Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka w szkole podstawowej Joanna Zubrzycka kl. VI c Data: 31.01.2008r. MENU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka w szkole podstawowej Joanna Zubrzycka kl. VI c Data: 31.01.2008r. MENU."— Zapis prezentacji:

1 Informatyka w szkole podstawowej Joanna Zubrzycka kl. VI c Data: 31.01.2008r. MENU

2 Spis treści: Podstawowe pojęcia Podstawowe pojęcia prawne Jednostki w informatyce Skróty Quiz Bibliografia

3 Pojęcia podstawowe w informatyce Hardware Hardware Software Rom Ram Freeware Shareware Wirus komputerowyWirus komputerowy Demo WWW Awatar E-mail Netykieta Forum Akronimy

4 Hardware -materialna część komputera. Hardwerem jest: procesor pamięć komputerowa twardy dysk monitor klawiatura mysz dołączony do komputera sprzęt audio-wizualny drukarka skaner modem

5 Podstawowe pojęcia prawne Licencja Piractwo komputerowe Prawa autorskie Prawo własności intelektualnej

6 Software Oprogramowanie to całość informacji w postaci zestawu instrukcji. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie to dział Informatyki.

7 Rom Pamięć stała - pamięć, której zawartość w czasie normalnej pracy komputera może być tylko odczytywana. Oznaczana od ang. skrótem (read only memory) pamięć tylko do odczytu.

8 Ram Pamięć operacyjna (RAM) - pamięć komputera, w której zapisany jest wykonywany program oraz jego dane; procesor pobiera z niej realizowane rozkazy i ich argumenty, a także zapisuje wyniki. Jest niezbędna do pracy komputera. Oznacza się ją najczęściej skrótem RAM pamięć o dostępie swobodnym, której jest podstawowym rodzajem. Są zawsze mikroprocesorami; najważniejszymi parametrami p. jest liczba obsługiwanych rozkazów, częstotliwość taktowania, długość słowa danych (najczęściej 8, 16, 32, 64 lub 128 bitów) i czas trwania cyklu (wykonania jednego najprostszego rozkazu). Oznaczana od ang. skrótem (random access memory) pamięć o dostępie swobodnym.

9 Freeware to licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Termin freeware bywa również używany jako synonim oprogramowania objętego tą licencją. Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np. część freeware jest całkowicie darmowa, a część darmowa jedynie do użytku domowego).

10 Shareware to rodzaj płatnego programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez opłat do sprawdzenia przez użytkowników. Po okresie próbnym (najczęściej po miesiącu) za taki program trzeba płacić. Czasami producent oprogramowania wydaje jedną wersję na licencji shareware, a drugą (zazwyczaj z ograniczeniami, np. z blokadą dostępu do niektórych funkcji) na licencji freeware.

11 Wirus komputerowy Wirus komputerowy to program napisany przez człowieka, mający za zadanie powielanie samego siebie i zarażanie jak największej liczby dysków, programów plików, a także wykonywanie pewnych zadań, takich jak zmiana zawartości plików, wyświetlanie dziwnych komunikatów, niszczenie plików.

12 Demo - twórczość np: muzyczna, plastyczna (grafika komputerowa), filmowa, programistyczna; zapisana i udostępniana jako demonstracja możliwości twórców (często w celach promocyjnych - wyjątek demoscena).

13 WWW (Word Wide Web) Jest to zbiór (umieszczonych na różnych komputerach) stworzonych najczęściej za pomocą języka HTML i odnoszących się do siebie nawzajem stron internetowych. Światowa pajęczyna stron.

14 Awatar to Wirtualna postać reprezentująca prawdziwą osobę.

15 E-mail to podstawowa usługa sieciowa umożliwiająca wysyłanie i odbieranie listów internetowych

16 Netykieta Etyka sieciowa. Kodeks dobrych obyczajów i zbiór grzecznościowych zasad postępowania sieci Internet.

17 Forum to miejsce w Internecie gdzie można wyrazić swoją opinię.

18 Akronimy -skrót utworzony z pierwszych liter często używanego wyrażenia bądź zdania np.: BBL - Be Back Later - Wracam później AKA - Also Know As - Znane także jako

19 Jednostki w informatyce Bit – najmniejsza jednostka w informatyce przyjmująca dwie wartości 0 lub 1, najmniejsza nie podzielna jednostka Bajt – 8 bitów Kilo bajt – 1024 bajtów Mega bajt – 1024 kilo bajtów Giga bajt – 1024 mega bajtów Tera bajt – 1024 giga bajtów

20 Licencja dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu jako dobra, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może (i często to robi) wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu. Wyróżnia się licencje: pełną, wyłączną, niewyłączną, otwartą, przymusową oraz sublicencje.

21 Piractwo komputerowe potoczne, negatywnie nacechowane emocjonalnie, określenie działalności polegającej na łamaniu praw autorskich poprzez nielegalne kopiowanie i posługiwanie się programami komputerowymi bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat.

22 Prawa autorskie często w Polsce terminem tym określa się zarówno ogół praw przysługujących autorowi dzieła, jak i szczególną ich część - przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) wyróżnia: autorskie prawa osobiste autorskie prawa majątkowe

23 Prawo własności intelektualnej Prawo na dobrach niematerialnych lub mniej ściśle - Prawo autorskie i wynalazcze) jest to: dział prawa cywilnego, w którym zawarta została regulacja prawna dotycząca dóbr niematerialnych (intelektualnych) lub regulacja dotycząca własności przemysłowej.

