Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EasyMonit wsparcie windykacji przez e-maile i SMS-y Prezentacja rozwiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EasyMonit wsparcie windykacji przez e-maile i SMS-y Prezentacja rozwiązania."— Zapis prezentacji:

1 EasyMonit wsparcie windykacji przez e-maile i SMS-y Prezentacja rozwiązania

2 Rozwiązanie EasyMonit BCC EXTRA EasyMonit jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty, pozwalające niewielkim kosztem zwiększyć efektywność wykorzystania systemów SAP. Są to autorskie funkcjonalności BCC, rozszerzające standard systemów SAP, a także narzędzia ułatwiające wdrożenie i rozwój SAP. Produkty EXTRA tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia wdrożeniowe z pracy dla różnych klientów z Polski i zagranicy. Przygotowane w technologii SAP produkty EXTRA można po zakupie dostosowywać i rozwijać w analogiczny sposób jak inne standardowe funkcjonalności SAP. Więcej produktów BCC EXTRA: www.bcc.com.pl/extra

3 Rozwiązanie EasyMonit Istota rozwiązania Celem produktu jest masowe generowanie automatycznych przypomnień o przeterminowanych należnościach do klientów, w postaci e-maili i/lub SMSów. Rozwiązanie znacznie rozszerza dostępne w standardzie SAP możliwości automatycznych powiadomień i monitów, pozwalając na określenie indywidualnych przedziałów czasowych komunikacji oraz zróżnicowanych tekstów komunikatów dla poszczególnych grup odbiorców - zgodnie z modelem zapewniającym najlepszą spływalność należności i zachowanie dobrych relacji z odbiorcami. Im większa liczba obsługiwanych odbiorców i faktur sprzedaży, tym większe korzyści.

4 Rozwiązanie EasyMonit Problemy związane z windykacją należności Sztywne zasady monitowania w standardzie SAP trudność w spersonalizowaniu korespondencji związanej z windykacją Brak możliwości wyłączenia z monitowania należności w określonych przedziałach wieku Brak wykorzystania nowych środków komunikacji na potrzeby windykacji (np. e-mail/ SMS)

5 Rozwiązanie EasyMonit Rozwiązanie problemu Produkt EasyMonit pozwala na: automatyczne wysyłanie e-maili lub SMS-ów informujących o należnościach, których termin płatności się zbliża lub już upłynął, określenie indywidualnych przedziałów czasowych komunikacji oraz zróżnicowanych tekstów komunikatów dla poszczególnych grup odbiorców (np. klienci kluczowi, klienci płacący zawsze ostatniego dnia) – zgodnie z modelem zapewniającym najlepszą spływalność należności i zachowanie dobrych relacji z klientami, ustalenie odrębnego dla każdego typu komunikatu i klienta przesunięcia względem terminu płatności (np. 3 dni przed terminem, w dniu płatności, 30 dni po terminie), Propozycja: Wykorzystanie rozwiązania uniwersalnego rozwijanego przez BCC, sprawdzonego u innych klientów ;-)

6 Rozwiązanie EasyMonit Funkcje produktu EasyMonit Monitowanie za pomocą e-maili i SMS (znacznie tańsze od tradycyjnych środków monitowania). Jako uzupełnienie standardu SAP Elastyczna konfiguracja, która określa klientów, którzy mają podlegać monitowaniu, oraz typy komunikatów, które określają teksty wiadomości wysyłanych do klientów. Najczęściej używane typy komunikatów to: informacja o należnościach, których termin płatności się zbliża, przypomnienie o należnościach przeterminowanych o kilka dni, wezwanie do zapłaty dla należności starszych Możliwość zdefiniowania odrębnych treściowo komunikatów dla różnych klientów. Np. klient X chętniej płaci, gdy widzi w komunikacie listę faktur. Klient Y woli otrzymywać tylko krótki komunikat z łączną kwotą do zapłaty.

7 Rozwiązanie EasyMonit Jak działa EasyMonit ? EasyMonit zbiera informacje o nierozliczonych należnościach i agreguje je zgodnie z danymi odczytanymi z tabeli konfiguracyjnej w komunikaty, które należy wysłać do klientów. Następnie dane są prezentowane na ekranie. Standardowo każdy komunikat jest wysyłany na każdy zdefiniowany kanał komunikacji. Jeżeli w danych podstawowych klienta będzie określony zarówno adres e-mail, jak i numer telefonu komórkowego dla SMS-ów, wówczas klient ten otrzyma każdy komunikat za pośrednictwem obu tych kanałów. Brak obu adresów dla komunikatu powoduje, że komunikat taki jest oznaczony jako błędny. Użytkownik rozwiązania może taki komunikat usunąć przed zleceniem wysłania do odbiorców lub też uzupełnić brakujące adresy w danych podstawowych odbiorcy i uruchomić EasyMonit ponownie. Wszystkie usunięte komunikaty są zapisywane w bazie danych do późniejszego wglądu. W przypadku e-maili rozwiązanie może działać całkowicie automatycznie. Natomiast automatyczne wysyłanie SMS-ów jest możliwe wówczas, gdy SAP Office użytkownika rozwiązania jest zintegrowany z bramką SMS operatora GSM. Jeśli takiej integracji nie ma, EasyMonit przygotowuje plik tekstowy zawierający SMSy do wysłania, a samo ich wysyłanie odbywa się za pomocą osobnej aplikacji.

