Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKI KSI ĄŻĘ LITEWSKI KRÓL POLSKI ZYGMUNT II AUGUST.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKI KSI ĄŻĘ LITEWSKI KRÓL POLSKI ZYGMUNT II AUGUST."— Zapis prezentacji:

1 WIELKI KSI ĄŻĘ LITEWSKI KRÓL POLSKI ZYGMUNT II AUGUST

2 Zygmunt II August ur r. zm r.

3 Ważne daty Król Polski Okres panowaniaod 1548 do 1569 PoprzednikZygmunt I Stary wielki ksi ążę litewski Okres panowaniaod 1548 do 1569 PoprzednikZygmunt Stary Król Polski i wielki ksi ążę litewski Okres panowaniaod 1569 do 1572 Nast ę pcaHenryk Walezy Dane biograficzne Dynastia Jagiellonowie Urodzony1 sierpnia 1520 w Krakowie Zmarł 7 lipca 1572 w Knyszynie OjciecZygmunt I Stary Matka Bona Sforza

4 ŻYCIORYS Zygmunt August ( ) Urodzony 1 VII 1520 r. w Krakowie, zmarł 7 VII 1572 r. w Knyszynie; synZygmunta Starego i włoskiej ksi ęż niczki Bony Sforzy; w 1543 r. o ż eniony z córk ą Ferdynanda I Habsburga, El ż biet ą, po jej ś mierci zawarł w 1547 r. potajemne mał ż e ń stwo z Barbar ą Radziwiłłówn ą, po której ś mierci o ż enił si ę w 1553 r. z siostr ą swojej pierwszej ż ony, Katarzyn ą Austriack ą ; od 1522 r. wielki ksi ążę litewski, od 1529 r. król polski, koronowany w 1530 r., obj ą ł rz ą dy na Litwie w 1544 r., a w Koronie w 1548 r. Pocz ą tek jego rz ą dów był wypełniony walk ą o uznanie zwi ą zku z Barbar ą Radziwiłłówn ą, któremu sprzeciwiała si ę jego matka Bona, a wraz z ni ą szlachta i magnateria koronna. Pod wpływem Radziwiłłów wła ś nie król zawarł w 1549 r. przymierze z Habsburgami, które przewidywało udzielanie sobie wzajemnej pomocy w razie buntu poddanych. Oparcie dla jego rz ą dów stanowiła w pierwszych latach grupa magnatów z hetmanem Janem Tarnowskim i kanclerzem Samuelem Maciejowskim na czele. Pragn ą c unikn ąć starcia z opozycj ą szlacheck ą, Zygmunt August nie zwoływał przez cztery lata sejmu w okresie Zabiegi dyplomacji polskiej doprowadziły w 1561 r. do poddania Inflant Polsce i Wielkiemu Ksi ę stwu Litewskiemu, co spowodowało wybuch wojny z Moskw ą. W tej sytuacji król przeszedł na sejmie piotrkowskim w 1562/63 r. na stron ę szlachty opowiadaj ą cej si ę za reformami (m.in. egzekucj ą dóbr królewskich). W 1569 r. uchwalono uni ę lubelsk ą, daj ą c ą pocz ą tek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wojna o Inflanty zako ń czyła si ę za ś w 1570 r. trzyletnim zawieszeniem broni. Zygmunt August, sam starannie wykształcony, przejawiał zainteresowanie literatur ą, sztuk ą i nauk ą i zapraszał na swój dwór wybitnych twórców (np. Jana Kochanowskiego czy Łukasza Górnickiego). Zainicjował prace przy przebudowie zamku dolnego i katedry w Wilnie, a tak ż e Zamku Królewskiego w Warszawie. Był miło ś nikiem tkactwa artystycznego (arrasy wawelskie), złotnictwa i haftów. Pochowany został w katedrze na Wawelu.

5 UNIA LUBELSKA 1569r. – obraz Jana Matejki


Pobierz ppt "WIELKI KSI ĄŻĘ LITEWSKI KRÓL POLSKI ZYGMUNT II AUGUST."

Podobne prezentacje


Reklamy Google