Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tutorial Mgr Olga Kurek Konsultacje: wtorek, g. 11:00-13:00, p. RA 6.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tutorial Mgr Olga Kurek Konsultacje: wtorek, g. 11:00-13:00, p. RA 6."— Zapis prezentacji:

1

2 Tutorial Mgr Olga Kurek E-mail: okurek@wsiz.rzeszow.plokurek@wsiz.rzeszow.pl Konsultacje: wtorek, g. 11:00-13:00, p. RA 6

3 O czym będziemy rozmawiać? Zasady komunikowania z wykładowcami. Studiowanie jako specyficzny rodzaj uczenia się. Technologia pracy umysłowej. Korzystanie z wiarygodnych źródeł. Ergonomia uczenia się. Bilans czasu studenta.

4 Jakimi metodami będziemy pracować? Dyskusje Metaplan Metoda puzzli Nominalna technika grupowa

5 Jak zaliczyć przedmiot? Należy uczestniczyć w zajęciach (można mieć jedną nieobecność). Należy zrealizować kurs biblioteczny na BB oraz zaliczyć test końcowy na minimum 51%. Należy wykonać dwa zadania praktyczne: Stworzyć bilans czasu uwzględniający czas na naukę; Stworzony bilans przesłać drogą mailową z zachowaniem zasad komunikowania się z wykładowcą.

6 Kurs biblioteczny na BB Adres: bb.wsiz.rzeszow.pl Login: nr albumu Hasło: pesel

7 ZAJĘCIA I Jak komunikować się z wykładowcami? Jakie ścieżki komunikacyjne na uczelni należy wykorzystywać? Czym jest wiedza naukowa? Jakie są naukowe źródła? Jak robić poprawnie notatki?

8 Zasady komunikacji na Uczelni

9 Formy komunikacji na uczelni Starosta Opiekun roku Samorząd Rzecznik praw studenta Dziekan Opiekun grupy w dziekanacie Władze uczelni

10 STUDENT NA UCZELNI podstawowa ścieżka służbowa

11 RZECZNIK PRAW STUDENTA

12 ZANIM NAPISZESZ DO RZECZNIKA: popytaj kolegów, starostę znajdź info. na www.wsiz.rzeszow.pl i WU popytaj w dziekanacie skontaktuj się z opiekunem zastanów się czy wykorzystałeś wszystkie możliwości rozwiązania problemu… …jeśli nie - pisz

13 RZECZNIK PRAW STUDENTA KORZYSTAJ Z INFORMACJI NA WWW.WSIZ.RZESZOW.PL WWW.WSIZ.RZESZOW.PL FAQ DZIEKANATOWE

14 PROBLEMY STUDENTA GDZIEOCOPYTAĆ?GDZIEOCOPYTAĆ? DZIEKANAT DZIEKANAT ( STANOWISKO KWESTURY ); KWESTURA DZIEKANAT BIURO KARIER SAMORZĄD STUDENCKI LOGISTYKA

15 RZECZNIK PRAW STUDENTA NIE PISZ DO RZECZNIKA: W SPRAWACH BŁAHYCH I OCZYWISTYCH (Gdzie mam zajęcia? Gdzie jest budynek KH?) PYTAŃ, NA KTÓRE ODPOWIADA STRONA WWW i WU (Jak wypełnić dowód wpłaty? Skąd wziąć podanie do…?) W SPRAWACH FILOZOFICZNYCH (Czy kierowcy autobusu do Kielnarowej mogą być pogodniejsi?) NIE ZWIĄZANYCH Z PROBLEMAMI STUDENTA (Kiedy będzie następny Kongres PR?) BLUZGÓW (To ja pieprzę taką sesję! To jest jakiś głupek!)

