Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia."— Zapis prezentacji:

1 Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Elektronisches Monitoringsystem (eMS) Elektroniczny system monitoringu (eSM) 30.09.2015 Verwaltungsbehörde / Instytucja Zarządzająca Interreg V A MV/BB/PL, Frau Mandy Mehlhorn 1

2 Vorgaben auf EU-Ebene / Założenia na poziomie UE Artikel 122 (3) der VO 1303/2013 (e-cohesion) "Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ab dem 31. Dezember 2015 der gesamte Informationsaustausch zwischen den Begünstigten und der Verwaltungsbehörde... und den zwischengeschalteten Stellen über elektronische Datenaustauschsysteme erfolgen kann." Artykuł 122 (3 ) rozporządzenia 1303/2013 (e-cohesion) „Państwa członkowskie zapewniają, aby nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. każda wymiana informacji pomiędzy beneficjentami a instytucją zarządzającą … i instytucjami pośredniczącymi mogła być realizowana za pomocą systemów elektronicznej wymiany danych.“ Verwaltungsbehörde / Instytucja Zarządzająca Interreg V A MV/BB/PL, Frau Mandy Mehlhorn 30.09.20152

3 Elektronisches Monitoringsystem (eMS) / Elektroniczny system monitoringu (eSM) Europaweites System für Interreg vom Programm Interact entwickelt Anpassung des Systems erfolgt durch das jeweilige Kooperationsprogramm Eingabemasken werden deutsch-polnisch sein Zugangsdaten über Gemeinsames Sekretariat Antragstellung erfolgt online (elektronisch) und ein Ausdruck unterschrieben an das GS Ogólnoeuropejski system dla Interreg opracowany na bazie programu Interact Dostosowania systemu dokonuje każdy z Programów Współpracy Strony do dokonywania wpisów w układzie języka polskiego i niemieckiego dane zapewniające dostęp poprzez Wspólny Sekretariat Złożenie wniosku następuje online (elektronicznie) i poprzez złożenie podpisanego wydruku we Wspólnym Sekretariacie Verwaltungsbehörde / Instytucja Zarządzająca Interreg V A MV/BB/PL, Frau Mandy Mehlhorn 30.09.20153

4 Aufbau des Antragsformulars / Schemat formularza wniosku Projektzusammenfassung: Prioritätsachse und Spezifisches Ziel Projektpartner: Informationen zur Organisation, Ansprechpartner, bisherigen Erfahrungen, fachlichen Kompetenzen  keine separaten Partnerprofile notwendig Projektbeschreibung: Ausgangslage, Projektinhalt, Ziele, Beitrag zu relevanten Strategien, Horizontale Grundsätze  Keine separate Projektbeschreibung als Anlage notwendig Arbeitsplan mit verschiedenen Arbeitspaketen, detaillierten Aktivitätsbeschreibungen, Outputs und Zeitschienen detaillierter Kostenplan für alle Projektpartner Streszczenie projektu: Oś Priorytetowa i Cel Szczegółowy Partnerzy projektu: informacje o organizacji, partnerach do kontaktu, dotychczasowych doświadczeniach, kompetencjach merytorycznych  nie ma konieczności wprowadzania odrębnych profili partnerów Opis projektu: sytuacja wyjściowa, treści projektu, cele, wkład w odpowiednie strategie, zasady horyzontalne  nie ma konieczności wprowadzania osobnego opisu projektu jako załącznika Plan realizacji z różnymi pakietami roboczymi, szczegółowym opisem działań, rezultatami i harmonogramem szczegółowy kosztorys dla wszystkich partnerów projektu Verwaltungsbehörde / Instytucja Zarządzająca Interreg V A MV/BB/PL, Frau Mandy Mehlhorn 30.09.20154

5 Aufbau des Antragsformulars / Schemat formularza wniosku Anhänge: u.a. Partnerschaftserklärung mit allen Partnern; Nachweis über den Rechtsstatus der jeweiligen Organisation (Vereinsstatuten etc.)  Zeichenbegrenzung für die einzelnen Felder in der Eingabemaske  Antrag inhaltlich mit allen Partnern vorbereiten, dann Eingabe in eMS Załączniki: m.in. Deklaracja partnerska ze wszystkimi partnerami; dowód na status prawny danej organizacji (statut stowarzyszenia itp.)  ograniczenie ilości znaków w poszczególnych rubrykach w formularzu  przygotowanie merytoryczne wniosku ze wszystkimi partnerami, następnie wprowadzenie do eSM Verwaltungsbehörde / Instytucja Zarządzająca Interreg V A MV/BB/PL, Frau Mandy Mehlhorn 30.09.20155

6 Ausgabenkategorien / Kategorii wydatków a)Personalkosten; b)Büro- und Verwaltungsausgaben; c)Reise- und Unterbringungskosten; d)Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen; e)Ausrüstungskosten und f)Bau- und Infrastrukturkosten a)koszty personelu; b)wydatki biurowe i administracyjne; c)koszty podróży i zakwaterowania; d)koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych; e)wydatki na wyposażenie; oraz f)koszty związane z budową i infrastrukturą 30.09.2015 Verwaltungsbehörde / Instytucja Zarządzająca Interreg V A MV/BB/PL, Frau Mandy Mehlhorn 6

7 Praxis / Praktyka Testversion für Antragstellung (nur in Englisch) http://ems.interact- eu.net/demo/ Supportmöglichkeiten: Workshop für Ende November/Anfang Dezember geplant, nur für Projekte des 1. Calls Wersja testowa aplikacji (tylko w języku angielskim) http://ems.interact-eu.net/demo możliwości uzyskania wsparcia: Warsztaty planowane na koniec listopada / początek grudnia, ale tylko dla projektów w ramach pierwszego konkursu Verwaltungsbehörde / Instytucja Zarządzająca Interreg V A MV/BB/PL, Frau Mandy Mehlhorn 30.09.20157


Pobierz ppt "Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google