8 Rozwiązanie EasyMonit Konfiguracja produktu EasyMonit Definiowanie komunikatów wysyłanych do klientów

9 Rozwiązanie EasyMonit Konfiguracja produktu EasyMonit Definiowanie przypisania wieku należności do typów komunikatów

10 Rozwiązanie EasyMonit Konfiguracja produktu EasyMonit Kanały monitowania w danych podstawowych kontrahenta

11 Rozwiązanie EasyMonit Transakcja przetwarzania danych EasyMonit

12 Rozwiązanie EasyMonit Wynik przetwarzania danych EasyMonit

13 Rozwiązanie EasyMonit Zalety/ korzyści EasyMonit Zmniejszenie kosztów windykacji poprzez wykorzystanie nowych/ alternatywnych mediów komunikacji (mail + SMS) Możliwość skuteczniejszego docierania z monitowaniem do klientów poprzez bardziej elastyczną konfigurację rodzajów komunikatów i ich przypisań do kontrahentów/ wieku należności Uzyskanie szybkich efektów wynikających z lepszego spływu należności (potwierdzone u dotychczasowych klientów rozwiązania) EasyMonit = wsparcie windykacji przez e-maile i SMS-y

14 Rozwiązanie EasyMonit Ograniczenia EasyMonit nie wysyła samodzielnie komunikatów SMS. EasyMonit generuje plik tekstowy, który jest podstawą wysłania takich komunikatów przez zewnętrzną aplikację.

15 Rozwiązanie EasyMonit Zawartość produktu Bezterminowa licencja na użytkowanie produktu na systemach SAP klienta Pliki zleceń transportowych do wgrania przez administratorów BASIS klienta do systemu SAP wraz z instrukcją instalacji Instrukcja dla administratora i instrukcja użytkownika oprogramowania

16 Rozwiązanie EasyMonit Informacje techniczne Rozpoczęcie korzystania z rozwiązania jest możliwe po wgraniu do systemu SAP plików ze zleceniami transportowymi, które BCC dostarcza na płycie CD lub drogą mailową. Od strony technicznej produkt jest rozszerzeniem systemu SAP napisanym w języku ABAP. BCC dołożyło wszelkich starań, by wgranie naszego produktu nie powodowało zmian w istniejącej już konfiguracji lub innych rozszerzeniach SAP. W tym celu większość elementy produktu zostały umieszczone w wydzielonej przestrzeni nazw ABAP zarezerwowanej dla BCC. Produkt jest przygotowany dla systemu SAP ERP w wersji 6.00 lub nowszej.

17 Rozwiązanie EasyMonit Zakup produktu Wybranie produktu w sklepie BCC na stronie www.bcc.com.pl/sklepwww.bcc.com.pl/sklep Wybranie produktu w sklepie BCC na stronie www.bcc.com.pl/sklepwww.bcc.com.pl/sklep Akceptacja licencji próbnej (trial) przez klienta i pobranie wersji trial produktu, zamówienie klucza licencyjnego produktu. Samodzielna instalacja wersji próbnej (trial) w systemie testowym i wprowadzenie otrzymanego z BCC poprzez e-mail tymczasowego klucza licencyjnego. Przetestowanie produktu. Ocena przydatności. Decyzja czy kupić ? Decyzja czy kupić ? Zamówienie wersji pełnej (full) poprzez wysłanie zamówienia i karty licencyjnej do BCC (faksem lub pocztą) lub poprzez stronę WWW BCC generuje i przesyła klucz licencyjny próbny Uregulowanie płatności za wersję pełną produktu BCC wystawia fakturę pro- forma BCC przesyła wersję pełną produktu i fakturę Samodzielna instalacja wersji pełnej produktu (full) w systemiach SAP i rozpoczęcie użytkowania zgodnie z instrukcją Tak Klient BCC

18 Rozwiązanie EasyMonit www.bcc.com.pl/extra Darmowa wersja próbna Zamówienie Inne produkty BCC EXTRA


Pobierz ppt "EasyMonit wsparcie windykacji przez e-maile i SMS-y Prezentacja rozwiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google