Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH"— Zapis prezentacji:

1 SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH
Wydział Prawa i Administracji SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH dotyczy studentów roczników 2012/13 oraz 2013/14 wersja 1.1 Wersja 2.0

2 Wydział Prawa i Administracji
Założenia UWAGA! Dotyczy studentów, którzy zaczęli studia w roku ak. 2012/13 lub 2013/14, czyli studiują na pierwszym lub drugim roku studiów. Dotyczy też studentów starszych roczników, którzy zostali ponownie wpisani na pierwszy lub drugi rok studiów (powtarzania, urlopy, itd.) – decyduje wpis do indeksu. Studenci lat III-V po staremu!

3 Spis treści (1) W skrócie ………………………………………………………………………....… s. 06 Ad.1) Przedmioty jednosemestralne z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład) ……………………..….……. s.08 - Kto wystawia oceny? ……………………………………………………………… s Kiedy ocena końcowa moduły? ……………………………………………….. s Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia ………………………….. s Zaliczenie ćwiczeń w II terminie …………………………………………….. s Konsekwencje zaliczenia ćwiczeń w II terminie …………………..…… s Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle …………………………….. s Zaliczenie w I terminie pozytywne – egzamin w I terminie niedostateczny ………………………………………………………..……... s Egzamin poprawkowy a ocena końcowa modułu ……………………… s Zaliczenie w II terminie – tylko jeden termin egzaminu …………….s Kolejność wpisów …………………………………………………………………. s. 32

4 Spis treści (2) Ad.2) Przedmioty dwusemestralne z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład) ……………………..….……. s.34 - Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu (cz. 1) ……..s Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego .. s Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego ………………………………………………………….. s Drugi semestr przedmiotu dwusemestralnego ………………………… s Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu (cz. 2) ……..s. 43 Ad.3) Przedmioty z jedną formą kształcenia (sam wykład, konwersatorium, itd.) ……………………………..………..………. s Kto i w której rubryce dokonuje wpisu? ………………………….….…… s Ocena pozytywna w I terminie ……………………………………………….. s Ocena niedostateczna w I terminie ………… …….. s II termin zaliczenia ……………………………………………………………..… s II termin egzaminu ……………………………………………………………….. s. 54

5 Spis treści (3) Ad.4) Przedmioty wielomodułowe (seminaria, lektoraty, wychowanie fizyczne (w-f), warsztaty, prawo w praktyce, itd. ……………………………………………………………..………..………. s. 57 Ad. 5) Zaliczenie i egzamin komisyjny a wpis w indeksie... s Zaliczenie i egzamin komisyjny ………………………..………….………… s Zaliczenie i egzamin komisyjny a indeks ……………………….………… s Ocena niedostateczna z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego ….…s Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego …………………………..…. s Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego ……………………..………. s. 75 Adnotacja o zastosowaniu ………………………….……………………... s. 80

6 METODY WPISÓW W INDEKSIE (w zależności od typu przedmiotu)
W skrócie METODY WPISÓW W INDEKSIE (w zależności od typu przedmiotu) przedmioty jednosemestralne z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład) – patrz dalej ad.1) przedmioty dwusemestralne z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład) – patrz dalej ad.2) 3) przedmiot z jedną formą kształcenia (sam wykład; konwersatorium, itd.) – patrz dalej ad.3)

7 W skrócie 4) przedmioty wielomodułowe (seminaria, lektoraty, wychowanie fizyczne (w-f), warsztaty, prawo w praktyce, itd.) – patrz dalej ad.4) ponadto: 5) zaliczenie i egzamin komisyjny a wpis w indeksie – patrz dalej ad.5)

8 ad.1) Przedmioty jednosemestralne z dwiema formami kształcenia
(ćwiczenia + wykład)

9 Ad1) Przedmiot jednosemestralny typu ćwiczenia + wykład (1)
Każdy przedmiot jest odnotowywany w indeksie trzykrotnie. Student wypisuje odrębne rubryki na zaliczenie z ćwiczeń, egzamin i ocenę końcową modułu. W ostatniej – trzeciej – rubryce w kolumnie „nazwa przedmiotu” czyni dopisek „ocena końcowa modułu”, a kolumnę „punkty ECTS” pozostawia pustą (należy ją uzupełnić, gdy koordynator wystawi ocenę pozytywną).

