Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EasySettler Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów Prezentacja rozwiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EasySettler Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów Prezentacja rozwiązania."— Zapis prezentacji:

1 EasySettler Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów Prezentacja rozwiązania

2 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO BCC EXTRA EasySettler jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty, pozwalające niewielkim kosztem zwiększyć efektywność wykorzystania systemów SAP. Są to autorskie funkcjonalności BCC, rozszerzające standard systemów SAP, a także narzędzia ułatwiające wdrożenie i rozwój SAP. Produkty EXTRA tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia wdrożeniowe z pracy dla różnych klientów z Polski i zagranicy. Przygotowane w technologii SAP produkty EXTRA można po zakupie dostosowywać i rozwijać w analogiczny sposób jak inne standardowe funkcjonalności SAP. Więcej produktów BCC EXTRA: www.bcc.com.pl/extra

3 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Istota rozwiązania Celem produktu jest rozszerzenie standardowej funkcjonalności rozliczania w module Kontrolingu SAP (CO). Dzięki rozszerzeniu możliwe staje się np. uzupełnienie procedury zamknięcia w finansach o automatyczne rozliczenie kosztów w układzie podmiotowym z modułu CO na konta księgi głównej w celu sporządzenia sprawozdania RZiS w wersji kalkulacyjnej przy wykorzystaniu kont KG (bez korzystania z obszarów funkcjonalnych)

4 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Ograniczenia standardowych narzędzi rozliczeniowych w CO Brak możliwości rozliczenia kosztów z Miejsc Powstawania Kosztów na konta księgi głównej (w ten sposób można rozliczyć zlecenia, ale nie MPK). Brak prostej możliwości podwójnego rozliczania kosztów – w celach zarządczych do modułu CO-PA, w celach sprawozdawczych do modułu FI.

5 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Rozwiązanie problemu Rozwiązaniem problemu jest dodatkowy cykl rozliczeniowy – produkt EasySettler. Ten w pełni konfigurowalny cykl umożliwia: rozliczanie niezależnie od typu obiektu (MPK/ Zlecenie) na konta księgi głównej. rozliczanie obiektów już rozliczonych (np. do modułu CO-PA) na konta księgi głównej, z dekretacją konta rozliczeniowego albo na rozliczany obiekt albo na wybrany obiekt techniczny (np. zlecenie techniczne). Oprócz pełnej konfigurowalności cykl rozliczeniowy EasySettler jest zabezpieczony jest przed podwójnym wykonaniem i umożliwia automatyczne stornowanie dokumentu rozliczeniowego

6 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Funkcje produktu EasySettler Rozliczanie MPK na konta księgi głównej (np. rozliczenie kosztów zarządu na KKG) Przed Po MPK 1000 410000 1000 PLN 421000 3100 PLN 523000 2000 PLN MPK 1000 410000 1000 PLN 421000 3100 PLN 523000 2000 PLN 490XXX -6100 PLN Konto rozliczeniowe 490 -6100 Konto przeciwstawne 71X 6100 CO FI

7 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Funkcje produktu EasySettler Dodatkowe rozliczanie na konta KG już rozliczonych zleceń (np. rozliczenie KWS usług na KKG) Przed (zlecenia rozliczone do CO-PA) Po (zlecenia rozliczone do CO-PA i do FI) Zlecenie 10001 410000 1000 PLN 421000 3000 PLN 523000 2000 PLN 590000 -6000 PLN Konto rozliczeniowe 490 8500 Konto przeciwstawne 71X 8500 CO FI Zlecenie 10002 410000 1000 PLN 421000 1000 PLN 523000 500 PLN 590000 -2500 PLN Zlecenie 10001 410000 1000 PLN 421000 3000 PLN 523000 2000 PLN 590000 -6000 PLN Zlecenie 10002 410000 1000 PLN 421000 1000 PLN 523000 500 PLN 590000 -2500 PLN Zlecenie techniczne 490XXX -8500 PLN

8 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Najczęstsze zastosowania Rozliczanie MPK na konta księgi głównej FI Rozliczanie na konta KG obiektów już rozliczonych do CO-PA (MPK/ Zlecenia) Wykonanie księgowań rozliczeniowych na podstawie kwot planowanych w CO Na potrzeby sporządzania kalkulacyjnego RZiS w rachunkowości finansowej za pomocą kont księgi głównej

9 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Dodatkowe wpisy w menu konfiguracji i aplikacji CO

10 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Konfiguracja cyklu Za pomocą konfiguracji definiuje się cykl rozliczeniowy Z CO do FI Poziom Cyklu – ustawienia dla całego cyklu/ dokumentu FI (np. nazwa cyklu, typ dokumentu) Poziom Segmentu cyklu – ustawienia dla jednej pary księgowań w FI (Konto rozliczeniowe/ przeciwstawne) Poziom Obiektu segmentu – ustawienia obiektów CO (MPK/ Zlecenie) z których mają być odczytane kwoty.

