Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profesor zw. dr hab. inż. Jan Węglarz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profesor zw. dr hab. inż. Jan Węglarz"— Zapis prezentacji:

1

2 Profesor zw. dr hab. inż. Jan Węglarz
DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

3 Spośród wypromowanych przez profesora doktorów 9 uzyskało habilitacje, 6 tytuł profesora, a 2 jest członkami PAN. Utrzymuje współpracę naukową z ponad 100 ośrodkami na świecie. Często był zapraszany z wykładami m.in. do USA, Kanady, Japonii, Izraela oraz wszystkich prawie krajów europejskich. Wygłosił ponad 100 referatów na konferencjach naukowych, głównie za granicą. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych krajowych i zagranicznych, w tym Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej m. Poznania, Złotego Medalu University of Missouri-Columbia oraz Złotego Medalu EURO (Stowarzyszenie Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych). Ten ostatni jest najwyższym wyróżnieniem z zakresu badań operacyjnych w Europie. Profesor J. Węglarz jest przedstawicielem Polski w organizacji TERENA (Trans-European Research and Academic Networking Association), będącej głównym forum współpracy i rozwoju krajowych sieci naukowych i akademickich w Europie. W 2005 r. w Poznaniu odbyła się pierwsza w tej części Europy konferencja TERENY, dotychczas największa i uznana za najlepszą. Profesor jest redaktorem naczelnym kwartalnika Foundations of Computing and Decision Sciences oraz członkiem komitetów redakcyjnych licznych czasopism krajowych i zagranicznych, w tym European Journal of Operational Research i International Transactions of Operational Research. Pełni również szereg ważnych funkcji pochodzących z wyboru w instytucjach decyzyjnych nauki. Wprowadził Polskę do EURO (Lozanna, 1982) oraz do IFORS, czyli Międzynarodowej Federacji Towarzystw Badań Operacyjnych (Ateny, 1990). Jest przedstawicielem Polski we władzach obu tych federacji, a w latach pełnił, jako pierwszy z krajów Europy środkowo-wschodniej, funkcję prezydenta EURO. Od 1976 r. prowadzi regularnie otwarte seminarium naukowe, w którym licznie uczestniczą osoby z innych ośrodków krajowych i zagranicznych, w szczególności przygotowujące rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Dotychczas wygłoszono w ramach tego seminarium ok. 800 referatów. Ważnym obszarem aktywności prof. Węglarza jest rozwój infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i jej związków z infrastrukturą światową. Jako członek Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Infrastruktury Informatycznej KBN od początku jego powstania do 2002 r., członek komisji KBN I i II kadencji oraz członek KBN IV i V kadencji, poświęcił i poświęca tej problematyce wiele czasu i energii. ŻYCIORYS ZAWODOWY Profesor doktor habilitowany, urodzony w 1947 roku w Poznaniu. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, natomiast w 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, w której pracuje do dziś. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1974 roku, doktora habilitowanego w 1977 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1983 roku, a profesora zwyczajnego w 1988 roku. W 1991 roku został wybrany na członka korespondenta, a w 1998 roku członka rzeczywistego PAN. Jest dyrektorem Instytutu Informatyki, którego był twórcą. Od 1976 roku kieruje pracownią, obecnie Zakładem Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji. Od 1996 roku jest Pełnomocnikiem Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomuterowo-sieciowego, do którego powstania w 1993 roku walnie się przyczynił. Centrum to jest nie tylko operatorem miejskiej sieci komputerowej POZMAN, ale także operatorem krajowej, szerokopasmowej sieci naukowej PIONIER, odpowiadającej za łączność całego polskiego środowiska naukowego z Internetem światowym. Działalność naukowa Profesora związana jest z automatyką i informatyką. Jego najwybitniejsze osiągnięcia w tym zakresie dotyczą badań operacyjnych i zagadnień decyzyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki szeregowania zadań i rozdziałów zasobów. Profesor jest twórcą uznanej na całym świecie polskiej szkoły naukowej w tym obszarze tematycznym. Obok prestiżowych osiągnięć naukowych Profesor ma nie mniej znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i jej związków z infrastrukturą światową. Wyniki swoich prac przedstawił w 15 monografiach, wydanych m.in. przez Baltzera, Elseviera, Kluwera i Springera oraz w ponad 250 artykułach opublikowanych m.in. w takich czasopismach rangi światowej, jak: ACM Trans. Math. Software, CABIOS, Discrete Applied Mathematics, European Journal Opnl. Res., IEEE Transactions Computers, IEEE Transactions Systems, Man and Cybernetics, International Journal Production Research, Information Processing Letters, Journal of Computational Biology, Journal of Scheduling, Management Science, Operations Research.

