Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EasyDIT Rozwiązanie dla księgowania dostaw w drodze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EasyDIT Rozwiązanie dla księgowania dostaw w drodze"— Zapis prezentacji:

1 EasyDIT Rozwiązanie dla księgowania dostaw w drodze
Prezentacja rozwiązania

2 BCC EXTRA EasyDIT jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty, pozwalające niewielkim kosztem zwiększyć efektywność wykorzystania systemów SAP. Są to autorskie funkcjonalności BCC, rozszerzające standard systemów SAP, a także narzędzia ułatwiające wdrożenie i rozwój SAP. Produkty EXTRA tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia wdrożeniowe z pracy dla różnych klientów z Polski i zagranicy. Przygotowane w technologii SAP produkty EXTRA można po zakupie dostosowywać i rozwijać w analogiczny sposób jak inne standardowe funkcjonalności SAP. Więcej produktów BCC EXTRA:

3 Istota rozwiązania EasyDIT – „Dostawy w drodze” to produkt dla systemów SAP ERP pozwalający automatycznie znajdować i wyksięgowywać z kont kosztu własnego sprzedaży (KWS) wartość dostaw niezafakturowanych. Dzięki temu uzyskuje się odpowiedniość przychodów / kosztów sprzedaży w obrębie miesiąca i roku w rachunkowości finansowej SAP.

4 Jakie potrzeby adresuje produkt
W SAP ERP konta kosztu własnego sprzedaży (KWS) są obciążane zgodnie z terminem dostawy (przeksięgowanie KWS/zapas) Konta przychodów są księgowane w momencie zaksięgowania faktury sprzedażowej. Wg prawa może nastąpić to w 7 dni po dacie dostawy. REZULTAT: Brak odpowiedniości Przychody/ KWS w obrębie miesiąca obrotowego (problem nie dotyczy modułu analiz rentowności CO-PA w wersji kalkulacyjnej, ale dotyczy finansów i CO-PA w wersji księgowej)

5 Propozycja rozwiązania problemu
Wykorzystanie produktu BCC EasyDIT pozwala automatycznie w procedurze zamknięcia miesiąca wyksięgowywać dostawy w drodze z KWS na wybrane konta dla dostaw w drodze (księgowanie A w ostatnim dniu miesiąca N i B w pierwszym dniu N+1) Zapas 5000 100 50 KWS miesiąc N 100 50 50 (A) KWS miesiąc N+1 50 (B) dost. w drodze N 50 (A) dost. w drodze N+1 50 (B)

6 Funkcje produktu EasyDIT
Funkcja 1. Produkt pozwala szybko znaleźć wszystkie księgowania na kontach KWS związane z dostawami w SD, dla których w danym miesiącu nie ma zaksięgowanych faktur sprzedażowych (tzw. dostawy w drodze) – wyświetla zestawienie takich pozycji dokumentów wraz z podaniem przyczyny (brak faktury SD, faktura SD nie zaksięgowana w FI, faktura SD zaksięgowana w kolejnym okresie, inne). Funkcja 2. Produkt pozwala automatycznie przeksięgować „dostawy w drodze” na wybrane konto. Przeksięgowanie odbywa się z dokładnością pozycji dokumentu, z identyczną dekretacją jak księgowanie pierwotne na koncie KWS i bez dekretacji modułu CO na koncie przeciwstawnym (dostawy w drodze). Pozwala to na łatwą integrację z modułem CO-PA w wersji księgowej. Równolegle wykonywane jest księgowanie stornujące z datą pierwszego dnia kolejnego okresu obrotowego.

7 Konfiguracja EasyDIT poprzez ekran startowy
EasyDIT nie wymaga konfiguracji. Zamiast niej zapamiętuje się wariant wywołania transakcji „Dostawy w drodze” (/BCC/CO_DELIV_IT).

8 Wyświetlanie listy dostaw w drodze
EasyDIT potrafi wyświetlić znalezione dostawy w drodze w przyjaznym interfejsie listy ALV (dwuklik = przejście do dokumentu FI)

9 Księgowanie w trybie testowym rzeczywistym
EasyDIT informuje za pomocą komunikatów o przebiegu operacji księgowania (dwuklik umożliwia wyświetlenie powstałego dokumentu).

