Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LATEX profesjonalny i darmowy system składu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LATEX profesjonalny i darmowy system składu"— Zapis prezentacji:

1 LATEX profesjonalny i darmowy system składu
Oparty o silnik TEX wysoka jakość typograficzna Przeznaczony przede wszystkim do publikacji naukowych Wygląd tekstu opisany w postaci formatowania logicznego HTML vs MS Office

2 LATEX Plik źródłowy – zwykły plik tekstowy
Dodatkowe spacje interpretowane jak w HTML Znaki specjalne: \$ \& \% \# \_ \{ \} Plik źródłowy składa się z preambuły oraz części głównej Analogicznie do <HEAD> i <BODY> w HTML

3 Preambuła dokumentu opisuje styl (wygląd) dokumentu
rozpoczyna się od instrukcji \documentclass{typdokumentu} article, book, letter... pakiety rozszerzające możliwości LATEXA: \usepackage{nazwapakietu} \usepackage[MeX]{polski} \usepackage[utf8]{inputenc} Informacje o dokumencie \author{Adrian Zandberg} \title{Bardzo prosty dokument} \pagestyle{headings} ...

4 Część główna dokumentu
Zawiera treść dokumentu rozpoczyna się od instrukcji \begin{document} Kończy się instrukcją \end{document} W treść możemy wplatać polecenia zaczynające się znakiem \, np: \today \maketitle

5 Struktura dokumentu Tekst dzieli się na akapity
Struktura logiczna zależy od typu dokumentu Dla dokumentu typu book: \part{...} \chapter{...} \section{...} \subsection{...} \subsubsection{...} \paragraph{...} \subparagraph{...} Polecenie \tableofcontents generuje automatycznie spis treści na podstawie struktury dokumentu Wersja \chapter*{...} - rozdział nienumerowany, nie będzie go w spisie treści

6 Znaki typograficzne łącznik - półpauza -- myślnik ---
cudzysłowy: ,, '' odstęp niełamliwy ~ urodziłem się w~Małkinii, w~1937 roku, w~lipcu... Pakiet textcomp \usepackage{textcomp} \texteuro, \textcelsius Akcenty se\~norita, sch\"onne Stra\sse

7 Przydatne polecenia Przypisy dodajemy się w treści dokumentu:
\footnote{treść mojego nudnego przypisu} Wyróżnienie \emph{wyróżniony fragment tekstu} Lista „wyliczana” \begin{enumerate} \item pozycja wyliczana \end{enumerate} Lista „od kresek” \begin{itemize} \item pozycja wyliczana \end{itemize}

8 Definiowanie poleceń \newcommand{\mojakomenda}{to zostanie wypisane na ekranie} Wpisanie w dokumencie \mojakomenda spowoduje wypisanie na ekranie: to zostanie wypisane na ekranie

9 Czcionki LATEX automatycznie dobiera krój i wielkość czcionki
Użytkownik może modyfikować ręcznie wielkość... \tiny \footnotesize \small \normalsize \large \Large \LARGE \huge ...i odmianę pisma: \textbf{tutaj treść} – pismo pogrubione \textit{tutaj treść} – pismo pochylone \textsc{tutaj treść} – kapitaliki \texttt{tutaj treść} – pismo maszynowe \textrm{tutaj treść} – pismo szeryfowe \textsf{tutaj treść} – pismo bezszeryfowe

10 Gdzie dowiedzieć się więcej?
Tobias Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2e archive/info/lshort/polish/lshort2e.pdf Strona projektu LATEX docs.latexlab.org Przygotowywanie dokumentów LATEX przy pomocy Google Docs LyX – wygodne narzędzie typu WYSIWIM


Pobierz ppt "LATEX profesjonalny i darmowy system składu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google