Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie

2 "Człowiek uczy się przez całe życie"

3 Trochę Historii Początki wiążą się właśnie z budynkiem, w którym obecnie się znajdujemy. Wówczas to Aktem z dnia 2 listopada 1971 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa powołało Ośrodek Dokształcania Zawodowego z siedzibą w Nowej Hucie przy Al. Lenina 37 – obecnie os. Szkolne 21.. Powrót

4 Dyrektorem Ośrodka przez dwa lata był Pan Dudek.
Trochę Historii Dyrektorem Ośrodka przez dwa lata był Pan Dudek. W 1973 roku na Dyrektora Ośrodka powołano Pana mgr inż. Edwarda Rysa. Powrót

5 Trochę Historii Charakter i nazwa placówki zostały zmienione w 1979 roku, kiedy to zgodnie z Zarządzeniem Kuratora z dnia 21 kwietnia 1979 roku utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zarządzenie podpisał Kurator Oświaty i Wychowania mgr Jan Nowak. Szkoła rozpoczęła działalność od 1 września 1979 roku przy ul. Łobzowskiej 20–22 na bazie dotychczasowego Zespołu Szkół Geologiczno–Geodezyjnych. Powrót

6 Trochę Historii Paragraf drugi Zarządzenia powołującego Centrum określał typy szkół działających w ramach Centrum: Zasadniczą Szkołę Zawodową, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, dokształcające i doskonalące kursy zawodowe, kursy umożliwiające zdobycie tytułu robotnika wykwalifikowanego i mistrza, egzaminy eksternistyczne z zakresu różnych typów szkół. Powrót

7 Trochę Historii Pierwszym Dyrektorem CKU został pan mgr inż. Edward Rys dotychczasowy Dyrektor Ośrodka Dokształcania Zawodowego, który włączono w struktury szkoły. Szkoła mieściła się więc w dwóch budynkach – przy ul. Łobzowskiej, gdzie funkcjonowały szkoły zawodowe i na os. Szkolnym, gdzie nadal działał Ośrodek Dokształcania Zawodowego Powrót

8 Trochę Historii Od 1979 roku Centrum sukcesywnie starało się rozszerzać i uatrakcyjniać swoją ofertę dydaktyczną, dotychczasowe specjalizacje geologiczną i geodezyjną przekazano do szkół przy ulicy Rzeźniczej i Lea. W myśl rozszerzania oferty dydaktycznej w 1982 roku Kurator Oświaty i Wychowania Pan Zdzisław Marski włączy w struktury Centrum I Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Zaoczne i Wieczorowe (przeniesione z ul. Sobieskiego 9) oraz Szkołę Podstawową dla Pracujących Nr 2 wraz z Podstawowym Studium Zawodowym (z ul. Dietla 70). Powrót

9 Trochę Historii Kolejne zmiany dotyczące Centrum wiążą się rokiem 1989, kiedy to Prezydent Miasta Krakowa w miejsce Ośrodka Dokształcania Zawodowego powołał Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego pozostający w strukturach szkoły. Dokument w imieniu Prezydenta podpisał Wiceprezydent mgr Jan Nowak. Powrót

10 Trochę Historii W 1989 roku Dyrektorem Centrum została Pani mgr inż. Aleksandra Bociańska. Po śmierci Pani Dyrektor Aleksandry Bociańskiej przez rok obowiązki Dyrektora Szkoły pełniła mgr Beata Biedrzycka. W latach 1991–1996 Dyrektorem CKU był mgr Aleksander Siwek. Od 1996 roku Centrum kieruje Pani mgr Krystyna Łabędzka, kontynuując pracę rozpoczętą przez jej poprzedników i działając zgodnie z przyjętymi celami szkoły – kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania dorosłych. Powrót

11 Trochę Historii Obecnie oferta Centrum Kształcenia Ustawicznego jest bardzo szeroka, systematycznie staramy się o umożliwienie otworzenia nowych specjalności, które modyfikowane są z uwzględnieniem zmieniającego się rynku pracy. Od 2001roku poza dotychczas działającym i liceami ogólnokształcącymi i technikami o różnych specjalnościach w Centrum działa dwusemestralne Policealne Studium o specjalności technik – informatyk, powołane przez Radę Miasta Krakowa. Powrót

12 Trochę Historii Zgodnie ze statutem Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy w formach szkolnych i pozaszkolnych. Dziś, po wielu latach działalności edukacyjnej szkoła poszczycić się może wieloma tysiącami absolwentów LO, Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Policealnego Studium. Naszą ambicją i równocześnie mottem jest pomóc dokończyć naukę, podnieść kwalifikacje umożliwiające znalezienie lepszej pracy, dać szansę na bardziej godne życie. Powrót

13 Jakość pracy Powrót

14 Polityka jakości „Zaufanie i zadowolenie słuchaczy z jakości usług edukacyjnych, świadczonych w Centrum, stanowi najważniejszy wyznacznik naszych działań.”

