Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- coroczne spotkania młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- coroczne spotkania młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 - coroczne spotkania młodzieży
Lednicy nie trzeba już reklamować. Lednica to wybór Chrystusa. Chrystus staje się dla nas największą wartością i zobowiązaniem na przyszłość. - coroczne spotkania młodzieży Lednica 2000 jest największym w Polsce spotkaniem modlitewnym chrześcijańskiej młodzieży, organizowanym przez Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominikanów w Poznaniu. Lednica 2000, realizując początkowo program przygotowań do Wielkiego Jubileuszu poprzez liturgię trzech nabożeństw: do Boga Ojca, do Syna i do Ducha Świętego, a następnie stając się integralną częścią obchodów milenium chrześcijaństwa, stworzyła nową jakość, która kładzie solidny fundament pod działalność młodych w trzecim tysiącleciu. Zwykle odbywało się ono w Wigilię Zesłania Ducha Świętego i zawsze gromadziło wiele tysięcy młodych ludzi ( ostatnio ok.150 tysięcy!). Intensywne przygotowania do spotkania na Jeziorem Lednica rozpoczęły się już w styczniu i angażują one kilka tysięcy osób. Lednica 2000 jest największym w Polsce spotkaniem modlitewnym chrześcijańskiej młodzieży, organizowanym przez Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominikanów w Poznaniu pod kierunkiem o. J. Góry autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

2 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
HISTORIA Lednica 1997 2/3 czerwca 1997 Pierwsze lednickie spotkanie było oczekiwaniem około dwudziestu tysięcy osób, na znak bliskości papieża – Jana Pawła II, który nie mogąc być obecnym wśród uczestników spotkania, nadlatując nad Pola Lednickie helikopterem i przelatując ponad Bramą – Rybą wprowadził polską młodzież w III tysiąclecie chrześcijaństwa. Spotkaniu towarzyszyły słowa Papieża- Jana Pawła II: „Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości. W Nim jest nasze zbawienie. Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb!” Już od pierwszego lednickiego spotkania jego nieodłącznym elementem jest przejście przez Bramę jako znak oddania swego życia Jezusowi Chrystusowi. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

3 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Lednica 1998 30/31 maja 1998 Wówczas pod Bramą III Tysiąclecia zgromadziło się już czterdzieści tysięcy osób, Przygotowano dla nich wiele, uczestniczyliśmy w trzech wzniosłych nabożeństwach, których symbolika osadzona została głęboko na biblijnym przesłaniu. Były to nabożeństwa soli, zapachu i ognia. Papież wzywał: „Nie lękajcie się wyzwań jakie stawia przed wami świat. Przyjmijcie Ducha Świętego. On was wszystkiego nauczy! Tylko w mocy Ducha możecie być autentycznymi świadkami zbawienia – solą dla ziemi i światłem dla świata”. Przed przejściem przez Bramę, wszyscy uczestnicy spotkania wybrali Chrystusa jako swego jedynego Pana i Zbawiciela. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

4 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Lednica 1999 4/5 czerwca 1999 Wówczas celebrowaliśmy Boże Ojcostwo. Symbolami tego spotkania stały się woreczki z ziemią, pierścienie i chleb. Wysłuchaliśmy nagranych słów Papieża: „Podnieście głowy i zobaczcie cel Waszej drogi. Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi Wam Duch Święty, to nie może być innego celu jak dom Ojca, który jest w niebie. (...) Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę!” autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

