Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marzena Mularzuk, Natalia Czajka, Joanna Ratyńska Analiza wyników Testu uwagi i lateralizacji słuchowej uczniów poddanych terapii za pomocą metody Tomatisa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marzena Mularzuk, Natalia Czajka, Joanna Ratyńska Analiza wyników Testu uwagi i lateralizacji słuchowej uczniów poddanych terapii za pomocą metody Tomatisa."— Zapis prezentacji:

1 Marzena Mularzuk, Natalia Czajka, Joanna Ratyńska Analiza wyników Testu uwagi i lateralizacji słuchowej uczniów poddanych terapii za pomocą metody Tomatisa INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU WARSZAWA WARSZAWA

2 zapach słuchdotyksmakwzrok

3 Słyszenie jest procesem biernym (recepcją dźwięku)i zależy od stanu obwodowej części narządu słuchu, tzn. komórek słuchowych w uchu wewnętrznym i nerwu słuchowego.Słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym. W uproszczeniu można powiedzieć, iż jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych, wydobywania

4 Przyczyny zaburzeń uwagi słuchowej powikłania w okresie ciąży powikłania okołoporodowe zaburzenia emocjonalne (np.: adopcja, wczesne oddzielenie od matki, trudności w rodzinie) opóźnienia rozwojowe opóźnienie rozwoju mowy nawracające infekcje uszu zaburzenia słuchu (odbiorcze, przewodzeniowe oraz centralne) uraz psychiczny lub fizyczny

5 Uwaga! Sposób na sukces W ramach projektu Uwaga! Sposób na sukces uczniowie badani byli Testem uwagi i lateralizacji słuchowej, którego wynik kwalifikował do wzięcia udziału w terapii za pomocą metody Tomatisa. Terapią objętych zostało 756 uczniów. Przedstawione wyniki dotyczą grupy 551 osób, których otrzymane wyniki można było w pełni zanalizować.

6 Analiza wyników przedstawia porównanie wartości Testu uwagi i lateralizacji słuchowej wykonanego przed zastosowaną terapią oraz po jej zakończeniu. Czym jest Test uwagi i lateralizacji słuchowej?

7 Tomatis opracował narzędzie badawcze do oceny słuchania tzw. test słuchania i obejmujący ocenę (audiometr, audiolaterometr): słuchania tonów drogą powietrzną i kostną selekcja wysokości dźwięków- dyskryminacja lokalizacja źródła dźwięku lateralizacja słuchowa

8 Test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej składa się z następujących elementów: badanie uwagi słuchowej zewnętrznej (drogą powietrzną) badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (drogą kostną) badanie umiejętności lokalizacji dźwięku (drogą kostną) badanie umiejętności dyskryminacji wysokości dźwięku (tzw. selekcji dźwięku) badanie lateralizacji słuchowej

9 Test Tomatisa Test Tomatisa pozwala wykreślić krzywą słuchania zewnętrznego (droga powietrzna) i wewnętrznego (droga kostna), zakres częstotliwości, w którym selekcja (dyskryminacja) wysokości dźwięków odbywa się prawidłowo, stopień lateralizacji słuchowej (lewousznej lub prawousznej), a także wskazać na częstotliwości, dla których występują problemy z lokalizacją źródła dźwięku. Nieprawidłowa dyskryminacja dźwięku dla częstotliwości 2000 – 8000 Hz

10 Badanie uwagi słuchowej zewnętrznej Uwaga słuchowa zewnętrzna jest zdolnością słuchania i przetwarzania dźwięków przychodzących "z zewnątrz" - czyli wypowiedzi innych osób. tony czyste o częstotliwości Hz podawane drogą powietrzną

11 Zaburzenia uwagi słuchowej zewnętrznej (słuchanie bierne) słaba koncentracja uwagi unikanie niektórych dźwięków błędna interpretacja pytań i poleceń mylenie podobnie brzmiących słów konieczność częstego powtarzania nieumiejętność nadążania za sekwencyjnymi poleceniami słabe poczucie czasu słabe różnicowanie cech prozodycznych

12 Badanie uwagi słuchowej wewnętrznej Uwaga słuchowa wewnętrzna jest umiejętnością słuchania dźwięków "wewnętrznych" - czyli własnego głosu i mowy. Własny głos i mowę słyszymy głównie na drodze kostnej (dlatego np. inaczej odbieramy własny głos gdy mówimy, a inaczej gdy słyszymy swój głos odtworzony z nośnika dźwięku ). tony czyste o częstotliwości 250 – 4000 Hz podawane drogą kostną bez maskowania

13 Zaburzenia uwagi słuchowej wewnętrznej (słuchanie czynne) monotonny głos niechęć do mówienia ubogie słownictwo nadużywanie stereotypowych wyrażeń nieumiejętność śpiewania w tonacji (fałszowanie) mylenie lub odwracanie kolejności liter problemy z rozumieniem tekstu czytanego problemy z czytaniem na głos problemy z głoskowaniem

14 Badanie dyskryminacji, lokalizacji dźwięków i lateralizacji słuchowej selekcji Badanie selekcji (różnicowania) wysokości dźwięków tony czyste co 1/2 i 1 oktawę oraz określanie kierunku zmiany ich wysokości lokalizacji Badanie umiejętności lokalizacji źródła dźwięku – tony czyste podawane drogą kostną lateralizacji Badanie lateralizacji słuchowej – zmiana balansu między uchem prawym i lewym, obserwacja reakcji motorycznej mięśni mimicznych (wspólne unerwienie m. strzemiączkowego i mięśni mimicznych twarzy).

