Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszamy do obejrzenia prezentacji"— Zapis prezentacji:

1 Zapraszamy do obejrzenia prezentacji
Mikołaj Kopernik Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

2 Życiorys Ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku – polski astronom, autor dzieła „O obrotach sfer niebieskich” przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie wizję Wszechświata Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był Arystarch z Samos), to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim

3 Rodzina Ojciec Mikołaj, kupiec krakowski, przeniósł się w 1456 r. do Torunia. Matką była torunianka - Barbara, z domu Watzenrode, córka ławnika staromiejskiego. Kopernik posiadał troje rodzeństwa: starszego brata Andrzeja i dwie starsze siostry - Barbarę i Katarzynę. Po śmierci ojca (1483), Mikołaja wychowywał brat matki, Łukasz Watzenrode, kanonik kapituły włocławskiej, późniejszy biskup warmiński.

4 Edukacja Mikołaj Kopernik ukończył w 1491 roku naukę w szkole parafialnej przy kościele św. Jana w Toruniu. W tej szkole nauczył się łaciny, podstaw matematyki i astronomii. Na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, wpisując się do metryki jako Nicolaus Nicolai de Thuronia.

5 Edukacja Czasy jego krakowskich studiów przypadły na okres świetności tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-matematycznej. Był m.in. uczniem astronoma Wojciecha z Brudzewa. Studia ukończył bez uzyskania tytułu magister artium w W tym też roku został kanonikiem warmińskim, funkcji tej jednak jeszcze wtedy nie objął wobec oporu kapituły warmińskiej. 20 października 1497 objął przez pełnomocników kanonię warmińską. W 1501 na krótko powrócił na Warmię, po czym uzyskał zgodę kapituły warmińskiej na rozpoczęcie kolejnych studiów medycznych w Padwie, kontynuując studia prawnicze.

6 Młodość Dzięki staraniom wuja Łukasza w 1496 roku rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, wpisując się w styczniu 1497 do albumu nacji niemieckiej bolońskiego Uniwersytetu Jurystów. Pod jego wpływem, ugruntowanym lekturą świeżo wydanego dzieła Epitome in Almagestum Ptolomei Georga von Peurbacha i Regiomontanusa (Wenecja 1496)

7 Młodość i Badania Rozpoczął badanie sprzeczności w teorii ruchu Księżyca, opisanej przez Klaudiusza Ptolemeusza, wynikających z założeń teorii geocentrycznej. 9 marca 1497 przeprowadził w Bolonii obserwację Aldebarana, najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Byka, która to obserwacja potwierdziła tylko jego wątpliwości.

8 Praca oraz działalność publiczna
W latach przebywał głównie w Lidzbarku Warmińskim, gdzie pracował jako lekarz i sekretarz wuja Watzenrodego. U jego boku brał udział w zjazdach stanów pruskich w Malborku i Elblągu ( ). W 1509 r. ogłosił swój łaciński przekład Listów bizantyńskiego historyka - Teofilakta Symokatty, a rok później został kanonikiem i zamieszkał we Fromborku, kapituły warmińskiej. Prowadził tam obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło ( ).

9 Praca oraz działalność publiczna
Kopernik zajmował się także kartografią, opracowując m.in. mapę Warmii, Prus Królewskich i zalewu Wiślanego. Od roku , kiedy to został wybrany generalnym administratorem diecezji warmińskiej, Kopernik piastował stanowisko komisarza Warmii. Działalność publiczna Kopernika stopniowo wprowadziła go w problematykę finansową. Wynikiem zainteresowań zagadnieniami ekonomicznymi był jego projekt reformy walutowej (1517). Sformułował prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy; nazwano je później prawem Greshama-Kopernika.

10 Obserwacje astronomiczne
W roku 1514 Mikołaj Kopernik kupuje baszt zamku we Fromborku gdzie urządza swoje obserwatorium. To właśnie tam dokonuje epokowych obserwacji, na wykonanych przez siebie przyrządach Kopernik w latach pisze swoje główne dzieło astronomiczne pt. „O obrotach ciał niebieskich”

11 źródła pl.wikipedia.org

12 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji
Prezentacja została wykonana przez uczniów kl. 2TI: Mateusz Chudy Karol Pergoł


Pobierz ppt "Zapraszamy do obejrzenia prezentacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google