Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka w szkole podstawowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka w szkole podstawowej"— Zapis prezentacji:

1 Informatyka w szkole podstawowej
MENU Joanna Zubrzycka kl. VI „c” Data: r.

2 Spis treści: Podstawowe pojęcia Podstawowe pojęcia prawne
Jednostki w informatyce Skróty Quiz Bibliografia

3 Pojęcia podstawowe w informatyce
Hardware Software Rom Ram Freeware Shareware Wirus komputerowy Demo WWW Awatar Netykieta Forum Akronimy

4 materialna część komputera.
Hardware materialna część komputera. Hardwerem jest: procesor pamięć komputerowa twardy dysk monitor klawiatura mysz dołączony do komputera sprzęt audio-wizualny drukarka skaner modem

5 Podstawowe pojęcia prawne
Licencja Piractwo komputerowe Prawa autorskie Prawo własności intelektualnej

6 Software Oprogramowanie to całość informacji w postaci zestawu instrukcji. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie to dział Informatyki.

7 Rom Pamięć stała - pamięć, której zawartość w czasie normalnej pracy komputera może być tylko odczytywana. Oznaczana od ang. skrótem (read only memory) → pamięć tylko do odczytu.

8 Ram Pamięć operacyjna (RAM) - pamięć komputera, w której zapisany jest wykonywany program oraz jego dane;  procesor pobiera z niej realizowane rozkazy i ich argumenty, a także zapisuje wyniki. Jest niezbędna do pracy komputera. Oznacza się ją najczęściej skrótem RAM pamięć o dostępie swobodnym, której jest podstawowym rodzajem. Są zawsze mikroprocesorami; najważniejszymi parametrami p. jest liczba obsługiwanych rozkazów, częstotliwość taktowania, długość słowa danych (najczęściej 8, 16, 32, 64 lub 128 bitów) i czas trwania cyklu (wykonania jednego najprostszego rozkazu). Oznaczana od ang. skrótem (random access memory)→ pamięć o dostępie swobodnym.

9 Freeware to licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Termin freeware bywa również używany jako synonim oprogramowania objętego tą licencją. Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np. część freeware jest całkowicie darmowa, a część darmowa jedynie do użytku domowego).

10 Shareware to rodzaj płatnego programu komputerowego, który jest rozpowszechniany bez opłat do sprawdzenia przez użytkowników. Po okresie próbnym (najczęściej po miesiącu) za taki program trzeba płacić. Czasami producent oprogramowania wydaje jedną wersję na licencji shareware, a drugą (zazwyczaj z ograniczeniami, np. z blokadą dostępu do niektórych funkcji) na licencji freeware.

11 Wirus komputerowy Wirus komputerowy to program napisany przez człowieka, mający za zadanie powielanie samego siebie i zarażanie jak największej liczby dysków, programów plików, a także wykonywanie pewnych zadań, takich jak zmiana zawartości plików, wyświetlanie dziwnych komunikatów, niszczenie plików.

12 Demo - twórczość np: muzyczna, plastyczna (grafika komputerowa), filmowa, programistyczna; zapisana i udostępniana jako demonstracja możliwości twórców (często w celach promocyjnych - wyjątek demoscena).

13 WWW (Word Wide Web) Jest to zbiór (umieszczonych na różnych komputerach) stworzonych najczęściej za pomocą języka HTML i odnoszących się do siebie nawzajem stron internetowych. Światowa pajęczyna stron.

14 Wirtualna postać reprezentująca prawdziwą osobę.
Awatar to Wirtualna postać reprezentująca prawdziwą osobę.

15 to podstawowa usługa sieciowa umożliwiająca wysyłanie i odbieranie listów internetowych

16 Netykieta Etyka sieciowa.
Kodeks dobrych obyczajów i zbiór grzecznościowych zasad postępowania sieci Internet.

17 miejsce w Internecie gdzie można wyrazić swoją opinię.
Forum to miejsce w Internecie gdzie można wyrazić swoją opinię.

18 Akronimy skrót utworzony z pierwszych liter często używanego wyrażenia bądź zdania np.: BBL - Be Back Later - Wracam później AKA - Also Know As - Znane także jako

19 Jednostki w informatyce
Bit – najmniejsza jednostka w informatyce przyjmująca dwie wartości 0 lub 1, najmniejsza nie podzielna jednostka Bajt – 8 bitów Kilo bajt – 1024 bajtów Mega bajt – 1024 kilo bajtów Giga bajt – 1024 mega bajtów Tera bajt – 1024 giga bajtów

20 Licencja dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu jako dobra, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może (i często to robi) wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu. Wyróżnia się licencje: pełną, wyłączną, niewyłączną, otwartą, przymusową oraz sublicencje.

