Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Baza danych KSIB w Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Baza danych KSIB w Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych."— Zapis prezentacji:

1 Baza danych KSIB w Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

2 Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Zadania Gromadzenie zasobów genowych Kolekcje hodowców Ekspedycje pozyskujące odmiany lokalne Ekspedycje poszukujące dzikich ekotypów Przechowywanie długoterminowe Dokumentacja zasobów genowych Zadania Gromadzenie zasobów genowych Kolekcje hodowców Ekspedycje pozyskujące odmiany lokalne Ekspedycje poszukujące dzikich ekotypów Przechowywanie długoterminowe Dokumentacja zasobów genowych

3 Serwer KSIB/GBIF Procesor K2/333 Win2000Server gbif.ihar.edu.pl Baza KSIB w KCRZG IHAR rozwiązania techniczne Internet Serwer internetowy ihar.edu.pl Linux router Serwer KCRZG Novell LAN IHAR FoxPro MS SQL DiGIRProvider GBIF Baza KSIB Bazy KCRZG Koszt postawienia serwera KSIB z oprogramowaniem testowym (90 dniowym) wyniósł 0 zł. Finansowanie z programu KSIB pozwoliło na postawienie nowego serwera z Win2003 SBS Premium

4 MS SQL Baza pośrednia Baza KSIB w KCRZG oprogramowanie do obsługi baz danych Global Biodiversity Information Facility DiGIRProviderFoxPro Baza KSIB Bazy KCRZG Program DiGIRProvider zapewnia łączność pomiędzy bazą KSIB oraz dokonuje odwzorowania pól bazy KSIB do standardu DarwinCore Bazy KCRZG

5 Baza KSIB w KCRZG odwzorowanie pól bazy KSIB do standardu DarwinCore w interface DiGIRProvider DateLastModified <- DateLastMo InstitutionCode <- Institutio CollectionCode <- Collection CatalogNumber <- CatalogNum ScientificName <- Scientific BasisOfRecord <- BasisOfRec Kingdom <- Kingdom Phylum <- Phylum MS SQL Standard DarwinCore DiGIRProvider Baza KSIB MS SQL akceptuje 10 znakowe nazwy, DiGIR odwzorowuje je na dłuższe nazwy DarwinCore MS SQL akceptuje 10 znakowe nazwy, DiGIR odwzorowuje je na dłuższe nazwy DarwinCore

6 Baza KSIB w KCRZG odwzorowanie pól bazy KSIB do standardu DarwinCore w interface DiGIRProvider MS SQL Standard DarwinCore DiGIRProvider Baza KSIB Class <– Class Order <- bioOrder Family <- Family Genus <- Genus Species <- Species SubSpecies <- SubSpecies Country <- Country Notes <- Notes Słowo order jest słowem zastrzeżonym w MS SQL – można je zastąpić innym, a za pomocą DiGIRa odwzorować je na nazwę Order

7 BazyKCRZGBazyKCRZG Baza KSIB powstała poprzez transfer i przekształcenie części danych z baz KCRZG Powstanie bazy KSIB Baza KSIB Bazy KCRZG DiGIRProvider Zboża, Trawy Baza KSIB

8 Bazy danych KCRZG BobikBóbBurakChmielEkspedycjeGrochGrykaHerbariumKukurydzaLenProsoRzepakSeradelaTopinamburTrzcinyTrawyTytońWarzywaWinogronaZbożaZiemniakZioła Bazy KCRZG Bazy KCRZG przetransferowane do bazy KSIB Na następnych slajdach opis transferu bazy Zboża do bazy KSIB Bazy planowane do transferu w drugim etapie

9 Baza Zboża w KCRZG dane paszportowe wykorzystane w KSIB zboża.dbf gatunki.dbf GRUP, KOL, NUMINT, NUM, PL, NOR, AVA, NAZ, ROD, PRO, LOC, E_LATT, E_LONG, E_ALTIT, GAT, BOT, FORMA_BOT, DAT, KRP, TYP, TYP1, NRD, KRD, DONOR, INR, INR2, HOD, ODA, CH, RDZ, NOTES, OBS, RRO, HER, PRZ, PLL, ROZ, GAP, RRP, HAB, ZMIANA GRUP, KOL, NUMINT, NUM, PL, NOR, AVA, NAZ, ROD, PRO, LOC, E_LATT, E_LONG, E_ALTIT, GAT, BOT, FORMA_BOT, DAT, KRP, TYP, TYP1, NRD, KRD, DONOR, INR, INR2, HOD, ODA, CH, RDZ, NOTES, OBS, RRO, HER, PRZ, PLL, ROZ, GAP, RRP, HAB, ZMIANA BOT, KodRdz, GENUS, GATUNEK, SUBSP, VARIETAS, FORMA, OPIS Relacja przez pole BOT TabBot.dbf Relacja przez pole KodRdz KodRdz, BotKin, BotPhy, BotCla, BotOrd, BotFam KodRdz, BotKin, BotPhy, BotCla, BotOrd, BotFam Bazy KCRZG Baza KSIB Tablice bazy Zboża Lista pól w tablicy Kolorem pomarańczowym wyróżnione pola przeniesione do bazy KSIB