10 Ad1) Przedmiot jednosemestralny typu ćwiczenia + wykład (2)
Trzykrotnie wypisujemy indeks: ćwiczenia egzamin ocena końcowa modułu Przy trzecim wpisie nazwy przedmiotu: czynimy dopisek „ocena końcowa modułu” dopisujemy liczbę punktów ECTS (ale dopiero, gdy koordynator wystawi ocenę pozytywną) Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 5 24. 01 Nowak Dr hab. M Kowalski 4 dobry 08. 02 Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu 4,5 dobry plus 08 2

11 Ad1) Kto wystawia oceny? Ocenę z ćwiczeń wystawia prowadzący ćwiczenia Ocenę z egzaminu wystawia egzaminator (zazwyczaj będzie to wykładowca) Ocenę końcową modułu wystawia koordynator (zazwyczaj będzie to egzaminator)

12 Ad1) Kiedy ocena końcowa moduły?
Ocena końcowa modułu jest wystawiana po rozliczeniu wszystkich przewidzianych form kształcenia, czyli jako ostatnia gdy zostanie wystawiona pozytywna ocena końcowa modułu student dopisuje w indeksie w rubryce „punkty ECTS” liczbę punktów przypisanych do danego modułu

13 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (1)
Jeśli student otrzyma ocenę niedostateczną z zaliczenia w I terminie to w kolumnie ECTS dokonuje dopisku I termin Następnie ponownie wypisuje indeks, tak by prowadzący ćwiczenia mógł ponownie ocenić studenta (wystawić zaliczenie w II terminie)

14 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (2)
Adnotacja o pierwszym terminie Nowa rubryka na II termin zaliczenia rubryki przeznaczone na egzamin i ocenę końcową modułu na razie pozostają puste Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu

15 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (3)
Jednocześnie student, który otrzymał ocenę niedostateczną w I terminie zaliczenia traci prawo do podejścia do egzaminu w I terminie. Student taki musi „wykreskować” rubrykę przeznaczoną na wpis z egzaminu w I terminie (z wyjątkiem kolumny ECTS, którą pozostawia pustą)

16 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (4)
Pusta kolumna ECTS „Wykreskowanie” I terminu egzaminu Student traci możliwość podejścia do egzaminu w I terminie. Jest to tzw. dwója dziekańska. Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu

17 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (5)
Jednocześnie student, który uzyskał ocenę niedostateczną w I terminie zaliczenia, jest zobowiązany uzyskać zaliczenie w terminie poprawkowym. Od roku ak. 2013/14 regulamin studiów przewiduje tylko jeden termin poprawkowy zaliczenia (czyli termin II). UWAGA: w roku ak. 2012/13 były dwa terminy poprawkowe zaliczenia (termin II i termin III), ale to rozwiązanie w sesji zimowej roku ak. 2013/14 już nie obowiązuje!!!

18 Ad1) Zaliczenie ćwiczeń w II terminie (1)
II termin zaliczenia odbywa się między I i II terminem egzaminu czyli student, który otrzyma ocenę pozytywną w II terminie zaliczenia, ma prawo przystąpić do egzaminu w II terminie (traci I termin egzaminu)

19 Ad1) Zaliczenie ćwiczeń w II terminie (2)
Dodatkowy termin zaliczenia to dodatkowa rubryka w indeksie (wypisuje student) Jednocześnie student w kolumnie ECTS czyni dopisek o numerze terminu zaliczenia.

20 Ad1) Zaliczenie ćwiczeń w II terminie (3)
Student zalicza ćwiczenia w II terminie: wpis dokonany przez prowadzącego wypisany przez studenta II termin zaliczenia adnotacje o I i II terminie zaliczeń Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu 3 31. II termin

21 Ad1) Konsekwencje zaliczenia ćwiczeń w II terminie (1)
Student ma prawo przystąpić tylko do jednego terminu egzaminu (I termin przepada) musi wypisać w indeksie rubrykę na egzamin w II terminie jednocześnie w kolumnie ECTS wpisów z I i II terminu egzaminu czyni dopiski o tym, który to termin egzaminu

