Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RUCH DROGOWY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DLA UCZNIÓW CHCĄCYCH OTRZYMAĆ KARTĘ ROWEROWĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RUCH DROGOWY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DLA UCZNIÓW CHCĄCYCH OTRZYMAĆ KARTĘ ROWEROWĄ"— Zapis prezentacji:

1

2 RUCH DROGOWY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DLA UCZNIÓW CHCĄCYCH OTRZYMAĆ KARTĘ ROWEROWĄ

3 SPIS TREŚCI: Przepisy o ruchu pieszych Przechodzenie przez jezdnię Podstawowe manewry w ruchu drogowym: włączanie się do ruchu, omijanie, wymijanie, wyprzedzanie Zasady pierwszeństwa przejazdu Skrzyżowania Znaki drogowe: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, inne znaki uzupełniające Obowiązkowe wyposażenie roweru Test sprawdzający wiedzę o ruchu drogowym

4 PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza, pieszy może iść po jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi Pieszy, idący po poboczu lub jezdni ma obowiązek iść lewą stroną drogi Piesi powinni iść jeden za drugim; na drogach o małym ruchu i przy dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie W strefach zamieszkania, pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami Poza terenem zabudowanym po zmierzchu, dzieci do lat 15 powinny nosić elementy odblaskowe

5 Przechodząc przez jezdnię lub torowisko pieszy jest obowiązany zachować szczególną ostrożność Pieszy powinien korzystać przede wszystkim z przejść dla pieszych, na których ma pierwszeństwo przed pojazdami Przechodzenie w innych miejscach jest dozwolone tylko wtedy, gdy od przejścia dzieli nas odległość większa niż 100 metrów Pieszemu zabrania się: Wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem, także na przejściu dla pieszych Wychodzenia na drogę, gdy jest ograniczona widoczność (np. zza autobusu) Przechodzenia przez jezdnię jeśli są na niej zabezpieczenia: płotki, pasy zieleni, łańcuchy, barierki, itp. Wchodzenia na torowisko, gdy zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie Przebiegania przez jezdnię

6 PODSTAWOWE MANEWRY W RUCHU DROGOWYM WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU - to rozpoczęcie jazdy po zatrzymaniu się lub postoju nie wynikającym z warunków i przepisów drogowych: np. wyjeżdżanie z drogi polnej lub leśnej na drogę twardą, ruszanie z parkingu, pobocza, strefy zamieszkania lub drogi tylko dla rowerów OMIJANIE – to manewr podobny do wyprzedzania, ale wtedy omija się pojazd nie będący w ruchu lub jakąś przeszkodę na drodze. Przy omijaniu też należy zachować bezpieczny odstęp i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość

7 WYMIJANIE – to przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu jadącego w przeciwnym kierunku. Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu WYPRZEDZANIE – to przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w tym samym kierunku. Przed wyprzedzaniem kierujący jest obowiązany upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania, bez utrudniania ruchu. Nie wolno wyprzedzać przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym

8 ZASADY PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU Zbliżając się do skrzyżowania, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa przejazdu: A) wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z twojej prawej strony; B) skręcając w lewo - wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka, jadącym na wprost lub skręcającym w prawo; C) pojazdom szynowym, nawet gdy nadjeżdżają z twojej lewej strony.

9 Powyższe przepisy mają zastosowanie przede wszystkim na skrzyżowaniach dróg równorzędnych, tzn. takich, gdzie żadna z dróg nie jest ani drogą z pierwszeństwem, ani drogą podporządkowaną. Skrzyżowania takie albo są oznakowane następującym znakiem albo też nie posiadają żadnego oznakowania.

10 Na skrzyżowaniach dróg podporządkowanych oznakowanych znakami z drogami z pierwszeństwem oznakowanymi znakami zawsze przynajmniej dwie drogi spotykające się na skrzyżowaniu, są równorzędne względem siebie.

11 Jeśli znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, to stosujesz się do zasady pierwszeństwa z prawej strony wobec innych pojazdów znajdujących się na tej drodze. Zwróć uwagę też na to, czy z drogi podporządkowanej nie nadjeżdża pojazd uprzywilejowany albo ktoś nie chce wymusić pierwszeństwa przejazdu. Jeśli znajdujesz się na drodze podporządkowanej, to musisz udzielić pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym drogą z pierwszeństwem (z lewej i prawej strony), a potem swoje zachowanie wobec innych pojazdów podporządkować zasadzie pierwszeństwa z prawej strony. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym (rondo) uzależnione jest od jego oznakowania. Jeśli przed rondem znajdują się wyłącznie znaki to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg równorzędnych

12 SKRZYŻOWANIA Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem B - skręcający w lewo, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A nadjeżdżającemu z przeciwka, jadącemu na wprost.

