Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszno - 2012. 2012 Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszno - 2012. 2012 Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku."— Zapis prezentacji:

1 Leszno

2 2012 Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku

3 Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego: 1. Otwarcie Walnego Zebrania. 2. Wybór przewodniczącego i protokolantów, 3. Powołanie Komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania, 5. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Zebrania i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu regulaminu, 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu UTW za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników) za 2012r. 8. Dyskusja nad sprawozdaniami, 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

4 Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego: 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi UTW za 2012r, 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzenie sprawozdania z działalności UTW za 2012r. i sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku wyników) za 2012r. oraz przeznaczenia nadwyżki bilansowej na działalność statutową w 2013r., 12. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego, 13. Omówienie planu działalności UTW za 2013r. i projektu budżetu na 2013r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i budżetu na 2013r, 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Przedstawienie propozycji Komisji Uchwał i Wniosków 17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków UTW

5 2012 UTW w dniu 31 grudnia

6 Stan członków UTW w ciągu 2012 roku 1 Stan członków na koniec 2011r344 osób 2 Przyjęcia nowych członków w 2012r73 osób 3 Skreślenia, rezygnacje i zgony w 2012r 84 osób 4 Stan członków na koniec 2012r333 osób 5 Honorowi członkowie 4 osoby 6 Przyjęcia od r13 osób 7 Rezygnacje i skreślenia od r5 osób 8 Stan członków na r341 osób

7 Ilość członków UTW w poszczególnych rocznikach Stan na 31 stycznia członków

8 Ilość kobiet i mężczyzn 31 grudnia 2012 r. Wykształcenie członków UTW 31 grudnia 2012r

9 Nagrody i wyróżnienia w 2012 r

10 Pani Prezes Maria Zielony została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW na II kadencję. W Lesznie jest też członkiem Rady Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Leszna. Jest reprezentantką III Forum Wielkopolskich UTW do Krajowej Rady UTW.

11 Nagrody i wyróżnienia w 2012 r Kol. Grażyna Fil jest wiceprzewodniczacą Rady Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Leszna. Kol. Joanna Fryczkowska otrzymała główną nagrodę w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim za pracę Historia pewnej przyjaźni.

12 Wykłady odbywały się w cyklach i obejmowały w 2012 odbyło się 60 wykładów, które wygłosiło 27 wykładowców

13 Wykłady odbywały się w cyklach i obejmowały:

14 Kadra wykładowców, która realizowała wykłady na UTW w Lesznie - w roku 2012: dr / dr nauk med. dr med. Jerzy Rajewski Kamila Szymańska Prof. dr hab. / dr hab Leszek Bajon Stanisław Grochowalski - wykład inaguracyjny Bogdan Gruchman Jerzy Karg Czesław Królikowski

15 Kadra wykładowców w roku 2012 : mgr / mgr inż./lek. med. Robert Baran- Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie - st. Zofia Dragan – dyr. Gimnazjum w Bukówcu Górnym Małgorzata Gniazdowska – prac. Muzeum Okręgowego w Lesznie Małgorzata Halec – dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej Beata Janowska - dyr. SZS Aleksandra Jankowska - lek. med Piotr Kaczmarek - nasz wykładowca z informatyki Eugeniusz Karpiński – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Insp. H. Kasiński - komendant Miejski Policji Bożena Łuczak – fizjoterapeuta Jacek Marciniak – redaktor radia Merkury Władysław Marzęcki - ks. kanonik, Proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela Zbigniew Mocek – kanclerz PWSZ Antoni Neczyński – redaktor naczelny ABC Barbara Ratajewska – prac. Archiwum Państwowego w Lesznie Adam Pietrzykowski - Miejski Rzecznik Praw Konsumentów Justyna Rutecka-Siadek- redaktor naczelna TV Leszno Ryszard Sudolski - lek. med. Aleksander Świgoń - nadleśniczy Karczma Borowa

16 Wykład otwarty: " Finanse dla seniora – wygłosił mgr Daniel Jachimowicz z Federacji UTW

17 Działają sekcje, kluby i zespoły: Lektoraty: j.niemiecki, j.angielski, j.francuski Informatyczne – początkująca, podstawowa, zaawansowana, Warsztaty – edytor tekstów dla naszych potrzeb (nowe), Warsztaty dziennikarskie (nowe), Fotograficzna Poetycko-teatralna Filmowa Malarska Plastyczna Zespół do spraw projektów Klub podróżnika, Klub górski (nowa) Brydża sportowego, szachowa, strzelecka (nowe), Warsztaty taneczne Zespół śpiewaczy Zespół internetowy Warsztaty z podologii (nowe),

