Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tutorial Mgr Olga Kurek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tutorial Mgr Olga Kurek"— Zapis prezentacji:

1 Tutorial Mgr Olga Kurek E-mail: okurek@wsiz.rzeszow.pl
Konsultacje: wtorek, g. 11:00-13:00, p. RA 6

2 O czym będziemy rozmawiać?
Zasady komunikowania z wykładowcami. Studiowanie jako specyficzny rodzaj uczenia się. Technologia pracy umysłowej. Korzystanie z wiarygodnych źródeł. Ergonomia uczenia się. Bilans czasu studenta.

3 Jakimi metodami będziemy pracować?
Dyskusje Metaplan Metoda puzzli Nominalna technika grupowa

4 Jak zaliczyć przedmiot?
Należy uczestniczyć w zajęciach (można mieć jedną nieobecność). Należy zrealizować kurs biblioteczny na BB oraz zaliczyć test końcowy na minimum 51%. Należy wykonać dwa zadania praktyczne: Stworzyć bilans czasu uwzględniający czas na naukę; Stworzony bilans przesłać drogą mailową z zachowaniem zasad komunikowania się z wykładowcą.

5 Kurs biblioteczny na BB
Adres: bb.wsiz.rzeszow.pl Login: nr albumu Hasło: pesel

6 ZAJĘCIA I Jak komunikować się z wykładowcami
ZAJĘCIA I Jak komunikować się z wykładowcami? Jakie ścieżki komunikacyjne na uczelni należy wykorzystywać? Czym jest wiedza naukowa? Jakie są naukowe źródła? Jak robić poprawnie notatki?

7 Zasady komunikacji na Uczelni

8 Formy komunikacji na uczelni
Starosta Opiekun roku Samorząd Rzecznik praw studenta Dziekan Opiekun grupy w dziekanacie Władze uczelni

9 STUDENT NA UCZELNI podstawowa ścieżka służbowa
STAROSTA ROKU 3LDD opiekun roku w porozumieniu z opiekunem roku PRODZIEKAN RZECZNIK PRAW STUDENTA WSIiZ SYTUACJE - SPRAWY WYJĄTKOWE I DELIKATNE GDY ZAWIODĄ INNE ŚCIEŻKI

10 RZECZNIK PRAW STUDENTA

11 RZECZNIK PRAW STUDENTA
ZANIM NAPISZESZ DO RZECZNIKA: popytaj kolegów, starostę znajdź info. na i WU popytaj w dziekanacie skontaktuj się z opiekunem zastanów się czy wykorzystałeś wszystkie możliwości rozwiązania problemu… …jeśli nie - pisz

12 KORZYSTAJ Z INFORMACJI NA WWW.WSIZ.RZESZOW.PL
RZECZNIK PRAW STUDENTA KORZYSTAJ Z INFORMACJI NA FAQ DZIEKANATOWE

13 DZIEKANAT (STANOWISKO KWESTURY);
PROBLEMY STUDENTA oceny, zmiana grup, kierunku, przedłużenie sesji, warunki, awanse, reaktywacje, powtarzanie semestru, zaświadczenia,legitymacje, umorzenia czesnego G D Z I E O C P Y T A Ć ? DZIEKANAT DZIEKANAT (STANOWISKO KWESTURY); KWESTURA opłaty czesnego, stan konta, etc. DZIEKANAT stypendia, kredyty BIURO KARIER praktyki, praca SAMORZĄD STUDENCKI ubezpieczenia, stancje sale, zajęcia LOGISTYKA

14 RZECZNIK PRAW STUDENTA
NIE PISZ DO RZECZNIKA: W SPRAWACH BŁAHYCH I OCZYWISTYCH (Gdzie mam zajęcia? Gdzie jest budynek KH?) PYTAŃ, NA KTÓRE ODPOWIADA STRONA WWW i WU (Jak wypełnić dowód wpłaty? Skąd wziąć podanie do…?) W SPRAWACH „FILOZOFICZNYCH” (Czy kierowcy autobusu do Kielnarowej mogą być pogodniejsi?) NIE ZWIĄZANYCH Z PROBLEMAMI STUDENTA (Kiedy będzie następny Kongres PR?) BLUZGÓW (To ja pieprzę taką sesję! To jest jakiś głupek!)

