Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marzena Mularzuk, Natalia Czajka,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marzena Mularzuk, Natalia Czajka,"— Zapis prezentacji:

1 Marzena Mularzuk, Natalia Czajka,
Joanna Ratyńska Analiza wyników Testu uwagi i lateralizacji słuchowej uczniów poddanych terapii za pomocą metody Tomatisa INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU WARSZAWA

2 zapach słuch dotyk smak wzrok

3 Słyszenie jest procesem biernym (recepcją dźwięku)i zależy od stanu obwodowej części narządu słuchu, tzn. komórek słuchowych w uchu wewnętrznym i nerwu słuchowego. Słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym. W uproszczeniu można powiedzieć, iż jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych, wydobywania

4 Przyczyny zaburzeń uwagi słuchowej
powikłania w okresie ciąży powikłania okołoporodowe zaburzenia emocjonalne (np.: adopcja, wczesne oddzielenie od matki, trudności w rodzinie) opóźnienia rozwojowe opóźnienie rozwoju mowy nawracające infekcje uszu zaburzenia słuchu (odbiorcze, przewodzeniowe oraz centralne) uraz psychiczny lub fizyczny

5 W ramach projektu „Uwaga
W ramach projektu „Uwaga! Sposób na sukces” uczniowie badani byli Testem uwagi i lateralizacji słuchowej, którego wynik kwalifikował do wzięcia udziału w terapii za pomocą metody Tomatisa. Terapią objętych zostało 756 uczniów. Przedstawione wyniki dotyczą grupy 551 osób, których otrzymane wyniki można było w pełni zanalizować.

6 Czym jest Test uwagi i lateralizacji słuchowej?
Analiza wyników przedstawia porównanie wartości Testu uwagi i lateralizacji słuchowej wykonanego przed zastosowaną terapią oraz po jej zakończeniu. Czym jest Test uwagi i lateralizacji słuchowej?

7 Tomatis opracował narzędzie badawcze do oceny słuchania tzw
Tomatis opracował narzędzie badawcze do oceny słuchania tzw. test słuchania i obejmujący ocenę (audiometr, audiolaterometr): słuchania tonów drogą powietrzną i kostną selekcja wysokości dźwięków- dyskryminacja lokalizacja źródła dźwięku lateralizacja słuchowa

8 Test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej składa się z następujących elementów:
badanie uwagi słuchowej zewnętrznej (drogą powietrzną) badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (drogą kostną) badanie umiejętności lokalizacji dźwięku (drogą kostną) badanie umiejętności dyskryminacji wysokości dźwięku (tzw. selekcji dźwięku) badanie lateralizacji słuchowej

9 Test Tomatisa pozwala wykreślić krzywą słuchania zewnętrznego (droga powietrzna) i wewnętrznego (droga kostna), zakres częstotliwości, w którym selekcja (dyskryminacja) wysokości dźwięków odbywa się prawidłowo, stopień lateralizacji słuchowej (lewousznej lub prawousznej), a także wskazać na częstotliwości, dla których występują problemy z lokalizacją źródła dźwięku. Nieprawidłowa dyskryminacja dźwięku dla częstotliwości 2000 – 8000 Hz

10 Badanie uwagi słuchowej zewnętrznej tony czyste o częstotliwości
Uwaga słuchowa zewnętrzna jest zdolnością słuchania i przetwarzania dźwięków przychodzących "z zewnątrz" - czyli wypowiedzi innych osób. tony czyste o częstotliwości Hz podawane drogą powietrzną

11 Zaburzenia uwagi słuchowej zewnętrznej
(słuchanie bierne) słaba koncentracja uwagi unikanie niektórych dźwięków błędna interpretacja pytań i poleceń mylenie podobnie brzmiących słów konieczność częstego powtarzania nieumiejętność nadążania za sekwencyjnymi poleceniami słabe poczucie czasu słabe różnicowanie cech prozodycznych

12 Badanie uwagi słuchowej wewnętrznej
Uwaga słuchowa wewnętrzna jest umiejętnością słuchania dźwięków "wewnętrznych" - czyli własnego głosu i mowy. Własny głos i mowę słyszymy głównie na drodze kostnej (dlatego np. inaczej odbieramy własny głos gdy mówimy, a inaczej gdy słyszymy swój głos odtworzony z nośnika dźwięku ). tony czyste o częstotliwości 250 – 4000 Hz podawane drogą kostną bez maskowania

