Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W GOSPODARCE ODPADAMI” W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W GOSPODARCE ODPADAMI” W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 W GOSPODARCE ODPADAMI” W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
PROJEKTU COMENIUS „4R W GOSPODARCE ODPADAMI” REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W SOSNOWCU Rok szkolny 2008/2009 KRONIKA autor: mgr Ewa Bartosińska

2 Zaznajamiamy „pierwszaków” z ideą projektu.
Wrzesień 2008 Do pojemnika koloru CZERWONEGO Do pojemnika koloru ZIELONEGO Wrzucaj: TAK Nie wrzucaj: NIE - tylko butelki z tworzywa PET po napojach - innych odpadków z tworzyw sztucznych Wrzucaj: TAK Nie wrzucaj: NIE - butelki; - słoiki; - inne kolorowe i białe opakowania szklane -bez zamknięcia i nakrętek - termometrów; - strzykawek; - szkła okiennego; - opakowań po lekarstwach; - żarówek, świetlówek; - szkła kryształowego; - ceramiki i porcelany.

3 Pamiętajmy o segregacji odpadów
Wrzesień 2008 Pamiętajmy o segregacji odpadów Do pojemnika koloru BIAŁEGO Do pojemnika koloru POMARAŃCZOWEGO Wrzucaj: TAK Nie wrzucaj: NIE - opakowania szklane bezbarwne; - butelki z białego szkła; - słoiki bez zamknięcia i nakrętek. - opakowań po lekarstwach; - termometrów; - strzykawek; - szkła okiennego. Wrzucaj: TAK Nie wrzucaj: NIE - puszki aluminiowe po napojach; - jarzynach; - folię aluminiową; - drobny złom; - puszki z blachy stalowej; - kapsle z butelek. - opakowań po aerozolach; - puszek po lakierach; - farbach i oleju; - baterii.

4 Pamiętajmy o segregacji odpadów
Wrzesień 2008 Pamiętajmy o segregacji odpadów Do pojemnika koloru NIEBIESKIEGO Wrzucaj: TAK Nie wrzucaj: NIE makulaturę, czyli: - gazety; - czasopisma; - prospekty; - worki papierowe; - katalogi; - zużyte zeszyty; - książki; - koperty - papieru zabrudzonego i zatłuszczonego; - opakowań, które oprócz papieru zawierają inne materiały np. tworzywa sztuczne i folie metalowe (dotyczy to głównie opakowań po sokach, mleku oraz innych produktów spożywczych

5 Wizyta robocza w Maladze
Październik 2008 Wizyta robocza w Maladze Szczegóły na naszej stronie

6 Październik 2008 PODCZAS WIZYTY OPRACOWANY ZOSTAŁ HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2008/2009 I JUŻ WIEMY CO NAS CZEKA!

7 Ustalenia szczegółowe
Harmonogram działań na rok szkolny 2008/2009 Harmonogram działań na rok szkolny 2008/2009 Termin Działanie Ustalenia szczegółowe Odpowiedzialny Październik Wizyta robocza w Maladze Ustalenie harmonogramu działań na rok szkolny 2008/2009 mgr E. Bartosińska Listopad Opracowanie 10 pytań testowych dotyczących gospodarowania odpadami Każdy z partnerów przygotowuje 10 pytań do testu, pytania należy przesłać do Bilbao mgr U. Tarnowska Grudzień Przeprowadzenie testu w szkole Test zostanie umieszczony na stronie internetowej „Planet”. W I tygodniu grudnia uczniowie mają rozwiązać test, wyniki należy przesłać do szkoły w Bilbao Styczeń-luty Bajka ekologiczna W szkole zostanie ogłoszony konkurs na bajkę ekologiczną. Bajka ma być napisana w języku angielskim mgr J.Dudzicz mgr I. Król mgr A.Naparty Marzec Tłumaczenie tekstu ekologicznego (z j. angielskiego na j. polski) Tekst w języku angielskim zostanie przesłany od koordynatora projektu mgr M.Rabka mgr A. Naparty mgr J. Wójcik Kwiecień Wizyta robocza w Rumunii Dzień „Otwartych Drzwi” 3 nauczycieli + 4 uczniów Akcja promująca projekt mgr E.Bartosińska Maj Festyn upowszechniający projekt Zbiórka makulatury Organizacja lub udział w akcji promującej program Comenius (akcja na skale województwa) Czerwiec Przygotowanie raportu końcowego - Na bieżąco Utrzymywanie kontaktu z partnerami mgr J.Wójcik Kronika W wersji tradycyjnej i elektronicznej mgr U. Gbyl mgr M.Koźmin Do uzgodnienia Warsztaty ekologiczne Udział młodzieży w wyjazdowych warsztatach ekologicznych mgr. A Sidorowicz mgr. M.Koźmin Strona internetowa mgr B.Skiba mgr A.Górczyńska

