Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Policach ,,Gryfik”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Policach ,,Gryfik”"— Zapis prezentacji:

1 III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Policach ,,Gryfik”
23 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach odbył się finał III edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Policach ,,Gryfik 2013”. Naszymi gośćmi byli: pan Witold Król przewodniczący Rady Miejskiej, pan Dariusz Szaliński prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej,,Skarb”, pan Krzysztof Kwinta przewodniczący Rady Rodziców pani Ewa Rudnik dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8, pani Mirosława Demiaszkiewicz wice-dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8, dyrektorzy szkół Gminy Police oraz gość specjalny pan Jan Matura, autor wykorzystywanych przez nas materiałów źródłowych.

2 W finale konkursu uczestniczyło stu uczniów klas I – III
ze szkół podstawowych Gminy Police.

3 Nasi finaliści przystąpili do testu z zaangażowaniem i radością.
Pierwszym krokiem w finale było napisanie testu dotyczącego wiedzy o Policach. Nasi finaliści przystąpili do testu z zaangażowaniem i radością. Atmosfera była miła i sprzyjająca w tak trudnym zadaniu.

4 II etap konkursu miał charakter plastyczno-techniczny.

5 Klasy trzecie podjęły temat ,,Police dziecięcych marzeń” Zaangażowanie i radość tworzenia bardzo cieszy organizatorów.

6 Po II etapie konkursu, czyli części plastyczno-technicznej powstała piękna i cenna wystawa prac dzieci, czyli galeria pomysłów i nowych inspiracji małych mieszkańców Gminy Police.

7

8 Program artystyczny Następnym punktem finału był program artystyczny składający się z : wierszyków w wykonaniu dzieci przygotowanych przez panią Krystynę Gąszczyk piosenek w wykonaniu dzieci przygotowanych przez panią Danutę Grocholę; prezentacji melodii granych na dzwonkach w wykonaniu dzieci przygotowanych przez panią Małgorzatę Pilawską prezentacji tanecznych w wykonaniu dzieci przygotowanych przez panie Marzannę Janicką i Beatę Sadownik.

9

10 Program artystyczny prowadziła pani Marzenna Janicka.

11 Wyróżnienia otrzymali:
Wyróżnienia i nagrody Ostatnim punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu oraz przyznanie wyróżnień i nagród. W klasie I wyróżnienia i nagrody wręczała pani wice-dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 pani Mirosława Demiaszkiewicz. Wyróżnienia otrzymali: Jakub Gibniewski SP 8 Wiwiana Chabasińska SP 8 Jakub Tylisz SP 8 Malwina Gawryszak SP 8 Julia Rymarek SP 8 Franciszek Budas SP 3 Kordian Kaleta SP 3 Gratulujemy!

12 Wyróżnienia otrzymali: Oskar Kubicki-Filipowski SP 8
W klasie II wyróżnienia i nagrody wręczał prezez Stowarzyszenia przyjaciół Ziemi Polickiej,,Skarb” pan Dariusz Szaliński. Wyróżnienia otrzymali: Oskar Kubicki-Filipowski SP 8 Marta Radziwanowska SP 8 Rafał Dołęga SP 8 Paulina Konecka  SP 8-FILIA   Daniel Pasierbek   SP 8-FILIA Mateusz Morzyc SP 8 Martyna Mąkowska SP-PRZĘSOCIN Gratulujemy!

13 Wyróżnienia otrzymali:
W klasie III wyróżnienia i nagrody wręczał przewodniczący Rady Miejskiej pan Witold Król. Wyróżnienia otrzymali: Dominika Zdanuk SP 8 Katarzyna Zoła SP 3 Mikołaj Gładkowski SP 8 Krzysztof Dębiński SP 8 Damian Mędlewski SP-TRZEBIEŻ Stanisław Zakrzewski SP-TRZEBIEŻ Nikodem Kunicki SP 8 Gratulujemy!

14 Zaproszenie do Galerii Historycznej Jana Matury
Nagrodą specjalną dla dzieci wyróżnionych w konkursie jest zaproszenie na spotkanie z panem Janem Maturą w Galerii Historycznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach oraz wspólny spacer z autorem wielu materiałów źródłowych o Policach. Na zakończenie programu organizatorzy podziękowali sponsorom: Gminie Police, firmom ,,Dobosz”,,,Cukiernia Różowa”, bibliotece im. M.Skłodowskiej-Curie firmie Contra pani dyrektor Ewie Rudnik i wice-dyrektor pani Mirosławie Demiaszkiewicz oraz Radzie Rodziców przy SP 8.

15 Wspólne zdjęcia i wpisanie się do kroniki ,,Gryfika” to nasz ostatni punkt programu. Zapraszamy wszystkie dzieci z klas I – III, które interesują się historią swojego regionu do IV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Policach ,,Gryfik”, który odbędzie się za rok.

16 PODZIĘKOWANIA panu Witoldowi Król przewodniczącemu Rady Miejskiej,
Organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Policach ,,Gryfik” Beata Sadownik, Aneta Bandrowska , Danuta Grochola dziękują : Gminie Police, panu Witoldowi Król przewodniczącemu Rady Miejskiej, panu Witoldowi Stefańskiemu naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury, panu Dariuszowi Szalińskiemu prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej,,Skarb”, panu Janowi Matura opiekunowi Galerii Historycznej, pani dyrektor Ewie Rudnik i pani wice-dyrektor Mirosławie Demiaszkiewicz za wspieranie w realizacji ,,Gryfika”; paniom: Dorocie Kolassa, Edycie Kotońskiej, Ewie Lenarcik,Urszuli Sawindzie, Beacie Kłosińskiej, Aldonie Chmielnik, Marzennie Janickiej, Małgorzacie Pilawskiej, Halinie Wizła, Renacie Ratuszniak, Krystynie Gąszczyk, , Magdalenie Nakoniecznej, Marzenie Więch, Magdalenie Walkowiak za nieocenioną pomoc w realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem finału; paniom : Grażynie Szwagierczak, Joannie Bodziachowskiej, Dorocie Robaszek-Wojtyś, Magdalenie Borowskiej, Ewelinie Landowskiej, Agnieszce Janczar, Urszuli Wincek, Lidii Dzięcioł, Wiolecie Kowalik, Elżbiecie Jagusz za przygotowanie dzieci z poszczególnych szkół i realizację I i II etapu ,,Gryfika w szkołach oraz pomoc w realizacji finału ; jak również Rodzicom: pani Joannie Paszko, pani Sylwii Świerszczyńskiej, pani Elżbiecie Chopci, panu Krzysztofowi Kwincie przewodniczącemu Rady Rodziców SP 8 i paniom: Grażynie Jeziorko,Jadwidze Hałas, Bogusławie Wróblewskiej, Ewie Banowskiej za przygotowanie poczęstunku i zaplecza technicznego finału; pani Iwonie Gagatek i pani Marioli Zofińskiej za kolorowe i ciekawe dekoracje korytarzy szkolnych oraz pani Małgorzacie Smołuch za przygotowanie materiałów-ksero; pani Edycie Kotońskiej za wykonanie pięknych zdjęć. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Agnieszki Olszewskiej za monitorowanie i opracowywanie materiałów do publikacji , rozsyłanie ich do innych szkół oraz zamieszczanie na stronę internetową szkoły. Opracowanie materiału: Aneta Bandrowska, Beata Sadownik


Pobierz ppt "III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Policach ,,Gryfik”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google