Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych P A N E L R O B O C Z Y M 6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E P A N E L R O B O C Z Y M.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych P A N E L R O B O C Z Y M 6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E P A N E L R O B O C Z Y M."— Zapis prezentacji:

1 Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych P A N E L R O B O C Z Y M 6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E P A N E L R O B O C Z Y M 5 NAPEŁNIACZE, NANONAPEŁNIACZE, MATERIAŁY ZBROJĄCE Spotkanie 25 września 2006

2 SKŁAD OSOBOWY PANELU M 6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E Maria Władyka-Przybylak - Koordynator Maria Władyka-Przybylak - Koordynator (Instytut Włókien Naturalnych) Krzysztof Gorący – Z-ca Koordynatora Krzysztof Gorący – Z-ca Koordynatora (Politechnika Szczecińska) Judyta Walentowska - Sekretarz Judyta Walentowska - Sekretarz (Instytut Włókien Naturalnych) Maria Władyka-Przybylak - Koordynator Maria Władyka-Przybylak - Koordynator (Instytut Włókien Naturalnych) Krzysztof Gorący – Z-ca Koordynatora Krzysztof Gorący – Z-ca Koordynatora (Politechnika Szczecińska) Judyta Walentowska - Sekretarz Judyta Walentowska - Sekretarz (Instytut Włókien Naturalnych)

3 W Panelu M 6 uczestniczy 34 ekspertów z następujących instytucji: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Chemii Polimerów PAN, Centrum Chemii Polimerów PAN, Główny Instytut Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Włókien Naturalnych, Instytut Włókien Naturalnych, Politechnika Łódzka, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Szczecińska, Politechnika Szczecińska, Politechnika Śląska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska

4 Akademia Górniczo- Hutnicza Jadwiga Laska 9 Roman Pampuch 8 Stanisław Błażewicz 7 Jan Chłopek 6 Instytut Włókien Naturalnych Judyta Walentowska 5 Dorota Wesołek 4 Krzysztof Bujnowicz 3 Ryszard Kozłowski 2 Maria Władyka -Przybylak 1 JednostkaImię i nazwisko Lp.

5 Zbigniew Zientarski17 Politechnika Łódzka Magdalena Przybyszewska 16 Centrum Chemii Polimerów PAN Piotr Dobrzyński15 Izabella Hyla14 Jerzy Myalski13 Politechnika Śląska Józef Śleziona12 Aneta Liber-Kneć11 Politechnika Krakowska Stanisław Kuciel10 JednostkaImię i nazwiskoLp.

6 Maria Zielecka26 Zbigniew Bończa- Tomaszewski 25 Izabella Legocka24 Regina Jeziórska23 Instytut Chemii Przemysłowej Ewa Kowalska22 Marek Żwir21 Krzysztof Gorący20 Mirosława El Fray19 Politechnika Szczecińska Wacław Królikowski 18 JednostkaImię i nazwiskoLp.

7 Politechnika Poznańska Bolesław Jurkowski 34 Główny Instytut Górnictwa Krystyna Czaplicka- Kolarz 33 Bogdan Ożóg 32 Daniel Lewandowski 31 Aleksandra Gasperowicz 30 Wojciech Błażejewski 29 Marek Kozłowski 28 Politechnika Wrocławska Jacek Pigłowski 27 Jednostka Imię i nazwiskoLp.

8 SKŁAD OSOBOWY PANELU M 5 NAPEŁNIACZE, NANONAPEŁNIACZE, MATERIAŁY ZBROJĄCE Jacek Pigłowski - Koordynator Jacek Pigłowski - Koordynator (Politechnika Wrocławska) Dorota Wesołek – Z-ca Koordynatora Dorota Wesołek – Z-ca Koordynatora (Instytut Włókien Naturalnych) Sekretarz Sekretarz(…………………….) Jacek Pigłowski - Koordynator Jacek Pigłowski - Koordynator (Politechnika Wrocławska) Dorota Wesołek – Z-ca Koordynatora Dorota Wesołek – Z-ca Koordynatora (Instytut Włókien Naturalnych) Sekretarz Sekretarz(…………………….)

9 W Panelu M 5 uczestniczy 20 ekspertów z następujących instytucji: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Główny Instytut Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Włókien Naturalnych, Instytut Włókien Naturalnych, Politechnika Łódzka, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Szczecińska, Politechnika Szczecińska, Politechnika Śląska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska

10 Magdalena Lipińska 10 Politechnika Łódzka Anna Kosmalska9 Maria Władyka- Przybylak 8 Dorota Wesołek7 Instytut Włókien Naturalnych Jerzy Mańkowski6 Stanisław Kuciel5 Politechnika Krakowska Krzysztof Pielichowski 4 Bogdan Ożóg3 Marek Kozłowski2 Politechnika Wrocławska Jacek Pigłowski1 JednostkaImię i nazwiskoLp.