16 RZECZNIK PRAW STUDENTA PISZĄC DO RZECZNIKA: PAMIETAJ, ŻE ZAWSZE CHCE CI POMÓC I TYLKO CZASEM NIE MOŻE – OCHRONA DANYCH (Czy mogę się dowiedzieć czy mój chłopak zaliczył socjologię?) POSTARAJ SIĘ OSTUDZIĆ EMOCJE (To jest skandal! Ja bym takiego ) UNIKAJ WSPIERANIA SIĘ INNYMI - - JEŚLI PROBLEM JEST SZERSZY NIECH INNI NAPISZĄ (…większość ludzi na roku tak uważa. …podobno wiele osób jest w takiej sytuacji.) NIEKTÓRE INDYWIDUALNE SPRAWY WYMAGAJĄ UJAWNIENIA SWOICH DANYCH (Czy w mojej sytuacji możliwe jest umorzenie czesnego?)

17 Gdzie szukać materiałów od wykładowców? Na stronach każdego wykładowcy po wpisaniu w wyszukiwarkę imienia i nazwiska Poprzez ftp.wsiz.rzeszow.pl

18 Zasady komunikacji e-mailowej z wykładowcami Temat Odpowiedni zwrot (np. Szanowny Panie Doktorze) Podpis (z oznaczeniem kierunku i grupy) Krótka, zrozumiała treść (ale to nie jest sms) Unikaj kolokwializmów i emotikon Uważaj na pisownię (ortografia, interpunkcja, gramatyka, fleksja, itp.) Pamiętaj o tonie e-maila, aby był grzeczny, bez emocji i żalu

19 Przykładowy, poprawny e-mail

20 Tak raczej nie piszemy…

21

22 Tak raczej nie piszemy...

23 Tak raczej nie piszemy…

24

25

26 Studiowanie jako specyficzny rodzaj uczenia się

27 Czym różni się wiedza potoczna (praktyczno- życiowa)od naukowej?

28 Cechy wiedzy potocznej: nabywamy ją samoistnie; wiąże się ona z ograniczonym zasięgiem ludzkiej obserwacji; emocjami człowiek kieruje się emocjami, w związku z tym, rzadko jest neutralna; wartościowaniem związana jest z wartościowaniem ; mówi, co dobre, a co złe; podziałami dychotomicznymi operuje podziałami dychotomicznymi dobry-zły; uogólniania ma tendencje do uogólniania, np. wszyscy Polacy; stereotypami przesiąknięta jest stereotypami, upraszcza, jest sztywna i odporna na zmiany

29 Cechy wiedzy naukowej: wnioskowaniu oparta jest na wnioskowaniu ; kryteria logiczne i empiryczne naukowcy stosują kryteria logiczne i empiryczne do weryfikacji twierdzeń nauki; nie zadowala się samym opisem; staranne zbieranie danych, umożliwiające kontrolę ich rzetelności; odróżnianie twierdzeń opartych na faktach, od tych, które są domysłami; neutralność wyróżnikiem nauki jest neutralność i powstrzymanie się od wartościowania.

30 Cechy naukowego obrazu świata Obiektywizm Ścisłość i precyzja Chociaż Platon jest moim przyjacielem, to większa przyjaciółką jest dla mnie prawda. Arystoteles

31 Tekst literacki versus tekst naukowy Tekst literacki zawiera fabułę, postacie, dialogi, monologi itd. Tekst naukowy zawiera terminologię specjalistyczną, definicje, tezy, twierdzenia, wreszcie wnioskowania, uzasadnienia, wyjaśnienia czy argumentację INACZEJ powinniśmy czytać teksty naukowe aniżeli teksty beletrystyczne

32 Tekst naukowy czytamy POWOLI WIELOKROTNIE ROBIĄC NOTATKI

33 ADRES BIBLIOGRAFICZNY Jan Kowalski, Prawo karne, PWN, Warszawa 2001, s. 15.

34 Podział źródeł naukowych omówienia źródeł klasycznych (encyklopedie, wstępy, słowniki tematyczne, wprowadzenia, przewodniki itd.) źródła klasyczne (teksty twórców jakiejś teorii oraz kontynuatorów ich myśli).

