Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA W LESZNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA W LESZNIE"— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA W LESZNIE
Rok założenia 1993 Nabór na studia na rok akademicki 2010/2011

2

3 ZAPRASZA NA STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE
na specjalności: logistyka administracja finanse przedsiębiorstw zasoby ludzkie hotelarstwo i rekreacja konna marketing i zarządzanie

4 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W NASZEJ UCZELNI
Studenci kierunku zarządzanie (otrzymują tytuł licencjata) przyswajają sobie solidne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin pokrewnych. Dbamy o zachowanie profilu marketingowo-zarządczego z silnymi akcentami na finanse, rachunkowość, prawo i zespół przedmiotów specjalizacyjnych.

5

6 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W NASZEJ UCZELNI
W naszej Uczelni Studenci uczą się przede wszystkim umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Uczymy również tworzenia strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, w tym jego podstawowych strategii marketingowych, zarządzania projektami, jakością, personelem i finansami firmy.

7 CO NAS WYRÓŻNIA Jesteśmy pierwszą, trwale związaną z regionem leszczyńskim szkołą wyższą. Działamy od 1993r. W tym czasie studiowało u nas ok. 6 tys. osób.

8 CO NAS WYRÓŻNIA Naszą siłą jest znakomita kadra akademicka wywodząca się z wielu renomowanych uczelni wyższych w kraju oraz z zagranicy oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej i instytucji życia publicznego (dyrektorzy banków i przedsiębiorstw, główni księgowi, sędziowie, radcowie prawni, pracownicy urzędów i izb skarbowych, pracownicy biur konsultingowych itp.). Dzięki niej zapewniamy wysoki poziom zajęć dydaktycznych.

9 CO NAS WYRÓŻNIA Jako jedni z nielicznych w Polsce posiadamy pozytywną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Potwierdza ona spełnianie przez nas wszystkich nowych wymogów prawnych prowadzenia studiów wyższych na kierunku Zarządzanie. Inni maja z tym kłopoty, a my nie!

10 CO NAS WYRÓŻNIA Uczelnia kształci jako jedyna w Europie Środkowo Wschodniej w zakresie zarządzania ośrodkami hodowli i rekreacji konnej oraz współorganizuje liczne zawody konne w skokach przez przeszkody rangi krajowej i międzynarodowej, w tym min. Zawody Pucharu Świata oraz Halowe Akademickie Mistrzostwa Polski.

11

12 CO NAS WYRÓŻNIA Studentom zapewniamy komfortowe warunki studiowania. Mamy jedną z najlepszych w Polsce bazę dydaktyczną. Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się tylko w weekendy (sobota i niedziela). Cały proces kształcenia podporządkowany jest założeniu, że student na studiach niestacjonarnych pracuje zawodowo, zdobywa wiedzę, która czyni go cenionym specjalistą oraz musi mieć czas, także na sprawy osobiste i samokształcenie.

13

14 CO NAS WYRÓŻNIA Uczelnia stale współpracuje z instytucjami samorządowymi regionu leszczyńskiego oraz z rodzimym biznesem. Wspólnie organizujemy Konferencje Naukowe związane z Lesznem i regionem leszczyńskim oraz badania naukowe dotyczące regionu.

15 CO NAS WYRÓŻNIA U nas możesz uzyskać wysokie stypendia naukowe, socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz granty. Już skumulowanie dwóch stypendiów (np. naukowego i socjalnego) może przekraczać wysokość czesnego.

16 CO NAS WYRÓŻNIA Absolwenci naszej Uczelni to osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa, pracujący jako wysocy rangą specjaliści od zarządzania i marketingu (dyrektorzy, kierownicy itp.), zajmujący wysokie stanowiska w administracji państwowej i samorządowej (są burmistrzami, wójtami, naczelnikami wydziałów itp.).

17 CO NAS WYRÓŻNIA Absolwenci naszej Uczelni od lat cieszą się przede wszystkim bardzo dobrą opinią w instytucjach państwowych, finansowych oraz biznesie. Kariery zawodowe naszych absolwentów są naszą wizytówką. Uwiarygodniają fakt, że program nauczania odpowiada wymogom gospodarki rynkowej oraz że nauka w naszej uczelni otwiera wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej.

18 WYŻSZA SZKOŁA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA W LESZNIE
Przyjdź do nas! Doceń akademicką i studencką atmosferę studiów w naszej Uczelni oraz przyjazne i partnerskie relacje wykładowców ze studentami!