15 Zaburzenia dyskryminacji, lokalizacji dźwięków i lateralizacji słuchowej mylenie podobnie brzmiących słów słabe zdolności muzyczne, nieumiejętność śpiewania problemy z czytaniem (problem z przeniesieniem dźwięku na symbole i odwrotnie) słaba koncentracja uwagi mylenie strony prawej i lewej problemy z organizacją przestrzenną problemy z sekwencjonowaniem informacji problemy z organizacją wypowiedzi w czasie nadmierny wpływ emocji na percepcję informacji

16 III STREFY DŹWIĘKÓW I Hz I Hz sfera somatyczna (ciało, motoryka, rytm, temperament) II Hz II Hz sfera językowa (mowa, język, racjonalność, komunikacja) III Hz III Hz sfera psychiczna (dynamika, kreatywność, energia, aspiracje)

17 Zaburzenia I strefy słaba koordynacja ruchowa brak poczucia rytmu niestaranne pismo problemy z zachowaniem struktury, organizacji mylenie strony prawej i lewej problemy z orientacją przestrzenną słabe zdolności sportowe

18 Zaburzenia II strefy nieśmiałość, wycofywanie się z kontaktów kłopoty z pamięcią, słabe zapamiętywanie drażliwość niedojrzałość problemy z pracą w zespole kłopoty z werbalizacją problemy z czytaniem ubogi słownik trudności szkolne problemy z koncentracją

19 Zaburzenia III strefy trudności z koncentracją problemy z zapamiętywaniem brak energii zamknięcie w sobie mała twórczość problemy z ekspresją mały dynamizm życiowy

20 Prezentowane wyniki zostały podzielone według następujących kryteriów: dzieci w normie; dzieci z MPD; dzieci z autyzmem; dzieci z Zespołem Downa; dzieci z innymi zespołami genetycznymi; dzieci z zaburzeniami zachowania; dzieci z zaburzeniami mowy; oraz dzieci z innymi zaburzeniami.

21 Dzieci w normie: 309 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe Legenda : kolor zielony : poprawa kolor czarny: wynik bez zmian kolor czerwony: pogorszenie CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz %

22 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho l ewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Iloś127ć uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz %

23 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz %

24 Dzieci z MPD: 5 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz33100 % 6000 Hz4125 % 4000 Hz4250 % II strefa 3000 Hz4250 % 2000 Hz4125 % 1500 Hz33100 % 1000 Hz4375 % III strefa 750 Hz11100 % 500 Hz22100 % 250 Hz11100 % 125 Hz33100 % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz22100 % 6000 Hz4375 % 4000 Hz4375 % II strefa 3000 Hz300 % 2000 Hz4250 % 1500 Hz3266 % 1000 Hz3266 % III strefa 750 Hz200 % 500 Hz22100 % 250 Hz22100 % 125 Hz5120 %

25 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz2150 % II strefa 3000 Hz400 % 2000 Hz2150 % 1500 Hz100 % 1000 Hz100 % III strefa 750 Hz000 % 500 Hz000 % 250 Hz3133 % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz3133 % II strefa 3000 Hz3133 % 2000 Hz200 % 1500 Hz11100 % 1000 Hz11100 % III strefa 750 Hz100 % 500 Hz22100 % 250 Hz4250 %

26 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz10100 % 6000 Hz2150 % 4000 Hz3233 % 3000 Hz1250 % 2000 Hz3233 % 1500 Hz10100 % 1000 Hz3166 % 750 Hz3166 % 500 Hz1250 % 250 Hz10100 % 125 Hz0150 % CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz110 % 6000 Hz330 % 4000 Hz3166 % 3000 Hz4175 % 2000 Hz30100 % 1500 Hz4175 % 1000 Hz30100 % 750 Hz2150 % 500 Hz20100 % 250 Hz1250 % 125 Hz110 %

27 Dzieci z autyzmem : 37 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz13861 % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz % 6000 Hz18950 % 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz13969 % 250 Hz % 125 Hz29931 %

28 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz88100 % 250 Hz % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz7688 % 250 Hz18950 %

29 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 33 0 % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz %

