Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fala uderzeniowa - wstęp

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fala uderzeniowa - wstęp"— Zapis prezentacji:

1

2 Fala uderzeniowa - wstęp
Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Terapeutyczne fale uderzeniowe wprowadzono 20 lat temu z myślą o leczeniu kamieni nerkowych. Podczas zabiegów odkryto efekty uboczne, takie jak wpływ na kości (zwiększenie gęstości tkanki), a także przyspieszone gojenie się tkanek w obszarze zabiegowym.

3 Fala uderzeniowa - wstęp
Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Pomysł użycia fal uderzeniowych do rozbijania zwapnień w stawie barkowym albo przyczepach ścięgien narodził się pod koniec lat osiemdziesiątych. Badania kliniczne przeprowadzone na początku lat dziewięćdziesiątych wykazały interesujący wpływ fal na żywą tkankę. Dzisiaj fal uderzeniowych używa się do leczenia licznych schorzeń w kardiologii, urologii, rehabilitacji i medycynie estetycznej. Ocenia się, że każdego roku ponad milion pacjentów w samych Stanach Zjednoczonych jest leczonych pozaustrojowymi falami uderzeniowymi.

4 Co to są fale uderzeniowe?
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Fala uderzeniowa to typ rozchodzącego się zaburzenia. Podobnie jak zwykła fala, przenosi energię i może rozprzestrzeniać się w ośrodku (ciele stałym, cieczy, gazie lub plazmie). Fale uderzeniowe cechują się nagłą, niemal nieciągłą zmianą charakterystyki ośrodka. Fali uderzeniowej zawsze towarzyszy niezwykle szybki wzrost ciśnienia, temperatury i gęstości przepływu. W przepływach naddźwiękowych rozchodząca się fala ma kształt stożka. Fala uderzeniowa rozprzestrzenia się w większości ośrodków z prędkością większą od zwykłej fali. Kiedy fala uderzeniowa przechodzi przez materię, łączna energia jest zachowywana, ale energia, którą można odzyskać w postaci pracy, zmniejsza się, a entropia rośnie.

5 Co to są fale uderzeniowe?
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Pozaustrojowe fale uderzeniowe to fale akustyczne generowane na zewnątrz ciała, o wysokiej częstotliwości i bardzo dużym ciśnieniu. W bardzo krótkim przedziale czasu (krótszym niż µs) występuje faza sprężania materii (ciśnienie dodatnie), a następnie faza rozprężania materii (ciśnienie ujemne) Pomimo związków z ultradźwiękami fale uderzeniowe zasadniczo różnią się tym, że mają szczególnie duże amplitudy ciśnienia. Z tej przyczyny trzeba brać pod uwagę efekty narastania spowodowane nieciągłością w ośrodku (wodzie, ludzkiej tkance). Ultradźwięki zwykle składają się z okresowych oscylacji o ograniczonej szerokości pasma, podczas gdy fale uderzeniowe są reprezentowane przez pojedynczy, głównie dodatni impuls ciśnienia, po którym następują względnie niewielkie składowe rozciągające. Krzywa ciśnienia p(t): wzrost do ciśnienia szczytowego (p+) zachodzi w ciągu kilku nanosekund (ns). Ciśnienie szczytowe osiąga wartość ok. 10 – 150 megapaskali (MPa). Impuls trwa ok. 0,3 – 0,5 μs. Charakterystyczna jest względnie niska składowa rozciągająca (p–), ograniczona do ok. 10% ciśnienia szczytowego.

