Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie kradnij i nie daj się okraść w sieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie kradnij i nie daj się okraść w sieci"— Zapis prezentacji:

1 Nie kradnij i nie daj się okraść w sieci

2 Spis treści: Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów? Gdzie i jak szukać legalnych materiałów, z których można korzystać? Jak podać autorów i źródła? Jak respektować informacje o prawach autorskich? Jak zadbać o własne prawa?

3 Naruszenie czci (zniesławienie, znieważenie) Groźby Nękanie
Jaka kara grozi Ci za niestosowanie prawa? Kiedy nie musisz pytać o zgodę? Co wolno zrobić z programem? Naruszenie wizerunku Naruszenie czci (zniesławienie, znieważenie) Groźby Nękanie Jak prawo chroni przed cyberprzemocą?

4 Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów?
Jeśli program jest freeware możemy go bez obaw i zgodnie z prawem ściągać, kopiować i rozpowszechniać. Jeśli program/film/zdjęcie jest chronione prawami autorskimi nie mamy prawa tego kopiować ani rozpowszechniać. Muzykę możemy ściągnąć na okres max 24 godzin. Potem trzeba zgodnie z prawem usunąć! Wolna licencja (freeware) polega na tym, że każdy ma prawo ją wykorzystywać, poprawiać, dostosowywać, powielać, rozprowadzać za darmo lub za opłatą, oraz upowszechniać swoje udoskonalenia aby mogła z nich korzystać cała społeczność.

5 Gdzie i jak szukać legalnych materiałów, z których można korzystać?
Najbardziej legalnym korzystaniem z sieci i pobieraniem z niej zawartości jest zawieranie umów i dokonywanie opłat które pozwalają nam na bezkarne korzystanie, a kiedy my publikujemy coś w sieci , powinniśmy korzystać z własnych pomysłów i materiałów. Według raportu ConQuest Consulting pierwsze miejsce wśród nielegalnie pobieranych plików zajmuje muzyka: to aż 40 procent pobrań. Co trzeci pobierany plik to film, zaś 23 proc. stanowi oprogramowanie.

6 Jak podać autorów i źródła?
Fragmenty utworów zamieszczonych w Internecie (ewentualnie drobne utwory w całości) można zamieszczać we własnych utworach jako cytaty (z oznaczeniem utworu, jego twórcy i źródła, z którego utwór jest cytowany). Pamiętać jednak należy, iż cytować cudze utwory wolno jedynie w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Wskazówka praktyczna: cudze utwory (drobne w całości, a większe we fragmentach) można cytować tylko dla zobrazowania własnej myśli przedstawionej we własnym utworze. Jeśli źródłem cytatu jest strona internetowa to warto podać także datę i godzinę dostępu, jako że zawartość stron internetowych może ulegać zmianom.

7 Jak respektować informacje o prawach autorskich?
Prawo autorskie - zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. W znaczeniu podmiotowym to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przezeń dzieła. Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zostać przeniesione na inne osoby, natomiast prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne lecz wygasają z upływem określonego czasu. (Prawo autorskie zabrania dokonywania bez zgody autora skrótów, przeróbek, przekładów itp., strzeże przed plagiatem.)

8 Jak zadbać o własne prawa?
Prawo autorskie gwarantuje twórcy którego prawa zostały naruszone działaniem innych podmiotów, żądanie zaprzestania działania niezgodnego z prawem. A także żądanie zadość uczynienie w formie finansowej za bez prawne używanie utworu wbrew lub bez porozumienia z twórcą danego dzieła. Zgodnie z treścią art 1 ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego jest każda działalność twórcza o charakterze indywidualnym, w różnej postaci bez względu na jej wartość, przeznaczenie i sposób wyrażenia.

9 Jaka kara grozi Ci za niestosowanie prawa?
Art.116. Kto bez uprawnień lub albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust.1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

10 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust.1 stałe źródło dochodów albo działalność przestępczą, określoną w ust.1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

11 Kiedy nie musisz pytać o zgodę?
Art.29. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Wolno w celach naukowych i dydaktycznych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.

12 3. Wolno w celach naukowych i dydaktycznych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach. 4. W przypadkach o których mowa w ust. 2 twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

13 Co wolno zrobić z programem?
Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów o dozwolonym użytku, a więc wykonywanie kopii programów na użytek własny i osób najbliższych może nie być dozwolone. Szczegółowe zasady korzystania z programu komputerowego określa jego odrębna licencja. Instalując program na swoim komputerze, wyrażasz jednocześnie zgodę na warunki licencji.

14 Licencja programu określa:
Prawa i obowiązki nabywcy np. zakaz kopiowania liczbę komputerów , na których program może być zainstalowany Dozwolony sposób aktualizacji Czas trwania prawa do korzystania z oprogramowania.

15 CYBERPRZEMOC

16 Naruszenie wizerunku Umieszczenie zdjęcia lub filmu przedstawiającego kogoś na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym itp. Rozesłanie zdjęcia przedstawiającego kogoś lub filmiku z czyimś udziałem em, telefonem komórkowym.

17 Naruszenie czci (zniesławienie, znieważenie)
Umieszczenie wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia np. na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym, rozesłanie em lub za pomocą telefonu komórkowego. Umieszczanie w Internecie lub przesyłanie drogą ową, przy użyciu komunikatorów, serwisów społecznościowych, za pomocą telefonu komórkowego itp. obrażających kogoś treści i opinii. Tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych.

18 Groźby Przesyłanie gróźb drogą ową lub za pomocą innych narzędzi dostępnych w Internecie, takich jak czat, komunikatory, forum. Grożenie innej osobie przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego stosując słowo, pismo, gest lub inne zachowanie oddziaływujące na psychikę odbiorcy. Kierowanie do dziecka, za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie, gróźb w celu zmuszenia go do określonego działania, w taki sposób, że groźba ta wzbudza obawę, że zostanie popełniona.

19 Nękanie Wielokrotne wysyłanie komuś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego niechcianych lub uprzykrzających informacji, obrazów, linków, itp., zwłaszcza, gdy dokonuje się tego korzystając z różnych form internetowej komunikacji naraz. Bardzo częste wysyłanie komuś i i informacji za pomocą komunikatorów, czatów, pomimo wyraźnej niezgody odbiorcy. Wpisywanie bardzo dużej ilości niechcianych komentarzy pod zdjęciami czy wypowiedziami danej osoby w Internecie.

20 Jak prawo chroni przed cyberprzemocą:
Konstytucja Konwencja o Prawach Dziecka (osoby nieletnie) Kodeks cywilny (naruszenie wizerunku) Kodeks karny (zniewaga, włamanie, groźby) Kodeks wykroczeń (wulgaryzmy, nękanie)

21 Dziękujemy za Uwagę!!


Pobierz ppt "Nie kradnij i nie daj się okraść w sieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google