Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z wyników egzaminu maturalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z wyników egzaminu maturalnego"— Zapis prezentacji:

1 Raport z wyników egzaminu maturalnego
Analiza i dokumentacja

2 Co powinno się znaleźć w raporcie?
Wynik szkoły wyrażony w procentach, staninach i wkrótce również w centylach, z poziomu podstawowego i rozszerzonego; Porównanie tych wyników z średnią województwa, okręgu i kraju dla wszystkich szkół i dla liceum ogólnokształcącego; Tabelka, w której ujęte zostanie to porównanie oraz wyniki poszczególnych klas z uwzględnieniem ilości zdających; Współczynniki łatwości zadań; Analiza wyników poszczególnych zadań pod kątem jak poradzili sobie uczniowie, by mieć świadomość tego, z jakimi umiejętnościami moi uczniowie sobie nie radzą (w późniejszym terminie należy uzupełnić o EWD); Wnioski do dalszej pracy- powinny dotyczyć nauczyciela - nie ucznia!!

3 Gdzie szukać informacji?
1. Na stronie internetowej OKE 2. Wejść w zakładkę egzamin maturalny. 3. Otworzyć zakładkę Wyniki i analizy. 4. Otworzyć zakładkę Raporty.

4 Wyniki wyrażone w procentach:
Obliczamy ( sprawdzamy na stronie OKE ) średni wynik procentowy i punktowy szkoły. Zestawiamy wynik osiągnięty przez szkołę z wynikami województwa, okręgu i kraju ( najlepiej w formie tabeli ). Obliczamy wynik procentowy i punktowy każdej klasy ( przedmioty obowiązkowe ) oraz z każdego przedmiotu dodatkowego bez podziału na klasy, jeśli liczba zdających jest mała. Zestawiamy wyniki klas w formie tabeli: ilość uczniów zdających, średni wynik procentowy, średni wynik punktowy, stanina, najwyższy otrzymany wynik i najniższy oraz ilość uczniów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego.

5 Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Co to są staniny? Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

6

7 Wyniki wyrażone w staninach:
Sprawdzić, w której staninie mieści się wynik procentowy szkoły z danego przedmiotu i poziomu. Skale staninowe są opracowywane każdego roku na stronie internetowej OKE Opisać wynik staninowy szkoły z danego przedmiotu na tle województwa, okręgu, kraju (strona CKE- raporty).

8 Wyniki w centylach

9

10 Współczynnik łatwości zadań:
Współczynnik łatwości stosowany w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, czy osiągnięcia absolwenta są jego mocną czy słabą stroną. Takie samo pytanie zadajemy wobec klasy, szkoły, powiatu, województwa ... . Współczynnik łatwości obliczamy, dzieląc uzyskany wynik absolwenta, klasy, szkoły ... przez maksymalną liczbę punktów do uzyskania za zadanie, arkusz ...

11 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD):
Pokazuje tendencje rozwojowe szkół. Zostaje opracowana i umieszczona na stronie OKE i LKO dla każdego rocznika ok. października.

12 Analiza i wnioski: Powinny zawierać informacje o przyczynach niepowodzeń. Powinny zawierać informacje o sukcesach. Powinny zawierać wnioski do dalszej pracy. 

13 Dziękujemy . Życzymy powodzenia i miłych wakacji  Basia Sołtys i Dorotka Chwalisz ; napiwki mile widziane


Pobierz ppt "Raport z wyników egzaminu maturalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google