6 Fizyka fali uderzeniowej
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Generowanie fal uderzeniowych w urządzeniach terapeutycznych. Istnieją dwie klasy generatorów fal uderzeniowych Skupione elektromagnetyczne fale uderzeniowe Radialne fale ciśnieniowe

7 Fizyka fali uderzeniowej
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Skupione fale uderzeniowe można generować elektromagnetycznie Zgodnie z fizyczną zasadą indukcji elektromagnetycznej, używaną np. w głośnikach. Układ cewek i membran jest zoptymalizowany pod kątem generowania silnych, krótkich impulsów akustycznych. Ze względu na cylindryczny kształt cewki powstaje rozbieżna fala cylindryczna, którą przekształca się w zbieżną falę sferyczną z wykorzystaniem specjalnego zwierciadła parabolicznego. Strefa ogniskowania Generowanie fali zogniskowanej Energia fali uderzeniowej rozkłada się na dużą powierzchnię ciała przy niewielkim bólu, a jednocześnie można ją precyzyjnie skupić na strefie ogniskowania wewnątrz ciała.

8 Fizyka fali uderzeniowej
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Radialne fale uderzeniowe, często nazywane radialnymi falami ciśnieniowymi (RPW). Radialne fale ciśnieniowe (prawidłowa definicja fizyczna) to impulsy generowane przez sprężone powietrze. Sprężone powietrze przesuwa pocisk w cylindrze wewnątrz aplikatora w kierunku przekaźnika uderzenia. Energia kinetyczna powstała w wyniku ruchu pocisku zmienia się w energię akustyczną, kiedy pocisk uderza w przekaźnik. Następnie impulsy akustyczne wnikają w tkankę, wywierając leczniczy wpływ na większy obszar.

9 Fizyka fali uderzeniowej
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Terapeutyczne fale uderzeniowe (radialne fale ciśnieniowe) to fale akustyczne Zastosowanie mają prawa fizyki związane z falami akustycznymi Propagacja. Fale akustyczne wymagają ośrodka, w którym mogłyby się rozchodzić. Ciśnienie jest przekazywane poprzez przemieszczanie cząsteczek. Odbicie i załamanie. Efekty te zachodzą na styku obszarów o różnej impedancji akustycznej. Im wyższa różnica, tym więcej odbitej energii Pochłanianie i energia. Ośrodki o dużej gęstości mają wysoką impedancję akustyczną i dużą zdolność pochłaniania energii. Impedancja akustyczna ośrodka zależy od jego zdolności do pochłaniania fali Tkanka Impedancja akustyczna (x103 Ns/m3) Powietrze 429 Płuco Tłuszcz 1 380 Woda 1 480 Mięśnie Kości Maksymalne odbijanie, a zatem pochłanianie energii zachodzi na granicy ośrodków. Im wyższa różnica impedancji akustycznej, tym wyższa energia. Jest to kluczowa zasada, która pozwala zrozumieć terapeutyczny wpływ fal uderzeniowych.

10 Fizyka fali uderzeniowej
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Częstotliwość fali wywołuje efekt rezonansowy, powodując kumulację energii na styku ośrodków Strefa zmodyfikowanej impedancji mięśni powstała wskutek kumulacji energii Pojedyncze uderzenie Powtarzające się uderzenia Tłuszcz Mięsień Tłuszcz Mięsień IF<IMM<IM Mniejsze rozpraszanie na granicy Większa penetracja IF<IM Duże rozpraszanie na granicy Mniejsza penetracja IF: Impedancja akustyczna tłuszczu IM : Impedancja akustyczna mięśnia IMM: Zmodyfikowana impedancja akustyczna mięśnia

11 Fizyka fali uderzeniowej
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Kluczowe parametry Gęstość przepływu energii Podawana w milidżulach na milimetr kwadratowy (mJ/mm2), co oznacza maksymalną ilość energii przenoszoną przez powierzchnię 1 mm2. Ten aspekt fal uderzeniowych ma duże znaczenie praktyczne. Fale uderzeniowe mają wpływ na tkankę dopiero po przekroczeniu pewnego progu energii. Krzywa czasowa impulsu kompresji Powierzchnia, na którą działa ciśnienie, również ma decydujące znaczenie Dżul (J) to praca wykonywana przez źródło o mocy jednego wata przez jedną sekundę, inaczej watosekunda (W·s) Megapaskal (MPa) to miara siły działającej na powierzchnię, zdefiniowana jako jeden niuton na milimetr kwadratowy. Mały obszar Duża gęstość Duży obszar Mała gęstość

