Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Bilingowy „KOBI” Integracja z Microsoft Lync

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Bilingowy „KOBI” Integracja z Microsoft Lync"— Zapis prezentacji:

1 System Bilingowy „KOBI” Integracja z Microsoft Lync
Dariusz Bondyra CentiNet

2 CentiNet - historia 2004 – rozpoczyna działalność „ABM Korporacyjne Systemy Bilingowe” 2006 – zapada decyzja o tworzeniu własnego systemu taryfikacyjnego 2007 – powstaje spółka CentiNet s.c. jako bezpośrednia kontynuacja „ABM” 2008 – pierwsze wdrożenie systemu „KOBI” 2011 – przekształcenie w CentiNet Sp. z o.o. 2013 – premiera Kobi 2

3 Elementy składowe System Bilingowy MultiStreamer Kobi WebReporter
System taryfikacyjny naszej firmy składa się z trzech podstawowych elementów: MultiStreamer – oprogramowanie służąca do pobierania danych (rekordów cdr) z różnych central i innych źródeł. Umożliwia między innymi transmisję plików z serwerów FTP i TFTP, buforów taryfikacyjnych oraz bezpośrednio z bazy Cisco Call Managera Kobi – podstawowy program taryfikacyjny, odpowiada za proces przetwarzania, naliczania kosztów i zapis do bazy połączeń. Pozwala między innymi na grupowanie linii w wielu niezależnych strukturach organizacyjnych, wykonywanie wszystkich funkcji dodatkowych oraz raportowanie. WebReporter – aplikacja pozwalająca generować raporty z wykorzystaniem przeglądarki internetowej dla uprawnionych użytkowników

4 Schemat Systemu Bilingowego
MultiStreamer Pobieranie danych z central PBX itp. Kobi Przetwarzanie, taryfikacja oraz zarządzanie WebReporter Raportowanie przez przeglądarkę www Każdy system bilingowy wymaga oprogramowania „Kobi” jako elementu podstawowego, pozostałe aplikacje są opcjonalne i powinny być oferowane w zależności od potrzeb Klienta.

5 Wymagania systemowe Środowisko uruchomieniowe system pracuje w środowisku Microsoft Framework .NET w wersji 3.5 lub nowszej Platforma bazodanowa MSSQL 2008 lub nowszy, również w wersji EXPRESS Serwer www IIS w wersji 6 lub nowszej, aplikacja ASP Dostęp do rekordów CDR Dostęp do bazy danych LcsCDR serwera Lync

6 Komunikacja z Lync Server
Pobieranie rekordów CDR komunikacja i transmisja danych inicjowana jest przez aplikację „MultiStreamer”, nie wymaga ingerencji w strukturę bazy Lync Replikacja tabel wykorzystuje mechanizmy replikacji danych MSSQL Server CDR Lync Server MultiStreamer

7 MultiStreamer Zbieranie rekordów CDR transmisja z wielu niezależnych systemów telekomunikacyjnych, oddzielna sesja dla każdego źródła (centrali) Harmonogram dla każdej sesji Alarmowanie w przypadku braku połączenia, danych etc.

8 Kobi Przetwarzanie i rejestrowanie rekordów CDR wczytanie połączeń wg zadanych kryteriów Taryfikacja połączeń (zdarzeń) obliczenie i przypisanie kosztów połączeń Analiza danych zaawansowane funkcje analityczne Raportowanie przygotowanie definicji i dystrybucja raportów

9 TDL – Tariff Diagram Language
Programowanie taryf i procesu przetwarzania Nieograniczona ilość taryf Elastyczny sposób wyboru taryfy Interfejs graficzny Import konfiguracji Dopasowanie dla każdego Klienta Opracowaliśmy unikalny sposób konstruowania procesów przetwarzania i taryfikacji połączeń. Konfiguracja taryf oparta została o model diagramów obiektowych, w których realizowane są wszystkie funkcje matematyczne, logiczne oraz operacje formatowania i konwersji. Możliwości diagramów są nieograniczone, możliwe jest dowolne ustawienie taryf oraz sposobu odczytu, modyfikacji i zapisu informacji o liniach, strukturze, opisach połączeń itp. Interfejs graficzny pozwala w łatwy sposób tworzyć i modyfikować diagramy. Eksport i import poszczególnych diagramów upraszcza przenoszenie konfiguracji między systemami oraz import taryf itp..