24 Skróty |Ctrl + A| - Zaznacz |Ctrl + C| - Kopiuj |Ctrl + P| - Drukuj |Ctrl + V| - Wklej |Ctrl + Q| - Zakończ |Ctrl + X| - Wytnij |Ctrl + Y| - Powtórz czynność |Ctrl + Z| - Cofnij czynność

25 Quiz Dzięki temu quizowi możesz sprawdzić czego się nauczyłeś i co dobrze zapamiętałeś. Będą pytania, na które będziesz musiał dobrze odpowiedzieć. Gdy ci się uda przejdziesz do następnego pytania, jeśli odpowiesz błędnie wrócisz do poprzedniego. Rozpocznij quiz Menu

26 Pytanie 1 Co jest hardwarem? a) Awatar Awatar b) Monitor Monitor c) E-mail E-mail

27 Pytanie 2 Co oznacz pojęcie Ram? Co oznacz pojęcie Ram? Jest to: a) Pamięć operacyjna Pamięć operacyjna Pamięć operacyjna b) Pamięć stała Pamięć stała Pamięć stała c) Oprogramowanie Oprogramowanie

28 Pytanie 3 Co oznacz skrót |Ctrl + X|? a) Zaznacz Zaznacz b) Kopiuj Kopiuj c) Wytnij Wytnij

29 Pytanie 4 Która jednostka jest najmniejsza? a) Terabajt Terabajt b) Bit Bit c) Bajt Bajt

30 Pytanie 5 Od czego tworzy się akronimy Od: a) Pierwszej litery wyrazu lub zdań Pierwszej litery wyrazu lub zdań Pierwszej litery wyrazu lub zdań b) Ostatniej litery wyrazu Ostatniej litery wyrazu Ostatniej litery wyrazu c) Od ostatniego wyrazu w zdaniu Od ostatniego wyrazu w zdaniu Od ostatniego wyrazu w zdaniu

31 Pytanie 6 Czym jest awatar? a) Zdjęciem człowieka Zdjęciem człowieka Zdjęciem człowieka b) Postacią całkowicie wymyśloną Postacią całkowicie wymyśloną Postacią całkowicie wymyśloną c) Wirtualną postacią ukazującą prawdziwego człowieka Wirtualną postacią ukazującą prawdziwego człowieka Wirtualną postacią ukazującą prawdziwego człowieka

32 Pytanie 7 Czym jest software? a) Dyskiem twardym Dyskiem twardym Dyskiem twardym b) Oprogramowaniem Oprogramowaniem c) Licencją Licencją

33 Pytanie 8 Do czego służy e-mail? Do: a) Odbierania telefonów Odbierania telefonów Odbierania telefonów b) Wysyłania i odbierani korespondencji internetowej Wysyłania i odbierani korespondencji internetowej Wysyłania i odbierani korespondencji internetowej c) Pisanie i liczenia Pisanie i liczenia Pisanie i liczenia

34 Pytanie 9 Czym różni się pojęcie RAM od ROM? a) RAM zawiera więcej miejsca RAM zawiera więcej miejsca RAM zawiera więcej miejsca b) RAM jest pamięcią operacyjną, a ROM stałą RAM jest pamięcią operacyjną, a ROM stałą RAM jest pamięcią operacyjną, a ROM stałą c) Niczym Niczym

35 Pytanie 10 Licencja to: a) Zwykła kartka Zwykła kartka Zwykła kartka b) Płyta albo dyskietka Płyta albo dyskietka Płyta albo dyskietka c) Dokument prawny lub umowa Dokument prawny lub umowa Dokument prawny lub umowa

36 Pytanie 11 Co oznacza skrót |Ctrl + A|? a) Zaznacz Zaznacz b) Cofnij czynność Cofnij czynność Cofnij czynność c) Wytnij Wytnij

37 Pytanie 12 Która odpowiedź jest poprawna? a) Bajt jest większy od bitu Bajt jest większy od bitu Bajt jest większy od bitu b) Bit jest większy od bajtu Bit jest większy od bajtu Bit jest większy od bajtu c) Obie są równe Obie są równe Obie są równe

38 Pytanie 13 Co oznacz skrót |Ctrl + X|? a) Wytnij Wytnij b) Drukuj Drukuj c) Zaznacz Zaznacz

39 Pytanie 14 Do czego służy forum? Do: a) słuchania muzyki słuchania muzyki słuchania muzyki b) Wyrażenia swojej opinii Wyrażenia swojej opinii Wyrażenia swojej opinii c) Pobieranie plików Pobieranie plików Pobieranie plików

40 Pytanie 15 Co oznacz skrót |Ctrl + Y|? Co oznacz skrót |Ctrl + Y|? a) Zaznacz Zaznacz b) Wytnij Wytnij c) Powtórz czynność Powtórz czynność Powtórz czynność

41 Brawo! Gratuluję, rozwiązałeś quiz bezbłędnie!

42 Błędna odpowiedź! Niestety błędnie odpowiedziałeś na pytanie, spróbuj jeszcze raz

43 Bibliografia www.sp.poniatowa.pl www.pl.wikipedia.org


Pobierz ppt "Informatyka w szkole podstawowej Joanna Zubrzycka kl. VI c Data: 31.01.2008r. MENU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google