21 Piractwo komputerowe potoczne, negatywnie nacechowane emocjonalnie, określenie działalności polegającej na łamaniu praw autorskich poprzez nielegalne kopiowanie i posługiwanie się programami komputerowymi bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat.

22 Prawa autorskie często w Polsce terminem tym określa się zarówno ogół praw przysługujących autorowi dzieła, jak i szczególną ich część - przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83 z późn. zm.) wyróżnia: autorskie prawa osobiste autorskie prawa majątkowe

23 Prawo własności intelektualnej
Prawo na dobrach niematerialnych lub mniej ściśle - Prawo autorskie i wynalazcze) jest to: dział prawa cywilnego, w którym zawarta została regulacja prawna dotycząca dóbr niematerialnych (intelektualnych) lub regulacja dotycząca własności przemysłowej.

24 Skróty |Ctrl + A| - Zaznacz |Ctrl + C| - Kopiuj |Ctrl + P| - Drukuj
|Ctrl + V| - Wklej |Ctrl + Q| - Zakończ |Ctrl + X| - Wytnij |Ctrl + Y| - Powtórz czynność |Ctrl + Z| - Cofnij czynność

25 Quiz Dzięki temu quizowi możesz sprawdzić czego się nauczyłeś i co dobrze zapamiętałeś. Będą pytania, na które będziesz musiał dobrze odpowiedzieć. Gdy ci się uda przejdziesz do następnego pytania, jeśli odpowiesz błędnie wrócisz do poprzedniego. Menu Rozpocznij quiz

26 Pytanie 1 Co jest hardwarem? Awatar Monitor

27 Pytanie 2 Jest to: Co oznacz pojęcie Ram? Pamięć operacyjna
Pamięć stała Oprogramowanie

28 Co oznacz skrót |Ctrl + X|?
Pytanie 3 Co oznacz skrót |Ctrl + X|? Zaznacz Kopiuj Wytnij

29 Która jednostka jest najmniejsza?
Pytanie 4 Która jednostka jest najmniejsza? Terabajt Bit Bajt

30 Od czego tworzy się akronimy Od:
Pytanie 5 Od czego tworzy się akronimy Od: Pierwszej litery wyrazu lub zdań Ostatniej litery wyrazu Od ostatniego wyrazu w zdaniu

31 Czym jest awatar? Pytanie 6 Zdjęciem człowieka
Postacią całkowicie wymyśloną Wirtualną postacią ukazującą prawdziwego człowieka

32 Pytanie 7 Czym jest software? Dyskiem twardym Oprogramowaniem Licencją

33 Pytanie 8 Do czego służy e-mail? Do: Odbierania telefonów
Wysyłania i odbierani korespondencji internetowej Pisanie i liczenia

34 Czym różni się pojęcie RAM od ROM?
Pytanie 9 Czym różni się pojęcie RAM od ROM? RAM zawiera więcej miejsca RAM jest pamięcią operacyjną, a ROM stałą Niczym

35 Licencja to: Pytanie 10 Zwykła kartka Płyta albo dyskietka
Dokument prawny lub umowa

36 Co oznacza skrót |Ctrl + A|?
Pytanie 11 Co oznacza skrót |Ctrl + A|? Zaznacz Cofnij czynność Wytnij

37 Pytanie 12 Która odpowiedź jest poprawna? Bajt jest większy od bitu
Bit jest większy od bajtu Obie są równe

38 Pytanie 13 Co oznacz skrót |Ctrl + X|? Wytnij Drukuj Zaznacz

39 Pytanie 14 Do czego służy forum? Do: słuchania muzyki
Wyrażenia swojej opinii Pobieranie plików

40 Co oznacz skrót |Ctrl + Y|?
Pytanie 15 Co oznacz skrót |Ctrl + Y|? Zaznacz Wytnij Powtórz czynność

41 Gratuluję, rozwiązałeś quiz bezbłędnie!
Brawo! Gratuluję, rozwiązałeś quiz bezbłędnie!

42 Niestety błędnie odpowiedziałeś na pytanie, spróbuj jeszcze raz
Błędna odpowiedź! Niestety błędnie odpowiedziałeś na pytanie, spróbuj jeszcze raz

43 Bibliografia


Pobierz ppt "Informatyka w szkole podstawowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google