30 Dzieci z Zespołem Downa : 4 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz300 % 6000 Hz2150 % 4000 Hz2150 % II strefa 3000 Hz2150 % 2000 Hz2150 % 1500 Hz11100 % 1000 Hz11100 % III strefa 750 Hz11100 % 500 Hz3266 % 250 Hz3266 % 125 Hz2150 % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz3133 % 6000 Hz4250 % 4000 Hz3266 % II strefa 3000 Hz3133 % 2000 Hz4250 % 1500 Hz31 33 % 1000 Hz4125 % III strefa 750 Hz22100 % 500 Hz22100 % 250 Hz3266 % 125 Hz300 %

31 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz20 0 % II strefa 3000 Hz300 % 2000 Hz2150 % 1500 Hz200 % 1000 Hz000 % III strefa 750 Hz000 % 500 Hz11100 % 250 Hz4375 % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz22100 % II strefa 3000 Hz2150 % 2000 Hz400 % 1500 Hz200 % 1000 Hz100 % III strefa 750 Hz000 % 500 Hz000 % 250 Hz4375 %

32 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz 11 0 % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz 22 0 % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz %

33 Dzieci z innymi zespołami genetycznymi : 3 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz000 % 6000 Hz2150 % 4000 Hz100 % II strefa 3000 Hz100 % 2000 Hz3133 % 1500 Hz000 % 1000 Hz11100 % III strefa 750 Hz000 % 500 Hz100 % 250 Hz11100 % 125 Hz22100 % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz200 % 6000 Hz2150 % 4000 Hz3266 % II strefa 3000 Hz22100 % 2000 Hz200 % 1500 Hz22100 % 1000 Hz11100 % III strefa 750 Hz11100 % 500 Hz200 % 250 Hz22100 % 125 Hz22100 %

34 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz100 % II strefa 3000 Hz100 % 2000 Hz000 % 1500 Hz100 % 1000 Hz2150 % III strefa 750 Hz11100 % 500 Hz22100 % 250 Hz100 % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz100 % II strefa 3000 Hz100 % 2000 Hz2150 % 1500 Hz2150 % 1000 Hz100 % III strefa 750 Hz100 % 500 Hz000 % 250 Hz100 %

35 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 00 0 % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz 02 0 % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz 01 0 % 250 Hz % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 00 0 % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz 12 0 % 2000 Hz 11 0 % 1500 Hz 01 0 % 1000 Hz % 750 Hz 01 0 % 500 Hz 00 0 % 250 Hz 01 0 % 125 Hz 00 0 %

36 Dzieci z zaburzeniami zachowania: 18 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz11873 % 6000 Hz9778 % 4000 Hz % II strefa 3000 Hz14857 % 2000 Hz16850 % 1500 Hz14750 % 1000 Hz13754 % III strefa 750 Hz11764 % 500 Hz10440 % 250 Hz6233 % 125 Hz15533 % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz10660 % 6000 Hz9111 % 4000 Hz15640 % II strefa 3000 Hz15640 % 2000 Hz16425 % 1500 Hz10220 % 1000 Hz10440 % III strefa 750 Hz7343 % 500 Hz9222 % 250 Hz7571 % 125 Hz15853 %

37 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz8337 % II strefa 3000 Hz14428 % 2000 Hz10330 % 1500 Hz1119 % 1000 Hz6116 % III strefa 750 Hz6116 % 500 Hz10660 % 250 Hz11436 % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz12541 % II strefa 3000 Hz10220 % 2000 Hz11327 % 1500 Hz8337 % 1000 Hz6116 % III strefa 750 Hz4125 % 500 Hz6466 % 250 Hz12542 %

38 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz 56 0 % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz 22 0 % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz %

39 Dzieci z zaburzeniami mowy: 98 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz %

40 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz %

41 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz %

42 Dzieci z innymi zaburzeniami: 77 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz %

43 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % CzęstotliwośćIlość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz % II strefa 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % III strefa 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz %

44 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz % CzęstotliwośćIlość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz % 6000 Hz % 4000 Hz % 3000 Hz % 2000 Hz % 1500 Hz % 1000 Hz % 750 Hz % 500 Hz % 250 Hz % 125 Hz %

45 Dzięki treningowi uwagi słuchowej w formie opracowanej przez Tomatisa możemy w sposób efektywny i zorganizowany, poprzez dźwięki o określonej częstotliwości, usprawnić zdolność słuchania. Dźwięki te odpowiednio filtrowane stymulują ośrodki w korze mózgowej, co prowadzi do większej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.

46 Prowadzone na świecie prace badawcze w zakresie audiopsychofonologii potwierdziły duże znaczenie uwagi słuchowej dla harmonijnego współdziałania głosu, słuchu, mowy, zachowań społecznych, porozumiewania się i ogólnie stanu psychiki ludzkiej.

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU WARSZAWA WARSZAWA


Pobierz ppt "Marzena Mularzuk, Natalia Czajka, Joanna Ratyńska Analiza wyników Testu uwagi i lateralizacji słuchowej uczniów poddanych terapii za pomocą metody Tomatisa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google