12 Fizyka fali uderzeniowej
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Kawitacja Oprócz bezpośredniego, dynamicznego oddziaływania fali uderzeniowej na granicy ośrodków, w płynach, a czasem również w tkankach (o wysokiej zawartości wody) występuje zjawisko zwane kawitacją. Pęcherzyki kawitacyjne powstają wskutek wahań ciśnienia podczas przechodzenia fali uderzeniowej przez ośrodek. Kawitacja to powstawanie pęcherzyków pary w płynach. Występuje w obszarach, w których ciśnienie płynu spada poniżej ciśnienia parowania. Powstające mikrostrugi mają dużą energię i zdolność penetracji, więc nie tylko kruszą twardą powierzchnię kamieni, ale również mogą przenikać przez ściany małych naczyń krwionośnych. Zjawisko kawitacji oznacza, że fal uderzeniowych nie można używać na częściach ciała zawierających dużo gazu, takich jak płuca lub jelita.

13 Fizyka fali uderzeniowej
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Technologie Radialna fala ciśnieniowa Skupiona fala uderzeniowa Ogniskowanie Większy obszar Bardzo mały punkt Energia Najwyżej 0,3 mJ/mm2 Na powierzchni ciała Najwyżej 1,5 mJ/cm2 Wewnątrz ciała Szczytowe ciśnienie dodatnie 0-10 Mpa 0-100 Mpa Czas trwania impulsu kompresji * µs 0,3 µs Penetracja 0-3 cm W zależności od typu i kształtu przekaźnika 0-12cm Konieczność wstępnego badania Nie Tak (rentgen, MRT, PET, ultradźwięki, pożądany obraz 3D) Zastosowania Fizjoterapia, medycyna estetyczna, ortopedia Urologia, kardiologia, ortopedia

14 Fizyka fali uderzeniowej
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki KLUCZOWE WIADOMOŚCI Fale uderzeniowe to fale akustyczne o bardzo krótkim czasie narastania i bardzo wysokiej amplitudzie. Istnieją dwa rodzaje technologii: Skupiona fala uderzeniowa i radialna fala uderzeniowa (prawidłowa nazwa to radialna fala ciśnieniowa) Skupione fale uderzeniowe wymagają wstępnych badań i nie powinny być używane przez fizjoterapeutów Radialne fale ciśnieniowe nadają się do leczenia większych obszarów do głębokości 3 cm. Głębokość penetracji zależy od zdolności absorpcji tkanki, kształtu i typu przekaźnika, ciśnienia oraz częstotliwości fali. Energia wzbudzona fizycznie może powodować reakcje biologiczne wskutek różnych mechanizmów

15 Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych
Radialne fale ciśnieniowe to nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłych schorzeń przyczepów i tkanek miękkich. Obecnie istnieje kilka hipotez dotyczących wpływu radialnych fal ciśnieniowych na: Ból Metabolizm komórkowy Krążenie krwi Napięcie mięśniowe. Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

16 Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych
Wpływ na ból Ból odczuwany przez pacjenta zmniejsza się, co tłumaczy teoria kontroli bramkowej (Gate Control). Intensywne impulsy wnikające w tkankę powodują silną aktywację nocyceptorową włókien A-β, która wpływa na neurony hamujące przekazywanie sygnałów bólowych. Radialne fale ciśnieniowe mogą wpływać na środowisko otaczające nerw Fala ciśnieniowe może powodować obrzęk i proces zapalny, który wpływa na przewodzenie nerwowe. Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Bolt et al 2003 Ochiai et al., 2007 Ohtori et al

17 Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych
Wpływ na metabolizm komórkowy Mechaniczne oddziaływanie fal uderzeniowych wpływa na chemiczne środowisko komórek Aktywacja układu obronnego (produkcja cytokin i uwalnianie wolnych rodników NO,CO,O-) Przyspieszanie śmierci starych i słabych komórek Zwiększenie przepuszczalności błon Fale uderzeniowe wpływają na tkankę na poziomie komórkowym. Środowisko chemiczne komórek jest poddane działaniu wolnych rodników, co powoduje wydzielanie substancji łagodzących ból i stany zapalne. Radialne fale ciśnieniowe odgrywają rolę w regulacji procesu zapalnego Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Neuland & al 2004 Rededing

