Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kiedy urodziła się Karolina Lanckorońska? 11 sierpnia 1898 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kiedy urodziła się Karolina Lanckorońska? 11 sierpnia 1898 r."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Kiedy urodziła się Karolina Lanckorońska? 11 sierpnia 1898 r.

4 Czy Karolina Lanckorońska urodziła się w Polsce? Nie, urodziła się w Austrii

5 W jakiej miejscowości przyszła na świat Karolina Lanckorońska? Buchberg nieopodal Gars

6 Podaj imiona rodziców Karoliny Lanckorońskiej? Karol i Małgorzata

7 Jakiej narodowości była matka Karoliny Lanckorońskiej? Jej matka była Niemką

8 Kto uczył Karolinę języka polskiego? Guwernantka

9 Ile lat miała Karolina Lanckorońska w chwili śmierci? 104 lata

10 Wymień przynajmniej jedną nagrodę, jaką otrzymała Karolina Lanckorońska. Nagroda Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, fundacji Jana Pawła II

11 Wymień przynajmniej jedno odznaczenie, jakie otrzymała Karolina Lanckorońska. Order Odrodzenia Polski, Order Św. Grzegorza Wielkiego z Gwiazdą, Krzyż Kombatancki, Medal Cracoviae Merenti

12 Jaką postawę przyjmowała Karolina Lanckorońska wobec tak wielu nagród i odznaczeń? Postawa pełna skromności; swoją działalność uważała za powinność wobec ojczyzny

13 Karolina Lanckorońska była wierna maksymie noblesse oblige. Co oznacza ta maksyma? Szlachectwo zobowiązuje

14 Jaki tytuł szlachecki przynależał do Karoliny Lanckorońskiej? Hrabina

15 Ród Karoliny Lanckorońskiej pod względem tradycji sięgał do: A) XII wieku B) XIV wieku C) żadna odpowiedź nie jest poprawna XIV wiek

16 Sztuką jakiego artysty Karolina Lanckorońska była zafascynowana od najmłodszych lat? Michał Anioł

17 Gdzie po raz pierwszy Karolina zetknęła się ze sztuką Michała Anioła? Akademia Florencka – rzeźba Dawid

18 Z jaką fotografią Karolina nie rozstawała się nigdy, nawet w czasie wojny? Zdjęcie rzeźby Dawid

19 Gdzie studiowała Karolina Lanckorońska? Uniwersytet Wiedeński

20 Jaki tytuł nosi dzieło, które Lanckorońska zanalizowała w swojej pracy doktorskiej? Fresk Sąd Ostateczny

21 Dlaczego habilitacja Karoliny Lanckorońskiej na uniwersytecie we Lwowie jest istotnym faktem dla kultury polskiej? Habilitowała się jako pierwsza Polka

22 Karolina Lanckorońska habilitowała się na Uniwersytecie Lwowskim imienia… Jana Kazimierza

23 Jaką funkcję naukową pełniła K. Lanckorońska w latach 1935 – 1939 na uniwersytecie? Docent historii sztuki nowożytnej

24 Co łączyło Karolinę Lanckorońską z Towarzystwem Polskich Badań Historycznych we Lwowie w latach przedwojennych? Była sekretarzem Towarzystwa

25 Gdzie przebywała K. Lanckorońska w momencie wybuchu II wojny światowej? We Lwowie

26 Co zmusiło Karolinę do osiedlenia się w Krakowie w 1940 roku? Zagrożenie aresztowaniem przez NKWD

27 Kto był konspiracyjnym przełożonym Karoliny Lanckorońskiej w Krakowie w 1940 roku? Tadeusz Komorowski - Bór

28 W czasie II wojny światowej Karolina Lanckorońska pracowała dla RGO. Wyjaśnij skrót RGO. Rada Główna Opiekuńcza

29 Czym zajmowała się Lanckorońska w ramach działalności RGO? Legalną kontrolą opieki więziennej, objazdami więzień na terenie Generalnej Guberni

