Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza i dokumentacja. Co powinno się znaleźć w raporcie? 1.Wynik szkoły wyrażony w procentach, staninach i wkrótce również w centylach, z poziomu podstawowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza i dokumentacja. Co powinno się znaleźć w raporcie? 1.Wynik szkoły wyrażony w procentach, staninach i wkrótce również w centylach, z poziomu podstawowego."— Zapis prezentacji:

1 Analiza i dokumentacja

2 Co powinno się znaleźć w raporcie? 1.Wynik szkoły wyrażony w procentach, staninach i wkrótce również w centylach, z poziomu podstawowego i rozszerzonego; 2.Porównanie tych wyników z średnią województwa, okręgu i kraju dla wszystkich szkół i dla liceum ogólnokształcącego; 3.Tabelka, w której ujęte zostanie to porównanie oraz wyniki poszczególnych klas z uwzględnieniem ilości zdających; 4.Współczynniki łatwości zadań; 5.Analiza wyników poszczególnych zadań pod kątem jak poradzili sobie uczniowie, by mieć świadomość tego, z jakimi umiejętnościami moi uczniowie sobie nie radzą (w późniejszym terminie należy uzupełnić o EWD); 6.Wnioski do dalszej pracy- powinny dotyczyć nauczyciela - nie ucznia!!

3 Gdzie szukać informacji? 1. Na stronie internetowej OKE http://www.oke.poznan.pl/index.phphttp://www.oke.poznan.pl/index.php 2. Wejść w zakładkę egzamin maturalny. 3. Otworzyć zakładkę Wyniki i analizy. 4. Otworzyć zakładkę Raporty.

4 Wyniki wyrażone w procentach: 1.Obliczamy ( sprawdzamy na stronie OKE ) średni wynik procentowy i punktowy szkoły. 2.Zestawiamy wynik osiągnięty przez szkołę z wynikami województwa, okręgu i kraju ( najlepiej w formie tabeli ). 3.Obliczamy wynik procentowy i punktowy każdej klasy ( przedmioty obowiązkowe ) oraz z każdego przedmiotu dodatkowego bez podziału na klasy, jeśli liczba zdających jest mała. 4.Zestawiamy wyniki klas w formie tabeli: ilość uczniów zdających, średni wynik procentowy, średni wynik punktowy, stanina, najwyższy otrzymany wynik i najniższy oraz ilość uczniów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego.

5 Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wynik ó w osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedział ó w wynik ó w. Co to są staniny? Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

6

7 Wyniki wyrażone w staninach: 1.Sprawdzić, w której staninie mieści się wynik procentowy szkoły z danego przedmiotu i poziomu. 2.Skale staninowe są opracowywane każdego roku na stronie internetowej OKE http://www.oke.poznan.pl/cms,817,raporty.htm 3.Opisać wynik staninowy szkoły z danego przedmiotu na tle województwa, okręgu, kraju (strona CKE- raporty).

8 Wyniki w centylach

9

10 Współczynnik łatwości zadań: Współczynnik łatwości stosowany w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, czy osiągnięcia absolwenta są jego mocną czy słabą stroną. Takie samo pytanie zadajemy wobec klasy, szkoły, powiatu, województwa.... Współczynnik łatwości obliczamy, dzieląc uzyskany wynik absolwenta, klasy, szkoły... przez maksymalną liczbę punktów do uzyskania za zadanie, arkusz... http://www.oke.poznan.pl/cms,1585,wspolczynniki_latwosci.htm

11 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD): 1.Pokazuje tendencje rozwojowe szkół. 2.Zostaje opracowana i umieszczona na stronie OKE i LKO dla każdego rocznika ok. października. 3.http://www.oke.poznan.pl/cms,288,tendencje_rozwojowe_szkol.htmhttp://www.oke.poznan.pl/cms,288,tendencje_rozwojowe_szkol.htm 4.http://www.oke.poznan.pl/cms,1458,maturalne_wskazniki_ewd.htmhttp://www.oke.poznan.pl/cms,1458,maturalne_wskazniki_ewd.htm

12 Analiza i wnioski: 1.Powinny zawierać informacje o przyczynach niepowodzeń. 2.Powinny zawierać informacje o sukcesach. 3.Powinny zawierać wnioski do dalszej pracy.

13 Dziękujemy. Życzymy powodzenia i miłych wakacji Basia Sołtys i Dorotka Chwalisz ; napiwki mile widziane


Pobierz ppt "Analiza i dokumentacja. Co powinno się znaleźć w raporcie? 1.Wynik szkoły wyrażony w procentach, staninach i wkrótce również w centylach, z poziomu podstawowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google