22 Ad1) Konsekwencje zaliczenia ćwiczeń w II terminie (2)
dopisek o I terminie egzaminu (który przepada) rubryka na egzamin w II terminie dopisek o II terminie egzaminu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu 3 31. II termin II termin

23 Ad1) Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle (1)
Student, który otrzyma oceny niedostateczne w I i II terminach zaliczenia otrzymuje niedostateczną ocenę końcową modułu Taki student w ogóle nie podchodzi do egzaminu Student, który otrzymał niedostateczną ocenę końcową modułu, powtarza ten moduł w kolejnym roku akademickim

24 Ad1) Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle (2)
Niedostateczna ocena końcowa modułu Oceny niedostateczne z ćwiczeń Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu niedostateczny 08 02 Kowalski 31. II termin

25 Ad1) Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle (3)
UWAGA! Ocenę końcową modułu wystawa koordynator (nie prowadzący ćwiczenia)

26 ma prawo do egzaminu poprawkowego
Ad1) Zaliczenie w I terminie pozytywne – egzamin w I terminie niedostateczny (1) Student, który otrzymał ocenę pozytywną z zaliczenia w I terminie, a następnie otrzymał ocenę niedostateczną w I terminie egzaminu, ma prawo do egzaminu poprawkowego musi ponownie wypisać indeks, tak by egzaminator mógł wystawić ocenę w II terminie egzaminu jednocześnie w kolumnie ECTS czyni dopiski o numerach podejść (tak dla I jak i II terminu)

27 Przedmiot X– ocena końcowa modułu
Ad1) Zaliczenie w I terminie pozytywne – egzamin w I terminie niedostateczny (2) pozytywne zaliczenie dopisek o I terminie egzaminu w I terminie rubryka na egzamin w II terminie dopisek o II terminie egzaminu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 3 24. 01 Nowak Dr hab. M Kowalski 2 niedostateczny 08. 02 Kowalski I termin Przedmiot X– ocena końcowa modułu II termin

28 Ad1) Egzamin poprawkowy a ocena końcowa modułu (1)
Ocena końcowa modułu jest wtedy wystawiana dopiero po egzaminie poprawkowym (II termin) Ocena egzaminu poprawkowego pozytywna – ocena końcowa modułu pozytywna Ocena egzaminu poprawkowego niedostateczna – ocena końcowa modułu niedostateczna (UWAGA! bez względu na ocenę z ćwiczeń – może być nawet 5.0)

29 Ad1) Egzamin poprawkowy a ocena końcowa modułu (2)
pozytywna ocena z zaliczenia ocena niedostateczna w I terminie egzaminu ocena końcowa modułu ocena niedostateczna w II terminie egzaminu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 5 24. 01 Nowak Dr hab. M Kowalski 2 niedostateczny 08. 02 Kowalski I termin Przedmiot X– ocena końcowa modułu 14. II termin

30 Ad1) Zaliczenie w II terminie – tylko jeden termin egzaminu (1)
Przypomnijmy: Jeśli student otrzymał ocenę niedostateczną w I terminie zaliczenia, to traci prawo do egzaminu poprawkowego - wtedy do egzaminu może podejść tylko raz. Ten termin egzaminu jest nazywany drugim (pierwszy przepada) Ocena końcowa modułu jest wystawiana po tym jedynym terminie egzaminu (może być ona pozytywna lub negatywna w zależności od wyniku egzaminu).

31 Ad1) Zaliczenie w II terminie – tylko jeden termin egzaminu (2)
zaliczenie w I terminie niedostateczne „wykreskowana” rubryka z I terminu egzaminu pozytywna ocena w II terminie zaliczenia Ocena końcowa modułu (pozytywna lub negatywna w zależności od wyniku ocena w II terminie egzaminu egzaminu) (pozytywna lub negatywna) Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu x 08 02 Kowalski 3 31. II termin II termin

32 Ad1) Kolejność wpisów (1)
Kolejność wpisów w indeksie nie ma znaczenia w przypadku, gdy wpisów z zaliczenia lub egzaminu jest więcej niż jeden, proszę pamiętać o odnotowaniu numeru terminu w rubryce ECTS. UWAGA! Wpis oceny końcowej modułu jest zawsze tylko jeden.

