Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych"— Zapis prezentacji:

1 Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych
P A N E L R O B O C Z Y M 6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E P A N E L R O B O C Z Y M 5 NAPEŁNIACZE , NANONAPEŁNIACZE , MATERIAŁY ZBROJĄCE Spotkanie 25 września 2006

2 SKŁAD OSOBOWY PANELU M 6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E
Maria Władyka-Przybylak - Koordynator (Instytut Włókien Naturalnych) Krzysztof Gorący – Z-ca Koordynatora (Politechnika Szczecińska) Judyta Walentowska - Sekretarz

3 W Panelu M 6 uczestniczy 34 ekspertów z następujących instytucji:
Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Chemii Polimerów PAN, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Włókien Naturalnych, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Szczecińska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska

4 Akademia Górniczo-Hutnicza
Lp. Imię i nazwisko Jednostka 1 Maria Władyka -Przybylak Instytut Włókien Naturalnych 2 Ryszard Kozłowski 3 Krzysztof Bujnowicz 4 Dorota Wesołek 5 Judyta Walentowska 6 Jan Chłopek Akademia Górniczo-Hutnicza 7 Stanisław Błażewicz 8 Roman Pampuch 9 Jadwiga Laska

5 Politechnika Krakowska Centrum Chemii Polimerów PAN
Lp. Imię i nazwisko Jednostka 10 Stanisław Kuciel Politechnika Krakowska 11 Aneta Liber-Kneć 12 Józef Śleziona Politechnika Śląska 13 Jerzy Myalski 14 Izabella Hyla 15 Piotr Dobrzyński Centrum Chemii Polimerów PAN 16 Magdalena Przybyszewska Politechnika Łódzka 17 Zbigniew Zientarski

6 Politechnika Szczecińska Instytut Chemii Przemysłowej
Lp. Imię i nazwisko Jednostka 18 Wacław Królikowski Politechnika Szczecińska 19 Mirosława El Fray 20 Krzysztof Gorący 21 Marek Żwir 22 Ewa Kowalska Instytut Chemii Przemysłowej 23 Regina Jeziórska 24 Izabella Legocka 25 Zbigniew Bończa-Tomaszewski 26 Maria Zielecka

7 Politechnika Wrocławska
Lp. Imię i nazwisko Jednostka Politechnika Wrocławska 27 Jacek Pigłowski 28 Marek Kozłowski 29 Wojciech Błażejewski 30 Aleksandra Gasperowicz 31 Daniel Lewandowski 32 Bogdan Ożóg 34 Bolesław Jurkowski Politechnika Poznańska 33 Krystyna Czaplicka-Kolarz Główny Instytut Górnictwa

8 SKŁAD OSOBOWY PANELU M 5 NAPEŁNIACZE , NANONAPEŁNIACZE , MATERIAŁY ZBROJĄCE
Jacek Pigłowski - Koordynator (Politechnika Wrocławska) Dorota Wesołek – Z-ca Koordynatora (Instytut Włókien Naturalnych) Sekretarz (…………………….)

9 W Panelu M 5 uczestniczy 20 ekspertów z następujących instytucji:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Włókien Naturalnych, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Szczecińska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska

10 Politechnika Wrocławska
Lp. Imię i nazwisko Jednostka 1 Jacek Pigłowski Politechnika Wrocławska 2 Marek Kozłowski 3 Bogdan Ożóg 4 Krzysztof Pielichowski Politechnika Krakowska 5 Stanisław Kuciel Instytut Włókien Naturalnych 6 Jerzy Mańkowski 7 Dorota Wesołek 8 Maria Władyka-Przybylak 9 Anna Kosmalska Politechnika Łódzka 10 Magdalena Lipińska

11 Politechnika Szczecińska
Lp. Imię i nazwisko Jednostka 11 Wacław Królikowski Politechnika Szczecińska 12 Tadeusz Spychaj 13 Jacek Kijeński Instytut Chemii Przemysłowej 14 Izabella Legocka 15 Maria Zielecka 16 Regina Jeziórska 17 Michał Kędzierski 18 Ewa Piórkowska Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 19 Henryk Rydarowski Główny Instytut Górnictwa 20 Krystyna Kelar Politechnika Poznańska

12 Obszary tematyczne Panelu Roboczego M6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E ustalone na spotkaniu 25 września w Poznaniu Kompozyty polimerowe według stosowanej osnowy duroplasty termoplasty w tym nanokompozyty Kompozyty konstrukcyjne, o różnych zastosowaniach inżynierskie – o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych kompozyty funkcjonalne – zawierające nowe materiały o nowych zastosowaniach, tzw. „smart kompozyty”

13 Obszary tematyczne Panelu Roboczego M6 K O M P O Z Y T Y P O L I M E R O W E w tym po konsultacji z prof. dr hab. WACŁAWEM KRÓLIKOWSKIM Kompozyty polimerowe według stosowanego wzmocnienia: kompozyty włókniste kompozyty proszkowe Kompozyty warstwowe i hybrydowe Kompozyty według metod wytwarzania: metody jednostkowe: formatowanie ręczne, natryskowe, próżniowe, cisnieniowo- próżniowe i inne metody wielkoseryjne: SMC, BMC, RTM, R-RIM i S-RIM, pultruzja, ciągłego nawijania i inne

14 Obszary tematyczne Panelu Roboczego M5 NAPEŁNIACZE , NANONAPEŁNIACZE , MATERIAŁY ZBROJĄCE
włókna naturalne , szklane , mineralne , polimerowe , materiały włókniste (syntetyczne , naturalne, mineralne) materiały proszkowe w tm nanonapełniacze (mineralne , syntetyczne )

15 Program prac Panelu Roboczego M-6 i M-5 do końca listopada br.
Na podstawie analizy przeglądu technologicznego (ZR2) i studiów literaturowych własnych powinniśmy wskazać technologie: aktualnie wykorzystywane (technologie schyłkowe i dojrzałe) i trendy technologiczne (technologie prototypowe i przyszłościowe) opracować karty technologiczne

16 Program prac Panelu Roboczego M-6 i M-5
Opracowanie czynników do analizy STEEP: Powinniśmy wskazać czynniki zewnętrzne: społeczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne (środowiskowe), polityczno-prawne wpływające na rozpatrywane technologie Opracowanie macierzy SWOT: Powinniśmy wskazać silne i słabe strony analizowanych technologii wobec szans i zagrożeń badania i rozwój: odkrycia naukowe, patenty, licencje produkcja: zdolności produkcyjne firm z danej branży, nowoczesność wyposażenia przedsiębiorstw itp. personel; potencjał kadrowy itp. finanse: poziom obrotów i zysków marketing: działania reklamowe i promocyjne


Pobierz ppt "Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google