18

19 Uczymy się języków obcych

20 Sekcje artystyczne w liczbach

21 Zajęcia rehabilitacyjno – sportowe Rehabilitacja ruchowa. Zajęcia sprawnościowe w wodzie. Aerobic Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w wodzie. Bowling Zajęcie relaksacyjne - Joga Marsz z kijkami Brydż: Zajęcia szkoleniowe Wycieczki rowerowe Strzelectwo (nowa) Szachy (nowa) Warsztaty z podologii (nowa)

22 Tak działamy w sekcjach rehabilitacyjno-sportowych

23

24 Zespół projektowy W roku 2012 Zespół projektowy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie opracował i złożył w ramach ogłaszanych konkursów 10 projektów. Wyniki konkursów dla siedmiu ofert okazały się pozytywne. Przy wsparciu finansowym instytucji administracji samorządowych (Miasto Leszno, Powiat Leszczyński, Wojewoda Wielkopolski) i administracji rządowej (MPiPS, MSZ) mogliśmy zrealizować w 2012r. zadania: - z zakresu kultury i sztuki, - na rzecz wspierania aktywności osób starszych, - z zakresu specjalistycznych form edukacji i rehabilitacji osób starszych oraz w roku 2013 kontynuować dalszą część działań założonych w projektach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

25 Zrealizowaliśmy projekty Organ zlecającyRodzaj zadaniaNazwa zadania Miasto Leszno Wydział Kultury Zadania z zakresu kultury i sztuki Plener malarski i plastyczny Miasto Leszno (MOPR) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Rok Rokiem UTW Wojewódzki Urząd Wielkopolski w Poznaniu Działania na rzecz osób aktywności osób starszych Aktywny senior UTW – warsztaty brydżowe i warsztaty wokalno- teatralne Powiat Leszczyński Specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji osób starszych W jesieni życia poznajemy najbliższe gminy - Osieczna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Spotkanie Integracyjno- Wigilijne

26 Realizujemy projekty Organ zlecającyRodzaj zadaniaNazwa zadania Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową Aktywizacja Intelektualna i Społeczna Seniorów UTW Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Senior na Uniwersytecie

27 Ważniejsze wydarzenia w 2012 Mamy Nowe Biuro Nowy adres: Łaziebna 14

28 Udział w konferencji naukowej w Legnicy Starzenie się jako zjawisko biologiczne i społeczne nasz referat nt. Znaczenie edukacji informatycznej w kształtowaniu aktywności studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie Wykład i warsztaty "Finanse dla seniora" w Lesznie I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku roku w Warszawie. I Turniej bowlingu III Spartakiada Sportowa Wielkopolskich UTW w Sierakowie Rajd pieszy. Wernisaż wystawy fotograficznej zatytułowany "Montlucon 2011 Tam i z powrotem II Turniej brydżowy Konferencja Bezpieczny senior Ważniejsze wydarzenia w 2012

29 Odbyło się II Forum Wielkopolskich UTW

30 Seminarium wyjazdowe z cyklu poznajemy gminy powiatu leszczyńskiego Osieczna 2012

31 Współpraca międzypokoleniowa z Przedszkolami nr 18 i 11 - czytanie bajek – sekcja poetycko-teatralna, - wspólne zajęcia z sekcją plastyczną, -wspólne obchody Dnia Babci i Dziadka, -występy przedszkolaków podczas konferencji Bezpieczny Senior we współczesnym świecie ze Szkołą Podstawową nr 3 -wspólne zajęcia sekcji szachowej UTW i koła szachowego SP 3 z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową - Rajd pieszo - rowerowy z IV Liceum Ogólnokształcącym - udział młodzieży w wykładzie Finanse dla seniora

32 Współpraca z innymi UTW Braliśmy udział w turniejach brydżowych w Międzychodzie i Wolsztynie Sekcja malarska w warsztatach w Gołuchowie Reprezentowaliśmy nasz UTW na III Forum Ekonomicznym w Krynicy Konferencjach: w Łebie, Inowrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Gliwicach, Nowym Sączu i na wielu inauguracjach roku oraz jubileuszach

33 Współpraca z innymi organizacjami I Turniej bowlingowy (organizowany przez nasze UTW) Polski Związek Filatelistów w Lesznie Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy IX Wielkopolska Spartakiada Pływacka Amazonek I Leszczyński Turniej Sprawnościowo - Obrony (org. Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa) Olimpiada bez Granic (org. Poseł W. Ziemniak i Klub Jantar)

34 Wycieczki Z cyklu Poznajemy stolice Europy Berlin, zamki nad Renem 2Zamki Dolnego Śląska 3Wycieczka w nieznane 4.Wycieczki krajoznawcze 5.Zwiedzamy parki i ogrody