13 Zaburzenia uwagi słuchowej wewnętrznej
(słuchanie czynne) monotonny głos niechęć do mówienia ubogie słownictwo nadużywanie stereotypowych wyrażeń nieumiejętność śpiewania w tonacji („fałszowanie”) mylenie lub odwracanie kolejności liter problemy z rozumieniem tekstu czytanego problemy z czytaniem na głos problemy z głoskowaniem

14 Badanie dyskryminacji, lokalizacji dźwięków i lateralizacji słuchowej
Badanie selekcji (różnicowania) wysokości dźwięków tony czyste co 1/2 i 1 oktawę oraz określanie kierunku zmiany ich wysokości Badanie umiejętności lokalizacji źródła dźwięku – tony czyste podawane drogą kostną Badanie lateralizacji słuchowej – zmiana balansu między uchem prawym i lewym, obserwacja reakcji motorycznej mięśni mimicznych (wspólne unerwienie m. strzemiączkowego i mięśni mimicznych twarzy).

15 Zaburzenia dyskryminacji, lokalizacji dźwięków i lateralizacji słuchowej
mylenie podobnie brzmiących słów słabe zdolności muzyczne, nieumiejętność śpiewania problemy z czytaniem (problem z przeniesieniem dźwięku na symbole i odwrotnie) słaba koncentracja uwagi mylenie strony prawej i lewej problemy z organizacją przestrzenną problemy z sekwencjonowaniem informacji problemy z organizacją wypowiedzi w czasie nadmierny wpływ emocji na percepcję informacji

16 III STREFY DŹWIĘKÓW I Hz sfera somatyczna (ciało, motoryka, rytm, temperament) II Hz sfera językowa (mowa, język, racjonalność, komunikacja) III Hz sfera psychiczna (dynamika, kreatywność, energia, aspiracje)

17 Zaburzenia I strefy słaba koordynacja ruchowa brak poczucia rytmu niestaranne pismo problemy z zachowaniem struktury, organizacji mylenie strony prawej i lewej problemy z orientacją przestrzenną słabe zdolności sportowe

18 Zaburzenia II strefy nieśmiałość, wycofywanie się z kontaktów kłopoty z pamięcią, słabe zapamiętywanie drażliwość niedojrzałość problemy z pracą w zespole kłopoty z werbalizacją problemy z czytaniem ubogi słownik trudności szkolne problemy z koncentracją

19 Zaburzenia III strefy trudności z koncentracją problemy z zapamiętywaniem brak energii zamknięcie w sobie mała twórczość problemy z ekspresją mały dynamizm życiowy

20 Prezentowane wyniki zostały podzielone według następujących kryteriów:
dzieci w normie; dzieci z MPD; dzieci z autyzmem; dzieci z Zespołem Downa; dzieci z innymi zespołami genetycznymi; dzieci z zaburzeniami zachowania; dzieci z zaburzeniami mowy; oraz dzieci z innymi zaburzeniami.

21 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Dzieci w normie: 309 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe Legenda : kolor zielony : poprawa kolor czarny: wynik bez zmian kolor czerwony: pogorszenie Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 160 133 83 % 6000 Hz 183 146 79 % 4000 Hz 276 191 69 % II strefa 3000 Hz 277 189 68 % 2000 Hz 278 175 63 % 1500 Hz 220 159 72 % 1000 Hz 186 145 78 % III strefa 750 Hz 153 128 500 Hz 112 85 76 % 250 Hz 95 55 58 % 125 Hz 236 82 35 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 111 89 80 % 6000 Hz 135 106 78 % 4000 Hz 242 154 64 % II strefa 3000 Hz 238 148 62 % 2000 Hz 256 60 % 1500 Hz 188 125 66 % 1000 Hz 160 115 72 % III strefa 750 Hz 117 91 500 Hz 94 84 89 % 250 Hz 98 64 65 % 125 Hz 251 104 41 %

22 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Iloś127ć uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 118 104 88 % II strefa 3000 Hz 215 129 60 % 2000 Hz 210 119 57 % 1500 Hz 156 105 67 % 1000 Hz 138 97 70 % III strefa 750 Hz 73 75 % 500 Hz 103 83 80 % 250 Hz 194 127 65 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 168 92 55 % II strefa 3000 Hz 197 123 62 % 2000 Hz 177 108 61 % 1500 Hz 134 81 68 % 1000 Hz 137 93 III strefa 750 Hz 112 88 79 % 500 Hz 111 82 74 % 250 Hz 189 65 %