30 Które z niżej podanych cech Karoliny Lanckorońskiej imponowały Niemcom, dzięki czemu mogła sporo osiągnąć i w ten sposób pomóc więzionym Polakom? A) znakomita znajomość języka niemieckiego i arystokratyczne pochodzenie B) zamiłowanie do niemieckiej sztuki, podziw dla Adolfa Hitlera C) przekazywanie znacznych funduszy na rzecz Niemiec, wychwalanie sztuki niemieckiej w pracach naukowych Znakomita znajomość języka niemieckiego i arystokratyczne pochodzenie

31 Na czyje polecenie aresztowano Karolinę Lanckorońską? Hans Krüger

32 Dlaczego Karolina została osobistym więźniem Heinricha Himmlera? Interwencja dworu sabaudzkiego, wywołana zabiegami brata Lanckorońskiej

33 Kto kierował akcją rozstrzelania profesorów lwowskich? Hans Krüger

34 Jakie skutki pozytywne wynikały z faktu, że Karolina Lanckorońska stała się więźniem Himmlera? Lepsze warunki, nie wolno było jej zabić bez zgody Himmlera

35 Podaj nazwę obozu, do którego Karolina została przewieziona w 1943 roku. Ravensbrück

36 Czym zajmowała się Karolina podczas pobytu w niemieckim obozie? Wykłady dla więźniarek o sztuce antyku i nowożytnej Europy; praca w szpitalu obozowym

37 Podaj datę odzyskania przez Karolinę Lanckorońską wolności. 5 kwietnia 1945 r.

38 Po opuszczeniu obozu Karolina Lanckorońska udaje się do Włoch, by wstąpić do… Armii generała Andersa

39 Gdzie Karolina osiadła na stałe po zakończeniu II wojny światowej? Rzym

40 Jaki akt podpisała Karolina Lanckorońska w Rzymie w listopadzie 1945 roku? Akt fundacyjny Polskiego Instytutu Historycznego

41 Na jakim uniwersytecie Karolina Lanckorońska od roku 1951 była profesorem? Polski Uniwersytet na Obczyźnie

42 W jakim mieście znajdowała się siedziba Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie? Londyn

43 Z kim Karolina stworzyła fundację Lanckorońskich z Brzezia? Z bratem Antonim

44 Czyje imię i nazwisko patronowało pierwotnej nazwie fundacji Lanckorońskich z Brzezia? Karola Lanckorońskiego – fundusz im. Karola Lanckorońskiego

45 Podaj nazwę przynajmniej jednego miasta, w którym znajdowała się siedziba fundacji Lanckorońskich. Fryburg Szwajcarski; Londyn

46 Jaki cel przyświecał założycielom fundacji Lanckorońskich? Pomoc polskim uczonym w kraju i za granicą

47 W jaki sposób Karolina Lanckorońska uratowała Bibliotekę Polską w Paryżu przed przejęciem jej przez władze PRL? Sprzedaż pamiątki rodowej, bardzo cennego obrazu Św. Andrzej Masaccia

48 Jaką działalnością zasłużyła się Karolina Lanckorońska w czasie stanu wojennego? Organizowała dostawy leków do Polski

49 Od 1990 roku K. Lanckorońska była członkiem: A) Polskiego Towarzystwa Literackiego B) Polskiej Akademii Sztuk Pięknych C) Polskiej Akademii Umiejętności Polskiej Akademii Umiejętności

50 Do jakich dwóch muzeów Karolina oddała większość rodzinnych zbiorów sztuki? Wawel, Zamek Królewski w Warszawie

51 Kto jest adresatem listu, w którym Karolina Lanckorońska pisała: Dzieła te są moją prywatną, wyłączną własnością; nie zebrałam ich ja, zebrali ci, od których pochodzę. Rzeczy te przeznaczam na dwa dostojne miejsca… Lech Wałęsa

