Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udostępnianie parku narodowego jako narzędzie ochrony przyrody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udostępnianie parku narodowego jako narzędzie ochrony przyrody"— Zapis prezentacji:

1 Udostępnianie parku narodowego jako narzędzie ochrony przyrody
Debata studencka: Turystyka na terenie parków narodowych Warszawa, r.

2 UDOSTĘPNIANIE – umocowanie w prawie
art. 5 pkt. 22 udostępnianie – umożliwianie korzystania z parku narodowego, rezerwatu przyrody lub niektórych ich obszarów i obiektów w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych art. 8b 1. 2) udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego Ustawa o ochronie przyrody z dnia  r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z późn. zm.)

3 Ochrona przyrody Turystyka/Rekreacja
UDOSTĘPNIANIE – a ochrona przyrody Ochrona przyrody Turystyka/Rekreacja Udostępnienie terenu parku w taki sposób i w takim zakresie aby umożliwić poznanie zróżnicowania ekosystemów, ograniczając do minimum negatywne oddziaływanie na przyrodę

4 PUSZCZA KAMPINOSKA jako obiekt zainteresowania
Walory przyrodnicze, naukowe, edukacyjne, turystyczne i kulturowe Puszczy Kampinoskiej były obiektem zainteresowania już w XIX i na początku XX wieku W 1925 r. Stefan Żeromski w „Kronice Warszawy” pisał: „Warszawa nowoczesna winna odrodzić, zasadzić i przemienić w park narodowy Puszczę Kampinoską” 2 czerwca 1907 roku pierwsza w Polsce nizinna piesza wycieczka zgromadziła 387 uczestników

5 UDOSTĘPNIANIE – początki
W 1913 roku zostały wytyczone 3 pierwsze szlaki turystyczne w Puszczy Kampinoskiej o długości łącznej 113 km W 1929 roku – pierwszy przewodnik W latach 30-tych XX wieku wydano pierwszą mapę turystyczną puszczy

6 PLANY ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO
„Założenia i projekt koncepcyjny zagospodarowania turystycznego KPN” -Biuro Projektów budownictwa Komunalnego „Stolica” 1974 „ Koncepcja zagospodarowania wypoczynkowo-turystycznego Warszawskiego Zespołu Leśnego” – Biuro Planowania Rozwoju Warszawy 1975 „Program zagospodarowania turystycznego KPN i Program wykupów gruntów” - Biuro Planowania Rozwoju Warszawy „Studia dotyczące kształtowania obszarów chronionych oraz koncepcji rozwoju wypoczynku w aglomeracji warszawskiej” - Biuro Planowania Rozwoju Warszawy „Plan ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego” Operat kształtowania funkcji turystycznej- Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 1997 Strategia rozwoju turystyki w gminach okołopuszczańskich Kampinoskiego Parku Narodowego – Towarzystwo Przyjaciół KPN od 2002 roku - Roczne Plany Zadań Ochronnych dla KPN Obecnie – trwają prace nad opracowaniem Planu Ochrony KPN na lata , uwzględniający m.in. udostępnianie dla turystyki, rekreacji

7 16 stycznia 1959 roku utworzono Kampinoski Park Narodowy
UDOSTĘPNIANIE – utworzenie Kampinoskiego PN 16 stycznia 1959 roku utworzono Kampinoski Park Narodowy Zagospodarowanie turystyczne parku w 1959 roku: szlaki turystyczne długości łącznej ok. 215 km 35 km w roku 1947, 70 km w roku 1958 stacja turystyczna w Granicy schronisko harcerskie w Smolarzu obozowisko domków kempingowych w Sierakowie W chwili obecnej: 360 km pieszych szlaków turystycznych 200 km szlaków rowerowych trasy turystyki konnej 7 ścieżek dydaktycznych – 20 km 19 parkingów 12 polan rekreacyjnych 3 ośrodki edukacyjne Osada Puszczańska PTTK – Borek Tułowicki Bezpłatny wstęp!

8 OBECNOŚĆ LUDZI – negatywne skutki

9 UDOSTĘPNIANIE – co park oferuje?
TAK + możliwość i środki podziwiania pięknej przyrody + możliwość odwiedzania miejsc historycznych i związanych z kulturą + jasność zasad w dziedzinie zarządzania obszarem i udostępnianiem obszaru + informację, edukację + czytelny wizerunek + możliwości rozwoju społeczności NIE - dostępu do dowolnego miejsca w dowolnym czasie dla każdego - przestrzeni dla rozwoju infrastruktury i niektórych usług /noclegi, gastronomia/.

10 UDOSTĘPNIANIE – infrastruktura turystyczna
Zagospodarowanie turystyczne jako przejaw zapobiegania i ograniczania skutków antropopresji na ekosystemy Kampinoskiego Parku Narodowego planowanie strefowanie kanalizacja ruchu turystycznego przepisy udostępnienie zróżnicowanych elementów przyrody i krajobrazu budowa małej infrastruktury edukacja i informacja monitoring, wykorzystywanie wiedzy partnerzy: samorządy, organizacje, przedsiębiorcy, instytucje (ochrona przyrody, turystyka, finansowe, nauka) alternatywne możliwości wypoczynku w otoczeniu parku

11 UDOSTĘPNIANIE – Lepsze funkcjonowanie parku w zakresie udostępniania dla turystyki i rekreacji byłoby możliwe dzięki: większemu udziałowi samorządów w zagospodarowaniu parku i jego otoczenia udziałowi finansowemu i merytorycznemu m. st. Warszawy w zagospodarowaniu turystycznym parku uzyskaniu możliwości prawnych do korzystania przez park z funduszy ochrony zabytków i dóbr kultury oraz funduszy turystyki aktywizacji społeczeństwa, w tym przedsiębiorców lepszej informacji (kompleksowe bazy danych)

12 Dostępność dla turystów
UDOSTĘPNIANIE – zasady planowanie strefowanie (ochrona ścisła, czynna i krajobrazowa) kanalizacja monitorowanie recepcja, informacja i edukacja Strefy funkcjonalne Obszar ochrony Wartość przyrodnicza Dostępność dla turystów Infrastruktura Ścisłej Bardzo wysoka Niska Tylko szlaki! Czynnej Wysoka Średnia Szlaki, kładki, zwyżki, tablice informacyjne, deszczochrony. Krajobrazowej Średnia/niska Szlaki, kładki, zwyżki, wiaty, wieże obserwacyjne, tablice informacyjne, deszczochrony, parkingi, tereny rekreacyjne, centra recepcyjno-edukacyjne.

13 Dziękuję za uwagę Katarzyna Mikrut
kierownik zespołu ds. udostępniania parku i współpracy międzynarodowej Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38 Izabelin tel lub 21 fax


Pobierz ppt "Udostępnianie parku narodowego jako narzędzie ochrony przyrody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google