23 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 34 23 33 % 6000 Hz 113 57 50 % 4000 Hz 127 63 51 % 3000 Hz 104 52 2000 Hz 115 53 54 % 1500 Hz 95 41 57 % 1000 Hz 86 38 56 % 750 Hz 82 30 64 % 500 Hz 78 40 49 % 250 Hz 61 45 % 125 Hz 64 Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 26 19 27 % 6000 Hz 102 64 38 % 4000 Hz 125 66 48 % 3000 Hz 100 50 50 % 2000 Hz 99 44 56 % 1500 Hz 84 46 46 % 1000 Hz 79 40 750 Hz 74 35 53 % 500 Hz 33 250 Hz 65 22 67 % 125 Hz 60 27 55 %

24 Dzieci z MPD: 5 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 3 100 % 6000 Hz 4 1 25 % 4000 Hz 2 50 % II strefa 3000 Hz 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz 75 % III strefa 750 Hz 500 Hz 250 Hz 125 Hz Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 2 100 % 6000 Hz 4 3 75 % 4000 Hz II strefa 3000 Hz 0 % 2000 Hz 50 % 1500 Hz 66 % 1000 Hz III strefa 750 Hz 500 Hz 250 Hz 125 Hz 5 1 20 %

25 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 2 1 50 % II strefa 3000 Hz 4 0 % 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz III strefa 750 Hz 500 Hz 250 Hz 3 33 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 3 1 33 % II strefa 3000 Hz 2000 Hz 2 0 % 1500 Hz 100 % 1000 Hz III strefa 750 Hz 500 Hz 250 Hz 4 50 %

26 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 1 100 % 6000 Hz 2 50 % 4000 Hz 3 33 % 3000 Hz 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz 66 % 750 Hz 500 Hz 250 Hz 125 Hz Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 1 0 % 6000 Hz 3 4000 Hz 66 % 3000 Hz 4 75 % 2000 Hz 100 % 1500 Hz 1000 Hz 750 Hz 2 50 % 500 Hz 250 Hz 125 Hz

27 Dzieci z autyzmem : 37 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 16 14 88 % 6000 Hz 22 13 59 % 4000 Hz 32 20 63 % II strefa 3000 Hz 34 18 53 % 2000 Hz 35 19 54 % 1500 Hz 29 65 % 1000 Hz 64 % III strefa 750 Hz 17 85 % 500 Hz 12 75 % 250 Hz 8 61 % 125 Hz 30 43 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 17 11 65 % 6000 Hz 18 9 50 % 4000 Hz 31 55 % II strefa 3000 Hz 15 48 % 2000 Hz 33 52 % 1500 Hz 25 13 1000 Hz 23 12 III strefa 750 Hz 14 78 % 500 Hz 69 % 250 Hz 16 81 % 125 Hz 29 31 %

28 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 28 15 54 % II strefa 3000 Hz 17 61 % 2000 Hz 29 12 41 % 1500 Hz 26 19 73 % 1000 Hz 23 18 78 % III strefa 750 Hz 20 90 % 500 Hz 8 100 % 250 Hz 14 10 71 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 28 13 46 % II strefa 3000 Hz 26 14 54 % 2000 Hz 16 57 % 1500 Hz 22 15 68 % 1000 Hz 25 64 % III strefa 750 Hz 20 80 % 500 Hz 7 6 88 % 250 Hz 18 9 50 %

29 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 3 0 % 6000 Hz 17 4 76 % 4000 Hz 18 11 39 % 3000 Hz 10 41 % 2000 Hz 12 6 50 % 1500 Hz 1000 Hz 9 25 % 750 Hz 73 % 500 Hz 8 250 Hz 7 2 72 % 125 Hz 34 % Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 4 2 50 % 6000 Hz 14 10 29 % 4000 Hz 15 7 53 % 3000 Hz 2000 Hz 13 5 62 % 1500 Hz 11 36 % 1000 Hz 9 6 33 % 750 Hz 8 25 % 500 Hz 250 Hz 3 40 % 125 Hz 60 %

30 Dzieci z Zespołem Downa : 4 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 3 0 % 6000 Hz 2 1 50 % 4000 Hz II strefa 3000 Hz 2000 Hz 1500 Hz 100 % 1000 Hz III strefa 750 Hz 500 Hz 66 % 250 Hz 125 Hz Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 3 1 33 % 6000 Hz 4 2 50 % 4000 Hz 66 % II strefa 3000 Hz 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz 25 % III strefa 750 Hz 100 % 500 Hz 250 Hz 125 Hz 0 %