13 Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście C, ponieważ obaj znajdują się na drogach równorzędnych względem siebie (zasada pierwszeństwa z prawej strony). Pojazd szynowy B, znajdujący się na drodze podporządkowanej ustępuje pierwszeństwa obu rowerzystom. SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ PODPORZĄDKOWANĄ Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście B, przejeżdża natomiast przed rowerzystą C, który skręcając w lewo - zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony - musi mu ustąpić pierwszeństwa

14 SKRZYŻOWANIA Z RUCHEM OKRĘŻNYM Kierujący pojazdem A ma pierwszeństwo przed pojazdem B, ale sam ustępuje pierwszeństwa tramwajowi (pojazd C) Kierujący pojazdem A znajduje się na drodze podporządkowanej, ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B, który już znajduje się na rondzie

15 ZNAKI DROGOWE ZNAKI OSTRZEGAWCZE A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo A-3 Dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w prawo) A-4 Dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w lewo A-5 Skrzyżowanie dróg A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu A-8 Skrzyżowanie z ruchem okrężnym A-9 Przejazd kolejowy z zaporami A-10 Przejazd kolejowy bez zapór A-11 Nierówna droga A-11a Próg zwalniający A-12a Zwężenie jezdni-dwustronne A-12b Zwężenie jezdni-prawostronne

16 ZNAKI OSTRZEGAWCZE A-12c Zwężenie jezdni- lewostronne A-13 Ruchomy most A-14 Roboty na drodze A-15 Śliska jezdnia A-16 Przejście dla pieszych A-17 Dzieci A-18a Uwaga zwierzęta gospodarskie A-18b Uwaga zwierzęta leśne A-19 Boczny wiatr A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym A-21 Tramwaj A-22 Niebezpieczny zjazd A-23 Stromy podjazd A-24 Rowerzyści A-25 Spadające odłamki skalne A-26 Lotnisko A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki A-28 Sypki żwir A-29 Sygnały świetlne A-30 Inne niebezpieczeństwo A-31 Nieutwardzone pobocze A-32 Oszroniona jezdnia A-33 Zator drogowy A-34 Wypadek

17 ZNAKI ZAKAZU B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach B-2 Zakaz wjazdu B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-3a Zakaz wjazdu autobusów B-4 Zakaz wjazdu motocykli B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych B-6 Zakaz wyprzedzania B-7 Stop B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych B-9 Zakaz wjazdu rowerów B-10 Zakaz wjazdu motorowerów B-11 Zakaz skrętu w lewo B-12 Zakaz skrętu w prawo B-13 Zakaz zawracania B-13a Koniec zakazu zawracania B-14 Zakaz postoju B-15 Zakaz zatrzymywania się B-16 Ograniczenie prędkości B-17 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka B-18 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych B-19 Koniec zakazów

18 ZNAKI NAKAZU C-1 Nakaz jazdy w prawo ( przed znakiem) C-2 Nakaz jazdy w prawo ( za znakiem) C-3 Nakaz jazdy w lewo ( przed znakiem) C-4 Nakaz jazdy w lewo ( za znakiem) C-5 Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku lub początek drogi jednokierunkowej C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku C-11 Nakaz jazdy z lewej lub prawej strony znaku C-12 Ruch okrężny C-13 Droga dla rowerów C-13a Koniec drogi dla rowerów C-14 Prędkość minimalna C-15 Koniec prędkości minimalnej C-16 Droga dla pieszych C-16a Koniec drogi dla pieszych

19 ZNAKI INFORMACYJNE D-1 Droga z pierwszeństwem przejazdu D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem D-3 Droga jednokierunkowa D-4 Droga bez przejazdu D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi D-6 Przejście dla pieszych D-7 Droga ekspresowa D-8 Koniec drogi ekspresowej D-9 Autostrada D-10 Koniec autostrady D-11 Tunel D-12 Telefon D-13 Szpital D-14 Punkt opatrunkowy D-15 Stacja paliw D-16 Kawiarnia D-17 Restauracja D-18 Pole biwakowe D-19 Przejście podziemne dla pieszych D-20 Schody ruchome w dół D-21 Parking D-22 Strefa zamieszkania D-23 Koniec strefy zamieszkania D-24 Obszar zabudowany

