Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł: METODOLOGIA PROGRAMOWANIA Jednostka modułowa: PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Klasa: II technikum Szkoła: ZSEiI w Sosnowcu Autor: mgr inż. Irena Sowińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł: METODOLOGIA PROGRAMOWANIA Jednostka modułowa: PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Klasa: II technikum Szkoła: ZSEiI w Sosnowcu Autor: mgr inż. Irena Sowińska."— Zapis prezentacji:

1 Moduł: METODOLOGIA PROGRAMOWANIA Jednostka modułowa: PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Klasa: II technikum Szkoła: ZSEiI w Sosnowcu Autor: mgr inż. Irena Sowińska

2 » Wprowadzenie Wprowadzenie » Zadanie Zadanie » Proces Proces » Źródła Źródła » Ewaluacja Ewaluacja » Konkluzja Konkluzja ˃Poradnik dla nauczyciela (opcjonalnie)

3 » Wykonanie projektu ma na celu pokazanie, jak można praktycznie wykorzystać umiejętności uzyskane w czasie nauki programowania strukturalnego. » Na pewno samodzielne zrobienie programu, który umożliwia wprowadzenie pewnych informacji, zapisanie ich na trwale na nośniku zewnętrznym i zmianę pewnych danych oraz ponowny ich zapis pokaże jak dużo już umiecie. » Praca w grupie pokaże, jak ważny jest prawidłowy podział pracy i sumienność każdego członka zespołu. Do spisu treści

4 » Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji oraz napisanie, uruchomienie i zaprezentowanie programu realizującego wybrany temat. » Tematy programu uczniowie mogą zgłaszać indywidualnie do nauczyciela – istotą programu powinno być działanie na plikach zaimplementowane w języku programowania Pascal. » Projekty wykonywane są w dwuosobowych lub trzyosobowych zespołach. » TERMIN: listopad-grudzień » Za projekt ustalane są dwie oceny: ˃ocena za dokumentację, ˃ocena za prezentację działającego programu.

5 Dokumentacja z wykonania zadania obejmuje: » Tytuł pracy. » Założenia (dane do projektu). » Opis realizacji pracy: ˃harmonogram działań prowadzących do rozwiązania, ˃opis dobranej metody, ˃opis używanych zmiennych, ˃podział na procedury, ˃opis algorytmu i schemat blokowy, ˃opis uzyskiwanych wyników. » Zalecenia dla użytkownika (sposób instalowania, obsługa, wymagania sprzętowe itp.).

6 Prezentacja programu w czasie lekcji metodologii programowania: » przekazanie dokumentacji projektu, » instalacja programu na stanowisku komputerowym, » pokazanie działającego programu, » wyjaśnienie elementów (procedur) programu i uzasadnienie wybranych algorytmów, » odpowiedzi na pytania nauczyciela i uczniów z innych sekcji. Do spisu treści

7 Grupa powinna podzielić się na zespoły 2-3 osobowe. Zespół proponuje temat, który musi być zaakceptowany przez nauczyciela i wpisany na kartę tematów projektów.

8 Tabela tematów projektu

9 Kolejność działań zespołu: » Określenie założeń (danych wejściowych) » Zaplanowanie harmonogramu działań prowadzących do rozwiązania problemu » Dobór metody, » Specyfikacja używanych zmiennych, » Zdefiniowanie struktury (procedury), » Wybór algorytmu » Konstrukcja schematu blokowego, » Opracowanie kodu programu » Testowanie programu » Kompletacja dokumentacji Terminy oddania projektu są określone dla każdej grupy. Zasady oceniania podane są w tabelach oceny dokumentacji i programu. Do spisu treści

10 » Prezentujecie projekt jako grupa – jednak oceny dla poszczególnych członków zespołu nie muszą być takie same. » Na ocenę ma wpływ sposób przygotowanie dokumentacji i sposób zaprezentowania pracy w klasie.

11 Punktacja wg kryterium zgodności z terminami prezentacji projektu Klasa/grupa I terminII termin (-10 pkt)III termin (-20 pkt) 2d/1 2d/2 2e/1 2e/2 2f/1 2f/2

12 LP Imię i nazwisko Ocena dokumentacji projektu Temat pracy - ggodny z założeniami Założenia Specyfikacja Opis zastosowanych metod (schemat, lista kroków) Wskazania dla użytkownika Całość Dodatkowe SUMA Maksymalna punktacja: 551015105 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

13 LP Imię i nazwisko Ocena programu Działanie Sposób zaprezentow ania Interfejs użytkownika Stopień trudności Zapis programu (komentarze, wcięcia) Dodatkowe SUMA Maksymalna punktacja: 551015105 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

14 Przeliczanie punktów na ocenę: » celujący – powyżej 85%, » bardzo dobry – od 71% do 85%, » dobry – od 66% do 70%, » dostateczny– od 51% do 65%, » dopuszczający– od 30% do 50%, » niedostateczny– poniżej 30%. Do spisu treści

15 Wiadomości z lekcji metodologii programowania w klasie I i II. Podręcznik Kursy programowania w Pascalu z internetu Do spisu treści

16 » Celem projektu było samodzielne zbudowanie programu działającego na plikach. » Mam nadzieję, że ciekawe projekty zaprezentowane w klasie dały wam satysfakcję i wzbudziły podziw u kolegów. » Mogliście się też przekonać, że opracowanie dokumentacji to jest ważna sprawa – dla użytkownika i dla całości projektu. Doświadczenia te pomogą wam przygotować się do egzaminu zawodowego oraz w przyszłej pracy technika informatyka. Do spisu treści


Pobierz ppt "Moduł: METODOLOGIA PROGRAMOWANIA Jednostka modułowa: PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Klasa: II technikum Szkoła: ZSEiI w Sosnowcu Autor: mgr inż. Irena Sowińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google