Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus niem. Nikolaus Kopernikus; ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 roku we Fromborku) – polski astronom,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus niem. Nikolaus Kopernikus; ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 roku we Fromborku) – polski astronom,"— Zapis prezentacji:

1

2 Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus niem. Nikolaus Kopernikus; ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 roku we Fromborku) – polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium ( O obrotach sfer niebieskich ) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Od 1497 roku sprawował funkcję kanonika warmińskiego, od 1503 roku scholastyka wrocławskiego, a od 1511 kanclerza kapituły warmińskiej.Był wybitnym polihistorem Renesansu, zajmował się między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczemłac. niem.ToruniuFromborku astronom De revolutionibus orbium coelestiumheliocentryczną Wszechświatakanonika warmińskiegoscholastykakapituły warmińskiejpolihistoremastronomią matematykąprawemekonomiąstrategią wojskowąastrologią

3 Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu. W roku 1491 podjął studia w Krakowie. Ukończył je w 1495 roku. Naukę kontynuował w Bolonii oraz na uniwersytecie w Padwie. Kolejnym etapem jego edukacji była Ferrara, gdzie w roku 1503 obronił doktorat z prawa kanonicznego. Następnie wrócił do Polski. Osiedlił się w Lidzbarku Warmińskim. Pracował jako lekarz. Sprawował również funkcję sekretarza.

4 W roku 1510 otrzymał tytuł kanonika warmińskiego i przeprowadził się do Fromborka. Tam prowadził swoje obserwacje. Angażował się również w życie społeczne i polityczne. W latach 1520 - 1521 brał udział w obronie Olsztyna. Ponadto żywo interesował się reformą monetarną. Mikołaj Kopernik to przede wszystkim wielki astronom. Należy jednak pamiętać, że był również lekarzem, matematykiem, ekonomistą a nawet prawnikiem.

5 Napisał dwie wersje traktatu monetarnego. 17 marca 1522, na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu, wygłosił traktat o monetach pod nazwą O szacunku monety. Reforma na terenie Prus została zatwierdzona dopiero w 1528 roku i wprowadziła na tym terenie nową zreformowaną monetę. Kopernik zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku.

6 Grobu Mikołaja Kopernika poszukiwano kilkakrotnie. Pierwsze takie prace podjęło Warszawskie Towarzystwo Naukowe w 1802 roku, kolejne przeprowadzono w 1909 i 1939. Prawdopodobnie w czasie II wojny światowej poszukiwania prowadzili także Niemcy. Wszystkie te próby zakończyły się niepowodzeniem. Od roku 2004 podejmowane były próby odnalezienia grobu Kopernika w archikatedrze we Fromborku. W 2005 roku poszukiwania zaowocowały odnalezieniem trumien i kilku szkieletów. Dokładne wyniki badań potwierdziły, że jeden ze szkieletów należał do Kopernika.

7 Na początku XVI wieku Kopernik przedstawił założenia nowego systemu świata. Po raz pierwszy postulował, że Słońce jest okrążane przez planety, w traktacie "Commentariolus". Jednak dokładny model matematyczny Układu Słonecznego przedstawił dopiero w dziele O obrotach sfer niebieskich.

8 Ta heliocentryczna teoria opierała się na założeniu, że planety poruszają się wokół Słońca po orbitach kołowych. Stwierdził również, że Ziemia zachowuje się w identyczny sposób, należy więc do tego ciągu planet. Ponadto Kopernik odkrył, że Ziemia wykonuje dodatkowo ruch wokół własnej osi.

9

10 Teoria Kopernika zupełnie zrewolucjonizowała ówczesne poglądy na temat Ziemi i Kosmosu. Jej zwolennicy byli traktowani jako wrogowie Kościoła, a samo dzieło na ponad 200 lat zostało wpisane na listę ksiąg zakazanych. Jednak wielu uczonych nie zraziła zaistniała sytuacja i odkrycia Kopernika stały się podwaliną nauk ścisłych w epoce renesansu. Odkrycia Mikołaja Kopernika przyczyniły się głównie do rozwoju astronomii oraz kosmologii, z których korzysta dzisiejsza ludzkość.

11 Teoria heliocentryczna jest to teoria budowy Układu Słonecznego, według której Słońce jest centralnym ciałem układu, a Ziemia, jako jedna z planet, obiega Słońce.

12 Wkład Mikołaja Kopernika w rozwój astronomii Gdy Kopernik się urodził, świat trwał w przekonaniu, że Ziemia jest płaską tarczą osadzoną w centrum wszechświata, a wokół niej krążą Księżyc, Słońce i planety. Gdy zmarł w 1543 r., pozostawił teorię, która nie tylko odrzucała błędy dotychczasowej nauki, ale też stała się punktem wyjścia wszystkich znanych dziś odkryć dotyczących budowy wszechświata i rządzących nim sił.

