Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki zakazu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki zakazu."— Zapis prezentacji:

1 Znaki zakazu

2 1. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 2. Jeżeli zakaz wyrażony przez pokazany znak nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania.

3 3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

4 Zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

5 Zakaz wjazdu Znak ten oznacza zakaz wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

6 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

7 Zakaz wjazdu autobusów

8 Zakaz wjazdu motocykli

9 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5 Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągników rolniczych, siodłowych i pojazdów wolnobieżnych.

10 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-6 Znak ten oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych.

11 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami
B-7 Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

12 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

13 Ciekawostka

14 Zakaz wjazdu rowerów B-9 Znak ten oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów i motorowerów.

15 Zakaz wjazdu motorowerów
B-10 Znak ten oznacza zakaz wjazdu motorowerów.

16 Zakaz wjazdu wózków rowerowych
B-11 Znak ten oznacza zakaz wjazdu rowerów wielośladowych

17 Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Znak ten oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

18 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak ten zakazuje wjazdu na drogę pojazdów przewożących materiały wybuchowe lub łatwopalne w ilościach określonych odrębnymi przepisami.

19 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi oznaczonych tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i oznaczonych tablicami ostrzegawczymi o barwie pomarańczowej jest zabroniony.

20 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.

21 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad X m.
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których szerokość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

22 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad X m.
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których wysokość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

23 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad X m.
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których długość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

24 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad X ton
Oznacza, że wjazd na drogę wszelkich pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej wielkość podaną na znaku jest zabroniony. Rzeczywista masa całkowita pojazdu to masa pojazdu + masa towaru, który jest nim przewożony.

25 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż X ton
Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów, w których nacisk choćby jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku.

26 Stop Znak ten oznacza: zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

27 Stop Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu (znak poziomy P-12 ), a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

28 Zakaz skręcania w lewo B-21 Znak ten zabrania skręcania w lewo oraz zawracania na najbliższym skrzyżowaniu.

29 Zakaz skręcania w prawo
B- 22 Znak ten zabrania skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu.

30 Zakaz zawracania Znak B-23 zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

31 Koniec zakazu zawracania
B-24 Znak ten oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

32 Zakaz wyprzedzania Znak ten zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

33 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-26 Zabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

34 Koniec zakazu wyprzedzania
B-27 Znak ten występuje za znakiem Zakaz wyprzedzania i anuluje działanie tego znaku.

35 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak B-28 oznacza koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe.

36 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
B-29 Znak ten zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

37 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
B-30 Znak ten oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.

38 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Znak ten zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

39 Stój - kontrola celna Znak ten oznacza obowiązek zatrzymania się.
Zamiast napisu "Cło - Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy: "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat".

40 Ograniczenie prędkości
Znak ten oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości odnosi się do pojazdu, którego symbol znajduje się na tabliczce.

41 Koniec ograniczenia prędkości
Znak ten oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.

42 Zakaz postoju B-35 Zabrania się postoju trwającego dłużej niż czas określony napisami na znaku lub pod znakiem. Jeżeli czas ten jest nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 1 minutę. Znak dotyczy tej strony jezdni, na której jest ustawiony.

43 Zakaz postoju Umieszczona pod znakiem B-35, B-36 tabliczka wskazuje: T-25 a - początek zakazu wyrażonego znakiem.

44 Zakaz postoju Umieszczona pod znakiem B-35, B-36 tabliczka wskazuje: T-25 c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.

45 Zakaz postoju Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje: T-26 – zakaz postoju po obu stronach drogi.

46 Zakaz zatrzymywania się
Znak ten oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony tym znakiem: dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje dotyczy również kolumn pieszych dotyczy jezdni, jak i chodnika

47 Zakaz zatrzymywania się
Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka wskazuje: T-24 - że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

48 Zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w nieparzyste dni miesiąca. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni.

49 Zakaz postoju w dni parzyste
Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w parzyste dni miesiąca. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni.

50 Strefa ograniczonego postoju
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom.

51 Koniec strefy ograniczonego postoju

52 Zakaz ruchu pieszych B-41 Znak ten oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

53 Koniec zakazów Zakaz wyprzedzania,
Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.

54 Strefa ograniczonej prędkości
B-43 Znak ten oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

55 Koniec strefy ograniczonej prędkości
B-44 Znak ten oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

56 Praca domowa Wydrukuj znaki zakazu i wklej je do zeszytu.
Dla chętnych – wykonaj 1 dowolny znak zakazu. Dla chętnych – Przygotuj krzyżówkę o znakach zakazu (przynajmniej 10 haseł).


Pobierz ppt "Znaki zakazu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google