11 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Konfiguracja cyklu Poziom Cyklu – ustawienia dla całego cyklu/ dokumentu FI (np. nazwa cyklu, typ dokumentu) Jeden rekord konfiguracji dla cyklu na tym poziomie Rekord zawiera : ID cyklu, nazwę cyklu, Wersję z której czytane będą dane cyklu (cykl może być oparty o plan i jego wersje ), Jednostkę Gospodarczą FI, Tekst Nagłówka Dokumentu, Rodzaj dokumentu FI, Przyczynę stornowania dla stornowania cyklu, Opcjonalny okres sprawozdawczy, w którym ma następować księgowanie (zazwyczaj w tym dla którego został wykonany cykl)

12 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Konfiguracja cyklu Poziom Segmentu – ustawienia dla jednej pary księgowań w FI (konto rozliczeniowe/ przeciwstawne) Każdy cykl może zawierać jeden lub więcej segmentów (rekordów segmentu) Rekord segmentu zawiera pola: identyfikator segmentu, rodzaj kosztów rozliczenia, opcjonalne MPK na które przebiegnie dekretacja, opcjonalne zlecenie na które przebiegnie dekretacja, znacznik czy dekretacja ma przebiegać na obiekt CO odczytywany z poziomu obiektów segmentu, opcjonalny kod podatku na koncie rozliczeniowym, Konto przeciwstawne, opcjonalna spółka partnerska dla konta przeciwstawnego, opcjonalny dział gospodarczy dla k. przeciwstawnego, opcjonalne centrum zysku dla konta przeciwstawnego, opcjonalny kod podatku dla konta przeciwstawnego

13 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Konfiguracja cyklu Poziom Obiektu – ustawienia obiektów CO (MPK/ Zlecenie) Każdy segment może zawierać jeden lub więcej rekordów obiektu Rekord obiektu zawiera pola: Licznik, MPK wartość od/ MPK wartość do/ Grupa MPK, Zlecenie wartość od/ Zlecenie wartość do/ Grupa Zleceń, Typ rodzaju kosztów odczytywanych z obiektu (4=dane rzeczywiste, 1=plan), Opcjonalny wskaźnik odciążenia w CO, grupa rodzajów kosztów na podstawie której ustalone zostaną koszty

14 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Wykonanie cyklu w procedurze zamknięcia w CO Uruchomienie cyklu EasySettler (Z CO do FI) jest: proste - polega na podaniu kilku parametrów startowych i sterujących bardzo podobne do uruchomienia standardowych cykli rozliczeniowych CO

15 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Wykonanie cyklu w procedurze zamknięcia w CO Wynikiem uruchomienia cyklu Z CO do FI jest: Dokument FI (w przypadku wykonania w trybie rzeczywistym) Raport podsumowujący wykonanie potwierdzający kolorem zielonym poprawne działanie, a kolorem czerwonym błąd. ID cyklu

16 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Zalety EasySettler Korzyść 1 – umożliwia rozliczenie MPK na konta KG (niedostępne w standardzie) Korzyść 2 – umożliwia podwójne rozliczenie obiektów CO (do CO-PA i na konta KG) Korzyść 3 – umożliwia wykonanie rozliczeń w CO na konta KG w oparciu o kwoty planowane Korzyść 4 – łącznie dzięki rozliczeniom cyklu EasySettler możliwe jest sporządzenie kalkulacyjnej postaci RZiS w oparciu o konta księgi głównej bez konieczności wykorzystania obszarów funkcyjnych. EasySettler = dodatkowy cykl rozliczeniowy Z CO do FI automatyzujący rozliczenia kosztów z CO na konta księgi głównej

17 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Ograniczenia W obecnej wersji EasySettler nie rozlicza elementów PSP (rozlicza zlecenia wewnętrzne i MPK). Funkcjonalność rozliczania elementów PSP można łatwo dodać na życzenie klienta za dodatkową opłatą.

