Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WebQuest wykonane w ramach projektu BelferOnLine

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WebQuest wykonane w ramach projektu BelferOnLine"— Zapis prezentacji:

1 WebQuest wykonane w ramach projektu BelferOnLine
Moduł: METODOLOGIA PROGRAMOWANIA Jednostka modułowa: PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Klasa: II technikum Szkoła: ZSEiI w Sosnowcu Autor: mgr inż. Irena Sowińska

2 Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja
Poradnik dla nauczyciela (opcjonalnie) Spis treści

3 Do spisu treści Wykonanie projektu ma na celu pokazanie, jak można praktycznie wykorzystać umiejętności uzyskane w czasie nauki programowania strukturalnego. Na pewno samodzielne zrobienie programu, który umożliwia wprowadzenie pewnych informacji, zapisanie ich na trwale na nośniku zewnętrznym i zmianę pewnych danych oraz ponowny ich zapis pokaże jak dużo już umiecie. Praca w grupie pokaże, jak ważny jest prawidłowy podział pracy i sumienność każdego członka zespołu. Wprowadzenie

4 Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji oraz napisanie, uruchomienie i zaprezentowanie programu realizującego wybrany temat. Tematy programu uczniowie mogą zgłaszać indywidualnie do nauczyciela – istotą programu powinno być działanie na plikach zaimplementowane w języku programowania Pascal. Projekty wykonywane są w dwuosobowych lub trzyosobowych zespołach. TERMIN: listopad-grudzień Za projekt ustalane są dwie oceny: ocena za dokumentację, ocena za prezentację działającego programu. Zadanie

5 Zadanie Dokumentacja z wykonania zadania obejmuje: Tytuł pracy.
Założenia (dane do projektu). Opis realizacji pracy: harmonogram działań prowadzących do rozwiązania, opis dobranej metody, opis używanych zmiennych, podział na procedury, opis algorytmu i schemat blokowy, opis uzyskiwanych wyników. Zalecenia dla użytkownika (sposób instalowania, obsługa, wymagania sprzętowe itp.). Zadanie

6 Do spisu treści Prezentacja programu w czasie lekcji metodologii programowania: przekazanie dokumentacji projektu, instalacja programu na stanowisku komputerowym, pokazanie działającego programu, wyjaśnienie elementów (procedur) programu i uzasadnienie wybranych algorytmów, odpowiedzi na pytania nauczyciela i uczniów z innych sekcji. Zadanie

7 Grupa powinna podzielić się na zespoły 2-3 osobowe
Grupa powinna podzielić się na zespoły 2-3 osobowe. Zespół proponuje temat, który musi być zaakceptowany przez nauczyciela i wpisany na kartę tematów projektów. Proces

8 Tabela tematów projektu
Proces

9 Proces Kolejność działań zespołu: Do spisu treści
Określenie założeń (danych wejściowych) Zaplanowanie harmonogramu działań prowadzących do rozwiązania problemu Dobór metody, Specyfikacja używanych zmiennych, Zdefiniowanie struktury (procedury), Wybór algorytmu Konstrukcja schematu blokowego, Opracowanie kodu programu Testowanie programu Kompletacja dokumentacji Terminy oddania projektu są określone dla każdej grupy. Zasady oceniania podane są w tabelach oceny dokumentacji i programu. Proces

10 Prezentujecie projekt jako grupa – jednak oceny dla poszczególnych członków zespołu nie muszą być takie same. Na ocenę ma wpływ sposób przygotowanie dokumentacji i sposób zaprezentowania pracy w klasie. Ewalucja

11 Punktacja wg kryterium zgodności z terminami prezentacji projektu
Klasa/grupa I termin II termin (-10 pkt) III termin (-20 pkt) 2d/1 2d/2 2e/1 2e/2 2f/1 2f/2 Ewaluacja

12 Ewaluacja Ocena dokumentacji projektu LP Imię i nazwisko 5 10 15 60 1
Temat pracy - ggodny z założeniami Założenia Specyfikacja Opis zastosowanych metod (schemat, lista kroków) Wskazania dla użytkownika Całość Dodatkowe SUMA Maksymalna punktacja: 5 10 15 60 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 Ewaluacja

13 Maksymalna punktacja:
LP Imię i nazwisko Ocena programu Działanie Sposób zaprezentowania Interfejs użytkownika Stopień trudności Zapis programu (komentarze, wcięcia) Dodatkowe SUMA Maksymalna punktacja: 5 10 15 60 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 Ewalucja

14 Ewaluacja Przeliczanie punktów na ocenę: celujący – powyżej 85%,
Do spisu treści Przeliczanie punktów na ocenę: celujący – powyżej 85%, bardzo dobry – od 71% do 85%, dobry – od 66% do 70%, dostateczny– od 51% do 65%, dopuszczający– od 30% do 50%, niedostateczny– poniżej 30%. Ewaluacja

15 Źródła Podręcznik Kursy programowania w Pascalu z internetu
Do spisu treści Wiadomości z lekcji metodologii programowania w klasie I i II. Podręcznik Kursy programowania w Pascalu z internetu Źródła

16 Do spisu treści Celem projektu było samodzielne zbudowanie programu działającego na plikach. Mam nadzieję, że ciekawe projekty zaprezentowane w klasie dały wam satysfakcję i wzbudziły podziw u kolegów. Mogliście się też przekonać, że opracowanie dokumentacji to jest ważna sprawa – dla użytkownika i dla całości projektu. Doświadczenia te pomogą wam przygotować się do egzaminu zawodowego oraz w przyszłej pracy technika informatyka. Konkluzja


Pobierz ppt "WebQuest wykonane w ramach projektu BelferOnLine"

Podobne prezentacje


Reklamy Google