Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo Zucha Obietnica jako instrument metodyczny w pracy z zuchami Opracowanie: phm. Dagmara Kiryluk HR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo Zucha Obietnica jako instrument metodyczny w pracy z zuchami Opracowanie: phm. Dagmara Kiryluk HR."— Zapis prezentacji:

1 Prawo Zucha Obietnica jako instrument metodyczny w pracy z zuchami Opracowanie: phm. Dagmara Kiryluk HR

2 narzędziem do kształtowania młodego charakteru wytycza kierunek wychowania zuchów stanowi kodeks postępowania jest życiowym drogowskazem motywacją do nieustannego dążenia do osiągnięcia ideału Jest kompasem zuchmistrza – kapitana okrętu, który dowozi młodych ludzi do celu - dobrze ukształtowanych wprowadza w dorosłość. Czym jest Prawo Zucha? Kapitan oddaje społeczeństwu człowieka, który radzi sobie w rodzinie, społeczności lokalnej, jest wszechstronnie rozwinięty duchowo, intelektualnie, społecznie i fizycznie.

3 Zuch wśród swoich rówieśników, tak, jak oni - starszych słucha. Ale mówi im: Kochani Ja mam swoje Prawo Zucha. Za to wszystko drużynowy zuchom gwiazdkę wręczyć może, a w przyszłości niedalekiej zuch harcerski sznur założy. Zuch choć jeszcze jest nieduży kocha Polskę - w sercu nosi, dla niej uczy się - jej służy, jak punkt pierwszy Prawa głosi. Drugi punkt jest równie ważny. Zuch jest dzielny - śmiało kroczy, jest roztropny i rozważny trudom patrzy prosto w oczy. Zuch nie łamie swego słowa i nie skłamie - jasna sprawa, prawdę kocha jego mowa – to już trzeci jest punkt Prawa O porządek dba w swych książkach, co dzień rano łóżko ściele, pamięta o obowiązkach – choćby miał ich wiele. Koleżeński jest w zabawie, starszym służy wdzięcznym ruchem, jest pomocny w każdej sprawie, wszystkim dobrze jest z tym zuchem. Wiedzę zdobyć -w tym jest pierwszy, czy nauka, czy zabawa, stara się być coraz lepszy – to ostatni z punktów Prawa.

4 Zuch kocha Boga i Polskę umieć kochać akceptować siebie, świat, swoje otoczenie szanować osobowość, odmienność, godność i wolność drugiego człowieka Jeden z trudniejszych punktów Prawa! Bóg i Ojczyzna to najważniejsze rzeczy, na których opiera się całe harcerstwo Jeśli nie postrzega harcerstwa jako służby, poświęcania się dla innych, to jego harcerska przygoda jest pozbawiona sensu. zuch ma: zuch nie myśli tylko o sobie, żyje także dla innych zuch zna i szanuje tradycję, kultywuje wartości

5 Kocha Boga szanuje zasady moralne, poczucie dobra, piękna, dar miłości nie obce są słowa: prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, przyjaźń i braterstwo, wiara i nadzieja jest prawy, uczciwy, pracowity, obowiązkowy postępuje zgodnie ze swoim sumieniem nie ważne jest wyznanie umie rozgraniczyć dobro i zło. Kocha Polskę buduje poczucie więzi i wspólnoty z rodziną, kolegami ze szkoły, wsią, osiedlem, miastem, mieszkańcami Polski budzi się w młodym człowieku duch patriotyzmu uczy się być obywatelem, poznaje prawa i powinności obywatelskie oraz zasady demokracji dąży do bycia człowiekiem wartościowym: mądrym i silnym, zdrowym, wrażliwym na krzywdę drugiego człowieka, dbającym o środowisko naturalne, szanującym tradycje, prawo i praworządność Aby kochać coś abstrakcyjnego, trzeba to najpierw poznać Bycie Polakiem napawa go dumą! jeśli zuchy będą dobrze zachowywały się w stosunku do siebie nawzajem - to dobry krok do osiągnięcia celu.