20 INNE ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI E-1 Tablica przeddrogowskazowa E-2 Drogowskaz umieszczony obok jezdni E-3 Dzielnica (osiedle) E-4 Drogowskaz do miejscowości E-5 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego T-2 Tabliczka wskazująca długość drogi, na której występuje niebezpieczeństwo T-3 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów T-4 Tabliczka oznaczająca koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo T-5 Tabliczka podająca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu

21 ZNAKI DROGOWE POZIOME P-1 Strzałka skierowana na wprost P-2 Strzałka kierunkowa do skręcania P-3 Linia bezwzględnego zatrzymania – stop P- 4 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów P-5 Trójkąt podporządkowania P-6 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów P-7 Rower P-8 Przejazd dla rowerów Krzyż św. Andrzeja Krzyż św. Andrzeja Szlak rowerowy Szlak rowerowy Tablica szlaku rowerowego przed przejazdem przed przejazdem krajowy międzynarodowy kolejowym jednotorowym wielotorowym DODATKOWE ZNAKI KOLEJOWE I SZLAKÓW ROWEROWYCH

22 OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU Rower musi być wyposażony: a) z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej b) z tyłu - w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt c) przynajmniej w jeden skutecznie działający hamulec d) dzwonek lub inny jednotonny sygnał ostrzegawczy ZAPAMIĘTAJ Kierując rowerem nie wolno: - Jechać po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych, np. po chodniku - Jechać obok innego uczestnika ruchu na jezdni np. obok innego rowerzysty - Jechać po autostradzie lub drodze dla pojazdów samochodowych - Jechać bez trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką i trzymania nóg na pedałach - Czepiać się innych pojazdów

23 TEST WIADOMOŚCI O RUCHU DROGOWYM Sprawdź swoje wiadomości o ruchu drogowym rozwiązując następujący test. Jeśli popełnisz nie więcej niż 3 błędy – masz szansę na egzaminie na Kartę rowerową! 1. Włączaniem się do ruchu nazywamy wyjazd: a) z drogi podporządkowanej na drogę główną b) z drogi gruntowej na drogę twardą c) z drogi o mniejszym ruchu, na drogę, gdzie ruch jest większy 2. Omijanie to: a) przejeżdżanie obok pojazdu stojącego po prawej stronie drogi b) mijanie pojazdu jadącego z przeciwka c) wybranie innej, krótszej drogi 3. Zbliżając się do przejścia dla pieszych kierujący pojazdem obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszemu: a) jeżeli ten sygnalizuje podniesieniem ręki zamiar przechodzenia przez jezdnię b) tylko wtedy, gdy jest to grupa pieszych złożona z co najmniej 3 osób c) znajdującemu się na przejściu 4. Sygnałem świetlnym zobowiązującym kierującego pojazdem do przygotowania się do jazdy, jest sygnał: a) żółty b) żółty i czerwony wyświetlane razem c) żółty i zielony wyświetlane razem

24 5. Jednym z elementów obowiązkowego wyposażenia roweru jest: a) pompka b) kierownica c) dzwonek 6. Aby bezpiecznie wyminąć innego uczestnika ruchu drogowego należy: a) jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni b) jechać jak najbliżej osi jezdni c) zjechać na pobocze 7. Sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu obowiązuje: a) tylko kierujących pojazdami silnikowymi b) wszystkich uczestników ruchu c) rowerzystów poruszających się po drogach utwardzonych 8. Kierujący pojazdem skręcając w drogę poprzeczną powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnię: a) tylko, gdy skręca w lewo b) tylko, gdy skręca w prawo c) w każdym przypadku

25 9. Zabrania się wyprzedzania: a) na jezdniach o małej szerokości b) w tunelach c) na drodze o wielu pasach ruchu 10. Przechodzić przez jezdnię można : a) tylko na wyznaczonych przejściach dla pieszych b) tylko tam, gdzie jest sygnalizacja świetlna c) także poza przejściami dla pieszych, jeśli są dalej niż 100m, zachowując szczególną ostrożność O czym mówią te znaki? Z – 1 Z – 2 Z – 3 Z – 4 Z – 5 Z – 6 Z – 7 Z – 8 Z– 9 Jaka będzie kolejność przejazdu na tych skrzyżowaniach?


Pobierz ppt "RUCH DROGOWY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DLA UCZNIÓW CHCĄCYCH OTRZYMAĆ KARTĘ ROWEROWĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google