31 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 2 0 % II strefa 3000 Hz 3 2000 Hz 1 50 % 1500 Hz 1000 Hz III strefa 750 Hz 500 Hz 100 % 250 Hz 4 75 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 2 100 % II strefa 3000 Hz 1 50 % 2000 Hz 4 0 % 1500 Hz 1000 Hz III strefa 750 Hz 500 Hz 250 Hz 3 75 %

32 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 1 100 % 6000 Hz 3 4000 Hz 66 % 3000 Hz 2 2000 Hz 0 % 1500 Hz 1000 Hz 50 % 750 Hz 500 Hz 250 Hz 125 Hz Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 1 100 % 6000 Hz 2 0 % 4000 Hz 3 66 % 3000 Hz 50 % 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz 750 Hz 500 Hz 250 Hz 125 Hz

33 Dzieci z innymi zespołami genetycznymi : 3 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 0 % 6000 Hz 2 1 50 % 4000 Hz II strefa 3000 Hz 2000 Hz 3 33 % 1500 Hz 1000 Hz 100 % III strefa 750 Hz 500 Hz 250 Hz 125 Hz Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 2 0 % 6000 Hz 1 50 % 4000 Hz 3 66 % II strefa 3000 Hz 100 % 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz III strefa 750 Hz 500 Hz 250 Hz 125 Hz

34 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 1 0 % II strefa 3000 Hz 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz 2 50 % III strefa 750 Hz 100 % 500 Hz 250 Hz Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 1 0 % II strefa 3000 Hz 2000 Hz 2 50 % 1500 Hz 1000 Hz III strefa 750 Hz 500 Hz 250 Hz

35 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 0 % 6000 Hz 1 100 % 4000 Hz 3 2 33 % 3000 Hz 66 % 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz 50 % 750 Hz 500 Hz 250 Hz 125 Hz Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 0 % 6000 Hz 2 1 50 % 4000 Hz 3000 Hz 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz 100 % 750 Hz 500 Hz 250 Hz 125 Hz

36 Dzieci z zaburzeniami zachowania: 18 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 11 8 73 % 6000 Hz 9 7 78 % 4000 Hz 16 10 62 % II strefa 3000 Hz 14 57 % 2000 Hz 50 % 1500 Hz 1000 Hz 13 54 % III strefa 750 Hz 64 % 500 Hz 4 40 % 250 Hz 6 2 33 % 125 Hz 15 5 Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 10 6 60 % 6000 Hz 9 1 11 % 4000 Hz 15 40 % II strefa 3000 Hz 2000 Hz 16 4 25 % 1500 Hz 2 20 % 1000 Hz III strefa 750 Hz 7 3 43 % 500 Hz 22 % 250 Hz 5 71 % 125 Hz 8 53 %

37 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 8 3 37 % II strefa 3000 Hz 14 4 28 % 2000 Hz 10 30 % 1500 Hz 11 1 9 % 1000 Hz 6 16 % III strefa 750 Hz 500 Hz 60 % 250 Hz 36 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 12 5 41 % II strefa 3000 Hz 10 2 20 % 2000 Hz 11 3 27 % 1500 Hz 8 37 % 1000 Hz 6 1 16 % III strefa 750 Hz 4 25 % 500 Hz 66 % 250 Hz 42 %

38 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 3 100 % 6000 Hz 5 1 80 % 4000 Hz 6 0 % 3000 Hz 84 % 2000 Hz 8 2 75 % 1500 Hz 62 % 1000 Hz 750 Hz 500 Hz 50 % 250 Hz 4 125 Hz Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 4 100 % 6000 Hz 2 50 % 4000 Hz 8 3 62 % 3000 Hz 6 66 % 2000 Hz 9 78 % 1500 Hz 5 40 % 1000 Hz 750 Hz 500 Hz 250 Hz 7 1 86 % 125 Hz 75 %

39 Dzieci z zaburzeniami mowy: 98 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 50 39 78 % 6000 Hz 56 40 71 % 4000 Hz 83 47 57 % II strefa 3000 Hz 65 44 68 % 2000 Hz 84 52 62 % 1500 Hz 69 64 % 1000 Hz 57 37 65 % III strefa 750 Hz 46 33 72 % 500 Hz 28 85 % 250 Hz 26 66 % 125 Hz 77 32 41 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 39 31 79 % 6000 Hz 47 34 72 % 4000 Hz 82 54 66 % II strefa 3000 Hz 83 48 58 % 2000 Hz 92 42 46 % 1500 Hz 65 37 57 % 1000 Hz 57 33 III strefa 750 Hz 45 29 64 % 500 Hz 21 250 Hz 18 53 % 125 Hz 77 28 36 %