35 Źródła, z których student może i powinien się uczyć wiedza wykładowców, wiedza osób prowadzących zajęcia praktyczne, książki i podręczniki przeznaczone dla studentów, książki, czasopisma i fachowe i inne pomoce przeznaczone dla specjalistów, prasa codzienna i czasopisma ogólnego przeznaczenia wiedza i doświadczenia kolegów z roku, wiedza płynąca z otaczającego świata.

36 NOTATKI zawsze rób notatki sam/a!!! rób dobre notatki! Nie przepisuj wszystkiego "jak leci", ale notuj najbardziej istotne informacje (używaj skrótów, kolorów, rysuj strzałki, obrazki; to, co ważne, pisz WIELKIMI literami; zapisuj w całości tylko to, co podawane jest na wyświetlaczu, a czego prowadzący nie umieszcza na swej stronie lub na dysku sieciowym) notuj to, co najważniejsze – to, co podkreśla prowadzący, fakty, dane, definicje; notatki z wykładu mają być Twoim osobistym skryptem – z tytułami, podtytułami, rysunkami z objaśnieniami, itd.; nie ograniczaj się tylko do przepisywania tego, co na rzutniku lub tablicy – Twoje notatki będą bezwartościowe w czasie uczenia do egzaminu;

37 NOTATKI na marginesach notatek możesz zapisywać skojarzenia po wykładzie przejrzyj notatki i ewentualnie uzupełnij je; notując z książki przygotuj sobie kartki lub zeszyt – najpierw zapisz, z jakiej książki korzystasz (autor, tytuł, miejsce i rok wydania), w lewym rogu nad notowaną treścią zapisz, z jakiej strony korzystasz; oddziel w notatkach cytaty od własnych komentarzy; jeśli masz skserowane fragmenty książek, możesz markerem podkreślić najważniejsze informacje – nigdy nie kreśl po pożyczonej książce! nigdy nie nagrywaj wykładu na dyktafon (lub inny sprzęt nagrywający) bez zgody wykładowcy! Jeśli za zgodą prowadzącego nagrałeś/łaś zajęcia, to pamiętaj, że ten materiał służy tylko do Twojego prywatnego użytku.

38 Czynności poznawcze biorące udział w uprawianiu nauki ABSTRAHOWANIE ANALIZOWANIE I SYNTETYZOWANIE MODELOWANIE DEFINIOWANIE PARAFRAZOWANIE I REFEROWANIE

39 Ćwiczenie – metoda puzzli

40 ABSTRAHOWANIE Intelektualne odrywanie pewnych treści poznawczych prowadzące do powstania pojęć ogólnych. Intelektualne odrywanie pewnych treści poznawczych zawartych w tekstach naukowych.

41 ANALIZA INTELEKTUALNA pozwala wyróżnić składniki np. pojęciowe, które naprowadzają nas na właściwy sens danego sformułowania, na sens dokładniejszy niż ten, który się nam jawił w wyniku pobieżnego zapoznania się z tym sformułowaniem. umożliwia poznanie specyficznego znaczenia terminu, jakie nadał mu autor, nowego rozumienia danego wyrażenia, bądź też odwołania się do jakiegoś szczególnego znaczenia danego terminu niezrozumiały

42 ANALIZOWANIE tekstu naukowego wydobywanie terminów kluczowych (vide spis terminów na końcu niemal każdej książki naukowej); należy pamiętać, że każda dyscyplina naukowa posiada swój specyficzny zasób terminów kluczowych (pierwotnych) – w socjologii takim terminem będzie grupa społeczna, ale w fizyce teoretycznej już nie (tu np. czasoprzestrzeń, masa, siła itp.) – dlatego to wyróżnienie warstw tekstu naukowego jest sformułowane na pewnym poziomie ogólności wydobywanie zdań kluczowych (definicji, tez, twierdzeń itd.) wydobywanie fragmentów kluczowych (ciągów zdań: wnioskowania, uzasadnienia, argumentacja)

43 MODELOWANIE (idealizowanie) to konstruowanie przedmiotów abstrakcyjnych służących do ujmowania i opisywania realnych obiektów, zjawisk i procesów. Przykładowe modele występujące w naukach przyrodniczych: model atomu, oka, nerki, ciała ludzkiego, mózgu itd.