15 RZECZNIK PRAW STUDENTA
PISZĄC DO RZECZNIKA: PAMIETAJ, ŻE ZAWSZE CHCE CI POMÓC I TYLKO CZASEM NIE MOŻE – OCHRONA DANYCH (Czy mogę się dowiedzieć czy mój chłopak zaliczył socjologię?) POSTARAJ SIĘ OSTUDZIĆ EMOCJE (To jest skandal! Ja bym takiego ) UNIKAJ WSPIERANIA SIĘ INNYMI - - JEŚLI PROBLEM JEST SZERSZY NIECH INNI NAPISZĄ (…większość ludzi na roku tak uważa. …podobno wiele osób jest w takiej sytuacji.) NIEKTÓRE INDYWIDUALNE SPRAWY WYMAGAJĄ UJAWNIENIA SWOICH DANYCH (Czy w mojej sytuacji możliwe jest umorzenie czesnego?)

16 Gdzie szukać materiałów od wykładowców?
Na stronach każdego wykładowcy po wpisaniu w wyszukiwarkę imienia i nazwiska Poprzez ftp.wsiz.rzeszow.pl

17 Zasady komunikacji e-mailowej z wykładowcami
Temat Odpowiedni zwrot (np. Szanowny Panie Doktorze) Podpis (z oznaczeniem kierunku i grupy) Krótka, zrozumiała treść (ale to nie jest sms) Unikaj kolokwializmów i emotikon Uważaj na pisownię (ortografia, interpunkcja, gramatyka, fleksja, itp.) Pamiętaj o tonie a, aby był grzeczny, bez emocji i żalu

18 Przykładowy, poprawny e-mail

19 Tak raczej nie piszemy…

20 Tak raczej nie piszemy…

21 Tak raczej nie piszemy...

22 Tak raczej nie piszemy…

23 Tak raczej nie piszemy…

24 Tak raczej nie piszemy…

25 Studiowanie jako specyficzny rodzaj uczenia się

26 Czym różni się wiedza potoczna (praktyczno-życiowa)od naukowej?

27 Cechy wiedzy potocznej:
nabywamy ją „samoistnie”; wiąże się ona z ograniczonym zasięgiem ludzkiej obserwacji; człowiek kieruje się emocjami, w związku z tym, rzadko jest neutralna; związana jest z wartościowaniem; mówi, co dobre, a co złe; operuje podziałami dychotomicznymi „dobry-zły”; ma tendencje do uogólniania, np. „wszyscy Polacy”; przesiąknięta jest stereotypami, upraszcza, jest sztywna i odporna na zmiany

28 Cechy wiedzy naukowej:
oparta jest na wnioskowaniu; naukowcy stosują kryteria logiczne i empiryczne do weryfikacji twierdzeń nauki; nie zadowala się samym opisem; staranne zbieranie danych, umożliwiające kontrolę ich rzetelności; odróżnianie twierdzeń opartych na faktach, od tych, które są domysłami; wyróżnikiem nauki jest neutralność i powstrzymanie się od wartościowania.

29 Cechy naukowego obrazu świata
Obiektywizm Ścisłość i precyzja Chociaż Platon jest moim przyjacielem, to większa przyjaciółką jest dla mnie prawda. Arystoteles

30 Tekst literacki versus tekst naukowy
Tekst literacki zawiera fabułę, postacie, dialogi, monologi itd. Tekst naukowy zawiera terminologię specjalistyczną,definicje, tezy, twierdzenia, wreszcie wnioskowania, uzasadnienia, wyjaśnienia czy argumentację INACZEJ powinniśmy czytać teksty naukowe aniżeli teksty beletrystyczne

31 Tekst naukowy czytamy POWOLI WIELOKROTNIE ROBIĄC NOTATKI

32 ADRES BIBLIOGRAFICZNY
Jan Kowalski, Prawo karne, PWN, Warszawa 2001, s. 15.

33 Podział źródeł naukowych
omówienia źródeł klasycznych (encyklopedie, wstępy, słowniki tematyczne, wprowadzenia, przewodniki itd.) źródła klasyczne (teksty twórców jakiejś teorii oraz kontynuatorów ich myśli).

