Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego Ireneusz Hałas, Tomasz Senderek, Lucyna Krupa

2 Kinesiotaping jest powszechnie stosowany na świecie w rehabilitacji i sporcie. Kinesiotaping jest powszechnie stosowany na świecie w rehabilitacji i sporcie. Wykorzystanie tej metody u pacjentów z uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego pozwala na rozwiązywanie różnorodnych problemów terapeutycznych.

3 Oryginalnym przykładem korzystnego wpływu działania kinesiotapingu w fizjoterapii uszkodzenia nerwu twarzowego jest opis rehabilitacji pacjentki po przebytej operacji guza kąta mostowo- móżdżkowego (oponiaka) oraz operacji zespolenia n. VII z n. XII. Oryginalnym przykładem korzystnego wpływu działania kinesiotapingu w fizjoterapii uszkodzenia nerwu twarzowego jest opis rehabilitacji pacjentki po przebytej operacji guza kąta mostowo- móżdżkowego (oponiaka) oraz operacji zespolenia n. VII z n. XII.

4 U pacjentki B.W., lat 56, rozpoznano w połowie 2003 roku guz (oponiak) kąta mostowo-móżdżkowego po stronie lewej. 22.08.2003 roku przeprowadzono operację usunięcia guza. U pacjentki B.W., lat 56, rozpoznano w połowie 2003 roku guz (oponiak) kąta mostowo-móżdżkowego po stronie lewej. 22.08.2003 roku przeprowadzono operację usunięcia guza. HISTORIA CHOROBY

5 HISTORIA CHOROBY Stan neurologiczny po przebytej operacji uszkodzenie lewego nerwu V – osłabienie czucia powierzchownego twarzy po stronie lewej uszkodzenie lewego nerwu V – osłabienie czucia powierzchownego twarzy po stronie lewej uszkodzenie lewego nerwu VII – brak ruchów mięśni lewej strony twarzy uszkodzenie lewego nerwu VII – brak ruchów mięśni lewej strony twarzy uszkodzenie lewego nerwu VIII - dużego stopnia niedosłuch po stronie lewej uszkodzenie lewego nerwu VIII - dużego stopnia niedosłuch po stronie lewej oczopląs oczopląs dodatnia próba Romberga dodatnia próba Romberga

6 HISTORIA CHOROBY W okresie od sierpnia 2003 do lutego 2004 roku nie zaproponowano pacjentce żadnych form rehabilitacji W okresie od sierpnia 2003 do lutego 2004 roku nie zaproponowano pacjentce żadnych form rehabilitacji W tym czasie wystąpił dodatkowo zespół suchego oka z uszkodzeniem rogówki. W tym czasie wystąpił dodatkowo zespół suchego oka z uszkodzeniem rogówki. W lutym 2004 roku wykonano zabieg zszycia powiek lewego oka W lutym 2004 roku wykonano zabieg zszycia powiek lewego oka Dnia 24.02.2004 r. wykonano zespolenie lewego nerwu VII z nerwem XII po tej samej stronie Dnia 24.02.2004 r. wykonano zespolenie lewego nerwu VII z nerwem XII po tej samej stronie

7 USPRAWNIANIE Od marca 2004 roku rozpoczęto usprawnianie, które prowadzono do lutego 2005 roku Od marca 2004 roku rozpoczęto usprawnianie, które prowadzono do lutego 2005 roku Wykorzystywano metodę PNF i neuromobilizacje oraz zabiegi fizykoterapeutyczne: TENS, elektrostymulację, galwanizację, laseroterapię Wykorzystywano metodę PNF i neuromobilizacje oraz zabiegi fizykoterapeutyczne: TENS, elektrostymulację, galwanizację, laseroterapię Kinesiotaping wprowadzono od końca kwietnia 2004 roku Kinesiotaping wprowadzono od końca kwietnia 2004 roku

8 USPRAWNIANIE Zabiegi fizykoterapeutyczne powszechnie stosowane w usprawnianiu porażenia nerwu twarzowego: galwanizacja i elektrostymulacja, powodowały występowanie niekorzystnych objawów takich jak przeczulica, nerwobóle w okolicy oka i ucha, dlatego zaniechano ich wykonywania. Zabiegi fizykoterapeutyczne powszechnie stosowane w usprawnianiu porażenia nerwu twarzowego: galwanizacja i elektrostymulacja, powodowały występowanie niekorzystnych objawów takich jak przeczulica, nerwobóle w okolicy oka i ucha, dlatego zaniechano ich wykonywania.