15 Kadra Nauczycielska Kadra nauczycielska, to znakomicie przygotowani wykładowcy, potrafiący wyśmienicie przekazać i nauczyć „nawet najbardziej opornego ucznia”. Powrót

16 PION DYDAKTYCZNY ORGANIZACJA CKU DYREKTOR PEŁNOMOCNIK DS.
WICEDYREKTORZY PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI PION ADMINISTRACYJNY PION DYDAKTYCZNY Powrót

17 Licea Ogólnokształcące
Pion dydaktyczny Licea Ogólnokształcące Ośrodek Kariery Zawodowej Szkoły zawodowe Kształcenie na odległość Doradca zawodowy Biblioteka Pion kursowo- egzaminacyjny WODZ Internat z miejscami noclegowymi

18 KURSY      Przygotowujące do egzaminów dojrzałości 3 miesięczne lub 7 miesięczne („stara matura”) Przygotowujące do egzaminów eksternistycznych       Przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodach:              pszczelarz kucharz małej gastronomii      Powrót

19 Działalność małej firmy od A do Z Profesjonalny sprzedawca
KURSY       Organizacja pracy biurowej       Działalność małej firmy od A do Z        Profesjonalny sprzedawca   Powrót

20 KURSY Komputerowe dla początkujących i zaawansowanych:
–        obsługa programów biurowych –        projektowanie i tworzenie stron internetowych –        pierwsze kroki w Internecie –        grafika komputerowa –        projektowanie relacyjnych baz danych – SQL –        obsługa systemu Linux –        programowanie w języku Java  Powrót

21 KURSY Języków obcych dla początkujących i zaawansowanych:
–        język angielski –        język niemiecki –        język rosyjski          BHP i przeciwpożarowe  Wychowawców i kierowników kolonii Powrót

22 Komisje egzaminacyjne
Egzaminów Eksternistycznych z zakresu szkół prowadzonych przez centrum Egzaminów kwalifikacyjnych na wykwalifikowanego robotnika i mistrza Powrót

23 Ochrona i Bezpieczeństwo
Już na wejściu do naszej szkoły czujemy się bezpieczni !!! O nasze bezpieczeństwo zadbała Pani Dyrektor i zatrudniła renomowana Agencję Ochroniarską, która czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Nikt niepowołany nie ma prawa przekroczyć progu naszej szkoły Powrót

24 Nasze pracownie Pracownia biologiczna Powrót

25 Nasze pracownie Pracownia fizyczna Powrót

26 Nasze pracownie Pracownia komputerowa Powrót

27 Nasze pracownie Pracownia matematyczna Powrót

28 Firma symulacyjna „Cekuś”
Powrót

29 Firma symulacyjna „Cekuś”
Powrót

30 Biblioteka szkolna W naszej szkole znajduje się znakomicie doposażona biblioteka szkolna, w której znajdują się wszystkie pomoce tj. ksiązki, publikacje, czasopisma, filmy wideo i wiele innych pomocy naukowych. Powrót

31 Gazetka szkolna Nasza szkoła wydaje miesięcznik pt. „Słówko”. Znajduje się w nim wiele cennych informacji z życia szkoły, polityki, nauki. Powrót

32 Nasz bufet szkolny W naszej szkole funkcjonuje bufet, z miłą obsługą. Poleca on dania gorące, zimne, oraz całe mnóstwo artykułów spożywczych. Na pewno nie będziemy głodni czy spragnieni. Powrót

33 Niepełnosprawni Do naszej szkoły uczęszczają słuchacze niepełnosprawni. Nasza szkoła przygotowana jest w sposób profesjonalny , aby Ci słuchacze dostali naprawdę wszystko czego im potrzeba i nie czuli się w żaden sposób inni. Słuchacze Ci otoczeni są czułością i przyjaźnią. Powrót

34 Polityka jakości „Za najlepszą metodę osiągnięcia zamierzonej jakości naszych usług przyjmujemy systematyczne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz stałą i partnerską współpracę z nimi, jak również skuteczne eliminowanie przyczyn ewentualnych błędów.”

35 Jan Matejko Powrót

36 Jan Matejko Powrót

37 Jan Matejko Powrót

38 Jan Matejko Powrót

39 Jan Matejko Powrót

40 Jan Matejko Powrót


Pobierz ppt "Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google