34 Źródła, z których student może i powinien się uczyć
wiedza wykładowców, wiedza osób prowadzących zajęcia praktyczne, książki i podręczniki przeznaczone dla studentów, książki, czasopisma i fachowe i inne pomoce przeznaczone dla specjalistów, prasa codzienna i czasopisma ogólnego przeznaczenia wiedza i doświadczenia kolegów z roku, wiedza płynąca z otaczającego świata.

35 NOTATKI zawsze rób notatki sam/a!!!
rób dobre notatki! Nie przepisuj wszystkiego "jak leci", ale notuj najbardziej istotne informacje (używaj skrótów, kolorów, rysuj strzałki, obrazki; to, co ważne, pisz WIELKIMI literami; zapisuj w całości tylko to, co podawane jest na wyświetlaczu, a czego prowadzący nie umieszcza na swej stronie lub na dysku sieciowym) notuj to, co najważniejsze – to, co podkreśla prowadzący, fakty, dane, definicje; notatki z wykładu mają być Twoim osobistym skryptem – z tytułami, podtytułami, rysunkami z objaśnieniami, itd.; nie ograniczaj się tylko do przepisywania tego, co na rzutniku lub tablicy – Twoje notatki będą bezwartościowe w czasie uczenia do egzaminu;

36 NOTATKI na marginesach notatek możesz zapisywać skojarzenia
po wykładzie przejrzyj notatki i ewentualnie uzupełnij je; notując z książki przygotuj sobie kartki lub zeszyt – najpierw zapisz, z jakiej książki korzystasz (autor, tytuł, miejsce i rok wydania), w lewym rogu nad notowaną treścią zapisz, z jakiej strony korzystasz; oddziel w notatkach cytaty od własnych komentarzy; jeśli masz skserowane fragmenty książek, możesz markerem podkreślić najważniejsze informacje – nigdy nie kreśl po pożyczonej książce! nigdy nie nagrywaj wykładu na dyktafon (lub inny sprzęt nagrywający) bez zgody wykładowcy! Jeśli za zgodą prowadzącego nagrałeś/łaś zajęcia, to pamiętaj, że ten materiał służy tylko do Twojego prywatnego użytku.

37 Czynności poznawcze biorące udział w uprawianiu nauki
ABSTRAHOWANIE ANALIZOWANIE I SYNTETYZOWANIE MODELOWANIE DEFINIOWANIE PARAFRAZOWANIE I REFEROWANIE

38 Ćwiczenie – metoda puzzli

39 ABSTRAHOWANIE Intelektualne odrywanie pewnych treści poznawczych prowadzące do powstania pojęć ogólnych. Intelektualne odrywanie pewnych treści poznawczych zawartych w tekstach naukowych.

40 ANALIZA INTELEKTUALNA
pozwala wyróżnić składniki np. pojęciowe, które naprowadzają nas na właściwy sens danego sformułowania, na sens dokładniejszy niż ten, który się nam jawił w wyniku pobieżnego zapoznania się z tym sformułowaniem. umożliwia poznanie specyficznego znaczenia terminu, jakie nadał mu autor, nowego rozumienia danego wyrażenia, bądź też odwołania się do jakiegoś szczególnego znaczenia danego terminu niezrozumiały