5 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
10/11 czerwca 2000 Teraz celebrowaliśmy rok jubileuszowy i rozważaliśmy dzieje przymierza Boga z Człowiekiem . Później rozpoczęto nabożeństwo Prawa i Przymierza, w procesji wniesiono arkę przymierza wykonaną według opisu biblijnego z drewna akacjowego, wraz ze złożonymi w niej tablicami dekalogu. Uczestnicy spotkania otrzymali wówczas małe tabliczki z wyrytymi na nich literami hebrajskimi oznaczającymi Dziesięć Przykazań, jakie Bóg dał Mojżeszowi na Górze Synaj. Wysłuchaliśmy skierowanego do nas orędzia Jana Pawła II: „Uwierzcie Chrystusowi. Uwierzcie, że On pierwszy was wybrał, abyście ze swej strony mogli w sposób wolny dokonać wyboru. Nie lękajcie się zawsze wybierać Chrystusa. Niech ten wybór kształtuje waszą teraźniejszość i waszą przyszłość!”. Następnie abp Alfons Nossol przewodniczył nabożeństwu Odkupienia, w czasie którego rozdano krzyżyki, będące replika najstarszego krzyża znalezionego na ziemiach polskich. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

6 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Lednica 2001 Lednica 2/3 czerwca 2001 Wtedy zasmuciła nas kiepska pogoda – lał deszcz, ale i tak było nas przeszło osiemdziesiąt tysięcy i wspólnie świętowaliśmy „spożywanie Pisma Świętego”. W procesji, pośród dymu kadzideł żołnierze wnieśli Księgę Pisma Świętego (ważącą ok. 350 kg) złożoną z ręcznie przepisywanych kart, przysyłanych do poznańskiego DA przez ludzi z całej Polski Wysłuchaliśmy przesłania papieża Jana Pawła II: Duc in altum! Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z Was: Wypłyń na głębię! Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie, i na nowo wypłyń na głębię! Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie bój się! Wypłyń na głębię! – jest przy Tobie Chrystus. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

7 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
LEDNICA 2002 Przesłaniem tego spotkania było wspomnienie pierwszego cudu jakiego dokonał Jezus Chrystus w czasie swej publicznej-ziemskiej działalności, a mianowicie przemiany wody w wino w trakcie wesela w Kanie Galilejskiej. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

8 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Lednica 18/19 maja 2002 Bogata symbolika Lednicy 2002 roku obejmowała oczywiście wodę i wino. Wodę jako symbol życia, czystości i powrotu do źródeł oraz substancji zdatnej dla intencjonalnej przemiany. Wina jako napoju radości, powstałego jako w efekcie współpracy człowieka z łaską boską. Dalej, każdy z uczestników spotkania otrzymał symboliczne wiosełko. Ponadto 18 maja obchodziliśmy także 82 rocznice urodzin Jana Pawła II, przygotowaliśmy dwustumetrowy rulon białego płótna, na którym - jak na laurce urodzinowej, składaliśmy swoje podpisy. Wysłuchaliśmy w ciszy i skupieniu słów Jana Pawła II: „Jeżeli pragniecie, ażeby tajemnica Kany Galilejskiej miała znaczenie również dla Was, by łaska tamtego dnia trwała w Was i wydawała owoce szczęścia zaproście Jezusa! Zaproście Go do Waszych serc, do Waszych rodzin. (...) Zawierzcie Mu: On Was nie opuści!.” Momentem kulminacyjnym spotkania było przejście przez Bramę - Rybę - to symboliczny gest wyboru Jezusa na Króla III Tysiąclecia. Każdy z nas dokonał świadomego wyboru Chrystusa i z Pól Lednickich zabrał coś więcej niż symboliczne wiosełko z cytatem „Nie bój się...”, medalik i ampułkę z winem.  autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

9 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
LEDNICA 2003 Papież- Jan Paweł II apelował, aby miłość do Chrystusa nigdy nie ustała. Duch Święty nie zasypia. Pobudza nas i wstrząsa nami, byśmy podążali do przodu. Rozpala w nas płomień, który ogarnia coraz większe rzesze młodych… Tym razem było to wielkie nabożeństwo ewangelicznych talentów. Poprzedziło je nabożeństwo panien mądrych, które zabrały oliwę wraz z lampami. Wszyscy czekamy na Oblubieńca. Oto Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie Mu na spotkanie... autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