52 Jaki związek łączył ojca Karoliny Lanckorońskiej ze światem sztuki? Był historykiem sztuki, archeologiem, mecenasem sztuki

53 Wyjaśnij znaczenie pojęcia mecenas sztuki. Osoba wspierająca rozwój sztuki, artystów

54 Kto był fundatorem nagrobka św. Jadwigi w katedrze krakowskiej? Karol Lanckoroński

55 Od kogo Karol Lanckoroński otrzymał Order Złotego Runa? Cesarz Austro – Węgier Franciszek Józef

56 Jaki tytuł nosi, drugi po Damie z łasiczką da Vinciego, najcenniejszy obraz renesansowy w Polsce, będący kiedyś własnością Lanckorońskich? Jowisz, Merkury i Cnota

57 Co znalazło się wśród eksponatów przekazanych muzeum na Wawelu przez rodzinę Lanckorońskich? Wymień przynajmniej trzy rzeczy. Namiot turecki z XVII - XVIII w., listy Jacka Malczewskiego, rysunki Jacka Malczewskiego, obrazy gotyckie i renesansowe, numizmaty, grafiki

58 Kto był adresatem listów Jacka Malczewskiego przechowywanych na Wawelu? Karol Lanckoroński

59 Podaj imię męża Karoliny Lanckorońskiej. Była niezamężna

60 Jaką propozycję złożyli Karolinie Lanckorońskiej Carl Burckhardt i Edward Raczyński? Propozycja małżeństwa

61 Ile lat minęło od śmierci Karoliny Lanckorońskiej do dnia dzisiejszego? 6 lat, zmarła w 2002 roku

62 Gdzie zmarła Karolina Lanckorońska? Rzym

63 Na jakim cmentarzu została pochowana Karolina Lanckorońska? Campo Verano

64 Podaj tytuł autobiografii napisanej przez Karolinę Lanckorońską, poświęconą wojennemu etapowi jej życia. Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945

65 Wymień przynajmniej trzy cechy charakteru Karoliny Lanckorońskiej, jakie wyłaniają się z jej wspomnień wojennych. Silna, zaradna, zdecydowana, odważna, bezkompromisowa wobec zła

66 W jakich latach Karolina Lanckorońska pisała swoje Wspomnienia wojenne?

67 Dlaczego wspomnienia Karoliny Lanckorońskiej nie ukazały się w obcym przekładzie? Uważano je albo za antyniemieckie, albo za antyrosyjskie

68 Z jakiej książki pochodzi poniższy cytat: W chwili okupacji kraju Polska żyła w przekonaniu o brutalności Niemców, ale zarazem o bezwzględnej ich uczciwości osobistej; dopiero z czasem odkryliśmy jedną bardzo ważną cechę okupanta – nadzwyczajną wrażliwość na dobra materialne, przy zupełnym braku wrażliwości na sposób zdobywania tych dóbr. Wspomnienia wojenne

69 Które muzeum w Polsce dzięki Karolinie Lanckorońskiej posiada najważniejszą kolekcję wczesnego malarstwa włoskiego? Wawel

70 Podaj nazwisko Polaka, który jako pierwszy - przed Lanckorońską – otrzymał srebrny medal Cracoviae Merenti. Jan Paweł II

71 Jak Karolina Lanckorońska rozumiała maksymę szlachectwo zobowiązuje? Im ktoś zajmuje wyższe miejsce w hierarchii społecznej, tym większe ma obowiązki wobec innych.

72 Ile lat miała Karolina Lanckorońska gdy po raz pierwszy zetknęła się ze sztuką Michała Anioła? A) 24 lata B) 45 lat C) 12 lat 12 lat

73 Pytania przygotowała mgr Agata Kluska Prezentację przygotowała mgr Joanna Światłoń - Wania


Pobierz ppt "Kiedy urodziła się Karolina Lanckorońska? 11 sierpnia 1898 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google