11 Michał Kędzierski 17 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Ewa Piórkowska18 Główny Instytut Górnictwa Henryk Rydarowski 19 Politechnika Poznańska Krystyna Kelar20 Regina Jeziórska16 Maria Zielecka15 Izabella Legocka 14 Instytut Chemii Przemysłowej Jacek Kijeński13 Tadeusz Spychaj12 Politechnika Szczecińska Wacław Królikowski 11 JednostkaImię i nazwiskoLp.

12 Obszary tematyczne Panelu Roboczego M6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E ustalone na spotkaniu 25 września w Poznaniu Kompozyty polimerowe według stosowanej osnowy duroplasty duroplasty termoplasty termoplasty w tym nanokompozyty w tym nanokompozyty Kompozyty konstrukcyjne, o różnych zastosowaniach inżynierskie – o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych inżynierskie – o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych kompozyty funkcjonalne – zawierające nowe materiały o nowych kompozyty funkcjonalne – zawierające nowe materiały o nowych zastosowaniach, tzw. smart kompozyty zastosowaniach, tzw. smart kompozyty

13 Obszary tematyczne Panelu Roboczego M6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E w tym po konsultacji z prof. dr hab. WACŁAWEM KRÓLIKOWSKIM Kompozyty polimerowe według stosowanego wzmocnienia: kompozyty włókniste kompozyty włókniste kompozyty proszkowe kompozyty proszkowe Kompozyty warstwowe i hybrydowe Kompozyty warstwowe i hybrydowe Kompozyty według metod wytwarzania: metody jednostkowe: formatowanie ręczne, natryskowe, próżniowe, metody jednostkowe: formatowanie ręczne, natryskowe, próżniowe, cisnieniowo- próżniowe i inne cisnieniowo- próżniowe i inne metody wielkoseryjne: SMC, BMC, RTM, R-RIM i S-RIM, pultruzja, metody wielkoseryjne: SMC, BMC, RTM, R-RIM i S-RIM, pultruzja, ciągłego nawijania i inne ciągłego nawijania i inne

14 Obszary tematyczne Panelu Roboczego M5 NAPEŁNIACZE, NANONAPEŁNIACZE, MATERIAŁY ZBROJĄCE włókna naturalne, szklane, mineralne, polimerowe, włókna naturalne, szklane, mineralne, polimerowe, materiały włókniste (syntetyczne, naturalne, mineralne) materiały włókniste (syntetyczne, naturalne, mineralne) materiały proszkowe w tm nanonapełniacze materiały proszkowe w tm nanonapełniacze (mineralne, syntetyczne ) (mineralne, syntetyczne )

15 Program prac Panelu Roboczego M-6 i M-5 do końca listopada br. 1.Na podstawie analizy przeglądu technologicznego (ZR2) i studiów literaturowych własnych powinniśmy wskazać technologie: aktualnie wykorzystywane (technologie schyłkowe i dojrzałe) i trendy technologiczne (technologie prototypowe i przyszłościowe) aktualnie wykorzystywane (technologie schyłkowe i dojrzałe) i trendy technologiczne (technologie prototypowe i przyszłościowe) opracować karty technologiczne opracować karty technologiczne

16 Program prac Panelu Roboczego M-6 i M-5 2.Opracowanie czynników do analizy STEEP: Powinniśmy wskazać czynniki zewnętrzne: społeczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne (środowiskowe), polityczno-prawne wpływające na rozpatrywane technologie Powinniśmy wskazać czynniki zewnętrzne: społeczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne (środowiskowe), polityczno-prawne wpływające na rozpatrywane technologie 3.Opracowanie macierzy SWOT: Powinniśmy wskazać silne i słabe strony analizowanych technologii wobec szans i zagrożeń Powinniśmy wskazać silne i słabe strony analizowanych technologii wobec szans i zagrożeń badania i rozwój: odkrycia naukowe, patenty, licencjebadania i rozwój: odkrycia naukowe, patenty, licencje produkcja: zdolności produkcyjne firm z danej branży, nowoczesność wyposażenia przedsiębiorstw itp.produkcja: zdolności produkcyjne firm z danej branży, nowoczesność wyposażenia przedsiębiorstw itp. personel; potencjał kadrowy itp.personel; potencjał kadrowy itp. finanse: poziom obrotów i zyskówfinanse: poziom obrotów i zysków marketing: działania reklamowe i promocyjnemarketing: działania reklamowe i promocyjne


Pobierz ppt "Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych P A N E L R O B O C Z Y M 6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E P A N E L R O B O C Z Y M."

Podobne prezentacje


Reklamy Google