18 Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych
Wpływ na krążenie krwi W gojących się ścięgnach zaobserwowano takie zmiany histologiczne, takie jak powstawanie zrostów, zwiększenie liczby fibroblastów, organizacja kolagenu, przyrost naczyń włosowatych oraz zgrubienie pochewki ścięgna. Fale uderzeniowe przyspieszają krążenie krwi w leczonych tkankach. Zwiększa to zawartość tlenu i znacznie ogranicza koncentrację dwutlenku węgla, co może stymulować proces gojenia się tkanki. Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Orhan & al, 2004 Therman &al ,2002

19 Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych
Zmniejszone napięcie mięśniowe Terapia powoduje przerwanie „zaklętego kręgu” i patologicznej relacji między bólem a napięciem mięśniowym. Napięcie mięśniowe wraca do normy. Radialne fale uderzeniowe wydają się łagodzić podrażnienia i ból poprzez wpływ na interneurony GABA-ergiczne w rogu tylnym. Oprócz tego oddziaływania ciśnienie i wibracje radialnych fal uderzeniowych przyspieszają krążenie krwi i drenaż limfatyczny. Częstym rezultatem zabiegów jest obniżenie napięcia mięśniowego, a także zmniejszony stopień skracania mięśni. Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Orhan & al, 2004 Therman &al ,2002

20 Wskazania Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Większość wskazań dotyczy tak zwanych tendinopatii przyczepowych. Celem terapii są również tkanki miękkie/łączne oraz mięśnie z punktami spustowymi oraz (lub) zwiększonym napięciem. Terapia falą uderzeniową często daje doskonałe rezultaty w zakresie rozpuszczania zwapnień. Przykładowe wskazania Zapalenie rozcięgna podeszwowego Ból ścięgna Achillesa Bóle goleni Naciągnięcie mięśnia Kolano skoczka Kolano biegacza Zespół udowo-rzepkowy Terapia punktów spustowych Zespół krętarzowy Zespół gruszkowaty Bóle w krzyżu/klatce piersiowej Zwapnienie stawu barkowego Sztywny bark Rwa barkowa Napięcie mięśnia czworobocznego Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej Zapalenie ścięgna palca Kurcze mięśniowe Leczenie cellulitu Masaż, terapia wibracyjna

21 Przeciwwskazania Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Przed wykonaniem zabiegu z użyciem radialnej fali ciśnieniowej należy przeprowadzić badanie i postawić diagnozę. Prawidłowa diagnoza to najlepszy sposób na uzyskanie optymalnego efektu leczenia. • Nie należy używać radialnych fal ciśnieniowych na żadnej części ciała pacjentek w ciąży • Hemofilia lub inne zaburzenia krzepnięcia krwi • Leki przeciwzakrzepowe, zwłaszcza Marcumar • Ostre zapalenia. Nie używać na opuchniętej, podrażnionej, zakażonej tkance, wykwitach skórnych i innych ostrych zmianach patologicznych • Obszary polineuropatii • Terapia kortyzonowa: odczekać co najmniej 6 tygodni od lokalnego wstrzyknięcia kortyzonu • Pacjenci z krwotokiem lub ryzykiem krwotoku. • Pacjenci ze złośliwymi lub niezdiagnozowanymi guzami • Opuchlizny ciepłe w dotyku • Wszczepy, obszary po usunięciu wszczepów, implanty uszkodzone i metalowe • Płytkie endoprotezy i implanty metalowe • Poważne zatory tętnicze (etap III i IV) • Schorzenia ginekologiczne związane z ostrym zapaleniem. • Zakrzepica, zapalenie żył, żylaki • Choroby tętnicze, niewydolność oddechowa • Na oczach • Na organach płciowych • Na rozrusznikach serca i defibrylatorach, wszczepach ślimakowych, stymulatorach wzrostu kości, stymulatorach mózgowe, stymulatorach rdzenia kręgowego, stymulatorach nerwów • Na otwartym kręgosłupie (po wycięciu tylnego łuku kręgu; w rozszczepie kręgosłupa) • Bezpośrednio na zatokach szyjnych, zwoju szyjno-piersiowym, nerwie błędnym w trójkącie przednim szyi • Bezpośrednio nad guzami lub zmianami nowotworowymi (ze względu na możliwość zwiększonego przepływu krwi w obszarze zmiany) • Na tkance nowotworowej • Choroby zwężające tętnice • W obecności infekcji ogólnosystemowej lub lokalnej, jeśli pacjent ma podwyższoną temperaturę • Fali uderzeniowej nie można stosować na obszarach znajdujących się ponad tkankami wypełnionymi powietrzem (płucami), ani w pobliżu dużych nerwów, naczyń, kręgosłupa lub głowy