10 Przykładowy dokument FI

11 Zalety produktu EasyDIT
EasyDIT jest gotowym do użycia produktem możliwym do użycia w kilka minut po przeniesieniu zlecenia transportowego na system klienta EasyDIT jest rozwiązaniem bezpiecznym – ponieważ w kolejnym okresie wykonuje księgowanie stornujące do pierwszego księgowania, to nigdy nie spowoduje niespójności, czy narastania wartości dostaw w drodze. EasyDIT jest przygotowany całkowicie w zarezerwowanej dla BCC przestrzeni nazw, dlatego nie naruszy istniejących w systemie programów, czy konfiguracji EasyDIT jest przyjazny dla użytkownika – praca z nim w procedurze zamknięcia okresu to przyjemność.

12 Ograniczenia produktu EasyDIT
EasyDIT jest przygotowany do znajdowania „dostawy w drodze” dla dokumentów księgowanych na kontach KWS za pomocą dostaw modułu SD. W przypadku innych księgowań na kontach KWS, np. za pomocą IDOC (proces intercompany) program nie znajdzie dokumentów w drodze dla tego typu transakcji (funkcjonalność przewidywana na kolejna wersję EasyDIT)

13 Zawartość produktu Bezterminowa licencja na użytkowanie produktu na systemach SAP klienta Pliki zleceń transportowych do wgrania przez administratorów BASIS klienta do systemu SAP wraz z instrukcją instalacji Instrukcja dla użytkownika oprogramowania

14 Informacje techniczne
Rozpoczęcie korzystania z rozwiązania jest możliwe po wgraniu do systemu SAP plików ze zleceniami transportowymi, które BCC dostarcza na płycie CD lub drogą mailową. Od strony technicznej produkt jest rozszerzeniem systemu SAP napisanym w języku ABAP. Dołożyliśmy wszelkich starań, by wgranie naszego produktu nie powodowało zmian w istniejącej już konfiguracji lub innych rozszerzeniach SAP. W tym celu elementy produktu są umieszczone w wydzielonej przestrzeni nazw ABAP zarezerwowanej dla BCC. Wgranie produktu EasyDIT powoduje następującą zmianę w standardowych elementach SAP/ konfiguracji SAP (nie dotyczy wersji trial): Rozszerza menu standardowe SAP ERP o nową transakcję związaną z produktem (jest to rozszerzenie, nie modyfikacja; gałąź Rachunkowość> Controlling> Rachunek wyników segmentów rynku> Księgowania rzeczywiste> Zamknięcie okresu> Okresowe dostosowania> /BCC/CO_DELIV_IT - Rozszerzenie BCC: Naliczanie dostaw w drodze) Produkt jest przygotowany dla systemu SAP ERP dla wersji ECC 5.0. i ECC 6.0.    

15 Zakup produktu Klient Wybranie produktu w sklepie BCC na stronie BCC Akceptacja licencji próbnej (trial) przez klienta i zamówienie wersji próbnej produktu i klucza licencyjnego produktu. BCC przesyła pliki instalacyjne wersji próbnej i klucz licencyjny Samodzielna instalacja wersji próbnej (trial) w systemie testowym i wprowadzenie otrzymanego z BCC poprzez tymczasowego klucza licencyjnego. Przetestowanie produktu. Ocena przydatności. Decyzja czy kupić ? Tak Zamówienie wersji pełnej (full) poprzez wysłanie zamówienia i karty licencyjnej do BCC (faksem lub pocztą) lub poprzez stronę WWW BCC wystawia fakturę pro-forma Uregulowanie płatności za wersję pełną produktu BCC przesyła wersję pełną produktu i fakturę Samodzielna instalacja wersji pełnej produktu (full) w systemiach SAP i rozpoczęcie użytkowania zgodnie z instrukcją

16 www.bcc.com.pl/extra Darmowa wersja próbna Zamówienie Inne produkty BCC EXTRA


Pobierz ppt "EasyDIT Rozwiązanie dla księgowania dostaw w drodze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google