10 Funkcje dodatkowe Rozszerzenie funkcjonalności TDL
Praca na całej bazie danych oraz źródłach zewnętrznych Uniwersalny interfejs komunikacji Indywidualne przygotowanie Numery przeniesione – nowa funkcja wersji 2 Funkcje dodatkowe rozszerzają możliwości diagramów, pozbawione są również ich ograniczeń (działanie na jednym połączeniu) Dane wejściowe mogą pochodzić z całej bazy danych systemu oraz źródeł zewnętrznych, jak plików innych baz itp. Specjalny interfejs komunikacji z całością systemu pozwala w prosty sposób instalować nowe funkcje oraz integrować ich wykonywanie w ramach całego systemu. Pozwala to na przygotowanie bardzo spersonalizowanych funkcji bez konieczności modyfikacji całości systemu. Wykonanie funkcji dodatkowych ograniczone jest licencyjnie, z wyjątkiem funkcji administracyjnych.

11 Przegląd funkcji dodatkowych
Funkcje administracyjne Porównanie bilingów Rozliczenie faktur Synchronizacja struktury z AD Symulacja taryf Wykrywanie nadużyć (limity) Obciążenie łączy (traktów) Funkcje administracyjne – zestaw funkcji związanych z obsługą systemu w szczególności bazy danych Porównanie bilingów – pozwala w szybki sposób porównać połączenia zarejstrowane przez system z połączeniami wczytanymi z elektronicznej wersji bilingów operatorów Rozliczenie faktur – rozliczenie i rozksięgowanie całkowitych kosztów z faktur operatorów Synchronizacja z AD – automatyzuje proces zarządzania i modyfikacji strukturami organizacyjnymi Symulacja taryf – umożliwia przeliczenie połączeń wg innej taryfy Wszystkie inne, funkcje dedykowane dla Klienta i przygotowane specjalnie do jego potrzeb

12 Porównanie bilingów Szybka kontrola poprawności działania analiza poprawności rejestracji i taryfikacji połączeń Kontrola operatora kontrola poprawności taryf, rabatów itp. Luki zabezpieczeń wykrywanie połączeń zabroninych Funkcja wyszukuje pary połączeń KOBI-Operator i odpowiednio oznacza połączenia dopasowane i niedopasowane, zaawansowany algorytm przeszukiwania bazy danych wraz ze specjalną tabelą tolerancji pozwala wyeliminować wpływ różnic czasów rozpoczęcia i trwania między systemem a operatorem. Dzięki zastosowaniu tej funkcji możliwe jest szybkie identyfikowanie problemów konfiguracyjnych systemu oraz kontrola poprawności bilingów operatora.

13 Rozliczenie faktur Rozksięgowanie całości kosztów podział kosztów abonamentów na poszczególne linie, MPK itp. Rozliczenie faktury do 1 gr kwoty z faktur rozliczane są całkowicie Automatyzacja procesu całkowicie automatyczne wykonanie Funkcja dodatkowa pozwala w sposób niemal automatyczny rozliczyć faktury operatora, rozksięgować kwoty abonamentów np. na poszczególne linie wewnętrzne lub poziomy organizacyjne (MPK) wg zaawansowanych algorytmów. Dodatkowo możliwe jest przypisanie do poszczególnych linii stałych abonamentów.

14 Synchronizacja struktury
Synchronizacja – źródła danych automatyczna aktualizacja struktury Mapowanie pól elastyczny sposób pobierania i przypisywania poszczególnych wartości Automatyzacja procesu synchronizacji całkowicie automatyczne wykonanie Synchronizacja struktury jest to proces, który pozwala automatycznie budować i aktualizować strukturę organizacyjną na podstawie bezpośredniego dostępu do bazy LDAP (Active Directory) lub plikach xls. Uniwersalny i elastyczny sposób mapowania pól pozwala dowolnie pobierać i modyfikować dane. Proces synchronizacji jest w pełni automatyczny i może być uruchamiany w dowolnym momencie bez potrzeby ingerencji administratorów

15 Struktury organizacyjne
Typy jednostek organizacyjnych cztery typy jednostek: linie wewnętrzne, miejskie oraz kody PIN i projektu Wiele struktur jednostki grupowane w wielu niezależnych strukturach, zależnie od potrzeb raportowania System pozwala grupować jednostki (linie i kody) w wielu niezależnych strukturach, pozwala to tworzyć widoki odpowiednie do potrzeb raportowania, czy to bezpośrednio w systemie czy też przez przeglądarkę www.

16 Raportowanie Definicje raportów możliwe jest wykonanie dowolnego raportu Generowanie raportów a obciążenie systemu raz wykonane raporty przechowywane są w bazie i mogą być dowolnie wyświetlane Eksport i dystrybucja raportów zapis wyników raportów do plików txt, xls itp. automatyczna wysyłka via Specjalny konfigurator raportów pozwala utworzyć dowolną definicję, korzystając z ponad 100 różnych pól oraz zestawu funkcji agregujących i filtrujących.