10 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Wielka Lednicka Ryba to Chrystus! Gromadzimy się przy Nim, przybywamy do Niego, aby chłonąć tę wielką treść - przesłanie miłości Boga i bliźniego. Nigdy nie zapomnę gdy 150 tys. tłum tańczył i śpiewał „Przemień nas Panie, niech się woda winem stanie”, spoglądając na nich czułem się zagubiony, cieszyłem się że mogę uczestniczyć w tak wielkiej wspólnocie. Ilość osób zebranych pod rybą, oddanych Jezusowi Chrystusowi, wielbiących go śpiewem i szaleńczym tańcem, napawała mnie radością. Dostaliśmy: lampy napełnione oliwą, jako symbol wspólnego czuwania ewangeliczne talenty - pieniądze do pomnożenia. ozdobną cegłę z pieczęcią Lednicy, tak, aby w przyszłości budować swoje życie na Chrystusie, jak na kamieniu węgielnym. popiół ze spalonych zranień i grzechów, na świadectwo wyzwolenia nas wszystkich przez miłość Chrystusa. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

11 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Lednica 2004 29/30 maja Przybywający na Pola Lednickie już z daleka widzieli rozpięte na konstrukcji podtrzymywanej przez dźwig rybackie sieci oplatające zdawałoby się Rybę – spotkanie to bowiem odbywało się pod hasłem „Daj się złowić w sieć Miłości!”. Później celebrowaliśmy nabożeństwo obfitego połowu ryb, zakończone agape – ucztą z ryb wyobrażanych przez chlebki, którymi dzieliliśmy się ze słowami „Bądź dobry jak chleb!” autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

12 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

13 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Lednica 2005 4 czerwca na lednickich polach odbędzie się kolejny Apel III Tysiąclecia. Spotkamy się wszyscy na Polach Lednickich, u źródeł chrzcielnych Polski, aby potwierdzić naszą tożsamość i nasz wybór. Ten wybór nas określa. Ten wybór nas kształtuje. W tym roku pragniemy odnowić przymierze chrzcielne zarówno w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

14 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
idea spotkania Lednica 2005 to odnowienie przymierza Chrztu Polski. Polska, jak dziecko, została ochrzczona w swym niemowlęctwie. I dlatego wraz ze wzrostem potrzeba nowej świadomości tego wydarzenia, nowej świadomości wynikającej z tego wzrostu. W ciągu życia człowieka fakt chrztu zostaje potwierdzony codziennymi wyborami albo zaprzepaszczony. Kolejne czyny albo nawiązują albo nie nawiązują do chrztu otrzymanego w dzieciństwie, tworząc z życia ludzkiego zintegrowaną całość. Dlatego wydało nam się słuszne, ażeby właśnie nad Lednicą, i właśnie w tym ogromnym zgromadzeniu młodzieży, przeżyć chrzest naszej Ojczyzny, a później swój własny chrzest i uświadomić sobie na nowo, co to znaczy, być ochrzczonym, być chrześcijaninem. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

15 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Słowo Papieża Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaka jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Trzeba iść po śladach Tego, czym (a raczej Kim) na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie Weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiara Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się... autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

16 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
W związku z powyższym wydaje się słuszne, aby na początku nabożeństwa lednickiego ukazać Chrystusa Pana w formie najbardziej reprezentatywnej dla duchowości i pobożności Polaków. Taką formą wydaje się być postać Chrystusa Frasobliwego. Chrystus Frasobliwy, zadumany, zamyślony, umęczony ale przecież żywy siedzący na rozstajach polskich dróg pokazywał drogę przechodzącym, żył razem z ludźmi, był pośród nich. Prostą konsekwencją tego stawiania Chrystusa na rozstajnych drogach była chęć przypomnienia każdemu przechodniowi, by był chrześcijaninem i żył po chrześcijańsku, w zgodzie z Chrystusem. Chrystus sprowadzony niejako z nieba na ziemię, na nasza polską ziemię, Chrystus pomiędzy nami, taki sam jak my z tą naszą podpartą rękami głową, nie z załamanymi rękami, ale z głową do góry, z głową myśląca, z nadzieją, ze wzrokiem utkwionym w przyszłość. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