10 CatalogNum <- PL Kingdom <- BotKin Phylum <- BotPhy Class <– BotCla bioOrder <- BotOrd Family <- BotFam Genus <- GENUS Species <- GATUNEK Baza Zboża w KCRZG dane paszportowe wykorzystane w KSIB Baza KSIB Bazy KCRZG MS SQL FoxProFoxPro Pole AVA zostało użyte do przesłania do bazy KSIB jedynie danych o obiektach dla których są dostępne nasiona Pole PL zawiera unikalny, w ramach banku genów, numer obiektu

11 Subspecies <- SUBSP Notes <- NAZ Country <- KRP DateLastMo <- ZMIANA Institutio <- IHAR BasisOfRec <- G Collection <- POLIHAR Baza Zboża w KCRZG dane paszportowe wykorzystane w KSIB Baza KSIB Bazy KCRZG MS SQL FoxProFoxPro Pole NAZ zawierające nazwę obiektu, najczęściej nazwę odmiany, rodu lub nazwę zwyczajową, zostało przypisane polu NOTES, gdyż w standardzie DarwinCore brakowało odpowiedniego pola Przypisanie wszystkim rekordom wartości G oznacza, że wszystkie obiekty są przechowywane w postaci nasion. Na następnych slajdach opis zawartości bazy KSIB

12 Muehlenbergia Muehlenbergia Nardurus Nardurus Nardus Nardus Phalaris Phalaris Polypogon Polypogon Psatyrostachys Psatyrostachys Puccinellia Puccinellia Sorghastrum Sorghastrum Trisetum Trisetum Vulpia Vulpia Muehlenbergia Muehlenbergia Nardurus Nardurus Nardus Nardus Phalaris Phalaris Polypogon Polypogon Psatyrostachys Psatyrostachys Puccinellia Puccinellia Sorghastrum Sorghastrum Trisetum Trisetum Vulpia Vulpia Echinaria Echinaria Echinochloa Echinochloa Eleusine Eleusine Elymus Elymus Elytrigia Elytrigia Eragrostis Eragrostis Gastridium Gastridium Hystrix Hystrix Melica Melica Monerma Monerma Echinaria Echinaria Echinochloa Echinochloa Eleusine Eleusine Elymus Elymus Elytrigia Elytrigia Eragrostis Eragrostis Gastridium Gastridium Hystrix Hystrix Melica Melica Monerma Monerma Agropyron Agropyron Alopecurus Alopecurus Andropogon Andropogon Arrhenatherum Arrhenatherum Avenula Avenula Boissiera Boissiera Calamagrostis Calamagrostis Calamovilfa Calamovilfa Cenchrus Cenchrus Desmazeria Desmazeria Digitaria Digitaria Agropyron Agropyron Alopecurus Alopecurus Andropogon Andropogon Arrhenatherum Arrhenatherum Avenula Avenula Boissiera Boissiera Calamagrostis Calamagrostis Calamovilfa Calamovilfa Cenchrus Cenchrus Desmazeria Desmazeria Digitaria Digitaria Baza KSIB w KCRZG zróżnicowanie pod względem botanicznym Rodzina: Poacea - 40 459 obiektów - w tym rodzaje: Baza KSIB (reprezentowane przez mniej niż 10 obiektów)