44 DEFINIOWANIE służy dwojakim celom: tworzeniu precyzyjnego języka nauki kondensowaniu wiedzy teoretycznej (każda definicja zawiera jakąś cząstkę wiedzy teoretycznej, toteż ucząc się definicji, nabywamy wiedzy teoretycznej).

45 PARAFRAZOWANIE to omawianie jakiegoś fragmentu tekstu za pomocą wyrażeń bliskoznacznych (synonimicznych) REFEROWANIE to streszczanie całego artykułu lub tekstu

46 ZAJĘCIA II Jakie są sposoby skutecznego uczenia się? Jakie są metody zapamiętywania? Jak wykorzystać zasady ergonomii uczenia się?

47 Sposoby uczenia się Uczenie się mechaniczne (przez odruchy warunkowe) Uczenie się przez naśladownictwo (przez praktykę i szkolenie) Uczenie się ze zrozumieniem (przez wgląd) Uczenie się problemowe (inteligentne)

48 Uczenie się mechaniczne, czyli pamięciowe - techniki Numerowanie (np. 5 objawów choroby, 3 metody obliczania odchylenia standardowego, 5 przykazań kościelnych, itp.) Skojarzenia (np. podobieństwo wyrazów, gra słów, przekręcanie nazw, kojarzenie z kolorami) Rymowanie (-uje się nie kreskuje) Akronimy (np. AGD – a rtykuły g ospodarstwa d omowego ) Akrostychy (np. K iedy-ć powiedzieć to, na coś zasłużył, P rzy ludziach trudno, abym się nie dłużył, I eśli (twój) dowcip domyślny i żartki, E gzorcyzm czytaj po kraju tej kartki. Kodowanie (zamiana cyfr na litery i odwrotnie)

49 Uczenie się mechaniczne, czyli pamięciowe - przykład Kodowanie (zamiana cyfr na litery i odwrotnie) 1 - świeczka 2 - łabędź 3 - wąsy 4 - krzesło 5 - haczyk 6 - trąba słonia 7 - kosa 8 - bałwan 9 - słuchawka telefonu 10 - plecak ze stelażem 1939 – świeczka, telefon, wąsy, telefon

50 Ćwiczenie Utwórz rymowanie, akronim i akrostych do pojęcia: NAUKA.

51 Uczenie się ze zrozumieniem Nigdy nie powtarzaj i nie ucz się materiału, którego nie rozumiesz! Klasyfikuj wiedzę (szufladkowanie) – stwórz szkielet wiedzy o danym przedmiocie!

52 Ćwiczenie Stwórz szkielet wiedzy na temat przedmiotu Wiedza o państwie i prawie

53 Własności pamięci Prawo 'niedawności': (ang. Law of Recency) Łatwiej nam przypomnieć sobie rzeczy które wydarzyły się niedawno, niż te które miały miejsce dłuższy czas temu. Prawdopodobnie możesz przypomnieć sobie co wczoraj jadłeś na obiad, ale nie co jadłeś dwa tygodnie temu. Prawo żywości: Mamy tendencje do łatwiejszego przypominania sobie widowiskowych lub imponujących wydarzeń niż tych bardziej zwyczajnych. Możesz pewnie przypomnieć sobie co robiłeś w twoje ostatnie imieniny lub może w dzień eksplozji promu kosmicznego Challenger, ale nie to co robiłeś w przeddzień tych okazji (chyba, że te dni też były wyjątkowe). Prawo częstości: Pamiętamy lepiej to co przytrafia się nam częściej, niż to co przeżyliśmy tylko raz przez chwilę. Z pewnością lepiej pamiętasz Twoje imię lub numer telefonu, niż pierwiastek kwadratowy z 3 (chyba, że jesteś matematykiem).

