Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generator analizatorów leksykalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generator analizatorów leksykalnych"— Zapis prezentacji:

1 Generator analizatorów leksykalnych
L E X Generator analizatorów leksykalnych

2 GENERATOR L E X Zadaniem generatora LEX jest wygenerowanie kodu źródłowego analizatora leksykalnego (domyślnie) w języku C; Kod źródłowy generowany jest przez LEX’a w oparciu o plik zawierający wszystkie reguły przetwarzania; Plik z regułami tworzony jest przez samego użytkownika; 2

3 GENERATOR L E X Schemat organizacji działania LEX’a: scan.l L E X
scan.c G C C scane.exe plik.txt WYNIK 3

4 GENERATOR L E X flex –l scan.l (użycie generatora LEX)
gcc scan.c -o scan.exe (kompilacja C++) scan.exe < plik.txt (analiza plik.txt) 4

5 GENERATOR L E X Ważną cechą analizatora jest możliwość wykorzystania go do większych aplikacji; Każdy wygenerowany kod źródłowy zawiera bowiem funkcję, dzięki której można podłączyć analizator leksykalny do innych aplikacji. Funkcja o której mowa to yylex(); 5

6 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Każdy plik ze specyfikacją dla programu LEX powinien składać się z trzech sekcji; Pierwsza sekcja to sekcja definicji; W sekcji definicji umieszczamy, jak sama nazwa wskazuje, definicje i deklaracje zmiennych, stałych, deklaracje stanów oraz makra procesora; 6

7 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Sekcja definicji może zawierać fragment kodu, który system przepisze bezpośrednio do analizatora leksykalnego; Kod ten musi być odpowiednio „opakowany”; Otwarcie fragmentu bezpośrednio przepisywanego do analizatora powinno być poprzedzone znacznikiem %{, natomiast jej zamknięcie %}; 7

8 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Przykład budowy sekcji definicji: %{
#include<iostream.h> int zmienna; int yylex(); int zmienna_druga=1; %} 8

9 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Druga sekcja to sekcja przetwarzania;
W sekcji przetwarzania umieszczamy wszelkie reguły postępowania, zgodnie z którymi wygenerowany będzie analizator; Reguły postępowania to inaczej przepisy na to co analizator ma zrobić gdy napotyka na określony „problem” (symbol); 9

10 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Budowa reguły przetwarzania opiera się na dwóch zasadniczych częściach: wzorca i operacji; Jej budowa wygląda więc: wzorzec operacja Wzorzec jest zapisywany jako wyrażenie regularne; Operacja jest blokiem instrukcji języka C; 10

11 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Przykład budowy reguły przetwarzania:
(a+b)*a(a+b)2 cout<<‘’W słowie A trzeci symbol od końca jest równy a’’; 11

12 WYRAŻENIA REGULARNE Podamy teraz kilka symboli używanych do zapisu wyrażeń regularnych występujących we wzorcach reguł przetwarzania: Symbole linii: ^… - początek linii; …$ - koniec linii; 12

13 WYRAŻENIA REGULARNE Symbole operacji logicznych: ab - konkatenacja;
a|b - alternatywa; a* - domknięcie zwrotne (domknięcie); a+ - domknięcie dodatnie (domknięcie po odjęciu słowa pustego); a? – opcjonalność (symbol „a” nie występuje lub występuje jeden raz); 13

14 WYRAŻENIA REGULARNE Powtarzanie symbolu:
a{n} – powtórzenie symbolu „a” n – razy; a{n,m} – zakres powtarzania symbolu (czyli an,…,am); () – określają stopień ważności (c(a|d)|(e+) ); 14

15 WYRAŻENIA REGULARNE Klasy znaków:
[a-z] - oznacza dowolny znak z zakresu od małej litery „a” do małej litery „z”; [^a-z] – oznacza dowolny znak spoza klasy [a-z] (jak gdyby „negacja” zakresu); [a-zXY] – oznacza dowolny znak z zakresu [a-z] lub wielką literę X lub Y; [0-9] – oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9;

16 WYRAŻENIA REGULARNE Klasy znaków (c.d.):
. - oznacza dowolny znak nie będący znakiem końca linii; \... – poprzedza sekwencje specjalne (podobnie jak w C) np.: \n – oznacza znak końca linii; \t – oznacza znak tabulatora; 16

17 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Przykład budowy reguły przetwarzania:
(a+b)*a(a+b)2 cout<<‘’W słowie A trzeci symbol od końca jest równy a’’; Powinniśmy wpisać: (a|b)*a(a|b){2} cout<<‘’W słowie A trzeci symbol od końca jest równy a’’; 17

18 WYRAŻENIA REGULARNE Inne ważne zasady tworzenia wzorców:
Wzorce zawierające spacje ujmuje się w cudzysłów; Komentarz wpisuje się między znaczniki /* a */; Niedopasowane znaki są przepisywane na wyjście; 18

19 Przykład Wyrażenie regularne akceptujące adres strony internetowej:
[Ww]{3} \. [A-Za-z0-9._-]+ \. [A-Za-z]{3} \. [Pp] [Ll] 19

20 Przykład Wyrażenie regularne akceptujące słowa kluczowe w Adzie begin i end: [A-Za-z]{3,5} [A-Za-z]{5} | [A-Za-z]{3} [Bb][Ee][Gg][Ii][Nn] | [Ee][Nn][Dd] 20

21 Przykład Wyrażenie regularne akceptujące wszelkie identyfikatory (zmienne, stałe ) w C: [A-Za-z _ ] [A-Za-z0-9 _ ]* 21