8 Listopad 2008 Trwają prace nad przygotowaniami do testu ekologicznego.
Nauczyciele przygotowują pytania, Listopad 2008 7.Ile lat rozkłada się wyrzucona na wysypisko puszka aluminiowa…???? How long have the aluminium tins been decaying…???? 1. Recykling to… Recycling is… ???? 8.Dlaczego producenci napojów wracają do opakowań szklanych… Why do producers of soft drinks use glass packages… ???? 10.Odpady plastikowe wykorzystuje się już w Polsce do produkcji… In Poland plastic wastes are used for making… 2.Biodegradacja to… Biodegredation is… ???? 9.Tetrapack to… Tetrapack is… 3.Odpadki domowe zawierają najwięcej… Domestic wastes include the most of… 2. Biodegradacja to: rozkład substancji w środowisku, wymieranie gatunków objętych ochroną, degradacja środowiska naturalnego 6.Przy utylizacji odpadów z oczyszczalni ścieków powstaje… During the waste utilization in sewage treatment plant arise… 4.Które z wymienionych pojęć nie oznacza metody likwidacji odpadów…? Which of the items below does not mean the method of waste elimination…? 5.Co to jest utylizacja…???? What is utilization…????

9 Listopad 2008 Na terenie szkoły odbywała się akcja segregacji odpadów do przygotowanych kolorowych pojemników

10 grudzień 2008 W miesiącu grudniu 2008 został przeprowadzony Konkurs Ekologiczny poprzez Internet. W konkursie brali udział uczniowie klasy 2a i 3c. Konkurs obejmował 20 pytań. W tym samym czasie test rozwiązywali uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich

11 Wyniki testu zostaną przesłane do Bilbao.
grudzień 2008 Wyniki testu zostaną przesłane do Bilbao. ????

12 Organizujemy pogadankę na temat EKOZNAKÓW
styczeń 2009 Znaki znajdujące się na opakowaniach ułatwiają dokonanie właściwego zakwalifikowania odpadu do segregacji. Jedno spojrzenie na znak wystarczy, aby ocenić czy opakowanie produktu jaki chcemy kupić jest przyjazne dla nas i dla środowiska, czy można je powtórnie wykorzystać. Warto nie tylko poznać znaczenie znaków na opakowaniach, ale i korzystać z tej wiedzy w życiu codziennym.

13 styczeń 2009 Czy wiesz co oznaczają te ekoznaki? zielony punkt oil
aluminium Dbaj o czystość oil Błękitny anioł Ozon friendly Margerytka CE zielony punkt recykling

14 Ogłaszamy konkurs na bajkę ekologiczną!!!
Luty-marzec 2009 Pełna wersja bajki, która wygrała konkurs na naszej stronie

15 Wizyta robocza w Rumunii
Marzec-kwiecień 2009 Wizyta robocza w Rumunii W dniach 29.03 – Odbyła się wizyta robocza w Ramnica Valceu

16 W wizycie wzięli udział: Nauczyciele: mgr Iwona Sochacka
Marzec-kwiecień 2009 Wizyta robocza w Rumunii W wizycie wzięli udział: Nauczyciele: mgr Iwona Sochacka mgr Ewa Bartosińska mgr Agnieszka Naparty Uczniowie Katarzyna Baryła Katarzyna Kaczmarek Piotr Gorzyńska Rafał Żychowicz

17 Dzień Otwartych Drzwi kwiecień 2009 W szkole został zorganizowany
„Dzień Otwartych Drzwi” –akcja mająca na celu zapoznanie rodziców, uczniów innych szkól z ideą projektu, z ofertą szkoły

18 Konferencja upowszechniająca projekt
kwiecień 2009 Konferencja upowszechniająca projekt

19 Konferencja upowszechniająca projekt
kwiecień 2009 Konferencja upowszechniająca projekt Uczennice w strojach ekologicznych rozdawały ulotki na temat gospodarowania odpadami i zasad segregacji odpadów. Uczestnicy konferencji zapoznali się z naszymi prezentacjami i produktami końcowymi

20 Zbieramy makulaturę maj 2009 Po raz kolejny została przeprowadzona
akcja zbiórki makulatury. Uczniowie z klasy 3a, która zebrała najwięcej makulatury mieli dofinansowane wyjście do kina

21 ! Nie drukuj, jeśli możesz obejść się kopią elektroniczną !
! Jeśli musisz drukować, drukuj dwustronnie albo po kilka stron na kartkę papieru ! ! Kseruj dwustronnie ! ! Jeśli masz jednostronnie zadrukowany papier, używaj nie zapisanej strony „na brudno” ! ! Pożyczaj notatki jeśli możesz i przepisuj je, a nie kseruj ! ! Wrzucaj makulaturę do specjalnych koszy ! ! Nie używaj niepotrzebnie ręczników papierowych, a jeśli to makulaturowe ! ! Kupuj makulaturowy papier toaletowy, do drukarek itd.! !!!! Zachęcaj znajomych do tego samego!!!!

22 Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt
Ewa Bartosińska Ilona Król Urszula Gbyl Maria Koźmin Urszula Surowiec Anna Barów Janina Dudzicz Joanna Wójcik Bożena Skiba Aleksandra Górczyńska Paweł Walczak

23 Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Wspólnoty Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Treści projektu nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Narodowej Agencji w tej sprawie, a w zawiązku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.


Pobierz ppt "W GOSPODARCE ODPADAMI” W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google