41 ANALIZOWANIE tekstu naukowego
wydobywanie terminów kluczowych (vide spis terminów na końcu niemal każdej książki naukowej); należy pamiętać, że każda dyscyplina naukowa posiada swój specyficzny zasób terminów kluczowych (pierwotnych) – w socjologii takim terminem będzie „grupa społeczna”, ale w fizyce teoretycznej już nie (tu np. „czasoprzestrzeń”, „masa”, „siła” itp.) – dlatego to wyróżnienie warstw tekstu naukowego jest sformułowane na pewnym poziomie ogólności wydobywanie zdań kluczowych (definicji, tez, twierdzeń itd.) wydobywanie fragmentów kluczowych (ciągów zdań: wnioskowania, uzasadnienia, argumentacja)

42 MODELOWANIE (idealizowanie)
to konstruowanie przedmiotów abstrakcyjnych służących do ujmowania i opisywania realnych obiektów, zjawisk i procesów. Przykładowe modele występujące w naukach przyrodniczych: model atomu, oka, nerki, ciała ludzkiego, mózgu itd.

43 DEFINIOWANIE służy dwojakim celom: tworzeniu precyzyjnego języka nauki
kondensowaniu wiedzy teoretycznej (każda definicja zawiera jakąś cząstkę wiedzy teoretycznej, toteż ucząc się definicji, nabywamy wiedzy teoretycznej).

44 PARAFRAZOWANIE REFEROWANIE to streszczanie całego artykułu lub tekstu
to omawianie jakiegoś fragmentu tekstu za pomocą wyrażeń bliskoznacznych (synonimicznych) REFEROWANIE to streszczanie całego artykułu lub tekstu

45 ZAJĘCIA II Jakie są sposoby skutecznego uczenia się
ZAJĘCIA II Jakie są sposoby skutecznego uczenia się? Jakie są metody zapamiętywania? Jak wykorzystać zasady ergonomii uczenia się?

46 Sposoby uczenia się Uczenie się mechaniczne (przez odruchy warunkowe)
Uczenie się przez naśladownictwo (przez praktykę i szkolenie) Uczenie się ze zrozumieniem (przez wgląd) Uczenie się problemowe (inteligentne)

47 Uczenie się mechaniczne, czyli pamięciowe - techniki
Numerowanie (np. 5 objawów choroby, 3 metody obliczania odchylenia standardowego, 5 przykazań kościelnych, itp.) Skojarzenia (np. podobieństwo wyrazów, gra słów, przekręcanie nazw, kojarzenie z kolorami) Rymowanie (-uje się nie kreskuje) Akronimy (np. AGD – artykuły gospodarstwa domowego ) Akrostychy (np. Kiedy-ć powiedzieć to, na coś zasłużył, Przy ludziach trudno, abym się nie dłużył, Ieśli (twój) dowcip domyślny i żartki, Egzorcyzm czytaj po kraju tej kartki. Kodowanie (zamiana cyfr na litery i odwrotnie)

48 Uczenie się mechaniczne, czyli pamięciowe - przykład
Kodowanie (zamiana cyfr na litery i odwrotnie) 1 - świeczka 2 - łabędź 3 - wąsy 4 - krzesło 5 - haczyk 6 - trąba słonia 7 - kosa 8 - bałwan 9 - słuchawka telefonu 10 - plecak ze stelażem 1939 – świeczka, telefon, wąsy, telefon

49 Ćwiczenie Utwórz rymowanie, akronim i akrostych do pojęcia: NAUKA.

50 Uczenie się ze zrozumieniem
Nigdy nie powtarzaj i nie ucz się materiału, którego nie rozumiesz! Klasyfikuj wiedzę („szufladkowanie”) – stwórz „szkielet” wiedzy o danym przedmiocie!

51 Ćwiczenie Stwórz szkielet wiedzy na temat przedmiotu Wiedza o państwie i prawie