22 Przykład Wyrażenie regularne akceptujące datę:
([0-9]{2} \- [0-9]{2} \- [0-9]{4}) | ([0-9]{2} \. [0-9]{2} \. [0-9]{4}) | ([0-9]{4} \- [0-9]{2} \- [0-9]{2}) | ([0-9]{4} \. [0-9]{2} \. [0-9]{2}) ([0-9]{2} (\- | \.) [0-9]{2} (\- | \.) [0-9]{4}) | ([0-9]{4} (\- | \.) [0-9]{2} (\- | \.) [0-9]{2}) 22

23 Przykład Wyrażenie regularne akceptujące wszelkie adresy poczty [A-Za-z _ . _ ]+\.[A-Za-z]{2,4} 23

24 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Trzecią sekcją składową pliku ze specyfikacją dla programu LEX jest sekcja podprogramów; W skład sekcji podprogramów mogą, jak sama nazwa wskazuje, wchodzić definicje funkcje, które będą następnie wykorzystywane przez analizator leksykalny; 24

25 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Deklaracja funkcji wchodzących w skład tej sekcji poddana jest regułą tworzenia funkcji w języku C; Funkcja yywrap() – jest to funkcja o specjalnym znaczeniu. Gdy wywołujemy (uprzednio wygenerowany) analizator leksykalny, funkcja yywrap() jest wykonywana zawsze po przetworzeniu danych wejściowych; 25

26 Przykład Przykład funkcji znajdującej się w sekcji podprogramów:
int main() { return yylex(); } Wymaga ona oczywiście wcześniejszej deklaracji yylex’a w postaci zwrotu: int yylex(); 26

27 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Przy tworzeniu pliku reguł przetwarzania można korzystać z zmiennych globalnych; Deklaracja tego typu zmiennych znajduje się w pierwszej sekcji (sekcji definicji) pliku; Zmienne globalne, mogą być oczywiście wykorzystywane w każdej następnej sekcji, np. inkrementowane, zmieniane, czy odczytywane; 27

28 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Oprócz zmiennych globalnych można także korzystać ze zmiennych wbudowanych; Mamy dwie szczególnie ważne zmienne wbudowane yyleng i yytext; Zmienna yyleng jest typu int i okresla długość dopasowania; Zmienna yytext jest znakiem (char) a dokładniej ciągiem znaków, wskazuje na leskem (odnajduje w strumieniu danych wejściowych, zapis który pasował do wzorca); 28

29 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Pożyteczną rolę odgrywają także definicje regularne; Tworzenie definicji regularnej to inaczej przypisanie wyrażeniu regularnemu pewnego identyfikatora; Identyfikator ten może być wykorzystany później w polu wzorca; Definicja regularna jest tworzona w sekcji definicji; 29

30 Przykład Definicje regularną umieszczamy co prawda w sekcji definicji, jednakże po bloku bezpośrednio przepisywanym do analizatora; Zobaczmy następujący przykład, który pokazuje sposób korzystania z zadeklarowanego identyfikatora; 30

31 Przykład %{ #include<iostream.h> int yylex(); %}
identyfikator [Ii] [Ff] %% {identyfikator} {cout<<‘’ Wczytano leksem IF’’;} 31

32 TWORZENIE PLIKU REGUŁ Wszystkie trzy omówione sekcje składowe pliku ze specyfikacją dla programu LEX oddzielane są podwójnym znakiem procenta - %%; Schemat pliku ze specyfikacją reguł dla programu LEX możemy więc zademonstrować w tabeli: 32

33 TWORZENIE PLIKU REGUŁ SEKCJA DEFINICJI %% SEKCJA REGUŁ PRZETWARZANIA
SEKCJA PODPROGRAMÓW ... 33

34 NIEJEDNOZNACZNOŚĆ Gdy przeanalizowaliśmy już zasadę działania generatora LEX, możemy przyjrzeć się istotnemu problemowi niejednoznaczności przy działaniu LEX; Przykład: m* {cout<<‘’*’’;} mmm {cout<<‘’+’’;} Dostarczamy strumień danych postaci: mmmmmmmmmm;mmm 34

35 NIEJEDNOZNACZNOŚĆ ZASADA NAJDŁUŻSZEGO DOPASOWANIA – określa, iż jeśli mamy dwie lub więcej reguł dla których wzorce są spełnione, to wybierana jest ta reguła dla której dopasowanie wzorca jest najdłuższe; ZASADA WCZEŚNIEJSZEGO DOPASOWANIA – mówi iż, gdy dopasowania maja identyczną długość, wybrana jest reguła, która została umieszczona pierwsza w pliku specyfikacji; 35

36 NIEJEDNOZNACZNOŚĆ Stosując zatem zasadę pierwszą w przykładzie, dane wyjściowe będą wyglądały: *;+ Gdybyśmy zaś mieli dane wejściowe postaci mmm to stosując drugą zasadę dostaniemy na wyjściu + 36

37 RETRAKCJA Pojęcie retrakcji wiąże się ze sposobem działania analizatora; Analizator przetwarza wiele wzorców równolegle w poszukiwaniu najlepszego (tzn. najdłuższego) . Porzuca on z czasem wzorce mniej „obiecujące” koncentrując się na wzorcach, które mogą dać dłuższe dopasowania; W sytuacji niepowodzenia wraca do porzuconych wzorców;... 37

38 KONIEC KONIEC WYKŁADU TRZECIEGO


Pobierz ppt "Generator analizatorów leksykalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google