22 Efekty uboczne radialnych fal ciśnieniowych
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Leczenie radialną falą ciśnieniową może powodować efekty uboczne. Większość z nich pojawia się po jednym-dwóch dniach od zabiegu. Nie należy powtarzać zabiegu, dopóki efekty uboczne nie osłabną. Efekty uboczne zazwyczaj ustępują po 5-10 dniach. Często obserwowane efekty uboczne: • Zaczerwienienie • Opuchlizna • Ból • Krwiak • Wybroczyny, czerwone plamy • Zmiany skórne po poprzedniej terapii kortyzonowej

23 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Wykonywanie zabiegu przy użyciu radialnej fali ciśnieniowej: Pozwól pacjentowi przyjąć komfortową pozycję na czas trwania sesji zabiegowej. Zlokalizuj bolesne punkty, które zamierzasz poddać zabiegowi. Czasem warto zaznaczyć je pisakiem. Nałóż żel na skórę w obszarze zabiegowym. Zabieg przy użyciu radialnych fal ciśnieniowych wymaga aplikatora z końcówką przekaźnikową zaprojektowaną specjalnie pod kątem terapii. Skieruj aplikator na bolesny punkt lub otaczające mięśnie. Przygotuj pacjenta na dźwięk, który wydaje pocisk uderzający w przekaźnik. Bolesne punkty ustala się za pomocą badania dotykowego według wskazówek pacjenta. Terapia radialną falą ciśnieniową jest odczuwana bardzo różnie przez różnych pacjentów. Podczas całego zabiegu należy uważnie obserwować pacjenta, komunikować się z nim i ściśle współpracować.

24 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Rozpoczynanie zabiegu: Intelect RPW oferuje następujące metody rozpoczynania sesji zabiegowej: EKRAN GŁÓWNY

25 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Ekran główny Ekran główny pełni funkcję głównego ekranu zabiegowego. Po wybraniu parametrów terapii można zwiększyć lub zmniejszyć moc wyjściową (w barach) za pomocą przycisków lub na ekranie głównym.

26 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Szybkie wskazania Przycisk Quick Link Indications na ekranie głównym zapewnia dostęp do wstępnie zaprogramowanych wskazań (traktowanych tylko jako punkt odniesienia), które pomagają wybrać moc i punkt przyłożenia aplikatora odpowiedni dla zdiagnozowanego schorzenia pacjenta.

27 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Procedury kliniczne Wskazania zawarte w tej sekcji należy traktować jako ogólne wytyczne. Dostępna jest lista wskazań dla każdej części ciała. Wszystkie parametry są wstępnie zaprogramowane, ale terapeuta może je zmienić w dowolnym momencie. Drukowany przewodnik kliniczny oferuje przegląd wszystkich proponowanych procedur.