9 OCENA FUNKCJONALNA W DNIU WPROWADZENIA KINESIOTAPINGU niemożność wykonania symetrycznych ruchów twarzy (opadanie lewego kącika ust: uśmiechania się, marszczenia i unoszenia brwi, robienia dziubka, gwizdania) niemożność wykonania symetrycznych ruchów twarzy (opadanie lewego kącika ust: uśmiechania się, marszczenia i unoszenia brwi, robienia dziubka, gwizdania) niemożność przekroczenia językiem linii środka niemożność przekroczenia językiem linii środka trudność w zamykaniu powieki górnej i dolnej lewego oka (odstawanie powieki od rogówki) trudność w zamykaniu powieki górnej i dolnej lewego oka (odstawanie powieki od rogówki)

10 OCENA FUNKCJONALNA W DNIU WPROWADZENIA KINESIOTAPINGU utrudnienie w żuciu pokarmów i piciu płynów wynikające z zaburzenia czucia zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej części policzka utrudnienie w żuciu pokarmów i piciu płynów wynikające z zaburzenia czucia zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej części policzka niemożność utrzymania płynów w ustach niemożność utrzymania płynów w ustach zaburzenia czucia języka strony lewej zaburzenia czucia języka strony lewej obrzęk lewej części twarzy w okolicy lewego policzka, nosa i pod powieką oka obrzęk lewej części twarzy w okolicy lewego policzka, nosa i pod powieką oka

11 KINESIOTAPING Wykorzystanie kinesiotapingu od kwietnia 2004 do lutego 2005 roku Wykorzystanie kinesiotapingu od kwietnia 2004 do lutego 2005 roku Pacjentka przed rozpoczęciem stosowania kinesiotapingu – widok z przodu

12 KINESIOTAPING W celu uzyskania symetrii twarzy i zmiany napięcia mięśniowego zastosowano technikę powięziową. Umożliwiło to uniesienie brwi i marszczenie czoła. W celu uzyskania symetrii twarzy i zmiany napięcia mięśniowego zastosowano technikę powięziową. Umożliwiło to uniesienie brwi i marszczenie czoła.

13 KINESIOTAPING Technika korekcyjna podciągająca kącik ust. Wspomaganie pracy mięśni mimicznych dla funkcji uśmiechania się i wykonywania dziubka. Technika korekcyjna podciągająca kącik ust. Wspomaganie pracy mięśni mimicznych dla funkcji uśmiechania się i wykonywania dziubka.

14 KINESIOTAPING Technika powięziowa - ułatwienie pracy mięśni mimicznych

15 KINESIOTAPING Technika powięziowa dla poprawy funkcji uśmiechania się oraz wspomagania pracy lewego mięśnia okrężnego oka. Technika powięziowa dla poprawy funkcji uśmiechania się oraz wspomagania pracy lewego mięśnia okrężnego oka.

16 KINESIOTAPING W połowie 2004 roku u pacjentki wystąpił obrzęk limfatyczny okolicy lewego policzka i nosa. W połowie 2004 roku u pacjentki wystąpił obrzęk limfatyczny okolicy lewego policzka i nosa. Zastosowanie technik limfatycznych kinesiotapingu umożliwiało częściowe lub całkowite odprowadzenie limfy. Zastosowanie technik limfatycznych kinesiotapingu umożliwiało częściowe lub całkowite odprowadzenie limfy.

17 KINESIOTAPING

18 OCENA STANU NEUROLOGICZNEGO PO 10 MIESIĄCACH USPRAWNIANIA cechy uszkodzenia lewego nerwu V – osłabienie czucia powierzchownego lewej strony twarzy cechy uszkodzenia lewego nerwu V – osłabienie czucia powierzchownego lewej strony twarzy poprawa funkcji ruchowych nerwu VII lewego w zakresie ruchu powieki lewego oka i dolnej części twarzy, brak ruchów w okolicy czołowej poprawa funkcji ruchowych nerwu VII lewego w zakresie ruchu powieki lewego oka i dolnej części twarzy, brak ruchów w okolicy czołowej uszkodzenie lewego nerwu VIII w stopniu dotychczasowym uszkodzenie lewego nerwu VIII w stopniu dotychczasowym oczopląs oczopląs zaburzenia równowagi zaburzenia równowagi zbaczanie języka – dysfunkcja nerwu XII – poprawa ruchów języka zbaczanie języka – dysfunkcja nerwu XII – poprawa ruchów języka

