Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inauguracja projektu w Powiecie Prudnickim Prudnik, 12 września 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inauguracja projektu w Powiecie Prudnickim Prudnik, 12 września 2008"— Zapis prezentacji:

1 Inauguracja projektu w Powiecie Prudnickim Prudnik, 12 września 2008
Projekt finansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Świadomi i Bezpieczni Inauguracja projektu w Powiecie Prudnickim Prudnik, 12 września 2008

2 Inauguracja projektu „Świadomi i Bezpieczni”
Dnia 12 września 2008r. w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku odbyła się inauguracja wdrażanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku projektu „Świadomi i Bezpieczni” finansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

3 Inauguracja projektu „Świadomi i Bezpieczni”
Wśród gości obecni byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w osobach: nadkom. Piotr Boba z Wydziału Ruchu Drogowego, asp. sztab. Tadeusz Gawron i podkom. Iwona Żurawska z Wydziału Prewencji. Edward Ambicki – Kierownik Koordynator Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Stanisław Potoniec – Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, nadkom. Krzysztof Mróz – Komendant Powiatowy Policji w Prudniku, st. kpt. Tomasz Protaś – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, kom. Piotr Kulczyk – Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego oraz asp. sztab. Adam Dutko – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

4 Inauguracja projektu „Świadomi i Bezpieczni”
Władze Powiatu Prudnickiego reprezentowali: Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki, Józef Skiba – Wicestarosta.

5 Inauguracja projektu „Świadomi i Bezpieczni”
Po wystąpieniu Starosty i zaproszonych gości uroczyście wręczono dyrektorom szkół ponad-gimnazjalnych apteczki pierwszej pomocy w ilości 21 sztuk o wartości 5,959,46zł.

6 Inauguracja projektu razem bezpieczniej
Szkoły otrzymały apteczki do sali gimnastycznej, do pracowni specjalistycznej, apteczkę przemysłową i plecakową przeznaczoną na wycieczki.

7 Inauguracja projektu „Świadomi i Bezpieczni”
Ponadto w ramach projektu zakupiono fantom typu BRAD ze wskaźnikiem diodowym informującym o poprawności wykonywanych czynności, którego wartość wynosi 2750zł. Fantom posłuży do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez uczniów szkół ponad-gimnazjalnych oraz doskonalenie tych umiejętności przez strażaków i policjantów. Ponadto każda szkoła otrzymała plakaty informujące o projekcie „Świadomi i Bezpieczni”.

8 Pokaz ratownictwa drogowego
Po części oficjalnej Starosta zaprosił wszystkich zebranych na pokaz ratownictwa drogowego, który odbył się na placu przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. Pokaz został przygotowany przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Falck Medycynę w Prudniku, Harcerski Klub Ratowniczy RESCUE.

9 Wypadek drogowy. W czasie powrotu z dyskoteki samochód, którym podróżowała grupa młodzieży zderzył się z innym pojazdem. Ranni zostali także piesi idący w tym czasie wzdłuż jezdni…

10 Reakcja przypadkowych świadków zdarzenia
Grupa młodych osób, które były przypadkowymi świadkami zdarzenia udaje się w kierunku miejsca wypadku

11 Rozpoznanie i zabezpieczenie
Ratownicy szybko orientują się w tym, którzy poszkodowani potrzebują natychmiastowej pomocy. Zanim przystąpią do czynności ratujących życie dla własnego bezpieczeństwa zakładają rękawiczki ochronne…

12 Zabezpieczenie ratownika
Ratownicy ubierają kamizelki odblaskowe znajdujące się w pojazdach, które uległy wypadkowi. Dzięki temu będą lepiej widoczni dla innych kierowców przejeżdżających w pobliżu miejsca zdarzenia…

13 Powiadomienie służb ratowniczych
Świadek zdarzenia powiadamia służby ratownicze. Przekazuje informacje o rodzaju wypadku, jego miejscu, ilości poszkodowanych, ich stanie zdrowia, udzielonej pomocy medycznej oraz przedstawia się.