6 Zuch jest dzielny Na początku będzie to odwaga fizyczna Dzielność jest synonimem słowa zuch Dzielność: oznacza siłę zewnętrzną i wewnętrzną dziecka kojarzy się z czymś trudnym, wymagającym wysiłku, bohaterstwa odznacza się odwagą jest zaradny i wytrzymały jest sprawny fizycznie, zręczny, odporny, prawy umie przyznać się do złych postępków nie boi się odpowiedzialności można na niego zawsze liczyć nie jest tchórzem Swoim zachowaniem oddziałuje na innych, motywuje do: pracy nad sobą, pokonywania strachu, dyscypliny i opanowania Należy określić, co znaczy dzisiaj być dzielnym i gdzie tej dzielności szukać. Później osoba, która potrafi: wyrzec się czegoś, co sprawi przyjemność innym pokonać swoje przywary i przyznać się do złego postępku

7 Zuch mówi prawdę nie musi i nie chce kłamać i nie kłamie kłamstwo obciąża, zasmuca, niepokoi brzydzi się kłamstwem nie wprowadza nikogo w błąd nie mówi niczego, co jest niezgodne z rzeczywistością i sumieniem dotrzymuje danego słowa jest odpowiedzialny za swoje słowa zasługuje na zaufanie Zuch prawdomówny przyznaje się do swoich błędów i przewinień. O wartości człowieka nie stanowi pochodzenie i nie należy się wstydzić swojej wiary, narodowości i niezamożnej rodziny. Zuch powinien być prawdomówny najpierw w stosunku do samego siebie

8 Zuch pamięta o swoich obowiązkach czyni dobro z każdego obowiązku się wywiąże i robi to codziennie wykonywanie obowiązków cieszy rodziców, nauczycieli, kolegów daje przyjemność, radość jest słowny, punktualny, posłuszny i karny wie, że wszystko ma swoje miejsce i swój czas dba o zdrowie stara się być rzetelny we wszystkim, co robi. Ma obowiązki wobec Boga, rodziny, kolegów, szerszej społeczności: pomaga rodzicom potrafi utrzymać porządek jest obowiązkowy w nauce opiekuje się roślinami w domu nie niszczy roślin w parku i w lesie dba o zwierzęta

9 Wszystkim z zuchem jest dobrze Na początku będzie to rozumiane: nie robię nikomu krzywdy, więc jestem dobry. Dopiero później będzie brakować dobrych uczynków. Kto nie potrafi kochać siebie, innych ludzi, zwierząt, dbać o rzeczy - żyje w osamotnieniu. ma poczucie własnej wartości ma pozytywny stosunek do świata niesie chętną pomoc potrafi być czuły, opiekuńczy dla młodszego rodzeństwa potrafi być sprawiedliwy i pogodny wzbudza sympatię spełnia dobre uczynki jest dzielny i wywiązuje się z obowiązków nie przeszkadza innym nie potępia nikogo nie sprawia przykrości innym nie narzeka i jest uśmiechnięty Nie tylko ludziom jest z nim dobrze, ale również zwierzętom, roślinom i rzeczom.

10 Zuch stara się być coraz lepszym ciągłe pnie się wzwyż szuka prawdy o świecie, życiu i o sobie samym znajduje sens życia systematycznie się uczy i zdobywa nową wiedzę i umiejętności samodoskonali się i rozwija Powinien zmieniać się na lepsze we wszystkich dziedzinach życia. Robi to każdego dnia! Jest podporządkowany wartościom zapisanym w Prawie i Obietnicy Zucha