33 Ad1) Kolejność wpisów (2)
Ocena końcowa modułu liczba punktów ECTS za moduł dopisywana przez studenta, jeśli ocena końcowa modułu pozytywna Informacja o numerze terminu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu 3 dostateczny 08 02 Kowalski 31. II termin

34 ad.2) Przedmioty dwusemestralne z dwiema formami kształcenia
(ćwiczenia + wykład)

35 Ad2) Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu (cz. 1)
W przypadku przedmiotów dwusemestralnych ocena końcowa modułu pojawia się jedynie w drugim semestrze w semestrze pierwszym student otrzymuje jedynie ocenę z ćwiczeń (zaliczenie)

36 Ad2) Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (1)
Wpis w pierwszym semestrze dla przedmiotów dwusemestralnych: Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y 15 4 22. 01 Nowak pojedynczy wpis z ćwiczeń Brak rubryki na ocenę końcową modułu

37 Ad2) Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (2)
w przypadku przedmiotu dwusemestralnego student ma prawo do dwóch terminów zaliczenia zarówno w pierwszym semestrze, jak i drugim czyli: by zaliczyć semestr pierwszy przedmiotu dwusemestralnego i zostać dopuszczonym do studiowania drugiego semestru tego przedmiotu, student musi uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń najpóźniej w drugim terminie zaliczenia. UWAGA! – w roku ak. 2012/13 obowiązywały trzy terminy zaliczenia, jednak to rozwiązanie zostało zmienione i w roku ak. 2013/14 są już tylko dwa terminy zaliczenia

38 Ad2) Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (3)
Przed drugim terminem zaliczenia student ponownie wypisuje indeks Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y 15 2 22. 01 Nowak I termin 3 29. II termin w kolumnie ECTS student czyni dopisek o terminie zaliczenia

39 Ad2) Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (1)
Dwie oceny niedostateczne z zaliczeń w pierwszym semestrze przedmiotu dwusemestralnego są równoznaczne z niezaliczeniem modułu student nie jest dopuszczony do studiowania drugiego semestru przedmiotu – dziekan kieruje studenta na powtarzanie całego modułu w kolejnym roku akademickim

40 Ad2) Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (2)
Student, który w pierwszym semestrze przedmiotu dwusemestralnego otrzymał dwie oceny niedostateczne z zaliczeń, dopisuje w indeksie rubrykę oceny końcowej modułu W rubryce tej dokonywany jest wpis oceny niedostatecznej z modułu UWAGA: ocenę niedostateczną modułu wpisuje koordynator (zazwyczaj wykładowca), a nie prowadzący ćwiczenia!

41 Przedmiot X– ocena końcowa modułu
Ad2) Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (3) Oceny niedostateczne z zaliczeń wpisywane przez prowadzącego ćwiczenia numery podejść wpisane przez studenta Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y 15 2 22. 01 Nowak I termin 29. II termin Dr hab. M Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu niedostateczny 08 02 Kowalski Ocena końcowa modułu wypisywana przez koordynatora

42 Ad2) Drugi semestr przedmiotu dwusemestralnego
Dokumentacja w indeksie w drugim semestrze przedmiotu dwusemestralnego wygląda tak samo, jak w przypadku przedmiotu jednosemestralnego z dwiema formami kształcenia (wykład + ćwiczenia) – patrz: ad) 1, strony 8 – 33.

43 Ad2) Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu (cz. 2)
Ustalając ocenę końcową modułu dwusemestralnego koordynator weźmie pod uwagę ostateczną ocenę z zaliczenia w pierwszym semestrze, ostateczną ocenę z zaliczenia w drugim semestrze oraz ostateczną ocenę z egzaminu.

44 ad. 3) Przedmioty z jedną formą kształcenia
(sam wykład, konwersatorium, itd.)