28 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

29 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Procedury użytkownika Urządzenie Intelect RPW pozwala dostosować procedurę do wymagań pacjenta. Parametry zabiegu wybrane na ekranie głównym można zapisać jako nową procedurę użytkownika albo zastąpić nimi poprzednio zapisaną procedurę. Można stworzyć nawet 200 własnych procedur.

30 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Karta pacjenta Przycisk Patient Card zapewnia dostęp do danych o leczeniu przechowywanych na karcie pacjenta. Parametry wyróżnionego zabiegu są wyświetlane na górze ekranu.

31 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Regulowanie parametrów Intelect RPW pozwala na regulowanie parametrów zabiegu Ciśnienie ,4 - 5 barów (co 0,2 bara) Częstotliwość , Hz (co 0,5 Hz) Liczba impulsów 1 do (co 1 impuls)

32 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Przewodnik po przekaźnikach Przystępne, szczegółowe informacje o przekaźnikach Zdjęcie Kształt fali Gęstość energii Penetracja Wskazania

33 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Przewodnik po technice zabiegu Zdjęcie przedstawiające ułożenie aplikatora Sposób obsługi aplikatora Zalecana pozycja terapeuty

34 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Przewodnik anatomiczny Graficzna biblioteka anatomiczna zawiera grafiki ludzkiej anatomii oraz schorzeń, które leczy się radialną falą ciśnieniową.

35 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Przewodnik po wskazaniach i przeciwwskazaniach Krótki opis radialnej fali ciśnieniowej Lista dostępnych opcji zabiegowych Podsumowanie dostępnych parametrów Lista schorzeń, w których terapia radialną falą ciśnieniową jest przeciwwskazana

36 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Rozpoczęcie zabiegu Zalety funkcji narastania Intelect RPW oferuje unikatowy system stopniowego zwiększania natężenia podczas sesji zabiegowej. Zamiast zaczynać zabieg od niskiego poziomu, przerywać go i regulować natężenie (ciśnienie), można skorzystać z funkcji narastania, która zwiększa je w sposób płynny i automatyczny. Aby przerwać stymulację, wystarczy wyłączyć aplikator. Następnie można kontynuować zabieg z tym samym natężeniem albo nadal stopniowo je zwiększać. Urządzenie osiąga pełne natężenie po dostarczeniu jednej trzeciej zaprogramowanej liczby impulsów. Jeśli pacjent odczuwa ból, terapeuta może nacisnąć przycisk PAUSE lub spust na aplikatorze, aby przerwać zabieg. Terapeuta może odczytać poziom, przy którym pacjent odczuwa ból, i zachowywać ostrożność przy zbliżaniu się do tego progu.

37 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Wskazówki zabiegowe Nie stosuj ponad 300 impulsów w jednym punkcie. Unikaj nadmiernego dociskania przekaźnika do obszaru zabiegowego. Nadmierne ciśnienie nie jest potrzebne do skutecznego leczenia. Należy przerwać zabieg po najwyżej 6000 impulsów.

38 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Wskazówki zabiegowe Aplikator trzymany jak pióro Aplikator trzyma się w dłoni za tylną nasadką. Ten sposób trzymania aplikatora jest zalecany podczas zabiegów dotykowych.

39 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Wskazówki zabiegowe Aplikator trzymany jak pałka Aplikator ujmuje się całą dłonią w części za tylną nasadką. Ten sposób trzymania aplikatora jest zalecany podczas leczenia względnie dużych bolesnych obszarów.

40 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Wskazówki zabiegowe Aplikator trzymany obiema rękami Ten sposób trzymania aplikatora jest zalecany podczas leczenia bólu ograniczonego do określonych punktów.