13 Ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach oraz Teatr Robotyczny, Park Odkrywców i planetarium. Zaawansowane technologie i multimedia, ale też proste rozwiązania, często oparte na wynalazkach sprzed wielu lat. Nauka i sztuka razem. Wystarczy przyjść, żeby zagrać na laserowej harfie lub sprawdzić, czy wygodniej leży się na piłkach, czy na gwoździach. www.kopernik.org.pl

14 Frombork – stałe ekspozycje: - Pałac biskupi "Mikołaj Kopernik", - "Frombork w zabytkach kultury materialnej", - "Portrety Mikołaja Kopernika na medalach i plakietach", - "Z dziejów astronomii", - "Lunety i lunetki", - "Astronomia w nawigacji i geodezji", - Szpital św. Ducha"Gabinet uczonego doby renesansu" (w Wieży Kopernika)

15 TORU Ń – MIEJSCE NARODZIN Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku przy ulicy św. Anny w Toruniu. Był synem Mikołaja - kupca z Krakowaoraz torunianki – Barbary. Kopernik posiadał rodzeństwo: starszego brata Andrzeja oraz dwie siostry Barbarę i Katarzynę. TORUŃ

16 DZIECI Ń STWO Dzieciństwo Kopernika upłynęło w domu rodzinnym. Uczęszczał do szkoły parafialnej, w której uczył się łaciny, rachunków i śpiewu. Gdy Kopernik miał 10 lat umarł jego ojciec. Opiekę nad Mikołajem przejął surowy wuj Łukasz, który postanowił zająć się jego wykształceniem. DOM KOPERNIKA W TORUNIU

17 W 1491 r. (w wieku 18 lat) Mikołaj rozpoczął naukę na studiach Uniwersytetu Krakowskiego. Tam Mikołaj Kopernik poznawał znakomitych uczonych, słuchał ich wykładów Uczył się różnych przedmiotów: gramatyki, poetyki oraz przedmiotów o treści matematyczno-astronomicznej.

18 W 1496, po ukończeniu studiów Mikołaj przyjmuje święcenia kapłańskie W tym samym roku wyjeżdża do Bolonii aby studiować prawo kanoniczne Po powrocie z zagranicy Kopernik zostaje mianowany kanonikiem i poświęca się pracy naukowej.

19 FROMBORK- MIASTO KOPERNIKA Po powrocie z zagranicy Mikołaj Kopernik zamieszkał we Fromborku, gdzie spędził większość swojego życia.

20 Jednym z miejsc, w którym można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o Koperniku i jego badaniach naukowych jest Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Znajdują się w nim pamiątki związane z polskim astronomem W muzeum można zobaczyć jak wyglądał pokój Kopernika

21

22 Mikołaj Kopernik był aktywny w bardzo wielu dziedzinach wiedzy, jak fizyka, geografia, ekonomia Został nawet osobistym doradcą króla Zygmunta Starego do spraw ekonomii i pieniędzy państwowych Kopernik pisał też poematy, listy i wiersze

23 Kopernik interesował się przede wszystkim astronomią Na zapleczu swojego domu we Fromborku zbudował miejsce do obserwacji planet i gwiazd.

24 Dzięki obserwacji planet i wiedzy matematycznej Kopernik stworzył Heliocentryczną wizję wszechświata Według Teorii Heliocentrycznej Słońce znajduje się w centrum wszechświata a planety wraz z Ziemią obiegają je po orbitach Ziemią Dzięki swojemu odkryciu Kopernik do dziś uważany jest za jednego z najważniejszych i najwybitniejszych polskich naukowców

25 Swoją teorię Kopernik opisał w dziele O obrotach ciał niebieskich

26

27

28 24 maja 1543 roku Kopernik zmarł we Fromborku i został pochowany w tamtejszej katedrze. W 1853 roku w Toruniu wzniesiono pomnik ku czci wielkiego astronoma, a ulicę, przy której się urodził, nazwano jego imieniem pomnik ku czci wielkiego astronoma

29 Odlany z brązu pomnik przedstawia Kopernika odzianego w togę profesorską, który trzyma w lewej ręce sferę armilarną (przyrząd astronomiczny), a palcem prawej dłoni wskazuje niebo. Na tablicy pamiątkowej widnieje napis Mikołaj Kopernik toruńczyk. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo.

30

31 Oprócz Pomnika w Toruniu na cześć naszego naukowca został wybudowany również Pomnik w Warszawie

32 Sława i odkrycia Kopernika sprawiły, że jego imieniem nazwano jedną z najlepszych polskich uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz fabrykę produkującą najsłynniejsze ciastka polskie toruńskie pierniki - Fabryka Cukiernicza "Kopernik" w Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika

33 W jakim mieście urodził się Mikołaj Kopernik? Na jakim Uniwersytecie studiował Mikołaj Kopernik? W jakim mieście zamieszkał Kopernik po powrocie z Bolonii? Co według Kopernika znajduje się w centrum wszechświata? W jakich miastach znajdują się słynne pomniki Kopernika? W Toruniu Na Uniwersytecie Krakowskim We Fromborku Słońce W Toruniu i w Warszawie

34 http://www.kopernik.pl/index.php?id=1&kod=1 http://www.mikolaj-kopernik-pl.com/ http://mateo.lo-zywiec.pl/koper/ http://copernicus.torun.pl/ http://polska.lovetotravel.pl/mikolaj_kopernik

35 Toruń Dzieciństwo M. Kopernika Studia Kapłaństwo Frombork – miasto Kopernika Muzeum we Fromborku Makieta pokoju Mikołaja Kopernika Działalność Mikołaja Kopernika Wkład w rozwój nauki Heliocentryczna teoria wszechświata O obrotach ciał niebieskich Pomnik Kopernika w Toruniu Sfera armilarna Pomnik Kopernika w Warszawie Kopernik i pierniki

36


Pobierz ppt "Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus niem. Nikolaus Kopernikus; ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 roku we Fromborku) – polski astronom,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google