19 REZULTATY STOSOWANIA KINESIOTAPINGU Po przeprowadzonej terapii uzyskano poprawę pracy mięśni lewej strony twarzy odpowiedzialnych za funkcje: uśmiechania się, utrzymania kącika ust, robienia dziubka, gwizdania, wymowy, zamykania oka. Po przeprowadzonej terapii uzyskano poprawę pracy mięśni lewej strony twarzy odpowiedzialnych za funkcje: uśmiechania się, utrzymania kącika ust, robienia dziubka, gwizdania, wymowy, zamykania oka. Pacjentka ma lepsze czucie lewej strony języka i może przekraczać nim linię środka. Pacjentka ma lepsze czucie lewej strony języka i może przekraczać nim linię środka. Mimo niedosłuchu lewego ucha i ograniczenia widzenia lewym okiem zaczęła się bez lęku poruszać zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i poza nimi. Mimo niedosłuchu lewego ucha i ograniczenia widzenia lewym okiem zaczęła się bez lęku poruszać zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i poza nimi. Efektem terapii było zmniejszenie się obrzęku lewej strony twarzy pacjentki. Efektem terapii było zmniejszenie się obrzęku lewej strony twarzy pacjentki.

20 REZULTATY STOSOWANIA KINESIOTAPINGU W procesie usprawniania znalazły zastosowanie techniki powięziowe, korekcyjne i limfatyczne kinesiotapingu, które dając nieustanną informację receptorom skóry i mechaniczną podporę osłabionym mięśniom, pozwalały na utrzymanie symetrycznego ustawienia twarzy przez długi czas. W procesie usprawniania znalazły zastosowanie techniki powięziowe, korekcyjne i limfatyczne kinesiotapingu, które dając nieustanną informację receptorom skóry i mechaniczną podporę osłabionym mięśniom, pozwalały na utrzymanie symetrycznego ustawienia twarzy przez długi czas. Obecnie dysfunkcja lewej połowy twarzy pacjentki jest prawie niezauważalna, co ułatwiło jej powrót do aktywnego uczestnictwa w życiu towarzyskim. Obecnie dysfunkcja lewej połowy twarzy pacjentki jest prawie niezauważalna, co ułatwiło jej powrót do aktywnego uczestnictwa w życiu towarzyskim. Poprawiło to samopoczucie i samoocenę pacjentki. Poprawiło to samopoczucie i samoocenę pacjentki.

21 STAN PRZED I PO USPRAWNIANIU

22

23

24

25

26

27 PODSUMOWANIE W celu wspomagania efektów fizjoterapii w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego pomocne jest oddziaływanie sensoryczne za pomocą plastrów Kinesio® Tex. Niemożliwe jest dokonanie obiektywnej oceny skuteczności kinesiotapingu u pacjentki z uszkodzeniem nerwu twarzowego, ponieważ w czasie stosowania tej metody w początkowym okresie wykonywane były zabiegi z zakresu fizykoterapii. Ocena stanu neurologicznego przeprowadzona bezpośrednio przed rozpoczęciem kinesiotapingu oraz po jego zakończeniu pozwala przypuszczać, że odegrał on znaczącą rolę w całości procesu usprawniania.

28 PODSUMOWANIE Techniki kinesiotapingu wpłynęły na: wspomaganie pracy mięśni i redukcję zmęczenia mięśni zmniejszenie wzmożonego napięcia mięśniowego zwiększenie zakresu ruchu mięśni mimicznych usuwanie zastojów i obrzęków limfatycznych

29 PODSUMOWANIE Na podstawie 10 miesięcznej obserwacji pacjentki w czasie terapii z użyciem kinesiotapingu możemy stwierdzić: Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego jest cennym uzupełnieniem dotychczas stosowanej terapii. Kinesiotaping daje możliwość dopasowywania technik do indywidualnych problemów i potrzeb pacjenta podczas terapii. Możliwość utrzymania efektu terapeutycznego przez 24 godziny. Aplikacja plastra Kinesio® Tex nie powoduje reakcji alergicznej skóry.

30 PODSUMOWANIE Stosowanie kinesiotapingu u pacjentki z uszkodzeniem nerwu twarzowego przez okres 10 miesięcy uświadamia nam, że kinesiotaping to nie tylko zbiór skutecznych narzędzi terapeutycznych, ale nowe spojrzenie w fizjoterapii mające na celu wspomaganie procesów samoleczenia organizmu, a nie ich zastępowania.


Pobierz ppt "Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google