13 Baza KSIB w KCRZG zróżnicowanie pod względem botanicznym Aegilops 314 Aegilops 314 Agrostis 53 Agrostis 53 Avena2 337 Avena2 337 Bromus 119 Bromus 119 Cynosurus 28 Cynosurus 28 Dactylis 5 691 Dactylis 5 691 Deschampsia 61 Deschampsia 61 Festuca 4 612 Festuca 4 612 Hordeum 6 233 Hordeum 6 233 Aegilops 314 Aegilops 314 Agrostis 53 Agrostis 53 Avena2 337 Avena2 337 Bromus 119 Bromus 119 Cynosurus 28 Cynosurus 28 Dactylis 5 691 Dactylis 5 691 Deschampsia 61 Deschampsia 61 Festuca 4 612 Festuca 4 612 Hordeum 6 233 Hordeum 6 233 Rodzina: Poacea - 40 459 obiektów - w tym rodzaje: Koeleria 32 Koeleria 32 Lolium 2 574 Lolium 2 574 Panicum 369 Panicum 369 Phleum 2 460 Phleum 2 460 Poa 1 639 Poa 1 639 Secale 2 324 Secale 2 324 Setaria 92 Setaria 92 Triticum 11 454 Triticum 11 454 Koeleria 32 Koeleria 32 Lolium 2 574 Lolium 2 574 Panicum 369 Panicum 369 Phleum 2 460 Phleum 2 460 Poa 1 639 Poa 1 639 Secale 2 324 Secale 2 324 Setaria 92 Setaria 92 Triticum 11 454 Triticum 11 454 Baza KSIB Na następnych slajdach opis zróżnicowania rodzaju Titicum (reprezentowane przez więcej niż 10 obiektów)

14 Baza KSIB w KCRZG zróżnicowanie pod względem botanicznym Triticum aestivum L. 8064 Triticum aestivum L. 8064 Triticum aethiopicum Jakubz. 36 Triticum aethiopicum Jakubz. 36 Triticum araraticum Jakubz. 4 Triticum araraticum Jakubz. 4 Triticum boeoticum Boiss. 19 Triticum boeoticum Boiss. 19 Triticum carthlicum Nevski 1 Triticum carthlicum Nevski 1 Triticum compactum Host 17 Triticum compactum Host 17 Triticum dicoccoides (Koern.exAh.etGrae)Schweinf 7 Triticum dicoccoides (Koern.exAh.etGrae)Schweinf 7 Triticum dicoccon Schrank 1 Triticum dicoccon Schrank 1 Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl. 44 Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl. 44 Triticum durum Desf. 1824 Triticum durum Desf. 1824 Triticum karamyschevii Nevski 1 Triticum karamyschevii Nevski 1 Triticum kiharae Dorof. et Migusch. 1 Triticum kiharae Dorof. et Migusch. 1 Rodzaj: Triticum, gatunki: Baza KSIB Zachowywanie nazw gatunkowych w postaci użytej przez dawcę nasion, prowadzi do pojawiania się synonimów.

15 Baza KSIB w KCRZG zróżnicowanie pod względem botanicznym Rodzaj: Triticum, gatunki: Baza KSIB Triticum macha Dekapr. et Menabde 6 Triticum macha Dekapr. et Menabde 6 Triticum militinae Zhuk. et Migush. 2 Triticum militinae Zhuk. et Migush. 2 Triticum monococcum L. 19 Triticum monococcum L. 19 Triticum persicum Vav. 13 Triticum persicum Vav. 13 Triticum polonicum L. 13 Triticum polonicum L. 13 Triticum sp. 1262 Triticum sp. 1262 Triticum spelta L. 61 Triticum spelta L. 61 Triticum sphaerococcum Perciv. 5 Triticum sphaerococcum Perciv. 5 Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk. 19 Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk. 19 Triticum turgidum L. 34 Triticum turgidum L. 34 Triticum vavilovii (Thum.) Jakubz 1 Triticum vavilovii (Thum.) Jakubz 1

16 Jeśli w wyniku dystrybucji liczba nasion danego obiektu spada poniżej określonego minimum to są one wysiewane na poletkach rozmnożeniowych. Baza KSIB w KCRZG zróżnicowanie pod względem botanicznym Gatunek: Triticum monococcum L. Baza KSIB HORNEMANNII (Clem.) Koern. 3 HORNEMANNII (Clem.) Koern. 3 MACEDONICUM Papag. 1 MACEDONICUM Papag. 1 NIGRICULTUM Flaksb. 1 NIGRICULTUM Flaksb. 1 VULGARE Koern. 3 VULGARE Koern. 3 -10 -10 22861, 5007, 5040 228605005 24067, 24068, 5006 20790, 21011, 21986, 21985, 21031, 1195, 5003, 5004, 24376, 20751 Varietas l. obiektów Lista numerów id. próbki nasion Każdemu numerowi odpowiada w przechowalni jeden pojemnik z nasionami.

17 Pszenica samopsza (Triticum monococcum) Dziękują za uwagę Wiesław Podyma Paweł Kolasiński Dorota Nowosielska


Pobierz ppt "Baza danych KSIB w Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google