52 Własności pamięci Prawo 'niedawności': (ang. Law of Recency) Łatwiej nam przypomnieć sobie rzeczy które wydarzyły się niedawno, niż te które miały miejsce dłuższy czas temu. Prawdopodobnie możesz przypomnieć sobie co wczoraj jadłeś na obiad, ale nie co jadłeś dwa tygodnie temu. Prawo żywości: Mamy tendencje do łatwiejszego przypominania sobie widowiskowych lub imponujących wydarzeń niż tych bardziej zwyczajnych. Możesz pewnie przypomnieć sobie co robiłeś w twoje ostatnie imieniny lub może w dzień eksplozji promu kosmicznego Challenger, ale nie to co robiłeś w przeddzień tych okazji (chyba, że te dni też były wyjątkowe). Prawo częstości: Pamiętamy lepiej to co przytrafia się nam częściej, niż to co przeżyliśmy tylko raz przez chwilę. Z pewnością lepiej pamiętasz Twoje imię lub numer telefonu, niż pierwiastek kwadratowy z 3 (chyba, że jesteś matematykiem).

53 Jak się skutecznie uczyć?
Słoń w filiżance czyli metoda łańcuchowa. Stwórz mapę dla swego umysłu (mind map). Trenuj szare komórki (czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek, układanie puzzli, gra w szachy czy w scrabble). Aby zapamiętać więcej, angażuj kilka zmysłów: czytaj na głos, spaceruj po pokoju, korzystaj z kolorowych zdjęć. Zdrowy sen to podstawa. Staraj się o relaks. Ruszaj się! Stosuj mądrą dietę.

54 Ćwiczenie 1. Zapamiętaj liczby:
10, 3, 6, 9, 14, 15, 1, 19, 7, 17, 11, 2, 5, 13, 18 2. Zapamiętaj liczby: 1,2,3, 5,6,7, 9,10,11, 13,14,15, 17,18,19

55 Ćwiczenie Przyjrzyj się wypisanym poniżej wyrazom przez minutę, potem zakryj je i zapisz te, które zapamiętałeś. rower, zeszyt, niebo, miłość, samochód, jezioro (wyobraź sobie, jak w nim pływasz), czekolada, parasol, długopis, cebula, czosnek, Doda, zeszyt, motor, powłóczyście, portfel, lampa, Egipt, wiosna

56 Ćwiczenie - metoda łańcuchowa – stwórz historię z podanych wyrazów
Zapamiętaj wyrazy 1. telefon dzbanek 2. krowa małpa 3. lampa latarnia 4. gazeta skarb 5. statek jabłko 6. ZOO clown 7. Pinokio latawiec 8. komputer dinozaur 9. kaloryfer jezioro 10. farby telewizor

57 Metoda łańcuchowa - przykład
Wyobraź sobie wielki staroświecki telefon. Przez ten telefon rozmawia zadowolona krowa (przyjrzyj się dokładnie jak ona wygląda). Krowa włącza i wyłącza stojąca lampę (wybierz kolor). Mocno świecącą lampę przykryliśmy gazetą (poczuj zapach, bo gazeta lekko się przypala). Z gazety robiliśmy statek (w wyobraźni wykonaj ten statek). Statkiem dopłynęliśmy do ZOO (poczuj emocje, które towarzyszyły Ci w tej podróży). Po ZOO spacerował rozśpiewany Pinokio (dotknij go i posłuchaj jak ładnie śpiewa). Pinokio uwielbiał grać na komputerze (wyobraź sobie taka scenę). Komputer suszyliśmy na gorącym kaloryferze (dotknij kaloryfer). Kaloryfer pomalowaliśmy farba (jaki kolor, poczuj zapach). W farbie zanurzyliśmy dzbanek (wykonaj to delikatnie). Dzbanek zbiła małpa (usłysz dźwięk) i przestraszona uciekła na latarnię (jakie towarzyszyły jej emocje). We wnętrzu latarni ukryty był skarb(poczuj emocje) i żeby móc rozpocząć poszukiwania, trzeba zjeść zgniłe jabłko (poczuj smak i obrzydzenia). Jabłkiem żonglował clown, następnie odleciał na latawcu (wyobraź sobie te scenę). Latawiec był w kształcie dinozaura. Dinozaur wypił całe jezioro (ale było dużo hałasu). Po jeziorze pływał ogromny telewizor.