17 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Chrystus w moim życiu Dzisiaj ja jestem chrześcijaninem. Zostałem ochrzczony przez rodziców, którzy uznali że będzie to dla mnie dobre. Nie chcieli abym rósł i wychowywał się w próżni. Pragnęli, abym rósł i wychowywał się w atmosferze miłości. Jeśli nawet niedoskonale praktykowanej na co dzień, to przynajmniej na co dzień perfekcyjnie głoszonej. W Kościele. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

18 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Jestem chrześcijaninem dzisiaj. To jest jakaś przynależność. To jest jakaś wartość, To jest przede wszystkim godność. Dzięki temu jestem we wspólnocie. Nie jestem sam. Na czym dzisiaj polegać miałaby ta nowa świadomość? Że będę bardziej Chrystusowy, że bardziej świadomie nawiążę z Nim kontakt osobisty, że będę żył wiarą, która nakłada na mnie pewne zobowiązania. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

19 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Na czym polega bycie chrześcijaninem? Chrystus zamknął swoim życiem epokę tych, którzy żyli wyłącznie dla siebie. Chrystus przyszedł na świat dla nas i dla naszego zbawienia. Przyszedł, aby być posłusznym i uwielbić Ojca. Zamknął definitywnie starą erę ludzi żyjących dla siebie. Odtąd ludzie nowej ery żyć będą coraz bardziej świadomie dla drugich, dla bliźniego z którym utożsamił się przychodzący na świat Chrystus. Żyć nie dla siebie, ale dla bliźniego i ostatecznie dla Boga. W końcu okazuje się, że żyjąc dla innych osiągam siebie, dosięgam siebie, rozwijam siebie i spełniam siebie. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

20 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Pan Jezus dorosłemu i mądremu Nikodemowi kazał się powtórnie narodzić. On sam nie mógł sobie wyobrazić na czym polegać miałyby te powtórne narodziny. Chciał się cofnąć, wejść jeszcze raz do łona matki i próbować się narodzić. Tymczasem Chrystus nie każe mu się cofać, ale iść do przodu, każe mu narodzić się z ducha. Każe mu zdobyć nową świadomość. Kiedy dzisiaj mamy powtórnie się narodzić, to musimy zdobyć nowa świadomość przynależności do Chrystusa. Musimy przyjąć wszystkie konsekwencje tej przynależności. Nowa świadomość to nowa przestrzeń, to niebo otwarte dla nas, dla naszego myślenia i działania. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

21 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Spotkajmy się 4 czerwca o godz. 17 pod bramą Rybą - u źródeł chrzcielnych Polski. Zabierzcie ze sobą: * przyjaciela - abyście razem czerpali ze Źródła * kamień z wyrytym Twoim imieniem - będzie reprezentował Ciebie na Drodze III Tysiąclecia, na drodze ku Chrystusowi; * świecę z własnego Chrztu - zapalisz ją w czasie nabożeństwa odnowienia przymierza chrzcielnego; * białą szatę - ubierzesz ją po odnowieniu przymierza chrzcielnego na znak włączenia się we wspólnotę; * prezent dla Przyjaciela: drobiazg (kwiatek, werset z Pisma Świętego), który będziesz mógł wręczyć osobie spotkanej na Polach Lednickich, jako symbol bezinteresownego daru. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

22 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Z Lednicy zabierzecie wodę. Wodę z jeziora Lednica, którą zostali ochrzczeni pierwsi Polacy. Zabrać ze sobą wodę znaczy pragnąć życia. Woda z jeziora Lednica jest nadzwyczajna, bo jest ona symboliczna. To ta sama woda, która spłynęła po głowie Mieszka I i jego drużyny. Mieć taką wodę, to jakby mieć wodę z Jordanu, którą został ochrzczony Chrystus. autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