4 Wręczenie nominacji dla nowo przyjętych członków PAN – 13 grudnia 2007 r.

5 CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH POLSKICH
I ZAGRANICZNYCH ORAZ PEŁNIONE FUNKCJE American Mathematical Society (od 1977 r., stały recenzent "Mathematical Reviews") Operations Research Society of America - ORSA, od 1999 r., po połączeniu z The Institute of Management Science - INFORMS (associate member od 1982, full member od 1990 r.) The Association of European Operational Research Societies –EURO (reprezentant Polski w EURO Council od 1982 r., członek Executive Committee w latach: , w tym prezydent w kadencji ) International Federation of Operational Research Societies – IFORS siostrzana federacja z IFAC i IFIP, choć najstarsza i największa (przedstawiciel Polski w Board of Representatives od 1990 r.) Trans-European Research and Academic Networking Association TERENA (przedstawiciel Polski od 1996 r.) członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego członek Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego członek Prezydium PAN (od 2003 r.) członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu (od 1991r., wiceprezes od 1996 do 2003, prezes od 2003 r.) członek Komitetu Informatyki PAN (od 1981r., przewodniczący Sekcji Komputerowych Systemów Wspomagania Decyzji od 1989 r.) wiceprzewodniczący Komitetu w latach , (przewodniczący od 2002 r.) członek zespołów KBN ( przewodniczący zespołu T-11 (KBN) ( ) członek Zespołu Opiniodawczo-Doradczego KBN ds. Infrastruktury Informatycznej (od początku, tj. od 1993 r. do 2002 r.) członek Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki (od 2005 r.) wieloletni członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek Rady Naukowej Instytutu Informatyki PAN ( , wiceprzewodniczący w latach ) członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej ( ) członek Komitetu Redakcyjnego serii "Biblioteka Inżynierii Oprogramowania" ( ) członek Zespołu Ekspertów MEN ( ) członek Rady Redakcyjnej kwartalnika PAN "Archiwum Automatyki i Telemechaniki" (od 1986 r.) wiceprzewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika PAN "Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej (od 1992 r.) członek Rady Redakcyjnej Biuletynu PAN, ds. Nauki Techniczne (od 1995 r.) członek Komitetu Narodowego ds. PUGWASH przy prezydium PAN (od 1991 r.) członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Nauka" (od 2003 r.) członek Kapituły Nagród Miasta Poznania (od 2004 r.) Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału w dniu 17 czerwca 2003r. Profesorowie Jan Węglarz i Stanisław Lorenc POLSKA AKADEMIA NAUK – Oddział w Poznaniu. Profesorowie Jan Węglarz i Gerard Labuda

6 Profesor Jan Węglarz DOKTOREM HONORIS CAUSA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

7 Profesor Jan Węglarz DOKTOREM HONORIS CAUSA
Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

8 Profesor Jan Węglarz DOKTOREM HONORIS CAUSA Politechniki Poznańskiej

9 NAGRODY I ODZNACZENIA Nagroda Wydziału IV PAN (1978) Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (1980) Nagroda Naukowa Miasta Poznania (1994) Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ("Polski Nobel", 2000) Zespołowa Nagroda Państwowa II st. (1988) Krzyż Kawalerski Orderu "Polonia Restituta" (1991) Krzyż Oficerski Orderu "Polonia Restituta" (1998) Krzyż Komandorski Orderu "Polonia Restituta" (2004) Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987) Medal "Ad Perpetuam Rei Memoriam" Wojewody Poznańskiego (1996) Medal SEP im. Prof. Janusza Groszkowskiego (2003) Złoty Medal Europejskiej Federacji Towarzystw Badań Operacyjnych EURO (1991) Medal "Za Zasługi dla Uczelni" (Politechnika Poznańska, 1999) Złota Odznaka "Zasłużony dla WNT" (1989) Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" (pierwsza edycja - 20 osób, 2001) Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Informatycznego (2002) Tytuł "Lidera Pracy Organicznej" oraz statuetka "Honorowego Hipolita", nadana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (2004)   DOKTOR HONORIS CAUSA Politechniki Szczecińskiej (10 grudnia 2001) Akademii Górniczo-Hutniczej (16 października 2002) Politechniki Częstochowskiej (22 kwietnia 2005) Politechniki Poznańskiej (14 stycznia 2006) Politechniki Gdańskiej (16 kwietnia 2008) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2 lipca 2008) Konferencja Centrum Innowacji Microsoft "Nowoczesne technologie bliżej nas" Jan Węglarz reprezentujący lokalnego gospodarza TNC – PCSS Przyszłość sieci - wywiad dla rozgłośni radiowych z Janem Węglarzem

10

11 Zapraszamy do obejrzenia wystawy
Wystawę przygotowano na podstawie zbiorów Biblioteki UZ oraz prywatnego archiwum Prof. J. Korbicza Scenariusz wystawy: Beata Pyzalska Realizacja plastyczna: Maria Maciejewska, Beata Pyzalska Wykonanie prezentacji: Magdalena Ogrodowczyk


Pobierz ppt "Profesor zw. dr hab. inż. Jan Węglarz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google