45 Ad3) Przedmioty z jedną formą kształcenia (1)
Przedmioty z jedną formą kształcenia (sam wykład, konwersatorium, itd.) są zawsze jednosemestralne. Co do tzw. przedmiotów wielomodułowych (seminariów, lektoratów, wychowania fizycznego (w-f), warsztatów, prawa w praktyce, itd.) - przeczytaj najpierw uwagi do ad) 4, strony 57-61

46 Ad3) Przedmioty z jedną formą kształcenia (2)
Bez względu na to czy przedmiot z pojedynczą formą kształcenia kończy się zaliczeniem czy egzaminem, student wypisuje rubrykę w indeksie na ten przedmiot tylko raz w kolumnie „nazwa przedmiotu” student czyni dopisek „ocena końcowa modułu” kolumnę ECTS student pozostawia pustą

47 Ad3) Przedmioty z jedną formą kształcenia (3)
Pojedynczy wpis przedmiotu z jedną formą kształcenia: Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Dr hab. M Kowalski Przedmiot Y– ocena końcowa modułu 20 Dopisek „ocena końcowa modułu” pusta kolumna ECTS Jeśli przedmiot kończy się egzaminem liczbę godzin student wypisuje w rubryce wykład; jeśli przedmiot kończy się zaliczeniem liczbę godzin student wypisuje w rubryce ćwiczenia.

48 Ad3) Kto i w której rubryce dokonuje wpisu?
Koordynatorem przedmiotu jest zawsze prowadzący – to on wystawia ocenę Bez względu na to czy przedmiot kończy się zaliczeniem czy egzaminem koordynator wpisuje ocenę zawsze w rubryce egzamin!

49 Ad3) Ocena pozytywna w I terminie (1)
Ocena wystawiona przez koordynatora jest traktowana jako ocena końcowa modułu A zatem: tylko jeden wpis w indeksie z przedmiotu Jeśli student otrzymuje ocenę pozytywną w I terminie to dopisuje liczbę punktów ECTS przynależną przedmiotowi

50 Ad3) Ocena pozytywna w I terminie (2)
Pojedynczy wpis przedmiotu z jedną formą kształcenia: Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y– ocena końcowa modułu 30 3 dostateczny 29. 01 Nowak 1 Ocena końcowa modułu wystawiona kolumna ECTS przez koordynatora w rubryce egzamin (wypełnia student, który mimo, że przedmiot kończy się zaliczeniem uzyskał ocenę pozytywną) (liczba godzin wpisana w rubryce ćwiczenia)

51 Ad3) Ocena niedostateczna w I terminie (1)
W przypadku oceny niedostatecznej w I terminie prowadzący wykreśla dopisek „ocena końcowa modułu” Student w kolumnie punkty ECTS czyni dopisek I termin Student ponownie wypisuje rubrykę z danego przedmiotu (kolumna punkty ECTS pozostaje pusta – można ją uzupełnić dopiero po uzyskaniu oceny pozytywnej)

52 Ad3) Ocena niedostateczna w I terminie (2)
Wykreślony dopisek o ocena niedostateczna dopisek o numerze ocenie końcowej modułu w I terminie podejścia Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y– ocena końcowa modułu 30 2 niedostateczny 22.01 Nowak I termin Drugi wpis z przedmiotu kolumna ECTS pusta

53 Ad3) II termin zaliczenia (1)
W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem student ma maksymalnie dwa terminy (drugi wpis z przedmiotu musi być pozytywny) Jeśli drugi wpis z przedmiotu jest negatywny, moduł nie jest zaliczony – dziekan kieruje studenta na powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim UWAGA: w roku ak obowiązywały 3 terminy zaliczenia, jednak rozwiązanie to zostało zmienione i w roku ak. 2013/14 są już tylko dwa terminy zaliczenia

54 Ad3) II termin zaliczenia (2)
Oceny niedostateczne w dwóch terminach zaliczenia (pamiętajmy, że koordynator wpisuje je w rubryce egzamin) Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X– ocena końcowa modułu 15 2 niedostateczny 22. 01 Nowak I termin 05. 02 II termin Druga ocena niedostateczna jest traktowana jako ocena końcowa modułu.

55 Ad3) II termin egzaminu (1)
W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem student ma maksymalnie dwa terminy (drugi wpis z przedmiotu musi być pozytywny). Jeśli drugi wpis z przedmiotu jest negatywny, moduł nie jest zaliczony – dziekan kieruje studenta na powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

56 Ad3) II termin egzaminu (2)
Oceny niedostateczne w dwóch terminach egzaminu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Dr hab. M Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu 15 2 niedostateczny 22. 01 Kowalski I termin 08. 02 II termin Druga ocena niedostateczna jest traktowana jako ocena końcowa modułu.