14 Ewakuacja z miejsca wypadku
Poszkodowani, którzy mogą o własnych siłach usunąć się z jezdni odprowadzani są do punktu ewakuacyjnego. Pomoc udzielana jest w pierwszej kolejności najbardziej poszkodowanym…

15 Podejmowanie czynności
Poszkodowanym udzielana jest pierwsza pomoc…

16 Przekazanie informacji
Osoba, która zawiadomiła służby ratunkowe oczekuje na ich przybycie w widocznym miejscu. Informuje o wypadku i stanie poszkodowanych.

17 Tworzenie punktu ewakuacyjnego
Ratownicy w jednym miejscu gromadzą osoby, które będą mogły być odtransportowane do szpitala. Udzielają wsparcia psychicznego, uspokajają…

18 Strażacy przejmują akcję
Profesjonalne służby po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępują świadków, którzy jako pierwsi udzielili pomocy.

19 Zabezpieczenie miejsca wypadku
Strażacy niezwłocznie po przybyciu na miejsce zdarzenia odpowiednio zabezpieczają je, by inni uczestnicy ruchu przejeżdżając w pobliżu zachowali szczególną ostrożność…

20 Zabezpieczenie miejsca wypadku
Strażacy podając pianę gaśniczą pod uszkodzone pojazdy zabezpieczają przed tym, by przypadkowy wyciek paliwa nie doprowadził do wybuchu lub pożaru…

21 Unieruchomienie pojazdu
Przed wyciągnięciem rannych uszkodzony pojazd jest stabilizowany, by nie doszło do jego niekontrolowanego przemieszczenia…

22 Wybijanie szyby czołowej
W trakcie wybijania szyby, w samochodzie znajduje się jeden z strażaków, który kontroluje sytuację wewnątrz, a także uspokaja poszkodowanych…

23 Zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
Po przybyciu na miejsce Policja zabezpiecza miejsce wypadku drogowego,

24 Odizolowanie osób postronnych
Policja odizolowuje gapiów i osoby postronne od miejsca wypadku…

25 Odcinanie dachu samochodu
Odcięcie dachu samochodu umożliwi wyciągniecie poszkodowanych z pojazdu oraz ułatwi pracę ratownikom...

26 Ewakuacja ofiar Strażacy ewakuują poszkodowanych w wypadku w bezpieczne miejsce…

27 Ewakuacja ofiar Poszkodowani wyciągani są w pojazdów przy użyciu specjalnej deski ratowniczej…

28 Ewakuacja ofiar Strażacy ewakuują poszkodowanych w wypadku w bezpieczne miejsce…

29 Przekazanie poszkodowanych
Poszkodowani są przekazywani służbom medycznym

30 Resuscytacja Służby medyczne wykonują resuscytację krążeniowo-oddechową

31 Resuscytacja Służby medyczne wykonują resuscytację krążeniowo-oddechową

32 Działanie ratownicze Pogotowia Ratunkowego
Po przybyciu na miejsce służby medyczne udzielają pomoc oraz transportują poszkodowanych do szpitala.

33 Łagodzenie negatywnych emocji
Dziecko otrzymało od Policji maskotkę „Policuś” w celu odwrócenia uwagi od zdarzenia.

34 Ustalenie przyczyn wypadku
Policja ustala przyczyny wypadku…

35 Zabezpieczenie materiału dowodowego
Materiał, który może przyczynić się do ustalenia przyczyn wypadku jest zabezpieczany…

36 Zbieranie informacji Podczas rozmowy z poszkodowanymi służby ratunkowe starają się uzyskać jak najwięcej informacji o zdarzeniu…

37 Stanisław Stadnicki www.rb.powiatprudnicki.pl Autor prezentacji
Fotografie Paweł Hoffmann Współpraca Bogumiła Myszyńska Starostwo Powiatowe Prudnik sierż. sztab. Klaudia Fijołek Powiatowa Komenda Policji w Prudniku st. kpt. Wojciech Semeniuk Państwowa Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Prudniku Paweł Hoffmann oraz grupa młodzieży z Harcerskiego Klubu Ratowniczego RESCUE. Nasza strona WWW


Pobierz ppt "Inauguracja projektu w Powiecie Prudnickim Prudnik, 12 września 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google