41 Praktyczny przewodnik
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Wskazówki zabiegowe Dawkowanie: w zależności od wskazania Typowa częstość zabiegów to łącznie 3-6 sesji w okresie co 5-10 dni Skuteczność terapii można wstępnie ocenić po 3-4 sesjach Dalsze postępy można zaobserwować po dwóch tygodniach, a nawet trzech miesiącach od zakończenia terapii

42 Intelect RPW – przegląd
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Unikatowa konstrukcja Kolorowy ekran dotykowy Obrotowa konsola Poręcz Taca na aplikator, kable i żel Przegródka na aplikatory Haki na kable Pojemnik Dwa wyjścia aplikatora Dane techniczne produktu

43 Intelect RPW – przegląd
Kolorowy ekran dotykowy: Szybka i intuicyjna nawigacja Szczegółowe porady Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

44 Intelect RPW – przegląd
Obrotowa konsola: Łatwy dostęp do interfejsu niezależnie od pozycji terapeuty, bez przesuwania urządzenia Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

45 Intelect RPW – przegląd
Poręcz: Łatwe przenoszenie urządzenia na terenie kliniki Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

46 Intelect RPW – przegląd
Taca na aplikator i żel: Łatwy dostęp i wygodne przechowywanie Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

47 Intelect RPW – przegląd
Przegródka na przekaźniki: Łatwe wybieranie i wygodne przechowywanie wszystkich przekaźników Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

48 Intelect RPW – przegląd
Hak na kable: Łatwe przechowywanie długich kabli aplikatora Kable o długości 3 metrów zapewniają swobodny dostęp do pacjenta Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

49 Intelect RPW – przegląd
Dwa wyjścia: Możliwość podłączenia dwóch aplikatorów ułatwia używanie różnych przekaźników podczas zabiegu Dwa przekaźniki D-Actor Lub 1 D-Actor + 1 V-Actor Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

50 Intelect RPW – przegląd
Pojemnik: Łatwe przechowywanie dodatkowych akcesoriów Szybki dostęp do butelki na wodę (gromadzącej wilgoć ze sprężanego powietrza) Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

51 Intelect RPW – przegląd
Dane techniczne produktu Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Dane operacyjne i znamionowe Szerokość: 420 mm (16.5") Głębokość: 410 mm (16.14") Wysokość: 1143 mm (45") Standardowa waga (z jednym aplikatorem): 32,66 kg (72 lbs) Ciśnienie sprężonego powietrza: 1,4 - 5 bar Dokładność ustawiania mocy: 0,2 bara Wskazania mocy: moc maksymalna i średnia Amplituda impulsu: ok. 2 mm przy 3 barach (bez sprzężenia) Szerokość impulsu: ok ms Częstotliwość impulsów: 0, Hz Specyfikacja radialnej fali ciśnieniowej Typowy czas narastania: 50 ms Czas trwania fazy sprężenia: ok. 200 – 2000 ms Szczytowe ciśnienie dodatnie: 0 – 10 MPa Gęstość przepływu energii: 0 – 0,3 mJ/mm2 na skórze Zgodność z dyrektywą 93 /42 /EEC i normami 21CFR & IEC/EN IEC , oraz

52 Aplikatory Intelect RPW
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Jakość i niezawodność aplikatorów STORZ MEDICAL Dostępne dwa aplikatory V-actor ® Wyposażenie opcjonalne Aplikator RSW Dostarczany z urządzeniem

53 Aplikatory Intelect RPW
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Aplikator RSW Łatwa i ekonomiczna konserwacja Milion impulsów przed wymianą części Prowadnica Pociski Rękawy uszczelniające Komfortowa obsługa Tłumik wibracji Miękki uchwyt Spust

54 Przekaźniki Intelect RPW
Największy wybór przekaźników Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki

55 Aplikatory Intelect RPW
Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe? Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Aplikator V-Actor® Unikatowa opcja do masażu i terapii wibracyjnej Bez konserwacji Dostarczany z 2 przekaźnikami V 20 mm i V 40mm

56 Koniec Fala uderzeniowa - wstęp Historia Co to są fale uderzeniowe?
Fizyka fali uderzeniowej Efekty fizjologiczne radialnych fal ciśnieniowych Wskazania Przeciwwskazania Praktyczny przewodnik Intellect RPW - przegląd Aplikator / przekaźniki Koniec


Pobierz ppt "Fala uderzeniowa - wstęp"

Podobne prezentacje


Reklamy Google