57 ad. 4) Przedmioty wielomodułowe (seminaria, lektoraty, wychowanie fizyczne (w-f), warsztaty, prawo w praktyce itd.)

58 Ad4) Przedmioty wielomodułowe (1)
W programach studiów poszczególnych kierunków istnieją przedmioty, które obejmują kilka modułów prowadzonych na kolejnych semestrach studiów i noszących na każdym z nich identyczną nazwę. Należą do nich seminaria, lektoraty, wychowanie fizyczne (w-f), warsztaty, prawo w praktyce, itd. Są to tzw. przedmioty wielomodułowe.

59 Ad4) Przedmioty wielomodułowe (2)
W programie studiów (tzw. siatce) najłatwiej rozpoznać je po tym, że: są one prowadzone w pojedynczej formie kształcenia są prowadzone przez kilka semestrów punkty ECTS są przypisywane do każdego semestru (modułu) oddzielnie

60 Ad4) Przedmioty wielomodułowe (3)
Każdy moduł (semestr) przedmiotu wielomodułowego w dokumentacji studiów jest traktowany oddzielnie. Oznacza to, że każdy moduł traktujemy tak, jakby był niezależnym przedmiotem jednosemestralnym z tylko jedną formą kształcenia.

61 Ad4) Przedmioty wielomodułowe (4)
W indeksie dokumentujemy każdy taki jednosemestralny moduł zgodnie z opisem dla przedmiotów z jedną formą kształcenia (sam wykład, konwersatorium, itd.) - patrz: ad) 3 strony 46-56

62 ad. 5) Zaliczenie i egzamin komisyjny a wpis w indeksie

63 Ad5) Zaliczenie i egzamin komisyjny
Dziekan zarządza zaliczenie lub egzamin komisyjny jeśli stwierdzi nieprawidłowości w przeprowadzeniu ostatniego terminu zaliczenia lub egzaminu. Zaliczenie komisyjne nie jest dodatkowym – trzecim – terminem zaliczenia. Jest powtórzeniem drugiego terminu zaliczenia. Egzamin komisyjny nie jest dodatkowym – trzecim – terminem egzaminu. Jest powtórzeniem drugiego terminu egzaminu.

64 Ad5) Zaliczenie i egzamin komisyjny a indeks
O przeprowadzonym zaliczeniu lub egzaminie komisyjnym czyni się notatkę w indeksie. Do indeksu wbijana jest specjalna pieczątka, a członkowie komisji egzaminacyjnej parafują wynik powtórzonego zaliczenia lub egzaminu.

65 Ad5) Ocena niedostateczna z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego
Jeżeli zaliczenie lub egzamin komisyjny potwierdzają ocenę niedostateczną, to w indeksie nie dokonuje się żadnych dodatkowych zmian. Jeżeli koordynator wystawił już niedostateczną ocenę końcową modułu, to przyjmuje się, że została ona potwierdzona. Jeżeli koordynator nie wystawił jeszcze niedostatecznej oceny końcowej modułu, to czyni to bezpośrednio po zaliczeniu lub egzaminie komisyjnym.

66 Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (1)
Pozytywna ocena z zaliczenia komisyjnego blokuje możliwość wystawienia niedostatecznej oceny końcowej modułu. Jeśli taka ocena została już uprzednio wystawiona, dziekan wykreśla ją z indeksu. Skutki uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia komisyjnego zależą od typu przedmiotu:

67 Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (2)
W przypadku jednosemestralnego przedmiotu typu ćwiczenia + wykład student uzyskuje prawo do przystąpienia do II terminu egzaminu. W tym celu wypisuje w indeksie rubrykę na II termin egzaminu.

68 Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (3)
Wpis niedostatecznej oceny końcowej wpis z II terminu zaliczenia modułu wykreślony przez dziekana pozostaje niewykreślony Rubryka na II termin egzaminu Wpis zaliczenia komisyjnego (z pieczęcią) Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu niedostateczny 08 02 Kowalski 31. II termin Zaliczenie komisyjne

69 Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (4)
W przypadku przedmiotu dwusemestralnego, gdy zaliczenie komisyjne zostało przeprowadzone w pierwszym semestrze, przyjmuje się, że student zaliczył pierwszy semestr przedmiotu. Jeśli koordynator wpisał już niedostateczną ocenę końcową modułu, dziekan wykreśla ją z indeksu.