54 Jak się skutecznie uczyć? Słoń w filiżance czyli metoda łańcuchowa. Stwórz mapę dla swego umysłu (mind map). Trenuj szare komórki (czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek, układanie puzzli, gra w szachy czy w scrabble). Aby zapamiętać więcej, angażuj kilka zmysłów : czytaj na głos, spaceruj po pokoju, korzystaj z kolorowych zdjęć. Zdrowy sen to podstawa. Staraj się o relaks. Ruszaj się! Stosuj mądrą dietę.

55 Ćwiczenie 1. Zapamiętaj liczby: 10, 3, 6, 9, 14, 15, 1, 19, 7, 17, 11, 2, 5, 13, 18 2. Zapamiętaj liczby: 1,2,3, 5,6,7, 9,10,11, 13,14,15, 17,18,19

56 Ćwiczenie Przyjrzyj się wypisanym poniżej wyrazom przez minutę, potem zakryj je i zapisz te, które zapamiętałeś. rower, zeszyt, niebo, miłość, samochód, jezioro (wyobraź sobie, jak w nim pływasz), czekolada, parasol, długopis, cebula, czosnek, Doda, zeszyt, motor, powłóczyście, portfel, lampa, Egipt, wiosna

57 Ćwiczenie - metoda łańcuchowa – stwórz historię z podanych wyrazów Zapamiętaj wyrazy 1. telefon 11. dzbanek 2. krowa 12. małpa 3. lampa 13. latarnia 4. gazeta 14. skarb 5. statek 15. jabłko 6. ZOO 16. clown 7. Pinokio 17. latawiec 8. komputer 18. dinozaur 9. kaloryfer 19. jezioro 10. farby 20. telewizor

58 Metoda łańcuchowa - przykład Wyobraź sobie wielki staroświecki telefon. Przez ten telefon rozmawia zadowolona krowa (przyjrzyj się dokładnie jak ona wygląda). Krowa włącza i wyłącza stojąca lamp ę (wybierz kolor). Mocno świecącą lampę przykryliśmy gazet ą (poczuj zapach, bo gazeta lekko się przypala). Z gazety robiliśmy statek (w wyobraźni wykonaj ten statek). Statkiem dopłynęliśmy do ZOO (poczuj emocje, które towarzyszyły Ci w tej podróży). Po ZOO spacerował rozśpiewany Pinokio (dotknij go i posłuchaj jak ładnie śpiewa). Pinokio uwielbiał grać na komputerze (wyobraź sobie taka scenę). Komputer suszyliśmy na gorącym kaloryferze (dotknij kaloryfer). Kaloryfer pomalowaliśmy farb a (jaki kolor, poczuj zapach). W farbie zanurzyliśmy dzbanek (wykonaj to delikatnie). Dzbanek zbiła małpa (usłysz dźwięk) i przestraszona uciekła na latarnię (jakie towarzyszyły jej emocje). We wnętrzu latarni ukryty był skarb (poczuj emocje) i żeby móc rozpocząć poszukiwania, trzeba zjeść zgniłe jabłko (poczuj smak i obrzydzenia). Jabłkiem żonglował clown, następnie odleciał na latawcu (wyobraź sobie te scenę). Latawiec był w kształcie dinozaura. Dinozaur wypił całe jezioro (ale było dużo hałasu). Po jeziorze pływał ogromny telewizor.

