Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dobre rady na odpady…”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dobre rady na odpady…”"— Zapis prezentacji:

1 „Dobre rady na odpady…”

2 Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Są to jedynie substancje lub przedmioty należące do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach.

3

4 Bioodpady definicja Bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

5

6 Wariant podstawowy (obecny)
GMINA ZAKŁAD LUB PRZEDSIĘBIORCA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DECYZJA Obecnie zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi polskie gminy realizują w dwóch podstawowych systemach: po pierwsze na podstawie umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wariant podstawowy (obecny)

7 - objęcie wszystkich mieszkańców gminy i podmiotów odpadów komunalnych, aby było możliwe:
- ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osiągnięcie wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; - budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeniami do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo warunki do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.

8 ZAKŁAD LUB PRZEDSIĘBIORCA
Wariant podstawowy (przyszłościowy) Zgodnie z nową ustawą, gminy mają obowiązek zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić również o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. Jednakże, jeśli w gminie taka uchwała nie zostanie podjęta, system będzie funkcjonował według innych zasad. Inna będzie też rola gminy w takim podsystemie gospodarowania odpadami komunalnymi. GMINA ZAKŁAD LUB PRZEDSIĘBIORCA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH I W GMINACH, KTÓRE PODJĘŁY UCHWAŁĘ O PRZEJĘCIU - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH OPŁATA REJESTR UMOWA

9

10

11

12 Papier Wrzucamy: - gazety - książki - czasopisma - kartony z opakowań
- tekturę - torby papierowe - pudła papierowe Nie wrzucamy: - tworzyw sztucznych - kalki - celofanu - papieru zatłuszczonego i silnie zabrudzonego - opakowań po mrożonkach - papieru higienicznego

13 Plastik Wrzucamy: - plastikowe pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP, butelki PET po napojach - plastikowe zakrętki - czyste butelki po kosmetykach, środkach czystości - woreczki po mleku - czystą folie opakowaniową Nie wrzucamy: - butelek i pojemników po olejach, smarach i innych środkach chemicznych - naczyń jednorazowych - styropianu - zabawek - metalowych zakrętek

14 Szkło Wrzucamy: - czyste szklane butelki (białe i kolorowe) - słoiki
- szklane opakowania po napojach i artykułach spożywczych i przemysłowych Nie wrzucamy: - porcelany - tworzyw sztucznych - luster - opakowań po lekach - szkła zabrudzonego farbami lub smarami - termometrów - świetlówek

15

16

17 - 1 tona papieru pozwala zaoszczędzić 2,5-7m3 wolnego miejsca na składowisku, około dm3 wody, około 1500 dm3 ropy naftowej i około 4000 kWh energii, czyli tyle ile jest potrzebne do ogrzania średniej wielkości mieszkania przez pół roku, - 1 tona szkła pozwala zaoszczędzić około 600 ton piasku, około 200 kg sody kalcynowanej i tyle samo wapienia oraz około 70 kg skalenia, czyli zmniejszyć degradację środowiska przyrodniczego związaną z uzyskaniem metodą odkrywkową tej ilości surowców. Zmniejsza się blisko o 30% zużycie energii i o blisko 50% zużycie wody, maleje także zanieczyszczenie powietrza

18 Z makulatury po przerobieniu powstaje nowy papier
Z makulatury po przerobieniu powstaje nowy papier. Dzięki temu oszczędza się energię i nie trzeba ciągle wycinać drzew. Stos gazet o wysokości 125 cm przerobiony ponownie na papier ratuje życie sześciometrowej sośnie, która rośnie aż 20 lat! Czy wiesz, że wyprodukowanie jednej tony papieru to ścięcie siedemnastu drzew? Jedna tona makulatury oszczędzi piętnaście z nich. Zbierając makulaturę pozwalasz rosnąć drzewom i chronisz lasy.

19 - Puste butelki i stłuczka szklana są rozdrabniane i przetapiane na nowe szkło. Powstają więc nowe butelki, słoiki, wazoniki, naczynia. - Odpadki z jedzenia i terenów zieleni służą do produkcji kompostu. To doskonały nawóz świetnie nadający się choćby do przydomowego ogródka - Ponownie wykorzystuje się też plastik i aluminium (nie używaj ich jednak, jeśli nie musisz, bo zaśmiecają środowisko, a przy ich produkcji uwalnia się wiele trujących substancji).

20 SEGREGOWANIE ŚMIECI SIĘ OPŁACA!
Segregując odpady zapłacisz mniej… Już od r. obowiązywać będą nowe przepisy, dlatego zacznij segregować śmieci – ZAPŁACISZ MNIEJ! - 10 zł./os. w przypadku segregowania odpadów, - 15 zł./os. w przypadku braku segregacji. SEGREGOWANIE ŚMIECI SIĘ OPŁACA!

21 jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
POMÓŻ INNYM! Jeżeli sam segregujesz śmieci, zwróć uwagę czy robi to również Twój sąsiad, bo liczyć się będzie odpowiedzialność zbiorowa… jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

22

23


Pobierz ppt "„Dobre rady na odpady…”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google