Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze momenty z życia astronoma

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze momenty z życia astronoma"— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze momenty z życia astronoma
Mikołaj Kopernik Najważniejsze momenty z życia astronoma

2 Rok 1473, (19 luty) Był to dzień urodzin wielkiego astronoma,
który był najmłodszym dzieckiem kupca Mikołaja Kopernika i Barbary Watzenrode (Mikołaj miał brata i dwie siostry).

3 Rok 1483 Śmierć ojca Mikołaja.
Opiekę przejmuje brat matki, Łukasz, ówczesny kanonik włocławski.

4 Wielki astronom wraz z bratem studiuje na Akademii Krakowskiej.
Rok 1491 Wielki astronom wraz z bratem studiuje na Akademii Krakowskiej.

5 Rok 1495 Mikołaj Kopernik opuszcza Kraków i zamieszkuje we Fromborku, gdyż wuj Łukasz Watzenrode, wówczas biskup warmiński, już wtedy postawił kandydaturę siostrzeńca na kanonika warmińskiego.

6 Rok 1496 Wraz z bratem Kopernik wyjeżdża
do Bolonii i zapisuje się na studia, by studiować prawo kościelne.

7 Rok 1500 Z Bolonii Kopernik udaje się do Rzymu, gdzie z okazji roku jubileuszowego tam wygłosił wykład astronomiczny w gronie uczonych.

8 Rok 1501 Obaj bracia opuszczają Włochy i wracają
do kraju, chociaż studiów nie ukończyli. Po siedmiu miesiącach Mikołaj Kopernik udaje się do Padwy, gdzie kontynuuje naukę prawa i jednocześnie studiuje medycynę.

9 Rok 1503 (31 maj) Kopernik składa w Ferrarze egzamin doktorski z prawa kanonicznego. Pod koniec roku powraca do kraju, na Warmię do Lidzbarku, gdzie zostaje sekretarzem i lekarzem biskupa Łukasza.

10 Rok 1507 Astronom opracowuje „Komentarzyk”
o ruchach ciał niebieskich, w którym po raz pierwszy ogłasza krótki zarys heliocentrycznej teorii budowy świata.

11 Rok 1509 Kopernik wydaje w Krakowieł łaciński przekład greckiego dzieła „Teofilakta Symokatty listy obyczajowe, sielskie i miłosne”.

12 Rok 1512 (15 styczeń) do Krakowa na zaślubiny króla Zygmunta Starego
Wyjazd astronoma z Łukaszem do Krakowa na zaślubiny króla Zygmunta Starego z Barbarą Zápolya.

13 Rok 1539 (20 maj) Profesor uniwersytetu wittenberskiego
Jerzy Joachim Retyk przybywa do Fromborka, aby poznać naukę Mikołaja Kopernika.

14 Rok 1541 (20 wrzesień) Retyk udaje się w drogę powrotną do
Wittenbergi zabierając ze sobą kopię dzieła „O obrotach sfer niebieskich”, którą oddaje do druku.

15 Rok 1542 (8 grudzień) Kopernik ciężko zachorował we Fromborku.

16 Rok 1543 (21 marzec) W Norynberdze ukazuje się niespotykane
dzieło Kopernika, którego wydrukowany egzemplarz wielki astronom ujrzał już na łożu śmierci.

17 Rok 1543 (24 maj) Kopernik umiera we Fromborku na skutek
wylewu. Pochowano go w krypcie katedry fromborskiej obok ołtarza.

18 Dziękuję za uwagę! Montaż: Julia Zezula, klasa III d
Skorzystałam ze zdjęć z galerii Google oraz encyklopedii Wikipedia


Pobierz ppt "Najważniejsze momenty z życia astronoma"

Podobne prezentacje


Reklamy Google