58 Ćwiczenie – zagadki logiczne
Przełóż jedną i tylko jedną zapałkę aby równanie stało się prawdziwe. Przekreślenie znaku równości nie jest poprawnym rozwiązaniem. Nie wolno dokładać, łamać ani zabierać zapałek. ROZWIĄZANIE 8-4=4 lub z cyfry 6 zrobić 0

59 Ćwiczenie – zagadki logiczne
Dodaj tylko jedną kreskę, aby poniższe równanie było prawdziwe.   Prawidłowe są w ww. przypadku minimum 2 rozwiązania

60 Rozwiązanie rozwiązanie 1 Rozwiązanie 2

61 I jeszcze jedna zagadka 
Kierowca tira ma brata, ale brat kierowcy nie ma brata. Kim jest więc kierowca tira?

62 Częstotliwość Ucz się mało, ale porządnie.
Niech uczenie się stanie się nawykiem. Rozłożenie powtórzeń na szereg dni daje lepsze efekty niż ich skupienie w małej liczbie dni. Po 8 godzinach od uczenia się pamiętamy mniej niż po dobie lub 2 dniach. Każde kolejne powtórzenie powoduje trwałe zapamiętanie coraz mniejszej ilości nowego materiału. Najlepsze efekty daje uczenie się od razu całego materiału w całości, przy wielokrotnym powtarzaniu w odstępie 1-2 dni.

63 Ćwiczenie – ergonomia uczenia się – technika grup nominalnych
Jakie czynniki zewnętrzne utrudniają proces uczenia się? Jakie czynniki zewnętrzne sprzyjają uczeniu się? Jaką dietę powinniśmy stosować ucząc się?

64 Ergonomia uczenia się Cisza! Wygodna pozycja do nauki;
Porządek na biurku/stole; Właściwe oświetlenie; Właściwa temperatura; Przewietrzone pomieszczenie;

65 Ergonomia uczenia się Nie ucz się po obfitym posiłku;
Jedz przekąski i uzupełniaj dietę Otaczaj się też aromatem bazylii lub rozmarynu – poprawiają aktywność mózgu Jeśli utkniesz w jakimś miejscu – odłóż na następny dzień; Jeśli Cię coś zaciekawi – ucz się do znużenia; Powtórz materiał przed spaniem i po wstaniu rano; Przerwy w pracy (10-15 minut co godzinę); Pomyśl, co jakiś czas, przez chwilę, dlaczego robisz to co robisz – pomyśl o nagrodach Jeśli coś przyjdzie Ci do głowy niezwiązanego z tym co aktualnie robisz; zapisz tę myśl na kartce.

66 Dieta witaminy z grupy B oraz C i E, a także magnez, żelazo, cynk, potas, fosfor = produkty pełnoziarniste, kasze, orzechy, migdały, pestki dyni i słonecznika, rodzynki, świeże warzywa i owoce (np. banany), kakao. Unikaj cukrów Tłuszcze Omega 3 Wesprzyj się małą dawką kofeiny (mocna herbata, słaba kawa) rozłożoną w czasie Pij regularnie jakiś napój (wodę, sok, etc.) Preparaty roślinne wspomagające pamięć, które zawierają żeń-szeń, lecytynę, olej z ogórecznika, wyciąg z miłorzębu japońskiego

67 ZAJĘCIA III Jak efektywnie zarządzać swoim czasem?

68 Co robimy w ciągu dnia?

69 Co robimy w ciągu dnia? Sen
Jedzenie (przygotowania posiłków oraz ich spożycie) Czynności higieniczne (m.in. prysznic, mycie zębów, makijaż) Czynności porządkowe (m.in. sprzątanie, pranie) Transport na uczelnię/do pracy Czas spędzony na uczelni/w pracy Robienie zakupów Przyjemności (m.in. oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, czytanie książek, spotkania ze znajomymi) Uczenie się (m.in. przygotowanie do zajęć, nauka do kolokwiów) Co jeszcze?...

70 Godziny Ponie działek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
5-6 6-7 7-6 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21 -22 22-23 23-24


Pobierz ppt "Tutorial Mgr Olga Kurek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google