70 Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (5)
Wykreślona przez dziekana ocena końcowa modułu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y 15 2 22. 01 Nowak I termin 29. II termin Dr hab. M Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu niedostateczny 08 02 Kowalski Zaliczenie komisyjne Wpis z zaliczenia komisyjnego poprawiający rubryka II terminu zaliczenia ocenę w II terminie zaliczenia pozostaje niewykreślona

71 Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (6)
W przypadku przedmiotu dwusemestralnego, gdy zaliczenie komisyjne zostało przeprowadzone w drugim semestrze stosuje się te same zasady dokumentacji w indeksie, jak w przypadku jednosemestralnego przedmiotu typu ćwiczenia + wykład - patrz: ad. 5) s

72 Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (7)
W przypadku przedmiotu z jedną formą kształcenia kończącego się zaliczeniem, pozytywna ocena zaliczenia komisyjnego jest traktowana jako pozytywna ocena końcowa modułu. Dziekan wykreśla negatywny wpis z indeksu, a pod wpisem zaliczenia komisyjnego dokonuje się ponownego wpisu oceny końcowej modułu.

73 Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (8)
Wpis II terminu zaliczenia wykreślony przez dziekana Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X– ocena końcowa modułu 15 2 niedostateczny 22. 01 Nowak I termin 05. 02 III termin 3 dostateczny 15. 1 Zaliczenie komisyjne Ponowny wpis oceny końcowej modułu Wpis zaliczenia komisyjnego (z pieczęcią)

74 Ad5) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (7)
Zasady dotyczące zaliczenia komisyjnego określone wyżej dla przedmiotów z jedną formą kształcenia (s ) stosuje się także do każdego z modułów przedmiotu wielomodułowego (seminarium, lektoratu, wychowania fizycznego (w-f), warsztatów, prawa w praktyce, itd.)

75 Ad5) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (1)
Pozytywna ocena z egzaminu komisyjnego blokuje możliwość wystawienia niedostatecznej oceny końcowej modułu. Jeśli taka ocena została już uprzednio wystawiona, dziekan wykreśla ją z indeksu. Pozytywna ocena egzaminu komisyjnego oznacza pozytywną ocenę końcową modułu.

76 Ad5) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (2)
W przypadku przedmiotu typu ćwiczenia + wykład student pod pieczęcią egzaminu komisyjnego ponownie wypisuje rubrykę oceny końcowej modułu. Koordynator niezwłocznie wypełnia tę rubrykę.

77 Ad5) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (3)
Wpis niedostatecznej oceny końcowej wpis z II terminu egzaminu modułu wykreślony przez dziekana pozostaje niewykreślony Ponowny wpis oceny końcowej modułu Wpis egzaminu komisyjnego (z pieczęcią) Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 3 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski 2 niedostateczny 08 02 Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu 25 II termin dostateczny 03 Egzamin komisyjny

78 Ad5) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (4)
W przypadku przedmiotu z jedną formą kształcenia kończącego się egzaminem pozytywna ocena egzaminu komisyjnego jest traktowana jako pozytywna ocena końcowa modułu. Dziekan wykreśla negatywny wpis z indeksu, a pod wpisem z egzaminu komisyjnego dokonuje się ponownego wpisu oceny końcowej modułu.

79 Ad5) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (5)
Wpis II terminu egzaminu wykreślony przez dziekana Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Dr hab. M Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu 15 2 niedostateczny 25 01 Kowalski I termin 10 02 II termin 3 dostatateczy Egzamin komisyjny Ponowny wpis II terminu egzaminu Wpis egzaminu komisyjnego (z pieczęcią) oceny końcowej modułu

80 Wydział Prawa i Administracji
Niniejszy dokument został opracowany na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jego aktualna wersja (2.0) znajduje zastosowanie poczynając od sesji zimowej roku ak. 2013/14. Opracował: dr hab. Mariusz Jagielski


Pobierz ppt "SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google