Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pruskie korzenie w Trumiejkach uszanował biskup pomezański Henryk nadając wolnym Prusom Navierowi, jego krewnym i Tulkoitemu w dniu 5 lutego 1289 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pruskie korzenie w Trumiejkach uszanował biskup pomezański Henryk nadając wolnym Prusom Navierowi, jego krewnym i Tulkoitemu w dniu 5 lutego 1289 roku."— Zapis prezentacji:

1

2 Pruskie korzenie w Trumiejkach uszanował biskup pomezański Henryk nadając wolnym Prusom Navierowi, jego krewnym i Tulkoitemu w dniu 5 lutego 1289 roku ziemie zwrócone przez Dietricha Stange, byłego zarządcę dóbr biskupich. Osadzenie osady pruskiej nie powiodło się i wieś powróciła w ręce biskupów, bowiem 28 listopada 1346 roku biskup Bartold lokował wieś i uposażył kościół. Najpóźniej wówczas erygowano parafię i wzniesiono świątynię. Wojny w XV i XVI wieku kilkakrotnie pustoszyły leżącą na trasie przemarszów wojsk wioskę. Co prawda w 1 połowie XV stulecia parafia była obsadzona, ale w latach 1567-76 wieś pozostawała zupełnie wyludniona.

3

4 1.W Trumiejkach pierwsza świątynia musiała istnieć w I. połowie XV wieku ponieważ w tym czasie parafia była obsadzona. Potem podzieliła losy wsi i uległa zniszczeniu prawdopodobnie w czasie wojen XV i XVI wieku. Pod koniec XVI wieku Fryderyk von Dobeneck ufundował tu drewnianą świątynię i erygował parafię protestancką. Pastor z tego kościoła obsługiwał również kościół w Nowej Wiosce aż do 1624 roku. Zdewastowany kościół w latach 1745-1748 zastąpiono murowanym z cegły, barokowym, jedno nawowym z wieżą frontową. Budowlę wzniesiono pod nadzorem mistrza budowlanego Haselbachera. Ten zabytek służy wiernym do dnia dzisiejszego.

5

6 Pod koniec XVI wieku Fryderyk von Dobeneck ponowił zagospodarowanie wsi, wzniósł drewniany kościół, przy którym osadził luterańskiego proboszcza i erygował parafię protestancką wiążąc posługę pastora z obsługą kościoła w Nowej Wiosce. W latach 1745-48 wzniesiono późnobarokową murowaną świątynię, z zachodnią wieżą. Zmienne dzieje przyporządkowały wiernych protestanckich różnym okolicznym parafiom.

7

8 Katolicy zamieszkujący w Trumiejkach po roku 1873 korzystali z posługi reerygowanej wówczas parafii w Suszu. Po II wojnie światowej autochtoni, przez stulecia zgermanizowani, opuścili wieś, ich domostwa zajęli polscy osiedleńcy. Kościół poświęcono pw. Trójcy Przenajświętszej, dostosowano do obyczajów kultu katolickiego usuwając balkony i aranżując prezbiterium.

9

10 W 1956 roku biskup warmiński reerygował w unii personalnej parafię w Nowej Wiosce-Trumiejkach, przy kościele trumiejskim ustanawiając proboszczem ks. Jana Molitorisa. W 1993 roku biskup elbląski Andrzej Śliwiński powierzył parafię ks. kanonikowi Stanisławowi Krupskiemu. Z jego inicjatywy, jako filię włączono do parafii kościół w Trumiejach, natomiast parafię w Nowej Wiosce usamodzielniono. Ten otwarty i życzliwy duszpasterz wpisuje w trudną historię Kościoła pomezańskiego franciszkańskiego ducha radości…

11

12 W latach 1726-1814 kościół trójmiejski był filią parafii ewangelickiej w Pławtach Wielkich, następnie włączono go do parafii w Bałoszycach. W latach 1814-1816 tutejszym proboszczem luterańskim był L. Grzywatz. W 1890 roku ewangelicka parafia Bałoszyce - Trumiejki należąca do diecezji suskiej liczyła 4752 osoby. W tym czasie odnotowano, że na wieży kościoła znajdują się dzwony z 1604 i 1605 roku.

13

14 Katolicy tu mieszkający wchodzili w skład reerygowanej w 1873 roku katolickiej parafii w Suszu. W 1945 roku katolicy przejęli świątynię, a od 1956 roku mają swojego proboszcza w parafii Trumiejki - Nowa Wioska. Podział parafii Zwiastowania Pańskiego w Nowej Wiosce - Trumiejkach nastąpił w 2002 roku. Biskup elbląski Andrzej Śliwiński erygował parafię Trójcy Przenajświętszej w Trumiejkach.

15

16 Od września do listopada 2008 roku przeprowadzono prace remontowo - konserwatorskie na dachu i wieży kościoła. 2. W końcu XVI wieku Fryderyk von Dobeneck (1536-1622) wybudował tu kościół i ustanowił parafię. Kościół był budowlą drewnianą, którą w latach 1745-1748 zastąpiono murowaną.

17

18

19

20

21 WYKONAWCY:.PAWEŁ SMENTOCH.SŁAWOMIR SZPEFLIK.DAWID ZIÓŁEK


Pobierz ppt "Pruskie korzenie w Trumiejkach uszanował biskup pomezański Henryk nadając wolnym Prusom Navierowi, jego krewnym i Tulkoitemu w dniu 5 lutego 1289 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google