35 1.Plener malarski i plastyczny (Cichowo) 2. Warsztaty brydżowe (Borowice) 3. Warsztaty wokalno – teatralne ( Osieczna) 4. Wyjazdy do opery, teatru i filharmonii 5. Warsztaty zdrowia (Zubrzyca) 6. Warsztaty komputerowe (Mielno) 7.Uniwersytet letni Drezno-Berlin, Ślęża - Sobótka Wyjazdy turystyczno- edukacyjne

36 Spotkania przy kawie Wycieczki rowerowe po okolicy Leszna Cykliczne spotkania w ramach klubu podróżnika

37 Wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wypoczynkowo-warsztatowe 2011/12 Lp. MiesiącTemat wyjazduMiejscowość i trasa 1 Styczeń 2012Spotkanie integracyjne z UTW PoznańPoznań 2 Luty 2012 Warsztaty Zdrowia wZubrzycy 3 Koncert Boski Poemat w Filharmonii Zwiedzanie Muzeum Miasta Poznań Poznań 4 Marzec 2012 Kongres UTWWarszawa 5 Opera Straszny Dwór Teatr Wielki Zwiedzanie Zamku w Poznaniu Poznań 6Wyjazd turystycznyarsztaty komputeroweMielno 7 Kwiecień 2012 Wycieczka rowerowa Leszno, Bukowiec, Włoszakowice, Leszno 8IV Turniej brydża sportowegoMiędzychód 9Wycieczka w NieznaneZakrzewo, Jutrosin, Antonin 10 Maj 2012 Zwiedzamy regionŚmigiel 11Spartakiada sportowa wielkopolskich UTWSieraków 35Warsztaty brydżoweBorowice 12Wycieczka rowerowa Leszno, Przybyszewo, Trzebiny, Święciechowa, Leszno 13Wycieczka Zamki nad Renem Koblenz i okolice, Niemcy 14 Wykład wyjazdowy prof. J. Karga nt. Globalne ocieplenie Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk Turew, Racot 15 Czerwiec 2012 Plener malarski i plastycznyCichowo 16Zakończenie roku akademickiegoPrzybyszewo 17Spotkania artystyczne wielkopolskich UTWMiędzychód Wyjazdy edukacyjne,

38 Lp. MiesiącTemat wyjazduMiejscowość i trasa 18Lipiec 2012Uniwersytet LetniŚlęża i Sobótka 19Sierpień 2012Uniwersytet LetniBerlin i Drezno 20 Październik 2012 Mickiewicz w WielkopolsceChoryń, Kopaszewo 21 Wyjazd do schroniska w Henrykowie 22 Zamki Dolnego Śląska Zamek Grodno, Walim 23 Wyjazd edukacyjny Wrocław ZOO 24 Listopad 2012 Filharmonia Poznańska Koncert z okazji 65-lecia Poznań 25 Filharmonia Poznańska Serenady na dobry wieczór Poznań 28 Grudzień 2012 Seminarium wyjazdowe poznajemy Gminy Powiatu Leszczyńskiego - Osieczna Poznań 29 Teatr Muzyczny w Poznaniu Wiedeńska krew Poznań Wyjazdy turystyczno – krajoznawcze, wypoczynkowo-warsztatowe 2011/12 cd.

39 Prezydium Zarządu odbyło 11 posiedzeń Funkcję pracowników biurowych pełnią Halina Rodzka i Elżbieta Nalepa. Obsługę księgową prowadziło Biuro Rachunkowe. Prezydium Zarządu składa się z 5 członków

40 Ważniejsze uchwały Zarządu Zarząd składa się z 9 osób. W 2012r. odbyło się 25 posiedzeń Zarządu i podjęto 27 uchwał. Ważniejsze Uchwały Zarządu to: -zmiana zasad przyjmowania i skreślania z listy członków, -zakup mebli do nowego biura, -zmiana kwoty wpisowego, -ustalenie pogotowia kasowego -zatwierdzenie planu pracy na I semestr 2012r. -przyjęcie standardów działania UTW, -zakup potrzebnego sprzętu do działalności statutowej UTW.