17 WebReporter Dostęp do raportów bilingowych online przeznaczony jest do generowania raportów z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Uprawnienia poziom uprawnień ustawiany dla każdego użytkownika indywidualnie Autoryzacja Windows (domenowa) lub przez login i hasło

18 WebReporter WebReporter jest aplikacją umożliwiającą wykonywanie raportów z użyciem przeglądarki internetowej. Logowanie do aplikacji zintegrowane jest z autoryzacją Windows, oznacza to że użytkownik zalogowany w systemie Windows automatycznie loguje się do WebReportera, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia może wykonywać raporty dla wybranych poziomów oraz linii. Sposób nadawania uprawnień pozwala elastycznie je przydzielać użytkownikom, w WebReporterze widoczne są wszystkie utworzone w systemie struktury.

19 Raporty Zestaw predefiniowanych raportów dostępne dla każdego użytkownika raporty Zaawansowane filtry kryteria wyszukiwania obejmują wiele struktur, stref, kierunków oraz operatorów Eksport wyników do xls zapis wyników raportów w formacie xls Zarządzanie raportami tymczasowymi

20 Funkcjonalność IKT Aktualizacja danych z Active Directory oraz xls synchronizacja Książki z bazy LDAP, plików xls lub innych źródeł Wyszukiwanie wg wszystkich parametrów wykorzystany mechanizm Full Text Search MSSQL Server Wykonywanie połączeń jednym kliknięciem funkcjonalność Click to Dial

21 Funkcje Książki Nadawanie uprawnień do edycji wpisów
Wyszukiwanie pełno tekstowe z obsługą form fleksyjnych (podobnie do wyszukiwarek internetowych) Nawiązywanie połączenia przez kliknięcie Pełna integracja ze strukturami linii systemu Kobi

22 Wyszukiwanie pełnotekstowe, wg wszystkich kolumn.
Uwzględnianie form fleksyjnych wyrazów w języku polskim.

23 Numery prywatne Lista numerów dla użytkownika zapamiętane są oznaczone nr Oznaczenie prywatnych użytkownik wskazuje numery prywatne

24 Licencjonowanie MultiStreamer Kobi - wielkość systemu
Ilość sesji Kobi - wielkość systemu Ilość linii i kodów Dodatkowa funkcjonalność Funkcje dodatkowe objęte licencją WebReporter – wielkość systemu

25 Serwis i wsparcie Outsourcing przejmujemy pełną administrację systemem
Umowy SLA dwa podstawowe pakiety usług, możliwe indywidualne podejście Serwis na żądanie usługi wykonywane na życzenie Klienta

26 Dlaczego „Kobi” Unikalna funkcjonalność
Minimalizacja prac administracyjnych Integracja ze wszystkimi używanymi centralami Wysoka stabilność i wydajność Najnowsze technologie Skalowalność systemu Wysoka stopa zwrotu inwestycji Nasze oprogramowanie dostarcza zestaw unikalnych funkcjonalności (zapewnia większą funkcjonalność), niedostępnych w rozwiązaniach konkurencyjnych, do takich funkcji można zaliczyć „Porównanie bilingów”, „Synchronizację struktury” czy zaawansowane „Rozliczenie faktur operatorów”. System został zaprojektowany w taki sposób, aby administrowanie systemem wymagało jak najmniejszego nakładu pracy, udało się to osiągnąć przez automatyzację większości procesów oraz import i eksport danych. Doskonałym przykładem jest tu aktualizacja struktury oraz tworzenie raportów dla bardzo wielu poziomów. Wykorzystanie MSSQL Server 2005 lub 2008 zapewnia bardzo wysoką wydajność przetwarzania oraz pewność i stabilność działania systemu. Dodatkowo udało się obniżyć wymagania sprzętowe dla systemu bilingowego, system bilingowy na kilka tysięcy linii wewnętrznych może pracować na wirtualnym serwerze z 2GB RAM!!! Całość oprogramowania opracowana została z wykorzystaniem najnowszych technologii Microsoft.NET, pozwala to zmniejszyć rozmiary plików oraz uniknąć problemów z aktualizacją i konfliktami z innymi aplikacjami. Rozszerzanie funkcjonalności systemu sprowadza się do wprowadzenia nowego numeru licencji lub instalacji funkcji dodatkowej, sam proces instalacji jest bardzo prosty i nie wymaga zmian w działaniu systemu.

27 CentiNet – największe wdrożenia
Polbank EFG – 6500 linii, CCM i AVAYA Capgemini Polska – linii, centrale Siemens w tym Hipath 8000 SKANSKA S.A. – 1500 linii, CCM Bank Pocztowy S.A. – 2500 linii, centrale różnych producentów Sądy w Rzeszowie i Łodzi – po 500 linii, CCM I inni

28 Dziękuję za uwagę Dariusz Bondyra Dariusz.bondyra@centinet.pl


Pobierz ppt "System Bilingowy „KOBI” Integracja z Microsoft Lync"

Podobne prezentacje


Reklamy Google