40 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 55 29 53 % II strefa 3000 Hz 63 46 % 2000 Hz 64 32 50 % 1500 Hz 47 28 59 % 1000 Hz 35 19 54 % III strefa 750 Hz 67 % 500 Hz 30 100 % 250 Hz 46 73 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 62 30 48 % II strefa 3000 Hz 61 26 43 % 2000 Hz 65 32 49 % 1500 Hz 43 25 58 % 1000 Hz 40 24 60 % III strefa 750 Hz 27 17 63 % 500 Hz 23 72 % 250 Hz 63 50 79 %

41 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 6 2 66 % 6000 Hz 34 18 48 % 4000 Hz 33 19 43 % 3000 Hz 20 40 % 2000 Hz 28 36 % 1500 Hz 32 41 % 1000 Hz 27 33 % 750 Hz 11 500 Hz 15 45 % 250 Hz 25 8 68 % 125 Hz 16 5 69 % Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 9 6 33 % 6000 Hz 26 18 31 % 4000 Hz 35 28 20 % 3000 Hz 33 23 2000 Hz 1500 Hz 13 50 % 1000 Hz 31 10 68 % 750 Hz 27 63 % 500 Hz 29 8 73 % 250 Hz 21 5 77 % 125 Hz 14 4 72 %

42 Dzieci z innymi zaburzeniami: 77 Uwaga słuchowa zewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 54 35 65 % 6000 Hz 50 36 72 % 4000 Hz 69 46 66 % II strefa 3000 Hz 68 40 59 % 2000 Hz 42 62 % 1500 Hz 60 60 % 1000 Hz 55 III strefa 750 Hz 44 28 64 % 500 Hz 37 76 % 250 Hz 27 18 125 Hz 58 25 43 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 8000 Hz 46 31 67 % 6000 Hz 55 42 76 % 4000 Hz 66 64 % II strefa 3000 Hz 69 38 55 % 2000 Hz 72 41 57 % 1500 Hz 52 36 69 % 1000 Hz 43 28 65 % III strefa 750 Hz 33 25 75 % 500 Hz 39 34 87 % 250 Hz 26 19 73 % 125 Hz 16 31 %

43 Uwaga słuchowa wewnętrzna Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 52 23 44 % II strefa 3000 Hz 55 24 2000 Hz 54 25 46 % 1500 Hz 41 27 66 % 1000 Hz 31 18 58 % III strefa 750 Hz 30 19 63 % 500 Hz 22 92 % 250 Hz 46 33 72 % Częstotliwość Ilość uczniów którzy popełnili błąd Ilość uczniów którzy poprawili swój wynik Procent poprawy I strefa 4000 Hz 51 24 47 % II strefa 3000 Hz 50 22 44 % 2000 Hz 54 1500 Hz 45 25 55 % 1000 Hz 47 27 57 % III strefa 750 Hz 18 82 % 500 Hz 23 17 74 % 250 Hz 52 34 65 %

44 Dyskryminacja dźwięków Ucho prawe Ucho lewe
Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 10 3 70 % 6000 Hz 34 23 33 % 4000 Hz 41 13 69 % 3000 Hz 40 20 50 % 2000 Hz 15 64 % 1500 Hz 28 47 % 1000 Hz 37 18 52 % 750 Hz 29 19 35 % 500 Hz 11 63 % 250 Hz 125 Hz 9 61 % Częstotliwość Ilość błędów przed terapią Ilość błędów po terapii Procent poprawy 8000 Hz 17 2 89 % 6000 Hz 35 19 46 % 4000 Hz 41 22 47 % 3000 Hz 34 36 % 2000 Hz 40 14 65 % 1500 Hz 23 18 % 1000 Hz 38 16 58 % 750 Hz 500 Hz 30 13 57 % 250 Hz 20 10 50 % 125 Hz 21 11 48 %

45 Dzięki treningowi uwagi słuchowej w formie opracowanej przez Tomatisa możemy w sposób efektywny i zorganizowany, poprzez dźwięki o określonej częstotliwości, usprawnić zdolność słuchania. Dźwięki te odpowiednio filtrowane stymulują ośrodki w korze mózgowej, co prowadzi do większej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.

46 Prowadzone na świecie prace badawcze w zakresie audiopsychofonologii potwierdziły duże znaczenie uwagi słuchowej dla harmonijnego współdziałania głosu, słuchu, mowy , zachowań społecznych , porozumiewania się i ogólnie stanu psychiki ludzkiej.

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU WARSZAWA


Pobierz ppt "Marzena Mularzuk, Natalia Czajka,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google