41 W 2012 roku dokonano zakupu sprzętu: - meble i wyposażenie nowego biura (środki własne) - laptop (z projektu), - komputer PC + monitor dla sekcji filmowej (z projektu), - stroje dla zespołu śpiewaczego (z projektu), - programy komputerowe (z projektu), -otrzymaliśmy komputer i drukarkę laserową z PCPR, -k oszulki sportowe z naszym logo (z projektu)

42 Rada Programowa Lp.Imię i nazwiskoInstytucja 1Prof. dr hab. Tadeusz MendelPrzewodniczący Rady Programowej UTW Leszno WSMiZ 2Grzegorz RusieckiWiceprezydent Miasta Leszna 3Krystian MaćkowiakStarostwo Powiatowe 4 Prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki WSH 5Ryszard Karmoliński 6 Prof. zw. dr hab. inż. Czesław KrólikowskiPWSZ 7Zbigniew Mocek 8Prof. Jerzy KargPAN Turew 9prof. dr hab. Edmund WaszyńskiWojewódzki Szpital Zespolony 10Elżbieta OlenderArchiwum Państwowe 11Małgorzata HalecMiejska Biblioteka Publiczna 12Maciej MizgalskiMiejski Ośrodek Kultury 13Witold OmieczyńskiMuzeum Okręgowe 14Aleksander ŚwigońNadleśnictwo Karczma Borowa 15Maria Zielony Uniwersytet Trzeciego Wieku 16Stanisław Woźniczak 17Barbara Szarszewska 18Krystyna Świgoń

43 Przyjaciele UTW: Urząd Miasta Leszna Starostwo Powiatowe Wyższa Szkoła Zawodowa Wyższa Szkoła Humanistyczna Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania Miejski Ośrodek Kultury Muzeum Okręgowe Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Sztuki Archiwum Państwowe Nadleśnictwo Karczma Borowa Wojewódzki Szpital Zespolony Zespół Szkół Ekonomicznych Szkoła Podstawowa nr 1 Leszczyńska Fabryka Pomp Drukarnia HAF Drukarnia Leszno Drukarnia Libra

44 Podpisane porozumienia o współpracy z: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową Wyższą Szkołą Humanistyczną IV Liceum Ogólnokształcącym Zespołem Szkól Ekonomicznych Wyższą Szkołą Marketingu i Zarządzania Miejskim Ośrodkiem Kultury Muzeum Okręgowym w Lesznie Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym Archiwum Państwowym w Lesznie Szkołą Podstawową nr Nadleśnictwem Karczma Borowa Miejską Biblioteką Publiczną

45 ZARZĄD Prezes - Zielony Maria Wiceprezesi: Szarszewska BarbaraWoźniczak Stanisław Sekretarz - Bojak Stanisław· Skarbnik - Piotrowiak Janina Kaczmarek Barbara, Majorek Teresa, Kasprzyk Henryk, Witosławska Wanda

46 KOMISJA REWIZYJNA Orzechowska Halina - przewodnicząca Szczepaniak Halina Trzeciakowska Halina SĄD KOLEŻEŃSKI Mruk Wanda-przewodnicząca Jagiełka Zbigniew Zajkowski Marian RADA SŁUCHACZY Dyzert Elżbieta – przewodnicząca, Kaczmarek Zofia, Pokrzywniak Halina, Świgoń Krystyna, Matecka Teresa, Włodarska Ewa, Topczewska Ewa, Zespół projektowy Piotrowiak Janina – przewodnicząca Bojak Stanisław Rodzka Halina Szymańska Ewa Zielony Maria

47 ZESPÓŁ INTERNETOWY Administratorzy strony Kaczmarek Barbara – przewodnicząca Doliwa Werner Kasprzyk Henryk Radel Iwona Szarszewska Barbara Szymańska Ewa Wilkońska Grażyna Rodzka Halina Współpracownicy zespołu internetowego Bojak Stanisław Bożyk Maria Dobrucka Wacława Kaczmarek Piotr Majorek Teresa Świgoń Krystyna Wojtko Marta Woźniczak Stanisław Zielony Maria

48 Wydaliśmy: 1 folder informacyjny biuletyn nr 3 opisujący naszą roczną działalność Prowadzimy witrynę internetową Prowadzimy galerię sekcji artystycznych Działalność wydawnicza i multimediana Opracowujemy filmy i prezentacje multimedialne o naszej działalności.

49 Statystyka odwiedzin witryny zarejestrowanych użytkowników: 250 fotografii w galerii: 7482 fotografii w galerii prac sekcji artystycznych: 413 średnia ilość wizyt w miesiącu: dziennie: 950

50 Bierzemy udział w: Konferencjach krajowych i międzynarodowych UTW, Konferencjach naukowych Szkoleniach specjalistycznych, Jubileuszach zaprzyjaźnionych UTW, Inauguracjach roku akademickiego ościennych UTW i uczelni leszczyńskich, Konferencjach i wystawach organizowanych na terenie Leszna Rywalizacji sportowej z zaprzyjaźnionymi UTW i innymi organizacjami Konkursach literackich, malarskich, organizowanych przez inne stowarzyszenia i instytucje

51 I to już wszystko Serdecznie Państwu dziękujemy za poświęcony nam czas Autorzy prezentacji: Barbara Kaczmarek Stanisław Bojak UTW Leszno


Pobierz ppt "Leszno - 2012. 2012 Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google