59 Ćwiczenie – zagadki logiczne Przełóż jedną i tylko jedną zapałkę aby równanie stało się prawdziwe. Przekreślenie znaku równości nie jest poprawnym rozwiązaniem. Nie wolno dokładać, łamać ani zabierać zapałek. ROZWIĄZANIE 8-4=4 lub z cyfry 6 zrobić 0

60 Ćwiczenie – zagadki logiczne Dodaj tylko jedną kreskę, aby poniższe równanie było prawdziwe. Prawidłowe są w ww. przypadku minimum 2 rozwiązania

61 Rozwiązanie rozwiązanie 1 Rozwiązanie 2

62 I jeszcze jedna zagadka Kierowca tira ma brata, ale brat kierowcy nie ma brata. Kim jest więc kierowca tira?

63 Częstotliwość Ucz się mało, ale porządnie. Niech uczenie się stanie się nawykiem. Rozłożenie powtórzeń na szereg dni daje lepsze efekty niż ich skupienie w małej liczbie dni. Po 8 godzinach od uczenia się pamiętamy mniej niż po dobie lub 2 dniach. Każde kolejne powtórzenie powoduje trwałe zapamiętanie coraz mniejszej ilości nowego materiału. Najlepsze efekty daje uczenie się od razu całego materiału w całości, przy wielokrotnym powtarzaniu w odstępie 1-2 dni.

64 Ćwiczenie – ergonomia uczenia się – technika grup nominalnych Jakie czynniki zewnętrzne utrudniają proces uczenia się? Jakie czynniki zewnętrzne sprzyjają uczeniu się? Jaką dietę powinniśmy stosować ucząc się?

65 Ergonomia uczenia się Cisza! Wygodna pozycja do nauki; Porządek na biurku/stole; Właściwe oświetlenie; Właściwa temperatura; Przewietrzone pomieszczenie;

66 Ergonomia uczenia się Nie ucz się po obfitym posiłku; Jedz przekąski i uzupełniaj dietę Otaczaj się też aromatem bazylii lub rozmarynu – poprawiają aktywność mózgu Jeśli utkniesz w jakimś miejscu – odłóż na następny dzień; Jeśli Cię coś zaciekawi – ucz się do znużenia; Powtórz materiał przed spaniem i po wstaniu rano; Przerwy w pracy (10-15 minut co godzinę); Pomyśl, co jakiś czas, przez chwilę, dlaczego robisz to co robisz – pomyśl o nagrodach Jeśli coś przyjdzie Ci do głowy niezwiązanego z tym co aktualnie robisz; zapisz tę myśl na kartce.

67 Dieta witaminy z grupy B oraz C i E, a także magnez, żelazo, cynk, potas, fosfor = produkty pełnoziarniste, kasze, orzechy, migdały, pestki dyni i słonecznika, rodzynki, świeże warzywa i owoce (np. banany), kakao. Unikaj cukrów Tłuszcze Omega 3 Wesprzyj się małą dawką kofeiny (mocna herbata, słaba kawa) rozłożoną w czasie Pij regularnie jakiś napój (wodę, sok, etc.) Preparaty roślinne wspomagające pamięć, które zawierają żeń-szeń, lecytynę, olej z ogórecznika, wyciąg z miłorzębu japońskiego

68 ZAJĘCIA III Jak efektywnie zarządzać swoim czasem?

69 Co robimy w ciągu dnia?

70 Sen Jedzenie (przygotowania posiłków oraz ich spożycie) Czynności higieniczne (m.in. prysznic, mycie zębów, makijaż) Czynności porządkowe (m.in. sprzątanie, pranie) Transport na uczelnię/do pracy Czas spędzony na uczelni/w pracy Robienie zakupów Przyjemności (m.in. oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, czytanie książek, spotkania ze znajomymi) Uczenie się (m.in. przygotowanie do zajęć, nauka do kolokwiów) Co jeszcze?...

71 Godziny Ponie działek WtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela 5-6 6-7 7-6 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21 -22 22-23 23-24


Pobierz ppt "Tutorial Mgr Olga Kurek Konsultacje: wtorek, g. 11:00-13:00, p. RA 6."

Podobne prezentacje


Reklamy Google