Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK MOJE MIASTO JEŹDZI Z GŁOWĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK MOJE MIASTO JEŹDZI Z GŁOWĄ"— Zapis prezentacji:

1 JAK MOJE MIASTO JEŹDZI Z GŁOWĄ

2 sprzęt rowerzysty Kamizelka (lub inne odblaski) Rękawice Kask
Lampka (tylna) Lampka (przednia) Dzwonek rowerowy

3 Jednym z zadań projektu było przeprowadzenie ankiet wśród pełnoletnich uczestników ruchu drogowego.
„Przepytaliśmy” z przepisów dotyczących ruchu rowerów 120 osób wśród których znalazło się 57 kierowców, 51 pieszych oraz 12 rowerzystów. Prosiliśmy również o ocenę sytuacji lokalnej pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyniki ankiet przedstawiają się następująco:

4 W zadaniu 2 pytaliśmy o to jacy uczestnicy ruchu drogowego mogą się poruszać pasem ruchu dla rowerów wydzielonym z powierzchni jezdni. Oczywiście chodzi o rowerzystów. Poprawnie odpowiedziało: 86% kierowców, 92% pieszych, 75% rowerzystów W zadaniu 3 naszej ankiety należało wskazać kiedy rowerzysta ma prawo wyprzedzać wolno jadące samochody z ich prawej strony. Zgodnie z nowymi przepisami można wyprzedzać wolno jadące samochody z ich prawej strony jeżeli rowerzysta ma do tego odpowiednią ilość miejsca i nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym oraz zachowa szczególną ostrożność i bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu. Prawidłowo odpowiedziało 67% kierowców, 55% pieszych i 75% rowerzystów.

5 W kolejnym zadaniu pytaliśmy o to w jakich okolicznościach dwóch rowerzystów nie może jechać obok siebie. Oczywiście rowerzyści mogą nie jechać obok siebie w czasie mgły. Na ruchliwej jezdni – gdyż utrudniają w ten sposób ruch innym uczestnikom ruchu oraz na drodze wzdłuż której znajduje się nadająca do ruchu droga dla rowerów. W tym zadaniu prawidłowe odpowiedzi wskazało 51% kierowców, 53% pieszych, 58% rowerzystów. W pytaniu 5 prosiliśmy o wskazanie zakazów dotyczących rowerzysty. Rowerzyście zabrania się m.in. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach, czepiania się pojazdów, korzystania z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki w ręku. Tutaj 51% badanych kierowców, 53% pieszych i 59% rowerzystów odpowiedziało prawidłowo.

6 Kolejne zadanie ze znajomości przepisów dotyczyło bezpieczeństwa rowerzysty.
Rowerzysta dla własnego bezpieczeństwa powinien jeździć w kasku i odblaskowej kamizelce oraz w dobrych warunkach atmosferycznych. Tutaj 44% kierowców, 51%pieszych, 67% rowerzystów wskazało poprawne odpowiedzi.

7

8 Sytuacja Lokalna Następne zadania dotyczyły sytuacji lokalnej. Najpierw należało określić w jakim stopniu w naszej okolicy rowerzyści mają prawidłowo wyposażone rowery, jeżdżą w odblaskowej kamizelce i w przypadku uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum posiadają przy sobie kartę motorowerową. 67 ankietowanych wskazało, że rowerzyści przestrzegają tych przepisów w średnim stopniu, 22 określiło stopień ich przestrzegania jako znaczny. Natomiast 31 osób twierdzi, że niestety przepisy te nie są przez rowerzystów respektowane.

9

10 Z ankiety wynika, że większość użytkowników dróg w naszej okolicy czuje się bezpiecznie oraz, że drogi są prawidłowo oświetlone. Ponadto na pytanie dotyczące oceny sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy większość respondentów mając do dyspozycji skalę od 1 do 5 – oznaczyła ją jako 3 (49 wskazań). Pozostałe głosy oscylują między wskazaniem 4 (dobra ocena od 33 osób) a 2 – zła diagnoza 28 osób. Jedna osoba oceniła bezpieczeństwo jako bardzo dobre ale 9 osób określiło bezpieczeństwo ruchu drogowego jako bardzo złe.

11

12 Osoby, które nie czują się bezpiecznie na naszych drogach jako piesi jako przyczynę wskazują m.in.:
brak policji na drogach, brawurową jazdę kierowców, którzy nie przestrzegają prędkości i nie przepuszczają pieszych na pasach, brak chodników dla pieszych – m.in. na ul. Staromorzysławskiej, brak lamp, oświetlenia ulic –m.in. przejścia dla pieszych, ulice boczne, obrzeża miasta.

13 W ankiecie pytaliśmy również o to, który z uczestników ruchu drogowego najczęściej łamie przepisy.
Z podanych odpowiedzi wynika, że są to najczęściej kierowcy samochodów –67,5%, w drugiej kolejności są to piesi - 25% i najmniejszy wskaźnik – 7,5% - stanowią rowerzyści.

14

15 Nasi ankietowani wskazali również miejsca, w których zdarza się najwięcej wypadków lub występuje ryzyko ich wystąpienia. Wśród ulic Konina najczęściej wymieniano : Ul. Przemysłową, Poznańską, Warszawską, Dworcową, Aleje 1-go Maja, Paderewskiego, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Leśną.

16 Zwracano też uwagę na skrzyżowania dróg – m.in.:
namalowane rondo na skrzyżowaniu ulic Kleczewskiej i Paderewskiego, rondo Solidarności, skrzyżowanie Przemysłowej z Paderewskiego, skrzyżowanie Jana Pawła II z Olszewskiego oraz Jana Pawła II z Rudzicką, skrzyżowanie 11 Listopada – Wyzwolenia – Sosnowa. Ankietowani jako miejsca objęte ryzykiem wystąpienia wypadków wymieniają również: okolice szkół, przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe – szczególnie przejazd na ul. Okólnej, drogi wylotowe z miasta, przeprawy przez Wartę, autostradę.

17 Skrzyżowanie ulic: 11 Listopada- Wyzwolenia - Sosnowa

18 Skrzyżowanie ulic Przemysłowej z Paderewskiego

19 Okolice Dworca PKP

20 Namalowane (już prawie niewidoczne) rondo na skrzyżowaniu ulic Kleczewskiej i Paderewskiego,

21 Pytaliśmy również o to – jak zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach?
Użytkownicy dróg w naszym mieście podawali następujące propozycje: zwiększenie ilości ścieżek rowerowych; poprawienie jakości dróg i chodników oraz wybudowanie nowych dróg i chodników, wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, wprowadzenie większej częstotliwości patroli i kontroli policji, Zakładanie progów zwalniających na osiedlach, wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych, wprowadzenie większych mandatów za naruszenie przepisów, szczególnie za przekroczenie prędkości, zachowanie szczególnej ostrożności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, ustawienie fotoradarów w mieście, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zorganizowanie w lokalnych mediach kampanii społecznej promującej bezpieczeństwo ruchu drogowego, budowanie skrzyżowań bezkolizyjnych.

22 Dziękujemy za uwagę Jan Bobrowski Maksym Drzewiecki Adam Samul
Sebastian Wałęsa


Pobierz ppt "JAK MOJE MIASTO JEŹDZI Z GŁOWĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google