecenie.
Czasy, w jakich żył Newton: Epoka w kulturze europejskiej, w której żył Newton, to Oświecenie. „Nadejdzie czas, kiedy Słońce będzie świeciło tylko dla ludzi wolnych, którzy nie mają innego mistrza poza rozumem” Condorcet

4 Główne nurty filozoficzne Oświecenia to :
Empiryzm - źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego. Racjonalizm – to filozofia zakładająca możliwość poznania świata z użyciem samego rozumu. Głosi, że źródłem poznania są właściwie wszystkie idee, a bodźce zmysłowe maja znaczenie drugorzędne. Za jej twórcę uważa się Kartezjusza.

5 Krytycyzm – znalazł wsparcie w racjonalizmie
Krytycyzm – znalazł wsparcie w racjonalizmie. Przywiązywał szczególną uwagę do roli rozumu w poznawaniu prawdy, systematycznego ładu w dochodzeniu do prawdy. Determinizm– koncepcja filozoficzna, według której wszystkie zdarzenia mają zawsze swoją przyczynę, a zatem znając stan Wszechświata w danym momencie możemy teoretycznie przewidzieć wszystkie wydarzenia, które staną się w przyszłości. Prawa przyrody odkryte przez Newtona wspierały ten pogląd.

6 Tę siłę nazwał siłą grawitacji
Anegdota Pewnego razu Izaak Newton obserwował jak jabłko spada z drzewa. Zastanawiał się wtedy dlaczego jabłko spada na Ziemię. Doszedł do wniosku, że istnieje siła, która przyciąga jabłko do Ziemi. Tę siłę nazwał siłą grawitacji

7 Dlaczego jednak Księżyc nie spadnie na Ziemię???
Księżyc nie spadnie na Ziemię, ponieważ ma odpowiednio dużą prędkość skierowaną równolegle do powierzchni Ziemi. Siła grawitacji zakrzywia tylko tor Księżyca i sprawia, że musi on krążyć wokół Ziemi. Gdyby Księżyc z jakiegoś powodu stracił swoją prędkość, spadłby na Ziemię, jak jabłko z drzewa.

8 Z tego samego powodu, dzięki sile przyciągania grawitacyjnego działającej między Słońcem i planetami, planety muszą krążyć wokół Słońca. Siła grawitacji zakrzywia tor planet, ale gdyby jakaś planeta zatrzymała się, to spadłaby na Słońce.

9 Takie rozważania i obserwacje doprowadziły Newtona do wniosku, że
wszystkie ciała niezależnie od ich położenia we Wszechświecie przyciągają się grawitacyjnie ze względu na posiadaną masę.

10 tak w niebie jak i na Ziemi obowiązuje prawo grawitacji:
Zatem, tak w niebie jak i na Ziemi obowiązuje prawo grawitacji: siła wzajemnego przyciągania ciał zależy od iloczynu ich mas i od kwadratu odległości między nimi.

11 Oddziaływanie grawitacyjne między ciałami jest wzajemne.
Zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona, Ziemia przyciąga jabłko z siłą o takiej samej wartości z jaką jabłko przyciąga Ziemię.

12 Jednak zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona skutek działania każdej siły zależy odwrotnie proporcjonalnie od masy ciała, na które ta siła działa. Przyspieszenie jakie uzyskuje ciało pod wpływem siły przyciągania ziemskiego to przyspieszenie ziemskie

13 Siła przyciągania ziemskiego działając na skoczka powoduje, że porusza się on coraz szybciej w stronę Ziemi. Z kolei Ziemia ze względu na ogromną masę nawet nie drgnie pod wpływem siły z jaką przyciąga ją skoczek.

14 Wniosek płynący z prawa powszechnej grawitacji:
Przyspieszenie grawitacyjne danego ciała nie zależy od masy, rozmiarów ani innych wielkości charakteryzujących to ciało.

15 Newton, jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi, jak i ruchem ciał niebieskich.

16 Newton uświadomił ludziom, że prawa przyrody odkrywane na Ziemi są uniwersalne - są prawami całego Wszechświata. Nie może być inaczej, gdyż Ziemia należy do Wszechświata. Ten przełom w myśleniu pozwolił na dalsze odkrycia w astronomii i w kosmologii.

17 Izaak Newton                                                                                                       „Widziałem tak wiele, bo stałem na barkach gigantów” – słowa Newtona o Koperniku, Keplerze i Galileuszu

18 Największe dzieło Newtona : „Matematyczne podstawy filozofii przyrody”

19 Prezentację przygotowały:
Marta Włodarz Klaudia Garbula Arnika Ząbroń Maria Ryguła Joanna Krosny Rachela Misiak


Pobierz ppt "„Izaak Newton i prawo powszechnej grawitacji”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google