18 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Zawartość produktu Bezterminowa licencja na użytkowanie produktu na systemach SAP klienta Pliki zleceń transportowych do wgrania przez administratorów BASIS klienta do systemu SAP wraz z instrukcją instalacji Instrukcja użytkownika oprogramowania

19 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Informacje techniczne Rozpoczęcie korzystania z rozwiązania jest możliwe po wgraniu do systemu SAP plików ze zleceniami transportowymi, które BCC dostarcza na płycie CD lub drogą mailową. Możliwe jest przetestowanie rozwiązania przez klienta poprzez wgranie wersji próbnej działającej przez okres 30 dni na system klienta. Od strony technicznej produkt jest rozszerzeniem systemu SAP napisanym w języku ABAP. BCC dołożyło wszelkich starań, by wgranie naszego produktu nie powodowało zmian w istniejącej już konfiguracji lub innych rozszerzeniach SAP. W tym celu większość elementów produktu jest umieszczona w wydzielonej przestrzeni nazw ABAP zarezerwowanej dla BCC. Produkt jest przygotowany dla systemu SAP ERP w wersji 6.00 lub nowszej.

20 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Informacje techniczne Elementy poza zarezerwowaną przestrzenią nazw BCC: Rozszerzenie menu standardowego SAP ERP o nową transakcję związaną z produktem R3TR SHI6 KAMN /BCC/ZCO_FI R3TR SHI6 KSMN /BCC/ZCO_FI Obiekt w przestrzeni BCC, ale wpływający na standard (jest to rozszerzenie nie modyfikacja; gałąź Rachunkowość > Controlling > Rachunek miejsc powstawania kosztów > Zamknięcie okresu > Funkcje pojedyncze > Rozliczenia > /BCC/ZCO_FI_CLEAR Rozliczenie CO na KKG (Rozszerzenie) oraz gałąź Rachunkowość > Controlling > Zlecenia wewnętrzne > Zamknięcie okresu > Funkcje pojedyncze > Rozliczenie > Rozliczenie CO na KKG (Rozszerzenie)) Rozszerzenie menu konfiguracji SAP BW R3TR SHI6 o transakcje konfiguracyjne R3TR SHI6 17AA6CDD5899D2118B600060B03CA329/BCC/ZCO_FI R3TR SHI6 CD73E59F0599D211AE6200A0C9EAD00F/BCC/ZCO_FI Obiekt w przestrzeni BCC, ale wpływający na standard (jest to rozszerzenie nie modyfikacja; gałąź Controlling > Rachunek miejsc powstawania kosztów > Księgowania rzeczywiste > Zamknięcie okresu > Konfiguracja cyklu rozliczeania z CO na KKG FI (ZCO_FI) oraz gałąź Controlling > Zlecenia wewnętrzne > Księgowania rzeczywiste > Rozliczenie > Konfiguracja cyklu rozliczania z CO na KKG FI (ZCO_FI) )

21 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO Zakup produktu Wybranie produktu w sklepie BCC na stronie www.bcc.com.pl/sklepwww.bcc.com.pl/sklep Wybranie produktu w sklepie BCC na stronie www.bcc.com.pl/sklepwww.bcc.com.pl/sklep Akceptacja licencji próbnej (trial) przez klienta i pobranie wersji trial produktu, zamówienie klucza licencyjnego produktu. Samodzielna instalacja wersji próbnej (trial) w systemie testowym i wprowadzenie otrzymanego z BCC poprzez e-mail tymczasowego klucza licencyjnego. Przetestowanie produktu. Ocena przydatności. Decyzja czy kupić ? Decyzja czy kupić ? Zamówienie wersji pełnej (full) poprzez wysłanie zamówienia i karty licencyjnej do BCC (faksem lub pocztą) lub poprzez stronę WWW BCC generuje i przesyła klucz licencyjny próbny Uregulowanie płatności za wersję pełną produktu BCC wystawia fakturę pro- forma BCC przesyła wersję pełną produktu i fakturę Samodzielna instalacja wersji pełnej produktu (full) w systemiach SAP i rozpoczęcie użytkowania zgodnie z instrukcją Tak Klient BCC

22 Rozwiązanie EasySettler – dodatkowy cykl rozliczający w CO www.bcc.com.pl/extra Darmowa wersja próbna Zamówienie Inne produkty BCC EXTRA


Pobierz ppt "EasySettler Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów Prezentacja rozwiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google