23 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

24 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Duchu Święty wlej w nas radość byśmy Boga chwalili byśmy groli i śpiewoli jak król Dawid tańcyli Wlej mądrość by nos nie zwiedła świotowo pokusa byśmy mogli mężnie kroczyć śladami Chrystusa Ref.: Tańcem Chwalmy Go! Tańcem Chwalmy Go! Synu dzięki za Twój wielki wobec Ojca szacunek Żeś na krzyżu Swoje życie oddał na nasz ratunek! Prowadź nas rózgom żelazną byśmy nie zbłądzili ale radosnym tańceniem Stwórcę wywyższyli Ref.: Tańcem Chwalmy Go! Tańcem Chwalmy Go! Chwała Tobie Boże Ojcze za Twoje hojne dary bo nam dajesz wiele łaski i miłości bezmiary Chwała Tobie Boże Ojcze za to że żyjemy Toteż naszym skromnym tańcem bardzo dziękujemy Ref.: Tańcem Chwalmy Go! Tańcem Chwalmy Go! autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

25 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Duchu Święty wlej w nas radość byśmy Boga chwalili byśmy groli i śpiewoli jak król Dawid tańcyli Wlej mądrość by nos nie zwiedła świotowo pokusa byśmy mogli mężnie kroczyć śladami Chrystusa Ref.: Tańcem Chwalmy Go! Tańcem Chwalmy Go! Synu dzięki za Twój wielki wobec Ojca szacunek Żeś na krzyżu Swoje życie oddał na nasz ratunek! Prowadź nas rózgom żelazną byśmy nie zbłądzili ale radosnym tańceniem Stwórcę wywyższyli Ref.: Tańcem Chwalmy Go! Tańcem Chwalmy Go! Chwała Tobie Boże Ojcze za Twoje hojne dary bo nam dajesz wiele łaski i miłości bezmiary Chwała Tobie Boże Ojcze za to że żyjemy Toteż naszym skromnym tańcem bardzo dziękujemy Ref.: Tańcem Chwalmy Go! Tańcem Chwalmy Go! autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

26 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Tańcem chwalmy go!!! Duchu Święty wlej w nas radość byśmy Boga chwalili byśmy groli i śpiewoli jak król Dawid tańcyli Wlej mądrość by nos nie zwiedła świotowo pokusa byśmy mogli mężnie kroczyć śladami Chrystusa Ref.: Tańcem Chwalmy Go! Tańcem Chwalmy Go! Synu dzięki za Twój wielki wobec Ojca szacunek Żeś na krzyżu Swoje życie oddał na nasz ratunek! Prowadź nas rózgom żelazną byśmy nie zbłądzili ale radosnym tańceniem Stwórcę wywyższyli Ref.: Tańcem Chwalmy Go! Tańcem Chwalmy Go! Chwała Tobie Boże Ojcze za Twoje hojne dary bo nam dajesz wiele łaski i miłości bezmiary Chwała Tobie Boże Ojcze za to że żyjemy Toteż naszym skromnym tańcem bardzo dziękujemy Ref.: Tańcem Chwalmy Go! Tańcem Chwalmy Go! autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

27 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Z ciszy wieczności przemówiłeś Panie stwarzając nas wszystkich na swój Boży obraz przez wieki całe uczyłeś nas siebie i przemawiałeś jak ojciec do dzieci Śpiewajmy Ichtis to znaczy ryba to znaczy Chrystus zbawiciel świata Śpiewajmy Ichtis to znaczy ryba to znaczy Chrystus Syn Boga Żywego autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005

28 autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005
Z ciszy wieczności przemówiłeś Panie stwarzając nas wszystkich na swój Boży obraz przez wieki całe uczyłeś nas siebie i przemawiałeś jak ojciec do dzieci Śpiewajmy Ichtis to znaczy ryba to znaczy Chrystus zbawiciel świata Śpiewajmy Ichtis to znaczy ryba to znaczy Chrystus Syn Boga Żywego autor: Barbara Bartnik, Wrocław 2005


Pobierz ppt "- coroczne spotkania młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google