Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informatyki Struktury, operatory, wyjątki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informatyki Struktury, operatory, wyjątki"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informatyki Struktury, operatory, wyjątki
Prowadzący: Grzegorz Smyk Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków, r

2 String – tablica charow
Aby rozpocząć pracę ze zmiennymi przechowującymi tekst, należy użyć narzędzia: Std::string A także należy dodać plik nagłównowy: #include <string>

3 String – tablica charow
Na zmiennej typu string możemy operować tak samo jak każdej innej zmiennej lub tak jak na tablicy charów odwołując się do poszczególnych elementów w tablicy. Możliwe jest dodawanie (sklejanie) zmiennych typu string jednak nie można sklejać w następujący sposób: string zmienna = „nowy ” + „wyraz”

4 Struktury Struktury stanowią odwzorowanie elementów świata rzeczywistego w sposób uproszczony rzeczywistości komputerowej. Zamiast tworzyć wielu zmiennych oraz ręczne łączenie ich w grupy, możemy utworzyć strukturę – obiekt, która będzie mieć określone elementy ją opisujące.

5 Struktury - budowa Przykład budowy: struct nazwa { // definicja struktury typ1 element1; // pola elementów typ2 element2; // struktury }; struct nazwa obiekt; // deklaracja obiektu

6 Struktury – odwołanie do elementów
struct data { int dzien; int miesiac; int rok; }; struct data dzis; dzis.dzien = 3; dzis.miesiac = 12; dzis.rok = 2013;

7 Struktury - elementy dzis.rok = 2013; dzis - nazwa zmiennej; . - operator wyboru pola struktury; rok - nazwa pola struktury; = - operator przypisania dowolna wartość odpowiadająca typowi elementu struktury

8 Struktury – dawny zapis
struct _data { int dzien; int miesiac; int rok; }; typdef _data data; data a; typdef struct { } data;

9 Struktury W języku C++ nazwa oznacznikowa struktury występująca po słowie struct jest pełnoprawną nazwą typu strukturalnego. Nie trzeba używać słowa struct. struct _data { int dzien; int miesiac; int rok; }; data dzis;

10 Zadanie 1 Napisz program, który umożliwi przeprowadzenie operacji arytmetycznych na liczbach zespolonych. Napisz strukturę reprezentującą dane liczby w postaci: a + bi, gdzie a, b są liczbami rzeczywistymi. Do wykonania obliczeń arytmetycznych użyj przeładowania operatorów. Napisz przeładowanie operatora ’’<<‘’

11 Zadanie 2 Napisz program, w którym tworzymy bohatera gry. Nadajemy mu płeć i imię. Napisz metody, które losują dla danej postaci > siłę > wytrzymałość > szybkość > zręczność Wykorzystaj metody zaimplementowane wewnątrz struktury. Parametry wyświetl na ekranie

12 Zadanie 3 Zdefiniuj typ strukturalny oraz 100 elementową tablicę, pozwalającą przechowywać informacje o książkach w bibliotece (tytuł autor, index, cena) oraz napisz funkcję, która wyświetli na ekranie dane tanich książek (cena <10 zł);

13 Zadanie 4 Napisz program, który przechowuje dane personalne pracownika (nazwisko, imię – 20 znaków) oraz pensja i płeć. Oraz 100 elementową tablicę takich struktur. Napisz funkcję obliczającą czy w danej firmie większa jest średnia pensja kobiet czy mężczyzn.


Pobierz ppt "Podstawy informatyki Struktury, operatory, wyjątki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google