19

20 STUDIA MAGISTERSKIE Absolwenci, bez dodatkowych egzaminów, mają możliwość kontynuowania nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jak i w każdej innej szkole wyższej, prowadzącej studia uzupełniające magisterskie. Uczelnia przygotowuje się również do otwarcia studiów magisterskich.

21

22 PROGRAM NAUCZANIA Podejmując naukę w WSMiZ masz możliwość studiowania zgodnego z wymaganiami programowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które gwarantują kontynuację nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Oferujemy do wyboru atrakcyjne specjalności, dostosowane do aktualnego i przyszłych rynków pracy.

23 Przedmioty realizowane w trakcie trzech lat studiów na kierunku Zarządzanie:
Przedmioty kształcenia ogólnego Język obcy ( do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski ), Technologie informacyjne, Informacja naukowa i ochrona własności intelektualnej.

24 Przedmioty realizowane w trakcie trzech lat studiów na kierunku Zarządzanie:
Przedmioty podstawowe Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Mikroekonomia, Finanse publiczne, Elementy prawa, Wykorzystanie matematyki w zarządzaniu, Statystyka opisowa.

25 Przedmioty realizowane w trakcie trzech lat studiów na kierunku Zarządzanie:
Przedmioty kierunkowe Zachowania organizacyjne, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością, Informatyka w zarządzaniu, Podstawy marketingu, Badania marketingowe, Rachunkowość finansowa, Finanse przedsiębiorstw, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Bezpieczeństwo publiczne.

26

27 Specjalności i przypisane im przedmioty specjalnościowe:
Marketing i Zarządzanie Marketing w handlu i usługach Marketing komunalny Marketing bankowy Rachunkowość zarządcza Makroekonomia Prognozowanie gospodarcze Prawo gospodarcze Prawo cywilne Gospodarka nieruchomościami

28 Specjalności i przypisane im przedmioty specjalnościowe:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Podstawy finansów i rachunkowości Analizy menedżerskie i symulacje komputerowe Analiza ekonomiczno - finansowa Rynek papierów wartościowych Controling w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Prognozowanie gospodarcze

29 Specjalności i przypisane im przedmioty specjalnościowe:
Zarządzanie w administracji Prawo administracyjne Historia administracji Administracja państw UE Ustrój samorządu terytorialnego Usługi komunalne w rozwoju lokalnym Logika i legislacja Prawo europejskie Gospodarka komunalna

30 Specjalności i przypisane im przedmioty specjalnościowe:
Zarządzanie w logistyce Zarządzanie łańcuchami logistycznymi Controling w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Transport w systemach logistycznych Procedury celne i ubezpieczenia przewozowe Prawo pracy Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji

31 Specjalności i przypisane im przedmioty specjalnościowe:
Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie karierami zawodowymi Kapitał ludzki i strukturalny organizacji Systemy motywowania i rozwoju kapitału ludzkiego Umiejętności pełnienia ról kierowniczych Procesy informacyjne w zarządzaniu Prawo pracy Samorząd gospodarczy i zawodowy Gospodarka nieruchomościami

32 Specjalności i przypisane im przedmioty specjalnościowe:
Zarządzanie w hotelarstwie i rekreacji konnej Zarządzanie ośrodkami hodowli i rekreacji konnej Rynek usług turystycznych w Polsce Marketing terytorialny Ekonomiczne aspekty agroturystyki Obsługa hotelu i recepcji Towaroznawstwo i kontrola żywienia Prognozowanie gospodarcze Gospodarka nieruchomościami

33

34 UWAGA ! Uczelnia organizuje dla Was - maturzystów bezpłatne kursy przygotowawcze do matury z matematyki, języka rosyjskiego i angielskiego. Korzystanie z kursów nie jest uzależnione od żadnych dodatkowych warunków. Terminy kursów dostępne są na stronie internetowej Istnieje możliwość organizacji bezpłatnych kursów również w innych terminach niż podane na stronie internetowej.

35 ZASADY REKRUTACJI Wstęp na studia jest wolny. Warunkiem przyjęcia na studia jest: złożenie następujących dokumentów: 1) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości, 2) podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (podanie i ankieta dostępne są w dziekanacie oraz na stronie internetowej 3) kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata, 4) czterech aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5) dowód opłaty wpisowego, 6) 5 kopert ze znaczkami, oraz podpisanie umowy dotyczącej odpłatności za studia.

36

37 BIURO REKRUTACJI Informacji udziela oraz przyjmuje zapisy na Studia:
Dziekanat WSMIZ w Lesznie ul. Ostroroga 9a tel , tel./fax strona www: Konto bankowe: BZ WBK S.A.I O/Leszno nr

38


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA W LESZNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google