11 Jak wprowadzać Prawo Zucha Kolejność wprowadzania punktów Prawa: - Zuch mówi prawdę - Zuch pamięta o swoich obowiązkach - Wszystkim z zuchem jest dobrze - Zuch jest dzielny - Zucha kocha Boga i Polskę - Zuch stara się być coraz lepszy Zbiórka powinna zawierać w sobie elementy dobrej zbiórki. Dziecinne rozbrykanie można tak zorganizować aby było związany z poznawanym punktem Prawa Zucha. Zuchy nie uczą się punktów Prawa na pamięć! Zuch najpierw wykonuje (doświadczenia zdobywa w pożytecznych pracach i umiejętnościach oraz grach i ćwiczeniach) potem analizuje (zuchy oceniają siebie i otoczenie w teatrzyku, gawędzie, obrzędach, Kręgu Rady dowiaduje się, że to jest konkretny punkt Prawa Zucha. - powinny poznać Prawo Zucha dopiero wtedy, kiedy zaaklimatyzują się w gromadzie - zbiórki pierwszego miesiąca - sposób realizacji powinien być dostosowany do wieku i stażu zuchów - dobra zabawa - logiczność w realizacji (jedno wynika z drugiego, nic sobie nie zaprzecza) - powaga Najpierw doświadczenie, zrozumienie a potem nauka Zapamiętywanie Prawa Zucha musi odbywać się na zasadzie świadomego dopasowywania sytuacji do poznanych punktów.

12 Obiecuję być dobrym Zuchem zawsze przestrzegać Prawa Zucha Najważniejsze słowa, które zuch wypowiada dobrowolnie Rotę Obietnicy powtarza się: przy przyznawaniu Znaczka przy zdobywaniu kolejnych gwiazdek Zuch ma pamięć specyficzną i zdarza mu się zapomnieć o tym, co obiecał. Powtarzanie Obietnicy umacnia postanowienie i utrwala je. Wyraża również postęp, krok naprzód w wychowaniu zucha. Pogłębia się wola dziecka do doskonalenia się. Zuch przed własnym sumieniem odpowiada za przestrzeganie złożonej Obietnicy. Woli jej dotrzymania zuch ma dowodzić swoim zachowaniem, nauką, zabawą, pracą. Może służyć ideałom, bronić ich, dawać świadectwo swoim postępowaniem.

13 Bieg na Znaczek sześć punktów trasę mogą wyznaczać światełka, wstążkach itp. na punktach stoją byłe zuchy (najlepszy wariant) Odpytywanie - wykonanie zadań, wybór dobrych odpowiedzi na pytania, rozmowa Stare zuchy jako dobre duchy dla zdobywających Znaczek (wersja nocna lub po ciemku) To rodzaj próby, w których każde dziecko ma szansę pokazania, że w pełni zasługuje na miano zucha. Nie jest to typowy bieg harcerski Gra Zbiórka - kominek za pomocą form pracy zuchowej i starych zuchów przypominamy kolejne punkty Prawa i obrzędowości Gromady. Należy pamiętać o ciekawej formie punktowania! Dopuszczony zuch do próby zawsze na końcu składa Obietnicę!

14 Obrzęd Obietnicy obecności ważnych symboli Gromady powinien być jeden z żywiołów (ogień lub woda) Znaczek Zucha (przed przypięciem może być ogrzany ogniem z ogniska) zaprosić na uroczystość rodziców i nauczycieli zuchów zuchy składają Obietnicę pojedynczo Znaczek przypina zawsze drużynowy potwierdzenie złożonej Obietnicy pierwsza ważna uroczystość w harcerskim życiu dziecka niezapomniane przeżycie bardzo podniosła chwila o znaczeniu wychowawczym ma uroczysty charakter, niepowtarzalny klimat O czym należy pamiętać? Powinien to być obrzęd indywidualny dla każdej Gromady!

15 K O N I E C Udanego wprowadzania Prawa Zucha i niezapomnianych Obietnic


Pobierz ppt "Prawo Zucha Obietnica jako instrument metodyczny w pracy z zuchami Opracowanie: phm. Dagmara Kiryluk HR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google